NOKIOS
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Meny
Søk
Større tekst
Normal tekst

Samarbeidspartnere

NOKIOS samarbeidspartnere er organisasjoner og institusjoner med kompetanse og interesse for feltet IKT i offentlig sektor/ e-forvaltning. Samarbeidspartnere blir invitert til å være med å utforme og legge rammene for konferansen og bidra til at konferansen har en stabil økonomi.

Arrangør

Følgende bidrar med økonomisk og faglig støtte til konferansen

Følgende bidrar med faglig støtte til konferansen:

Bergen kommune
Datatilsynet
eKOR
Senter for IKT i utdanningen
Kartverket
NAV v/Arbeids og velferdsdirektoratet
Skatteetaten
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse
Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo


Offentlig sektors dataforum

Alle samarbeidspartnerne har en representant i NOKIOS programråd


Samarbeidspartnere

NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Dette er en faglig sterke konferanse - programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
e-post:
eli.vinogradoff@ntnu.no
tlf: 73 59 00 62
mobil: 91 89 72 76

Sekretariat

e-post:
nokios@videre.ntnu.no

 
Faks: 73 59 51 50

Postadresse

NOKIOS
NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim

Sosiale media

twitter facebook flickr

Nyhetsbrev

twitter