NOKIOS 2018: "Rustet for fremtiden"

NOKIOS 2018
23.-25. oktober i Trondheim

NOKIOS 2018 vil søke svar på hvorfor og hvordan øke innovasjonstakten i offentlig sektor. Konferansen skal bidra til samhandling på tvers av akademia, næringslivet og offentlig forvaltning og vi tar mål av oss til å være årets beste arena for inspirasjon og nettverksbygging.

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. I 2018 arrangeres konferansen for 12. gang.

Dette er en faglig sterk konferanse – programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Les mer om NOKIOS

Fyrlyktprisen 2018

Under NOKIOS deler Offentlig sektors dataforum (osdf) ut Fyrlyktprisen for 12. gang. Kjenner du til noen som fortjener en nominasjon til årets IT-fyrlykt 2018?

Les mer og meld inn Fyrlyktpriskandidater her

Vi gratulerer IT-fyrlykt 2017!

Fyrlyktprisen 2017

Vinner av OSDF’s fyrlyktpris 2017 ble Min Side ( Oslo Kommune ). Prisen ble delt ut av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Prisen tildeles en offentlig virksomhet som har utmerket seg positivt innenfor IT-området, som kan tjene som forbilde for andre og som derfor fortjener tittelen «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor».

Les om alle finalistene her

Noen av foredragsholderne på NOKIOS 2017

Heidi Arnesen-Austlid

Heidi Arnesen-Austlid

Leder IKT Norge

Les mer

Arne Krokan

Arne Krokan

Professor NTNU

Les mer

Christine Korme

Christine Korme

Abelia

Les mer

Trine Lind

Trine Lind

Fagsjef, Oslo kommune

Les mer

Cath Holten

Cath Holten

avd. direktør Altinn, Brreg

Les mer

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon

Direktør Datatilsynet

Les mer

Smakebiter fra programmet (2017)

Kurs 1 tirsdag 31. oktober kl. 10:00
Tjenestedesign – redesign av tjenester

Trude Arntsen
Trude Arntsen
Bouvet
Kjersti Bliksås Winsnes
Kjersti Winsnes
Bouvet

Hva skjer når offentlige tjenester skal utvikles på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, når tjenester i økende grad skal gi innbyggerne et reelt digitalt førstevalg?

Tjenestedesign er en fellesbetegnelse for metoder, prosesser og verktøy som brukes for å skape gode brukeropplevelser. I nasjonal IKT-politikk heter det at; offentlige tjenester skal oppleves som helhetlig for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

>> Mer om kurs 1

Sesjon 4B torsdag 2. november kl. 10:30
Hvordan ruste Norge for det digitale skiftet?

Hege Nilssen
Hege Nilssen
Udir
Erik Westrum
Erik Westrum
IKT senteret

Norges digitale fremtid vil preges av raske endringer, teknologi- og kunnskapsutvikling, mangfold, kompleksitet, store samfunnsutfordringer og utviklingsmuligheter. Hvordan utvikle digital kompetanse i befolkningen, hos barn og unge i utdanning, hos dagens og fremtidens arbeidstakere og ledere?

På kort sikt er det lett å avfeie at vi i Norge har en kompetanseutfordring. På lang sikt er det livsfarlig.

>> Mer om sesjon 4B

Sesjon 2A onsdag 1. november kl. 16:30
Teknologikappløpet – hvor mye teknologi er nok ?

Sigurd Eriksson
Sigurd Eriksson
Lånekassen

Jonas S. Skjærpe
Jonas S. Skjærpe
NAV IT

Sesjonen gir deg oversikt over teknologiske trender og anvendelse av teknologiske løsninger i Norge i dag, samt konkrete eksempler på hvordan utvalgte virksomheter tilnærmer seg ny teknologi. Eksemplene skal illustrere hvordan virksomhetene kom i gang med egen læring og utnyttelse av nye teknologiske muligheter og inspirere til publikums egen konseptutvikling.

«Nokios teknologiradar» presenteres for første gang.

>> Mer om sesjon 2A

Artikler

Ny datakatalog gir oversikt

Brønnøysundregistrene og Direktorat for forvaltning og IKT (Difi) lanserer Felles datakatalog på NOKIOS-konferansen. For første gang vil det finnes et oppslagsverk med nasjonal oversikt over hvor viktige data ligger.

Les mer

Fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor

Om vi skal beholde velferden vår i framtida må offentlig sektor effektivisere. En ny strategi viser vei for hvordan offentlig forvaltning kan bli mer endringsvillig, dele og gjenbruke informasjon mer effektivt, og ha enklere dialog med brukerne.

Les mer

Folkeregisteret – bærebjelke i samfunnet

Folkeregisteret er langt mer enn flyttemeldinger og vigselsattester, det er grunnmuren for offentlig administrasjon, forskningsarbeid og samfunnsplanlegging. Nå skal det moderniseres.

Les mer

Er din virksomhet digitalt moden?

Å være digitalt moden er både en nødvendighet og et konkurransefortrinn for en bedrift eller virksomhet. Mange virksomheter trenger hjelp til å bli mer brukervennlige.

Les mer

Samarbeidspartnere

difi