Foredragsholdere NOKIOS 2018

Joacim Almlöf

Telenor

Joacim Almlöf
Joakim Almlöf har bakgrunn fra både privat og offentligsektor både som Key Account Manager og prosjektleder/konseptutvikler. Han arbeider i dag i Telenor som Senior rådgiver mot offentlig sektor med kommune som primær område. Joakims hovedfokus er kommunens muligheter for intern/ekstern kommunikasjon samt teknologien og organisasjonen som må til for dette.

Joacim skal bidra på Workshop 4 Hvorfor er et digitalt økosystem viktig for et smartere samfunn? sammen med Erlend Berg og Tonje Nordli

Tobias Studer Andersson

Sopra Steria

Tobias Andersson
Tobias Studer Andersson er Head of Sopra Steria Scale up, konseptet som er et brohode mellom nye norske innovasjonsbedrifter og noen av de største av Sopra Sterias kunder i Norge, Tyskland og Storbritannia. Han har de siste ti årene arbeidet innenfor kapitalforvaltning, forsikring og med digitaliseringsprosjekter. Tobias har arbeidet med å etablere New Tech Center of Excellence i Sopra Steria og har et genuint interesse for hvordan ny teknologi kan bidra med å løse utfordringer i samfunnet.

Tobias skal holde foredrag i kurs 2: Teknologikrasjkurs – hvordan skape verdi i din organisasjon?

Endre Angelvik

Ruter AS

Endre Angelvik
Endre Angelvik er direktør mobilitetstjenester i Ruter. Han er en strategisk og innovativ leder med mer enn 15 års erfaring med å levere forretningsverdi gjennom IT. Bred erfaring og dokumentert kompetanse innen prosessforbedring, organisasjonsutvikling, leverandørstyring og innkjøp. Har jobbet både på kundesiden og leverandørsiden, både innenfor bank/finans, industri og nå i det offentlige.

Endre skal bidra på sesjon 3c Datadeling; Muligheter og utfordringer og i debatt på sesjon 4c Åpent og sikkert?

Rolv Assev

StartupLab

Rolv Assev
Rolf Assev er medeier og partner i det ledende nordiske innovasjonsselskapet StartupLab og som har tilhold i Oslo. StartupLab har bidratt til over 80 nyetableringer og investerer i tidlig-fase kapital gjennom Founders Fund som den første investoren i oppstartsfasen til nyetablerte bedrifter.

Rolf jobbet i 12 år i Opera Software som markeds- og strategidirektør. Dette ble en spennende reise hvor han var med å bygge selskapet fra 12 til 750 ansatte og til over 200 millioner aktive brukere.

Han begynte sin videregående opplæring på Royal Norwegian Naval Academy, før han tok mastergrad ved Handelshøyskolen i 1988. Rolfs arbeidserfaring omfatter Handelsrådet i Stockholm, Lillehammer Olympiske arrangementskomite, PR-byrået Geelmuyden. Kiese og som medeier av WeWantToKnow som er oppstarten bak mattespillet DragonBox.

Rolf skal bidra i åpningsplenum

Frank Baklid

Drammen kommune

Frank Baklid
Frank Baklid er digitaliseringssjef i Drammen kommune og ansvarlig for gjennomføringen av kommunens digitaliseringsstrategi. Med bakgrunn som pedagog og bred erfaring med utvikling av IT-system, har han et helhetlig perspektiv på digitaliseringsprosesser og er i stand til å reflektere over hele verdikjeden. Drammen har gjort seg erfaringer med sensorteknologi og var første kommune til å ta i bruk SigFox. Frank brenner for mulighetene som ligger i utviklingen av Smarte byer og deler sin entusiasme med dere.

Frank skal holde et innlegg på sesjon 3b Smarte byer – i Norge

Erlend Berg

Skedsmo kommune

Erlend Berg
Erlend Berg jobber som virksomhetsarkitekt i Skedsmo kommune. Han har over 20 års erfaring innen systemutvikling og arkitektur. De senere år har hovedfokus vært på digital tjenesteutvikling og de muligheter det gir for både ansatte, innbyggere og næringsliv. Med dette som fokusområde, jobber Erlend mye med det digitale arkitekturmålbildet i Skedsmo kommune, og brenner for det digitale økosystem hvor fokus er på å lage gode proaktive innbyggertjenester!

Erlend skal bidra på Workshop 4 Hvorfor er et digitalt økosystem viktig for et smartere samfunn? sammen med Joacim Almlöf og Tonje Nordli

Hanne-Cecilie Bjørka

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hanne-Cecilie Bjørka

Hanne-Cecilie Bjørka er utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) hvor hun for tiden er prosjektleder for arbeidet med en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Meldingen er en del av et innovasjonsløft i offentlig sektor hvor målet er å videreutvikle en offentlig forvaltning med gode tjenester til innbyggere og brukere, god bruk av samfunnets ressurser og høy tillit, gjennom å øke innovasjonsevnen, -takten og omfanget av innovasjon. Målet med stortingsmeldingen er å utvikle en nasjonal politikk for innovasjon i offentlig sektor som blant annet skal stake ut en tydelig retning for arbeidet med innovasjon i offentlig sektor som står seg over tid, etablerer gode rammevilkår og legger til rette for en kultur for økt innovasjon, samt gir konkrete verktøy for ledere og ansatte. Bjørka har tidligere ledet Program for bedre styring og ledelse i staten (2014 – 2017) hvor formålet var økt resultatorientering og gjennomføringskraft i forvaltningen, og hvor det ble gjennomført en rekke tiltak innenfor områdene styring, ledelse, samordning, strategisk bruk av IKT og bedre beslutningsgrunnlag. Før hun begynte i KMD i 2015, har hun blant annet jobbet i Husbanken, Kriminalomsorgsdirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Hanne skal holde et innlegg på sesjon 1A Innovasjon i offentlig sektor

