Er du foredragsholder på NOKIOS 2018?

Her følger det myyye, men VIKTIG informasjon!

Kort oppsummert:

 1. Vi er veldig glad for at du vil bidra på NOKIOS!
 2. Dersom du ikke har sendt inn bilde og bio til din kontakt – så ha bilde og kort bio av deg selv klar før du går inn i fordragsholderportalen og registrerer deg som foredragsholder på nokios.no
 3. Registrer deg til konferansen som foredragsholder, meld deg på de sosiale arrangementene og reserver hotellrom.
 4. I samme skjema kan du gi en kort presentasjon av hva du skal snakke om, og godkjenne publiseringsavtale.
 5. Kort tid før konferansestart vil du få tilsendt invitasjon på epost om å laste opp din presentasjon.
 6. Hold et gnistrende godt foredrag 😀

Tema

Tema for NOKIOS 2018 er «Rustet for fremtiden».
Konferansen har fokus på løsninger og faktiske eksempler på hvordan utfordringer kan løses.

Reise og opphold:

NOKIOS prøver å holde utgiftene nede slik at vi kan tilby så lav kursavgift som mulig – slik at flest mulig av målgruppen kan delta på konferansen.
Vi håper derfor at de fleste av våre foredragsholdere får dekket reise og opphold av arbeidsgiver eller andre.
Får du ikke dekket utgifter, sender du inn reiseregning med kvitteringer.
Bruk reiseregningsblanketten (dfo) for utfylling og send til prosjektleder eli.vinogradoff@ntnu.no
NOKIOS kan dekke reise og opphold for maksimalt to personer per sesjon.
For antall personer på kurs og ws vurderes dette i hvert enkelt tilfelle.
Oppholdsutgifter ut over det som er nødvendig for å gjennomføre egen sesjon, kan dessverre ikke dekkes av NOKIOS.

Konferansedeltakelse:

Vi vil gjerne at våre bidragsytere deltar på hele NOKIOS!
Vi dekker konferanseavgiften for inntil to personer per sesjon.

Alle foredragsholdere melder seg på konferansen her. (Du kan også laste opp bilde/bio og signere publiseringsavtale her):

Kontaktperson og ansvarlig

Alle programpostene har 1-2 ansvarlige, oftest medlemmer i NOKIOS programråd. Disse har ansvar for planlegging og gjennomføring av kurs/ws/sesjon. Dette er din kontaktperson dersom det er noe du lurer på.

Praktisk gjennomføring

Kurs har en tidsramme på 2 timer, workshops 4 timer. Maksimal tidsramme på sesjoner og plenum er 60 minutter.
Innholdet skal være praktisk rettet, ‘matnyttige’, gi nye ideer og stimulere til bedre utnyttelse av IKT i offentlig sektor. Vær tydelig på hva deltakerne skal få ut av kurs/ws/sesjonen.

Legg opp til å aktivisere deltakerne, f.eks ved å presentere noen spissformulerte spørsmål. Sett av tid til kommentarer, diskusjoner og spørsmål. Vær nøye med å holde tiden dere har fått tildelt.
Arbeidet i kurs/ws/sesjonene kan være som følger:

 1. Kort åpning (ved ansvarlig)
 2. Målsetting, opplegg og rammer (tid for spørsmål osv). Maks 5 minutter
 3. Presentasjon(er)
 4. Tid til spørsmål/svar, kommentarer og diskusjoner
 5. Oppsummering (ved ansvarlig) og gi gave til foredragholderne

Bilde og kort bio

Vi presenterer konferansens foredragsholdere med bilde og biografi (kompetanse) på nettsiden. Dette benyttes også i forbindelse med markedsføringen av konferansen.

Informasjon om ditt foredrag

For å velge riktig kurs/ws/sesjon er det absolutt nødvendig med en mer utfyllende beskrivelse av ditt foredrag på nokios.no.
Beskrivelsen bør innholde målgruppe, nivå, hovedfokus, innholdselementer og presentasjonsform/arbeidsmåte/tidsbruk. Formulering av teksten skal være selgende og med litt snert (max 450 ord) 🙂

Presentasjoner

Deltakerne vil gjerne ha mulighet til å se presentasjonen din på nokios.no
Send presentasjonen på epost til vår sjefskoordinator for teknisk crew eller last den opp når du får tilsendt invitasjon på epost.

Opptak

Plenum og alle sesjoner under konferansen (onsdag og torsdag) streames, og det legges ut opptak på nokios.no i etterkant.

Avtale om publisering

Alt materiale som presenteres under konferansen må være opphavsrettslig klarert.
NOKIOS inngår avtale med foredragsholderne om tilgjengeliggjøring av presentasjonene på nokios.no og på vår youtube-kanal. Avtalen inngås samtidig som du registrerer deg til konferansen.

Markedsføring av egen sesjon

Sesjonene konkurrerer om deltakerne.
Gode beskrivelser trekker folk!
Markedsfør gjerne foredaget ditt på Facebook, Twitter, LinkedIn, egne nettverk eller nyhetsbrev i god tid før konferansen.
Det er viktig å skape interesse rundt ditt bidrag og dermed skaffe mange tilhørere.
Denne type aktivitet styrker også interessen for NOKIOS generelt.

Gjennomføringen

Hver sal vil ha en egen teknisk ansvarlig som dere kan kontakte dersom dere har noen spørsmål av teknisk art knyttet til presentasjonen. Teknisk ansvarlig for hver sal legges ut på nettsidene så snart dette er klart. Konferansesekretariat vil også være Speaker-Ready-room under konferansen. (Se kart.) Her kan du laste opp presentasjon, og teste at presentasjonen fungerer som den skal. Har du noen spørsmål så ta gjerne kontakt med prosjektleder Eli Vinogradoff.

Lykke til!

Er det noe informasjon du savner på denne siden? Vi setter stor pris på om du gir oss tips! elivin@ntnu.no