NOKIOS head
 
 

Velkommen til NOKIOS i Trondheim 28. - 30. oktober 2014

Hva er bra med NOKIOS?


Møteplassen NOKIOS er åpen for alle aktører innen offentlig sektor. Vi jobber hvert år for å skape en konferanse som treffer målgruppen av deltakere fra statlige etater, fylker, kommuner, forskningsinstitusjoner og leverandører. Målet med NOKIOS er å skape en nettverksarena for utvikling av en helhetlig og moderne offentlig sektor. En rekke sentrale aktører: DIFI, UiO, NTNU og flere offentlige organer og bedrifter bidrar til å skape NOKIOS.

Tema for NOKIOS 2014 er Kunsten å forenkle

På konferansen kan du ta kurs, gå på workshops, plenumssesjoner, enkeltsesjoner med et mer målrettet innhold, delta på utstillerseminarene og snakke med utstillerne. Som deltaker kan du plukke ut det som er mest relevant for deg for å få et så godt utbytte som mulig av konferansen. Kom og diskuter felles utfordringer og problemer. NOKIOS - Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor arrangeres av NTNU og blir støttet av Norges forskningsråd.

Videoopptak fra NOKIOS 2013 Presentasjoner NOKIOS 2013

NOKIOS samarbeidspartnere 2014

AccentureBouvet Brønnøysundregistrene CapGemini EVRY Kartverket Statens InnkrevingssentralSoftware InnovationTelenor
NTNU
Se oversikt over NOKIOS økonomiske og faglige samarbeidspartnere


 
 
 
Lenker:


 
© 2014 Nokios
 
kontakt NOKIOS: nokios@videre.ntnu.no      Webmaster: eli.vinogradoff@ntnu.no
 
dokuwiki template: Kjell T. Næsgaard