Odd-Arnvid Bollingmo

Vestre Toten kommune

Odd-Arnvid Bollingmo

Odd-Arnvid Bollingmo er assisterende rådmann i Vestre Toten kommune med ansvar for økonomi, utvikling og folkehelse. Han har jobbet mye med prosjektledelse og forbedringsarbeid, blant annet som prosjektansvarlig og i oppstartsfasen prosjektleder for innføring av Lean og kontinuerlig forbedring i Vestre Toten kommune. Odd-Arnvid har hovedfag i Statsvitenskap med 2-årig økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Oslo og har tidligere vært kommunalsjef i Søndre land kommune, rådgiver i Samferdselsdepartementet trafikksikkerhet og beredskap og økonomikonsulent Norges Idrettsforbund og Olympisk komite.

Odd-Arnvid skal bidra på sesjon 3A Prosessforbedring – forenkling til forbedring

Inga Bolstad

Arkivverket

Inga Bolstad
Inga Bolstad er direktør i Arkivverket og er dermed landets riksarkivar. Hun har vært riksarkivar i 4 år. Hun kom fra stilling som direktør i Skatteetatens IT og servicepartner og avdelingsdirektør i Skattedirektoratet. Tidligere har hun vært personalsjef og assisterende direktør i Skoleetaten i Oslo kommune. Hun er utdannet diplomøkonom fra BI og har master of management i strategisk personalledelse.

Inga skal bidra på sesjon 4A: Fremtidens kommune

Egil Bredgaten

Telenor

Egil Bredgaten
Egil Bredgaten er seniorrådgiver i Telenor Norge. Han har jobbet med mobilkommunikasjon i inn og utland siden 1987, de siste 19-årene i Telenor innen produkt, marked og forretningsutvikling. Digitalisering, internasjonalisering og mobilitet påvirker våre liv, hele bransjer og nasjonalstater, dette danner et meget spennende fremtidsbilde med mange utfordringer men først å fremst fantastiske muligheter. Tar vi disse mulighetene?

Egil skal bidra på sesjon 1A Innovasjon i offentlig sektor

Jan-Paul Brekke

Institutt for samfunnsforskning

Jean-Paul Brekke
Han vil for de fleste være kjent fra ulike humorprogrammer på NRK som Løvebakken og Lille Lørdag. Han er en norsk sosiolog og forsker. Han har tidligere vært ansatt ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), og er nå forskningssjef hos Ipsos MMI.

Jan Paul er programleder for plenum på konferansens første dag.

Paul Chaffey

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Paul Chaffey Foto: Torbjørn Tandberg

Paul Chaffey har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2013. Han kom da fra jobben som administrerende direktør i Abelia.

Chaffey har studert statsvitenskap og historie, og har tidligere jobbet i Statoil. Fra 1989 til 1997 var han stortingsrepresentant.

Han har hatt styreverv i en rekke institusjoner, som Amnesty, NUPI, Universitet i Oslo, Næringslivets sikkerhetsråd og programmet Forny 2020 i Norges Forskningsråd.

Statssekretær Paul Chaffey skal holde et innlegg i konferansens åpningsplenum

Gunnar Crawford

Stavanger kommune

Gunnar Crawford

Gunnar Crawford etablerte i september 2017 Smartbykontoret i Stavanger kommune, med landets første dedikerte smartbyteam. Gunnar har lang fartstid fra IT og Telekom. De siste 5 årene før han gikk over i det offentlige, arbeidet han som forretningsutvikler i Lyse-konsernets Innovasjonsavdeling, med leveranser innen smartby, smarthus, fornybar energi og velferdsteknologi.

Gunnar skal holde et innlegg på sesjon 3B Smarte byer – i Norge

Morten Dalsmo

SINTEF/Digital21

Morten Dalsmo

Morten Dalsmo er konserndirektør i SINTEF IKT, og har ledet regjeringens Digital21 styringsgruppe. Digital21 har utarbeidet en strategi som skal fremme næringslivets evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.

Dalsmo har i nærmere 20 år jobbet med FoU, leveranser og salg av avanserte automasjons- og IT-løsninger. Han har arbeidet i ulike forsker- og lederstillinger i IBM, ABB Corporate Research AS og ABB AS.
Morten Dalsmo er doktor ingeniør innenfor teknisk kybernetikk fra NTNU i 1997 og sivilingeniør innenfor samme fagområdet fra NTH i 1992.

Morten er bidragsyter i åpningsplenum

Elin Wikmark Darell

Værnesregionen

Elin Wikmark Darell

IT-leder for 5 kommuner i Værnesregionen. Brennende engasjert i teknologiutvikling og digitalisering som drivkraft for å utvikle og levere bedre tjenester i kommunal sektor. Værnesregionen utfordrer markedet og etterspør innovasjon i sine anskaffelser.

