Utstilling på NOKIOS

Utstillerpåmeldingen åpner 1. juni 2019

Konferansen har egen utstilling der bedrifter kan presentere seg for ledere og IT-ansvarlige i offentlig sektor som er hovedmålgruppa for konferansen. Utstillerarealet er rett utenfor salene der plenum og sesjoner blir holdt.

NOKIOS går over tre dager, 29.-31. oktober 2019.

Tirsdag 29. oktober er en kombinert workshop-/kursdag som vil samle de viktigste aktørene i eforvaltnings-Norge på Clarion Hotel i Trondheim.

Onsdag og torsdag, (30. og 31. oktober) er det ordinær konferanse, med god tid til å besøke utstillerne og mulighet for å vise presentere sine prosjekter eller produkter i programposten Utstillerseminar.

Utstillerarealene finner du her: Kart over utstillerområdet

Benytt mulighetene i utstillerportalen!

Utstillere har egne funksjoner de kan benytte i utstillerportalen og i mobil-app’en.
pdf Last ned pdf med informasjon om nyttige funksjoner for utstillere

Påmelding til konferansen

MERK at alle som skal delta på konferansen som utstillerrepresentanter MÅ melde seg på NOKIOS-konferansen på i tillegg til UTSTILLINGSPÅMELDINGEN. Der melder du deg på på sesjoner, seminarer, sosiale tilstelninger og booker hotellrom.

En person inngår i avgiften for en utstillingsstand.
En person inngår i avgiften for et utstillerseminar.
Fra samme bedrift kan man ha med en ekstra utstillerrepresentant som betaler 2500 kroner for hele konferansen, dette dekker servering under konferansen. Er det flere fra samme firma som deltar på konferansen så betaler disse ordinær avgift.

Basert på denne registreringen blir det laget egne navneskilt for utstillere – derfor er det viktig at alle er registrert før konferansen starter. Disse vil motta et bekreftelsesbrev som sendes til alle konferansens deltakere.

Utstillerseminar

I tillegg til kontakten med interesserte på stand, kan man i programposten utstillerseminar presentere egne prosjekter, produkter eller tjenester i egne undervisningsrom.

Utstillerseminar 1: onsdag 30.oktober
Utstillerseminar 2: torsdag 31. oktober

I påmeldingsskjema for utstillere vil det også komme opp om du ønsker utstillerseminar. Der velger du hvilket tidspunkt du vil ha seminar og skriver inn tittel og eventuelt utstyrsbehov for utstillerseminaret.

Organisering

Spørsmål om plassering, utforming av stand, leie av møterom, og andre spørsmål av teknisk og praktisk art, rettes til Irene Andersen, tlf 91 89 71 06

Adresse og merking av kolli
Alle kolli som skal sendes til Trondheim merkes med følgende adresse:
Clarion Hotell & Congress,
Brattørkaia 1
7010 Trondheim

Tlf 73 92 55 00

Alle kolli merkes: «Utstilling NOKIOS 2018»
Verdifullt utstyr kan oppbevares i sekretariatsrommet forut for og mellom konferansedagene.
Dere står selv ansvarlig for å få sendt kolliene tur/retur konferansen. Avtal med deres transportør når kolliene skal hentes. Fraktbrev o. l. samt merking av kolli må dere sørge for selv.

Priser

I prisen for en Utstillingsstand får du følgende: 3 m bred x 2 m dyp utstillingsstand med bord og stol, (trådløst) nett, kaffe/te, frukt og lunsj for 1 person.

Utstillngstand nr 1-10 (veggplass) kr 26000,- inkl. mva.
Utstillingsplass nr 11 – 26 (3x3m) kr 35000,- inkl. mva.
Utstillingsplass nr 27 – 38 (3x2m) kr 30000,- inkl. mva
Utstillerseminar kr 12500,- inkl mva
Ekstra utstillerprepresentant kr 2500 inkl mva per person

Plass 1-10: Standard plasser 3x2 meter Disse er plassert mot vegg. Her kan du bringe med egne messevegger eller Roll-ups med en max bredde på 3 meter. Inkludert er strøm, lavt bord og to stoler.

Plass 11-26: Plasser forbeholdt våre gullpartnere. Dersom noen er ledige kan de bookes her. Standen er 3x3 meter, og inkluderer teppe, søyle med logo, lavt bord og to stoler. Ingen roll-up eller messevegg kan medbringes her, da logosøylene skal være synlige.

Plass 27-38: Plasser som er satt opp som små øyer midt på gulvet. Standen er 3x2 meter, og inkluderer teppe, søyle med logo, lavt bord og to stoler. Ingen roll-up eller messevegg kan medbringes her, da logosøylene skal være synlige

Logosøyler (plass 11-38)

Logosøyler (bakvegg) produseres av vår samarbeidspartner. Utstillere på plass 11-38 må sende materiale til trykking av logosøyle (bakvegg). Se beskrivelse i compass-fairs-info-bakvegg.pdf. Utstillere på plass 11-26 bruker beskrivelse for «Stor stand». Utstillere på plass 27-38 benytter beskrivelse for «Liten stand». Materialet skal leveres som pdf i trykkvalitet.
Materialfrist: 30. september 2018
Sendes til: irene.andersen@ntnu.no

Profilering

Det blir laget en egen nettside som også viser konferansens utstillere med logo og lenke.

Standardutstyr i undervisningsrommene

Konferanselokalene har moderne lyd/bilde, lys- og ventilasjonsanlegg.

Betaling

Faktura sendes per epost eller vanlig post.

Leie av messeutstyr

Messeutstyr kan bestilles via utstillerportalen.

Opprigging av stands

Utstillingen rigges opp tirsdag ettermiddag/kveld (29. oktober).

Spørsmål?

Har du spørsmål om utstillingen så send en e-post til utstilleransvarlig Irene Andersen (irene.andersen@ntnu.no).