Fyrlyktprisen 2018

 

Fyrlyktprisen

Offentlig sektors dataforum skal i 2018 dele ut Fyrlyktprisen for 15. gang. Kom med forslag til kandidater! Det vil bli plukket ut 3 finalister som presenteres under NOKIOS Åpningsplenum onsdag 24. oktober kl. 10:00 – 11:30. Fristen for å foreslå kandidater er 27. august 2018.

Prisen vil bli tildelt en offentlig virksomhet som har utmerket seg positivt innenfor IT-området, som kan tjene som forbilde for andre og som derfor fortjener tittelen «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor».
Offentlig sektors dataforum inviterer virksomheter og enkeltpersoner til å bidra til nominasjonen av gode kandidater. Egnede kandidater kan for eksempel vise til en tjeneste, et system, en standard eller en god anvendelse på tvers av forvaltningsnivåene.

Kriteriene for rangering av kandidater er:
* Gjenbruksverdi for andre virksomheter
* Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapningspotensial
* Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter
* Nyskapende løsninger, f. eks. gjennom gjenbruk av data
* Samhandling på tvers i forvaltning

Nominasjonen skal begrunnes i et kort notat på 1-2 sider med henvisninger til kontaktpersoner og eventuelt utfyllende dokumentasjon. På grunnlag av beskrivelsene vil juryen selv, ved behov, ta kontakt med aktuelle forslagsstillere. Benytt nettskjema til å sende inn din kandidat, se knapp lenger opp på siden.

Finalistene presenteres med en 2 minutters film i åpningsplenum under NOKIOS. Finalistene må stille med materiale til filmen som f.eks. bilder, tekst og filmsnutter. NOKIOS har ansvaret for og bekoster videoproduksjonen.

Alle kandidatene må derfor forberede materiell til en presentasjon på ca 2 minutter i tilfelle de går til finalen:
◾Lag en enkel skisse av filmen/tidslinjen i Powerpoint eller Word som viser rekkefølgen av bilder og filmsnutter.
◾Forklar hvilken tekst som hører til hvilket bilde/illustrasjon i
◾Det samme gjelder filmklipp. Er det tekst som ønskes vist sammen med filmen så presiser dette.
◾Filformater har ingen betydning, men påse at det har så høy oppløsning som mulig.