Elin skal holde et innlegg på sesjon 1C Innovative anskaffelser

Torgeir Dingsøyr

NTNU/Sintef

Torgeir Dingsoyr

Torgeir Dingsøyr forsker på prosessforbedring og kunnskapsforvaltning i programvarebedrifter som sjefforsker i SINTEF Digital. Spesielt har han fokusert på smidige utviklingsmetoder, teamarbeid i systemutvikling og store utviklingsprosjekter. Han underviser i systemutvikling som professor II ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU.

Torgeir skal sammen med Kjetil Røe lede Kurs 6 Risiko og usikkerhetsstyring i store IT-prosjekter

Bodil Rønning Dreyer

Statens vegvesen

Bodil Rønning Dreyer

Bodil er avdelingsdirektør i Statens vegvesen med ansvar for Trafikant- og kjøretøyavdelingen. Avdelingen har ansvar for myndighetsutøvelse og forvaltning på trafikant- og kjøretøyområdet. Avdelingen legger til rette for kontroller og tilsyn, utvikler og forvalter regelverk for kjøretøy og føreropplæring, og implementerer relevante EU-direktiv inn i norsk regelverk. Avdelingen har også ansvar for utarbeidelse av forskrifter og regelverk innen vegtrafikklovgivningen og er klageinstans for vedtak som fattes på regionnivå. Videre har Trafikant- og kjøretøyavdelingen ansvar for Autosys-prosjektet. Autosys er etatens IKT-løsning for førerkort og kjøretøy, både register og saksbehandlingssystem.

Bodil skal bidra på sesjon 3A Prosessforbedring – forenkling til forbedring

Stig B. Dørmænen

Brønnøysundregistrene

Stig B. Dørmænen

Stig er seniorrådgiver i Seksjon Informasjonsforvaltning og er arkitekt med fokus både på virksomhetsarkitektur og løsningsarkitektur. Han har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Bergen, og har jobbet som utvikler i ulike bransjer siden 1998. Stig har interesse for semantiske teknologier, mikrotjenestearkitekturer og api-utvikling. Han har den siste tiden vært med på å undersøke hvordan Brønnøysundregistrene kan ta i bruk maskinlæring i sine tjenester.

Stig skal bidra på workshop 9: Fra rådata til kunstig intelligens – virksomhetsreisen

Kjersti Eiken

Bergen kommune

Kjersti Eiken

Kjersti har vært ansvarlig for opprettelse og utvikling av et fagsenter for Innovasjon og digitalisering i Bergen kommune (Innolab) som bidrar til samhandling på tvers av sektorene i kommunen.
Innolab er også en samarbeidspartner for eksterne aktører som har konkrete ideer til digitaliseringsprosjekter i kommunen og jobber i tett samarbeid med næringsseksjonen.

Kjersti har vært fasilitator og prosjektleder for søknadsprosess og igangsettelse av Innovasjonspartnerskapet 1.000 bygg – 10.000 muligheter, det første eksperimentelle anskaffelsesprosjektet noen gang som omfatter smart drift og vedlikehold av offentlige bygg.

Kjersti skal holde et innlegg på sesjon 1C Innovative anskaffelser

Karoline Ellingsrud

Tieto

Karoline Ellingsrud

Karoline er utdannet siviløkonom og jobber som forretningskonsulent i Tieto, hun har særlig fokus på prosessforbedring, informasjonsdeling og automatisering. Hun har bistått flere virksomheter i deres arbeid med digitalisering, standardisering og gevinstrealisering.

Karoline skal bidra på sesjon 3A Prosessforbedring – forenkling til forbedring

Johan Englund

Difi

Johan Englund

Johan er prosjektleder for innovative anskaffelser. I denne rollen er han ansvarlig for den veiledning som Difi gir, om hvordan offentlige virksomheter kan legge til rette for innovasjon i de offentlige innkjøpene. Han har et spesielt fokus på innovative IKT-anskaffelser, og har blant annet vært med på å utvikle den standardkontrakt for innovasjonspartnerskap som nå piloteres i Norge. Johan er utdannet jurist og siviløkonom.

Johan skal sammen med kollega Lars Nokken lede Kurs 3 Hvordan innovative anskaffelser og Prosjektveiviseren går utmerket hånd i hånd

Erik Fosse

UiO

Erik Fosse

Erik Fosse er en norsk musiker, lege og professor i medisin ved Universitetet i Oslo (UiO). Han er spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi, og er avdelingsoverlege ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet. Han ble ansatt som professor i annenstilling ved UiO i 1999.

Han ble landskjent i 2008–9 da han sammen med Mads Gilbert tok seg inn i Gaza under konflikten mellom Israel og Hamas, og hjalp til med skadebehandling av ofrene etter bombingen av Gazastripen. Innsatsen innbrakte ham og Gilbert Fritt Ords honnør med begrunnelsen «enestående øyevitneskildringer av sivilbefolkningens lidelser under bombingen av Gaza».

Kongen utnevnte i 2013 Fosse til kommandør av St. Olavs Orden for medisinsk og samfunnsnyttig innsats.
Han er også gitarist og vokalist i bandet Sagene Ring, som stort sett synger sanger om området rundt Sagene og Grünerløkka. Erik Fosse er president i hjelpeorganisasjonen NORWAC.

