NOKIOS
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Meny
Søk
Større tekst
Normal tekst

Nokios 2016: Arkiv

Program

pdf Program for NOKIOS 2016

Video

Se video fra NOKIOS 2016

Presentasjoner

Tirsdag 1. november

Kurs

1: Ny personvernforordning

Foreløpig ingen tilgjengelige presentasjoner

2: Sourcingstrategi og operasjonalisering

Foreløpig ingen tilgjengelige presentasjoner

3: Prosjektveiviseren

Powerpoint Prosjektveiviseren
Elin Kristine Fjørtoft og Lars Nokken
Difi
pdf Prosjektveiviseren i DSB
Johnny Svardal
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

4: Kommunereform i en digital virkelighet - utfordringer og muligheter

pdf Kommunereform i en digital virkelighet
Unn Disch-Kihle
Kartverket
Anna Malmø-Lund
Arkivverket
Grete Kvernland-Berg
PA Consulting

5: DevOps - Hva, Hvorfor og hvordan?

Foreløpig ingen tilgjengelige presentasjoner

Workshops

1: Prosjektledelse i store IT-prosjekter

Foreløpig ingen tilgjengelige presentasjoner

2: Hvordan etablere god programstyring i din virksomhet?

pdf Workshop 2: flere presentasjoner i en
Jens Nørve
Difi
Erik Liaklev
Justis- og beredskapsdepartementet
Jesper Rådberg
Justis- og beredskapsdepartementet
Roger Schäffer
Folkehelseinstituttet
Anette Odgaard Jacobsen
Folkehelseinstituttet

3: Nok prat! Hvordan få til gevinstrealisering i praksis?

pdf Gevinstrealisering – NOKIOS 2016
Leif Skiftenes Flak
Universitetet i Agder
pdf Tiltak for bedre gevinstrealisering
Sverre Berg
Direktoratet for økonomistyring

4: Stordata i offentlig sektor

pdf Vegtrafikk og store datamengder
Kristoffer Dyrkorn
BEKK

5: Kreativ destruksjon av dagens arkivfunksjon

Foreløpig ingen tilgjengelige presentasjoner

6: Fremtidens målbilde – hvordan tilby offentlige tjenester- innovativt

Foreløpig ingen tilgjengelige presentasjoner

7: Fra politikk til handling – Se hvordan din virksomhet kan høste gevinster ved å la privatpersoner og virksomheter dele sine data

Foreløpig ingen tilgjengelige presentasjoner

Onsdag 2. november

Åpningsplenum

Foreløpig ingen tilgjengelige presentasjoner

Sesjon 1A: Trender som vil prege fremtiden

Foreløpig ingen tilgjengelige presentasjoner

Sesjon 1B: Neste generasjon sourcingstrategier i offentlig sektor

pdf Strategisk tjenestekjøp, innovative anskaffelser, digitalisering og innovasjon i kommunal sektor
Odd Ruud
Digitale Gardemoen
pdf Smart sourcing - hva og hvordan?
Øyvind Rimmereid
Telenor

Sesjon 1C: Skam-generasjonen møter byråkratiet

Foreløpig ingen tilgjengelige presentasjoner

Sesjon 2A: Innovasjon - mer enn idéer og oppfinnelser

pdf Innovasjon - mer enn idéer og oppfinnelser
Anne-Mette Øvrum
Signo Conrad Svendsen senter
Kari Hengebøl
C3 - Oslo universitetssykehus
Francis D'Silva
Accenture AS

Sesjon 2B: Møt menneskene bak robotene – Innføring av digitale medarbeidere i Bergen kommune

pdf Møt menneskene bak robotene - Innføring av digitale medarbeidere i Bergen kommune
Steinar Carlsen
Bergen kommune
Øyvind Litlere
Bouvet
Erik Lien
AVO Consulting
Max Herner
IP Soft
Henrik Eriksson
IP Soft

Sesjon 2C: "Share the Problem" ‐ Samarbeide mellom kommune og innovasjonsmiljøer

pdf Crowd Sourcing
Hermann Ørn Vidarsson
Technoport
pdf Brukerinvolverte innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig?
Hilde Sætertrø
NHO Trøndelag
pdf Åpen kommune
Kristian Mjøen
Trondheim kommune

Plenum: Digital agenda

Foreløpig ingen tilgjengelige presentasjoner

Torsdag 3. november

Sesjon 3A: Robotic Process Automation (RPA) - et praktisk virkemiddel til digitalisering

pdf Robotics Process Automation (RPA)
Linn Tronstad
Capgemini
Richard Becke
Nets
Gudmund Aasgaard
Capgemini

Sesjon 3B: Fra gode hensikter til aksjon

pdf Fra gode hensikter til aksjon
Birgitte Egset
Difi
pdf Enhetlig tverrsektoriell tilnærming
Trine Lind
Oslo kommune
pdf Informasjonsforvaltning
David Norheim
Brønnøysundregistrene
Geir Myrind
Skatteetaten
pdf Prosjektet "Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter"
Elin Strandheim
Brønnøysundregistrene

Sesjon 3C: Big Data i offentlig sektor

pdf Samtykkeløsning i Altinn
Andreas Rafaelsen
Brønnøysundregistrene
pdf Store data – store spørsmål
Helge Veum
Datatilsynet

Sesjon 4A: Omstilling i praksis for neste generasjons intelligent teknologi

pdf Ledelse i maskinalderen
Vegard Kolbjørnsrud
Accenture, Handelshøyskolen BI
pdf Kunstig intelligens
Anders Kofod-Petersen
Alexandra Instituttet / NTNU

Sesjon 4B: Hvordan sikrer vi identiteten til norske borgere og kan vi stole på den?

pdf Identitet i Folkeregisteret
Marianne Henriksen
Skatteetaten
pdf IDeALT-programmet
Annar Bohlin Hansen
Politiet

Sesjon 4C: Vellykket brukerinvolvering

pdf Vellykket brukerinvolvering - Meldeboka
Liss Johansen Sandø
Trondheim kommune
Jomar Estenstad
Trondheim kommune


Samarbeidspartnere

NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Dette er en faglig sterke konferanse - programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
e-post:
eli.vinogradoff@ntnu.no
tlf: 73 59 00 62
mobil: 91 89 72 76

Sekretariat

e-post:
nokios@videre.ntnu.no

 
Faks: 73 59 51 50

Postadresse

NOKIOS
NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim

Sosiale media

twitter facebook flickr

Nyhetsbrev

twitter