Utstilling på NOKIOS

Konferansen har egen utstilling der bedrifter kan presentere seg for ledere og IT-ansvarlige i offentlig sektor som er hovedmålgruppa for konferansen. Utstillerarealet er rett utenfor salene der plenum og sesjoner blir holdt.

NOKIOS går over tre dager, 23.-25. oktober 2018

Tirsdag 23. oktober er en kombinert workshop-/kursdag som vil samle de viktigste aktørene i eforvaltnings-Norge på Clarion Hotel i Trondheim.

Onsdag og torsdag, 24. og 25. oktober er det ordinær konferanse, med god tid til å besøke utstillerne og mulighet for å kjøre utstillerseminar.

Utstillerarealene finner du her: Kart over utstillerområdet

Benytt mulighetene i utstillerportalen!

Utstillere har egne funksjoner de kan benytte i utstillerportalen og i mobil-app’en.
pdf Last ned pdf med informasjon om nyttige funksjoner for utstillere

Påmelding til konferansen

MERK at alle som skal delta på konferansen som utstillerrepresentanter MÅ melde seg på NOKIOS-konferansen på i tillegg til UTSTILLINGSPÅMELDINGEN. Der melder du deg på på sesjoner, seminarer, sosiale tilstelninger og booker hotellrom.

En person inngår i avgiften for en utstillingsstand.
En person inngår i avgiften for et utstillerseminar.
Fra samme bedrift kan man ha med en ekstra utstillerrepresentant som betaler 2500 kr (pris fra 2017. priser for 2018 er ennå ikke annonserte.) for hele konferansen, dette dekker servering under konferansen. Er det flere fra samme firma som deltar på konferansen så betaler disse ordinær avgift.

Basert på denne registreringen blir det laget egne navneskilt for utstillere – derfor er det viktig at alle er registrert før konferansen starter. Disse vil motta et bekreftelsesbrev som sendes til alle konferansens deltakere.

Utstillerseminar

I tillegg til kontakten med interesserte på stand, kan man i programposten utstillerseminar orientere om sine produkter og tjenester i egne undervisningsrom.

Utstillerseminar 1: onsdag 24.oktober
Utstillerseminar 2: torsdag 25. oktober

I påmeldingsskjema for utstillere vil det også komme opp om du ønsker utstillerseminar. Der velger du hvilket tidspunkt du vil ha seminar og skriver inn tittel og eventuelt utstyrsbehov for utstillerseminaret.

Påmelding for utstilling NOKIOS 2018 er ennå ikke åpen

Profilering

Det blir laget en egen nettside som også viser konferansens utstillere med logo og lenke.

Priser

Priser fra 2017. Priser for 2018 annonseres snart.
I prisen for en Utstillingsstand får du følgende: 3 m bred x 2 m dyp utstillingsstand med bord og stol, (trådløst) nett, kaffe/te, frukt og lunsj for 1 person.

Utstillerstand kr 26000,- inkl mva
Utstillerseminar kr 10000,- inkl mva
Ekstra utstillerprepresentant kr 2500 inkl mva per person

Betaling

Faktura sendes per epost eller vanlig post.

Standardutstyr i undervisningsrommene

Konferanselokalene har moderne lyd/bilde, lys- og ventilasjonsanlegg.

Organisering

Spørsmål om plassering, utforming av stand, leie av møterom, og andre spørsmål av teknisk og praktisk art, rettes til Irene Andersen, tlf 91 89 71 06

Adresse og merking av kolli
Alle kolli som skal sendes til Trondheim merkes med følgende adresse:
Clarion Hotell & Congress,
Brattørkaia 1
7010 Trondheim

Tlf 73 92 55 00

Alle kolli merkes: «Utstilling NOKIOS 2018»
Verdifullt utstyr kan oppbevares i sekretariatsrommet forut for og mellom konferansedagene.
Dere står selv ansvarlig for å få sendt kolliene tur/retur konferansen. Avtal med deres transportør når kolliene skal hentes. Fraktbrev o. l. samt merking av kolli må dere sørge for selv.

Leie av messeutstyr

Messevegger er inkludert i utstillerplassen.

Annet messeutstyr kan bestilles via utstillerportalen.

Opprigging av stands

Utstillingen rigges opp tirsdag ettermiddag/kveld 23. oktober

Spørsmål?

Har du spørsmål om utstillingen så send en e-post til utstilleransvarlig Irene Andersen (irene.andersen@ntnu.no).