Erik skal fortelle om gründerarbeidet med Dronebud på Sesjon 1B Eksperimentell bruk av disruptiv teknologi i offentlig sektor

Lars Gimse

Utdanningsdirektoratet

Lars Gimse
Lars K. Gimse er seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet og tilknyttet Udir BetaLab. Gimse har mange års erfaring som lærer i grunnskolen og pedagogisk IKT-veileder på kommunalt nivå. Jobber mye med innføring av programmering, algoritmisk tenkning og skaperverksteder i skole og barnehage. Han har også stor interesse for tingenes internett (IoT) og se dette opp mot tradisjonelt håndverk.

Lars skal bidra på Workshop 7 Fremtidens klasserom

Martin Kowalik Gran

Accenture Technology

Martin Kowalik Gran

Martin Kowalik Gran har bakgrunn som dataingeniør fra HSN og kognitiv psykologi fra UIO. Han jobber i dag med kunstig intelligens i Accenture Technology. Martin interesserer seg for hvordan smarte algoritmer kan bidra til å forbedre menneskelige beslutningsprosesser, samt de etiske utfordringene knyttet til dette.

Martin skal sammen med Runar Gunnerud lede Kurs 1 Kunstig intelligens, i praksis

Vibeke Guttormsgaard

Utdanningsdirektoratet

Vibeke Guttormsgaard
Vibeke Guttormsgaard seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet og tilknyttet Udir BetaLab. Hun arbeider med hvordan programmering, algoritmisk tenkning og skaperverksteder kan bidra til at barn og unges får være utforskende, kreative og skapende i barnehage og skole.

Vibeke skal bidra på Workshop 7 Fremtidens klasserom

Severin B. Hanssen

Lånekassen

Severin B. Hanssen
Severin er leder for forretningsutvikling i Lånekassen, og har nylig også ledet deres arbeid innen kunstig intelligens. Han har en bakgrunn fra prosjekter blant annet innen strategi, digital forretningsutvikling og kommunikasjon, og har erfaring fra både operative og ledende roller i privat og offentlig sektor.

Severin skal holde foredrag på sesjon 1B Eksperimentell bruk av disruptiv teknologi i offentlig sektor

Toril A. Nagelhus Hernes

NTNU

Toril A. Nagelhus Hernes
Toril A. Nagelhus Hernes er prorektor for nyskaping ved NTNU. Hun er professor i medisinsk teknologi. Tidligere har hun blant annet vært instituttleder ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU og forskningssjef ved SINTEF Avdeling medisinsk teknologi.

Hernes har vært en pådriver innen medisinsk teknologi, blant annet med etableringen av fremtidens operasjonsrom ved St. Olavs Hospital der hun også sitter i sykehusstyret. Tidligere har hun også sittet i divisjonsstyret for innovasjon i Forskningsrådet (2007 – 2015).

Hernes står bak en rekke vitenskapelige publikasjoner innen sitt fagområde.

Toril deltar i paneldebatt i sesjon 1A: Innovasjon i offentlig sektor

Nora Jungeilges Heyerdahl

Grønn Ungdom/Oslo Katedralskole

Nora Jungeilges Heyerdahl foto: Lars Opstad, Kulturtanken
Nora Jungeilges Heyerdahl er 18 år, sentralstyremedlem i Grønn Ungdom og elev ved Oslo Katedralskole. Hun er ivrig debattant og journalist i norske medier. I juni 2018 tok hun sølv i NM i historie og filosofi i konkurranse med elever fra 40 andre skoler landet over.

Nora er en av debattantene i Plenum 3: Kultur og kompetanse for veien videre

Geir Jacobsen

Brønnøysundregistrene

Geir Jacobsen
Geir Jacobsen er sivilingeniør og har lang erfaring fra privat og offentlig sektor. Han har teknologibakgrunn fra programvareutvikling og ledelseserfaring fra Sintef, Kongsberg Gruppen, Cap Gemini og fra egen virksomhet. I tillegg har han i mange år vært bosatt i utlandet – i Frankrike, USA og Japan – hvor han har arbeidet med IKT, internasjonalisering og innovasjon. Han er i dag assisterende direktør i Brønnøysundregistrene.

Geir er med i paneldebatten i Sesjon 1A: Innovasjon i offentlig sektor

André Jønsrud

Computas

André Jønsrud
André Jønsrud har gjennom 8 år som konsulent hjulpet organisasjoner med å skape gode løsninger som gjør hverdagen til brukerne deres enklere og mer effektiv. Han er sivilingeniør i industriell design fra NTNU og en GV Design Sprint entusiast.

Andre skal bidra på Kurs 4: Finn svar på kritiske spørsmål og test nye idéer på fem dager sammen med Jørund Leknes, Eva Kjeldal og Kristin Wulff

Arne Krokan

NTNU

Arne Krokan
Arne Krokan er Professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Hans store prosjekt er å forstå mer av hvordan ny teknologi endrer samfunnet, spesielt organisasjoner, deres forretningsmodeller og vilkår for for verdiskaping.

Les mer om Arne Krokan her.

Arne skal lede debatten i Plenum 3: Kultur og kompetanse for veien videre

Thomas Levin

Statens vegvesen

Thomas Levin

Tomas Levin er sjefingeniør i Statens vegvesen hvor han jobber med utprøving av ny transportteknologi. Han har tidligere arbeidet som forsker i SINTEF og som transportplanlegger i Rambøll. Hovedfokus for Tomas sitt arbeid har vært hvordan kan ny teknologi utnyttes for å svare ut gamle og tradisjonelle problemstillinger.

