NOKIOS
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Meny
Søk
Større tekst
Normal tekst

Om NOKIOS

NTNU tok i 2007 initiativet til en ny, årlig konferanse innen området IKT i offentlig sektor. Målet var å skape en samlende nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor.

Konferansen skal være en samlende møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Konferansen er faglig sterk med et programråd som har representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører med spisskompetanse på området. Disse planlegger og utvikler konferansen.

Rektor Torbjørn Digernes åpner NOKIOS i 2009

Programmet
Gjennom foredrag, diskusjoner, utstillinger, demonstrasjoner, møter osv. kan deltagerne bidra og la seg påvirke og inspirere. Det blir presentasjon av politiske synspunkter, erfaringer, tekniske muligheter, forskningsresultater og debatter.

Første dag av NOKIOS er en dag med kursing og workshops. Dag to og tre er ordinære konferansedager med plenum, sesjoner og utstilling.

Målgruppe
Alle som kan bidra til en bedre e-forvaltning inviteres til å forme og utnytte møteplassen: forvaltningen selv, brukere, organisasjonene i forvaltningen, politikere, leverandører av tjenester og utstyr, forskningsinstitutter, skoler og universiteter.

Utstilling
Konferansen har en egen utstilling og det arrangeres flere utstillerseminar. Utstillingen er åpen for alle.

Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere stiller med en representant i programrådet. Professor John Krogstie, Institutt for datateknikk og informasjonvitenskap, NTNU, er leder for programrådet. Dersom du ønsker å bidra i NOKIOS, ta kontakt med prosjektleder eller leder for programkomiteen. Se nokios.no/programraad

Bildet viser rektor ved NTNU, Torbjørn Digernes, som åpner NOKIOS 2009 på Rica Nidelven Hotel.


Samarbeidspartnere

NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Dette er en faglig sterke konferanse - programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
e-post:
eli.vinogradoff@ntnu.no
tlf: 73 59 00 62
mobil: 91 89 72 76

Sekretariat

e-post:
nokios@videre.ntnu.no

 
Faks: 73 59 51 50

Postadresse

NOKIOS
NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim

Sosiale media

twitter facebook flickr

Nyhetsbrev

twitter