Er din virksomhet digitalt moden?

Å være digitalt moden er både en nødvendighet og et konkurransefortrinn for en bedrift eller virksomhet. Mange virksomheter trenger hjelp til å bli mer brukervennlige.

På noen nettsider er det vanskelig å vite hvor en skal klikke for å få finne informasjon og gjøre de oppgavene en ønsker, mens andre har et stammespråk som det er umulig for utenforstående å forstå. Kjersti Solem jobber med å måle virksomheters digitale modenhet med fokus på kundeopplevelse, i selskapet Sopra Steria. Hun mener mange har et stort forbedringspotensial.

– For at en digital tjeneste skal fungere etter hensikten må både teknologi, organisasjon og design være på plass, og det skal være økonomisk gunstig for bedriften. Vi har derfor et tverrfaglig perspektiv og tverrfaglig team til å utføre modenhetsanalysene, sier Solem.

Digital modenhet resulterer blant annet i bedre brukervennlighet (se fakta).

 

Starte en digital reise

Sopra Steria har jobbet med å tilby modenhetsanalyser i ett og et halvt år. De er et internasjonalt konsulentselskap som tilbyr strategiutvikling, rådgivning, konseptutvikling, systemutviklingsinfrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift.

– En digital modenhetsanalyse er et utmerket utgangspunkt for å starte din digitale reise, eller få en situasjonsanalyse av hvor virksomheten din ligger i dag sammenlignet med andre når det gjelder digital modenhet. Så langt har vi gjort flest analyser av private virksomheter, men nå satser vi for fullt på kommunale og statlige virksomheter også, sier Solem.

 

Slik gjøres modenhetsanalysen

– Hvordan utfører dere en modenhetsanalyse?
– Vi tar utgangspunkt i 150 spørsmål som våre konsulenter stiller de i virksomheten som jobber med dette for å kartlegge strategi, hvordan virksomheten arbeider med tjenesteutvikling og hvilken teknologi de har tilgang til. I tillegg så gjennomfører vi en egen analyse av brukervennligheten der eksperter innen design og brukerinteraksjon tester tjenesten, forteller Solem.

På bakgrunn av dette vil virksomheten få et detaljert bilde av hvor digital moden den er, og forslag til konkrete tiltak for å bli bedre. I Sopra Sterias modenhetsanalyse blir digital modenhet målt med utgangpunkt i hvordan virksomheten arbeider med strategi, organisasjon, teknologi, og digital brukerinteraksjon.

 

Vil gi tips på workshopen

– Stadig større forventninger fra brukerne og økt krav til effektivitet gjør at det å være digitalt modem blir mer og mer viktig. Digital modne virksomheter leverer bedre brukeropplevelser enn mindre digitale virksomheter, sier Solem.

Solem og kollega Lars Løe skal holde en workshop som vil gi deltagerne en forståelse av hva som påvirker digital modenhet, og hvilke tiltak virksomheten kan gjennomføre for å bli bedre.

– På workshoppen vil vi ha gruppediskusjoner der deltakerne kan utveksle erfaringer rundt digitalisering. De vil også få mulighet til å kartlegge egen digital modenhet, og vil i etterkant få en score som viser hvor virksomheten ligger og hva de bør jobbe med, sier Solem.

 

Må se brukeren

– Hvor ser dere at det spesielt skorter når det gjelder digital modenhet?

– Vi ser at mange virksomheter ikke ser perspektivet fra brukeren eller mottakerens side, men at de er litt fanget i sin egen verden. Dette er ikke bra for brukervennligheten. Vi ser også at det ligger et stort potensiale for mange virksomheter i det å bruke stordata og analyse for å personalisere tjenestene.

Fakta digital modenhet:

For å være digital moden må virksomheten ha oppfylt visse kriterier innen
– organisasjon
– teknologi
– strategi
– kundedialog

I analysen til Sopra Steria måles digital modenhet på 150 parametere (150 spørsmål) fordelt på disse fire kategoriene.

Hør mer om dette temaet:

Kjersti Solem

Sopra Steria

Kjersti Solem