Thomas skal holde foredrag på sesjon 1B Eksperimentell bruk av disruptiv teknologi i offentlig sektor

Cathrine Pihl Lyngstad

NAV

Cathrine Pihl Lyngstad

Cathrine Pihl Lyngstad er kontorsjef i NAV IT Data og Innsikt, med ansvar for kompetansemiljøet for AI. Hun er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU og har tidligere jobbet i både programvare- og konsulentbransjen. Hun har mange års erfaring med analyse, prediktiv modellering, datavarehus og beslutningsstøttesystemer, og har særlig fokus på hvordan bruk av data og kunstig intelligens kan bidra til å effektivisere og automatisere NAVs arbeidsprosesser, gi bedre beslutningsstøtte og sikre mer relevant og effektiv oppfølging mot brukere.

Cathrine skal bidra på workshop 9: Fra rådata til kunstig intelligens – virksomhetsreisen

Ole Jakob Mengshoel

NTNU

Ole Jakob Mengshoel

Dr. Ole J. Mengshoel kom i år til NTNU fra en stilling som hovedforsker innen elektroteknikk og datateknikk ved CMU Silicon Valley. Der har hans forskning fokusert på resonnement, diagnose, beslutningsstøtte og maskinlæring under usikkerhet.

Ytterligere forskningsinteresser omfatter ressursallokering og planlegging i sanntidssystemer, intelligente brukergrensesnitt, informasjonssikring, evolusjonære algoritmer, kunnskapsoppkjøp og kunnskapsteknikk. Han har jobbet med selskaper som Boeing, NASA, Rockwell Automation og Rockwell Collins, har utviklet ny teknologi og programvare som er tatt i bruk innen luftfart, forsvar, finans, utdanning, elektronisk handel og industrisektorer.

Dr. Mengshoel har publisert over 50 artikler og bidrag i tidsskrifter og konferanser og har 4 amerikanske patenter. Han har sin utdanning fra University of Illinois, Urbana-Champaign og NTNU. Han har også jobbet som forsker SINTEF, i Decision Sciences Group på Rockwell Scientific (nå Teledyne Scientific and Imaging) og ved USRA / RIACS (en forskningsorganisasjon som støtter NASA).

Arne skal holde innlegg på sesjon 2b Er den kunstige intelligensen til å stole på?

Arne Munch-Ellingsen

Telenor Research

Arne Munch-Ellingsen

Dr. Arne Munch-Ellingsen har bred erfaring som forsker i Telenor Research. Han har jobbet med forretningsmodeller, mobile nettverk, sikkerhet, simkort og internet of things, og publisert en rekke forskningsartikler innenfor disse områdene.

Arne har en grundig innsikt i alle elementene som må til for å skape nye IoT løsninger; Teknisk løsninger og arkitektur, forretningsutvikling, idètilgang gjennom økosystemer og parntere og identifisering av nytte og vekspotensiale. Han jobber i dag med å utvikle nye tjenester med et økosystem av partnere for å illustrere samfunnsnytte, sist sammen med Norut for å effektivt måle, kommunisere og pedagogisk illustrere luftforurensning.

Arne skal sammen med Martin Vik og Vidar Skogdalen holde Kurs 7 Hvordan komme i gang med Tingenes Internett i offentlig sektor? Idèetilfang, arkitektur og eksempler

Lars Nokken

Difi

Lars Nokken

Lars Nokken er egentlig sivilingeniør innen teknisk kybernetikk, men har for lengst gjort prosjektledelse til sitt fag. Etter en del år som prosjektleder har han de siste 15-20 årene jobbet stadig mer dedikert mot utarbeidelse og forbedring av prosjektprosesser samt opplæring i forbindelse med innføring av prosjektprosesser innen både privat og offentlig virksomhet. Han er selv sertifisert på Prince2, PMI-PMBOK og IPMA-B. Han har også selv utviklet og gjennomført sertifiseringskurs for prosjektledere. Sammen med et master-sertifikat i prosjektledelse og noen år som leder av prosjektkontor brakte dette han til Difi for 5 år siden, der han jobber med forvaltning og videreutvikling av Prosjektveiviseren … og ikke minst hvordan denne overordnede styringsmekanismen med fordel kan kombineres med innovativ tenkning og metodikk.

Lars skal sammen med kollega Johan Englund lede Kurs 3 Hvordan innovative anskaffelser og Prosjektveiviseren går utmerket hånd i hånd

Hanne Tangen Nilsen

Telenor

Hanne Tangen Nilsen

Hanne Tangen Nilsen er sikkerhetsdirektør i Telenor Norge, en rolle hun har hatt siden 2011.
Hun har erfaring fra ulike lederstillinger innen salg, marked, it og teknologi i Telenor. Hennes nåværende rolle innebærer at hun er ansvarlig for Sikkerhet, Personvern og risikostyring for mobil, fastnett og bredbåndsvirksomheten til Telenor Norge.

Hanne skal bidra på sesjon 3c Datadeling; Muligheter og utfordringer og i debatt på sesjon 4c Åpent og sikkert?

Anne Nørstenes

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Anne Nørstenes
Anne er delprosjektleder i et av Norges største utviklingsprosjekter – Foreldrepengeprosjektet i Prosjekt 2 i moderniseringen av IKT i NAV. Hun er utdannet statsviter og har bred erfaring fra store prosjekter i både offentlig og privat sektor. Før hun kom til NAV, jobbet hun som konsulent i Accenture i 15 år. I de siste årene har hun jobbet med prosjekt- og endringsledelse i flere av de største utviklingsprosjektene som er blitt gjennomført i NAV.

Anne skal bidra på sesjon 3A Prosessforbedring – forenkling til forbedring

Robert Rastad

Bergen kommune

Robert Rastad

Rastad er kommunaldirektør i Bergen kommune. Han kom fra stillingen som informasjonsdirektør i samme kommune. Han har vært stasjonssjef i Braathens på Flesland og informasjonssjef for Bergen og Omegn Boligbyggelag. Rastad er universitetsutdannet fra universitetene i Strasbourg og Bergen, og har Master of Management fra BI.

Robert skal bidra på sesjon 4A Fremtidens kommune

Kjetil Røe

Sopra Steria

kjetil røe

Kjetil har i mer enn 20 år jobbet med systemutviklingsprosjekter.Han har vært prosjektleder i store prosjekter som bruker smidig metodikk i Politiet, Statens pensjonskasse og NAV og har vært mye involvert i forskning på storskala smidige prosjekter.

Kjetil skal sammen med Torgeir Dingsøyr lede Kurs 6 Risiko og usikkerhetsstyring i store IT-prosjekter

Ina Rudaa

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ina Rudaa

Ina er forretningsansvarlig i Foreldrepengeprosjektet. Det er et av Norges største utviklingsprosjekter og en del av satsingen «Modernisering av IKT i NAV». Hun er utdannet siviløkonom og har jobbet i prosjekter i NAV siden 2006. Ina har vært forretningsansvarlig for flere store prosjekter, blant annet Uførereformprosjektet.

Ina skal bidra på sesjon 3A Prosessforbedring – forenkling til forbedring

Per Morten Schiefloe

NTNU

Per Morten Schiefloe

Per Morten Schefloe er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU. Hans sentrale forskningstema er: Organisasjonsendring og organisasjonsutvikling, organisatoriske betingelser for sikkerhet, prosjektorganisering
Les mer om professor Schiefloe her

Schieflo skal bidra i Plenum 3: Kultur og kompetanse for veien videre

Kristine Sevik

Utdanningsdirektoratet

Kristine Sevik

Kristine Sevik er seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet og tilknyttet Udir BetaLab. Hun har lang erfaring fra IKT i skole og utdanning fra UNINETT ABC og Senter for IKT i utdanningen. Hun jobber for tiden mest med innføring av programmering og algoritmisk tenkning i skole og barnehage. Hun har et hjerte som banker for kombinasjonen av teknologi og praktisk-estetiske fag og programmering som verktøy for skapende og kreative prosesser.

Kristine skal bidra på Workshop 7 Fremtidens klasserom

Jan Aril Sigvartsen

Basefarm

Jan Aril Sigvartsen
Jan Aril Sigvartsen har nær 20 års fartstid fra forskjellige driftsleverandører og jobbet store deler av sin karierre i IT-bransjen med å bringe innovasjon og løsninger til førstegangsproduksjon i både utvikler-, driftstekniker- og lederroller. I dag er han ansvarlig for Basefarms forretningsområde innenfor offentlige skytjenester der han leder engineering og arkitektkonsulenter som ofte jobber i kundenes DevOps team.

Jan Aril skal holde et innlegg på sesjon 4B Fremtidens applikasjonsplattform

Beate Sildnes

NAV

Beate Sildnes

Beate Sildnes er Data Scientist i NAV. Hun er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU med spesialisering innen industriell matematikk. Beate har bred erfaring fra ulike prosjekter innen sammenstilling, analyse og visualisering av data. Før hun kom til NAV, jobbet hun som konsulent i BearingPoint i tre år. I NAV jobber hun med å utforske mulighetsrommet som ligger i å analysere og utnytte NAVs mange datakilder på nye måter, blant annet vha. maskinlæring og kunstig intelligens.

Beate skal bidra på Workshop 9: Fra rådata til kunstig intelligens – virksomhetsreisen

Mona Skaret

Innovasjon Norge

Mona Skaret

Mona Skaret leder divisjonen for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge. Hun kom til Innovasjon Norge i 2013 fra en lederstilling i IT- og konsulentselskapet Steria AS. Mona brenner for innovasjon og digitalisering, og har lang praktisk erfaring med ledelse og omstilling i tjenesteytende sektor, industri og offentlig sektor fra bl.a. SINTEF og Kunnskapsdepartementet.

Mona skal bidra i åpningsplenum

Olav Skarsbø

Difi

Olav Skarsbø

Olav er seniorrådgiver i Difi og har lang erfaring med digitalisering i offentleg sektor, meldingsutveksling og samhandling mellom stat og kommune

Olav skal lede Kurs 8 Ny funksjonalitet og nye muligheter i Digital postkasse

Jørund Høie Skaug

Utdanningsdirektoratet

Jørund Høie Skaug
Jørund Høie Skaug er seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, og jobber i Udir Betalab med spesiell interesse for dataspill og læring, og Virtual Reality/Augmented Reality. Han er utdannet medieviter, og har bakgrunn som radiomann og musiker, og har tidligere jobbet i bl.a. ITU og Senter for IKT i utdanningen.

Jørund skal bidra på Workshop 7 Fremtidens klasserom

Siri Slettvåg

NVE

Siri Slettvåg

Siri er seksjonssjef for Informasjonsforvaltning og kulturhistorie og har som mål å forenkle og forbedre håndteringen av informasjon og prosesser i NVE. Siri er særlig opptatt av brukeropplevelsen, åpne data og deling og gjenbruk av informasjon. Hun har ledet flere større prosjekter knyttet til å gi brukerne enkel tilgang til offentlig informasjon i bruketilpassede mobile løsninger, og deltatt aktivt i utarbeidelsen av NVEs digitaliseringsstrategi.

Siri skal bidra på sesjon 3A Prosessforbedring – forenkling til forbedring

Ivar Sorknes

Telenor

Ivar Sorknes

Ivar Sorknes har bred erfaring som rådgiver i Telenor. Han har jobbet med forretningsutvikling, strategi for bedriftsmarkedet innenfor tjenesteområdet. Ivar har innsikt i beste praksis og bruksområder som må til for å skape gode IoT løsninger for private og offentlige virksomheter.Samt identifisering av nytte og potensiale. Arbeider i dag med å utvikle nye tjenester i samarbeid partnere for kommuner og byer. Dette er både forskningsbaserte og kommersielle partnere innen IoT og AI.bh

Ivar skal sammen med Martin Vik og Arne Munch-Ellingsen holde Kurs 7 Hvordan komme i gang med Tingenes Internett i offentlig sektor? Idèetilfang, arkitektur og eksempler

Steffen Sutorius

DIFI

Steffen Sutorius

Steffen Sutorius er utdanna siviløkonom frå Noregs handelshøgskule. Han har lang erfaring som leiar frå offentleg og privat sektor, og har leia tunge omstillings- og digitaliseringsprosjekt både som leiar og konsulent. Han har hatt ulike leiarroller i Statens pensjonskasse, der han mellom anna var ansvarleg for eitt av dei største endrings – og IKT-prosjekta som har vore gjennomførte i offentleg sektor, Perform. Steffen kom til Difi i mai 2016 frå stillinga som direktør for konseptval og forretningsplanar i konsulentselskapet Metier. Som konsulent har han vore involvert i strategiske endringsprosessar, store prosjekt og større anskaffingar for ei rekkje departement, statlege etatar, sjukehus, kommunar og private verksemder.

Steffen deltar fra DIFI inn i nordisk paneldebatt som går i plenum 2

Iver Olav Sunnset

Digitale Gardermoen IS

Iver Olav Sunnset

foreløpig ingen bio

Iver deltar i sesjon 4A: Fremtidens kommune

Berit Svendsen

Tidl. adm. dir. Telenor

Berit Svendsen

Berit Svendsen har vært ansatt i Telenor siden 1988. Hun startet som forsker ved Televerkets forskningsinstitutt. I 1995 ble hun divisjonsdirektør for datatjenester og i 2000 tok hun over som teknologidirektør og leder for forskningsavdelingen med plass i konsernledelsen. Fra 2005-2007 ledet hun fastnettvirksomheten i Telenors nordiske virksomhet. Hun ble adm.direktør i Conax i 2008 og var der frem til 2011 da hun tok over som adm.direktør for Telenor Norge og igjen gikk inn i Telenors konsernledelse.

Svendsen er styremedlem i DnB, SAS og Bisnode. Hun har tidligere hatt en rekke styreverv, blant annet som leder i Dataforeningen og styreleder for Simula. Hun er utdannet sivilingeniør.

Berit deltar i avslutningsplenum Kultur og kompetanse for veien videre

Beth Stensen

Ruter AS

Beth Stensen

Beth er leder i fagenheten med ansvar for utvikling av nye tjenester basert på muligheter i Ruters nye teknologiplattform, forretningsmål og muligheter i kundeferden. Ansvarsområder inkluderer oppfølging av mål, leveranser og budsjett, måling, læring og evaluering for stadig forbedring og utvikling av kundetjenester, fagansvar for utviklingsmetodikk og designprosesser, lede utvikling og kontinuerlig forbedring av data og analyse på tvers av kundekanaler, samt lede utviklings- og designprosesser på utvalgte områder i samspill med relevante deler av Ruters organisasjon.

Beth skal fortelle hvordan man bør skape en kultur der man lærer av å gjøre feil i sesjon 2A Feire feil!

Bjørn Erik Thon

Datatilsynet

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon har vært direktør i Datatilsynet siden august 2010. Han har vært særlig opptatt av hvordan personvern og teknologi kan spille sammen, og ser fram til at den nye personvernforordningen trer i kraft i mai 2018. Thon var forbrukerombud i ti år og har vært dommerfullmektig, advokatfullmektig og politisk rådgiver i Justisdepartementet. Han har også hatt en rekke tillitsverv i Venstre, bl.a. nestleder i Oslo Venstre og valgkampleder i Oslo. Thon har utgitt flere krimromaner, fagbøker og nå sist biografien Den amerikanske presidentens norske datter – Olga Wilsons dobbeltliv (Gyldendal – 2014).

Bjørn Erik skal delta i debatt på sesjon 4c Åpent og sikkert?

Magnus Thue

Nærings- og fiskeridepartementet

Magnus Thue

Magnus Thue (Statssekretær for næringsministeren) har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo med fokus på internasjonal politikk.

Thue er tidligere redaksjonssjef i Minerva og har arbeidet som politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe. Fra 2013 til 2016 var han politisk rådgiver for kunnskapsministeren. Fra 2016 til 2018 var han statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Møt Statssekretær Magnus Thue i åpningsplenum

Marit Torseth

Brønnøysundregistrene

Marit Torseth

Marit er seniorrådgiver i Seksjon Informasjonsforvaltning og er prosessdriver for begrepsarbeidet i Brønnøysundregistrene. Hun har mastergrad i forvaltningsinformatikk fra UiO med fokus på semantisk og juridisk interoperabilitet ved utveksling av data i offentlig sektor. Hun har flere års erfaring fra informasjonsforvaltningsmiljøer i offentlig sektor med begrepsarbeid, kodeverk og informasjonsarkitektur.

Marit skal bidra på workshop 9: Fra rådata til kunstig intelligens – virksomhetsreisen

Martin Vik

Halden kommune

Martin Vik

Martin brenner for nyvinninger i kommunesektoren og Halden skal alltid ha en «Start up»i porteføljen. Nå jobbes det med blant annet med en helt ny mobilitetsløsning for kommune og innbyggere.

Martin skal sammen med Vidar Skogdalen og Arne Munch-Ellingsen holde Kurs 7 Hvordan komme i gang med Tingenes Internett i offentlig sektor? Idèetilfang, arkitektur og eksempler

Torgeir Waterhouse

IKT-Norge

Torgeir Waterhouse

Torgeir Waterhouse er direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge.Han har en sentral rolle i den norske debatten om IT- politiske spørsmål, hvor han ofte er å se i det offentlige ordskiftet. Han har tidligere jobbet hos Forbrukerrådet, men jobber nå med IT-utfordringer fra bransjens ståsted.

Torgeir skal lede paneldebatten på sesjon 4c Åpent og sikkert?

Svein Winje

Ruter AS

Svein Winje

Svein Winje er leder i avdeling Digitale Plattformer og Systemer med ansvar for driften av Ruters IT-systemer, og rapporterer til Ruters CIO. Svein har 20 års erfaring fra IT Industrien hvorav de siste 10 år har vært tett knyttet til offentlige registre, valgsystemer, og BankID. Svein har sin M.Sc fra Iowa State University, og MBA fra University of St. Thomas (Minnesota).

Svein skal holde et innlegg på sesjon 4B Fremtidens applikasjonsplattform

Kristin Wulff

Kantega

Kristin Wulff

Kristin Wulff har 20 års erfaring med fasilitering og rådgivning i digitaliseringsprosesser. Hun har hovedfag i kognitiv psykologi og en master i organisasjon og ledelse. I høst fasiliterte hun fire helukers Google Venture (GV) Design Sprinter og har etter det fasilitert mange kortere workshops for å introdusere GV Design Sprint, blant annet på Booster-konferansen i Bergen i år.

Kristin skal bidra på Kurs 4: Finn svar på kritiske spørsmål og test nye idéer på fem dager sammen med Jørund Leknes, Eva Kjeldal og Andre Jønsrud

Rikke Zeberg

Digitaliseringsstyrelsen i Danmark

Rikke Zeberg

Rikke ble direktør i Digitaliseringsstyrelsen i Danmark i august 2017. Hun er uddannet cand.merc.jur.
Hun overtok sjefstolen etter å ha vært visedirektør i 5 år. Før dette har hun hatt lederstillinger i blant annet DR Nyheder, Center for Kvalitet, Afbureaukratisering og Ledelse i Finansministeriets departement og Den Digitale Taskforce og Regelforenklingskontoret

Rikke skal delta i paneldebatt i plenum 2

Gustav Aagesen

Lånekassen

Gustav Aagesen

Gustav Aagesen, Lånekassen har doktorgrad fra NTNU med fokus på borgersentrert offentlig tjenesteproduksjon og nasjonal virksomhetsarkitektur for å understøtte dette.

Som informasjonsarkitekt i Lånekassen dekker han oppgaver fra innhenting av data fra tredjepart, bruk av felleskomponenter, bevisstgjøring rundt orden i eget hus og muligheter tilknyttet viderebruk av data. Gustav ledet Lånekassens første maskinlæringsprosjekt i produksjon. Han har til sammen 20 års erfaring i ulike roller i det private og offentlige, fra utvikler, gründer, prosjektleder og rådgiver.

Olav skal bidra på workshop 9: Fra rådata til kunstig intelligens – virksomhetsreisen

Olav Petter Aarrestad

Kartverket

Olav Petter Aarrestad

Olav Petter Aarrestad er IT-direktør i Kartverket, hvor han har vært de siste 5 årene. Tidligere har han hatt en rekke ledende IT-stillinger i flere større industriselskaper.
Olav Petter er opptatt med å videreutvikle Kartverket som en fulldigital virksomhet og sikre at geografisk informasjon gjøres tilgjengelig for samfunnet på en effektiv og sikker måte. Kartverket har vært en pådriver for åpen bruk av kartdata, og gjort en rekke kartdatasett tilgjengelig for gratis nedlasting og bruk. Er engasjert i arbeidet med de digitale utfordringene som er knyttet til kommune- og regionreformene i statlig, kommunal og privat sektor.

Olav skal bidra på sesjon 3c Datadeling; Muligheter og utfordringer og i debatt på sesjon 4c Åpent og sikkert?