Foredragsholdere (2017)

Thomas F. Anglero

IBM Norge

thomas anglero

Thomas F. Anglero is Director of Innovation for IBM Norway responsible for IBM Watson and innovation projects with all IBM customers. Thomas is the creator of the new and exciting Watson Innovation Lab at the Oslo Cancer Cluster (OCC) which is the home of Watson for the Nordic countries. Prior to IBM, Thomas was the Director of Innovation for Skatteetaten (Norwegian Tax Authorities). Thomas has over 25 years of global IT and Telecom experience including starting startups.

Thomas F. Anglero shall present the role artificial intelligence has had in our lives at work and in play. He will provide current business examples where IBM’s Watson technology is being utilized to help businesses and top leader groups…and uses humor and story telling to make the presentation fun! Thomas kan du høre på sesjon 2B: Digital transformasjon – mulighetsrom eller sårbarhet.

Heidi Arnesen-Austlid

IKT Norge

Heidi Arnesen-Austlid

Heidi Arnesen Austlid er leder for bransjeorganisasjonen IKT-Norge. Tidligere var hun bl.a. første direktør ved Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare («friprog»), en posisjon hun hadde i 4 år. Hun har vært prosjektleder i IKT-Norge, og fra 1998 til 2004 var hun seniorrådgiver i Utdannings- og forskningsdepartementet hvor hun blant annet prosjektledet utdanning.no og arbeidet med nasjonal strategi for IKT i utdanningen. I IKT-Norge hadde Austlid spesielt ansvar for IKT-politikk og myndighetspåvirkning, rettet mot offentlig sektor frem til hun september 2015 ble hun administrerende direktør for IKT-Norge. Hun ledet Norsk Elevorganisasjon 1996-97 hvor hun blant annet utviklet NEOs ti bud om IT i skolen. I 1997-98 ledet hun det regjeringsoppnevnte Ungdommens IT-forum som leverte sluttrapporten generasjon nett.

Heidi skal på vegne av bransjen gi gode råd til ministeren i åpningsplenum: Kappløpet om å lykkes sammen

Trude Arntsen

Bouvet

Trude Arntsen

Trude har lang erfaring innen design- og kommunikasjonsfeltet fra ulike nivå i offentlig sektor og privat næringsliv. Hun jobber strategisk og operativt med design og kommunikasjon, og brenner for å skape gode prosesser og løsninger. Trude har skrevet masteroppgave om innovasjon på ulike samfunnsnivå. I studien fokuserer hun på hvordan nasjonale visjoner og politikk som omhandler velferdsteknologi, blir forflyttet fra nasjonale styringsdokumenter til lokale kommunale praksiser. Studien belyser også hvordan sluttbrukerne i større grad kan involveres i innovasjonsprosessene gjennom bruk av designmetodikk og ved praktisk bruk av tjenestedesign.

Trude skal sammen med sin kollega Kjersti Bliksås Winsnes lede kurs 1: Tjenestedesign – redesign av tjenester.

Nils Inge Brurberg

BITS

Nils Inge Brurberg

Nils Inge Brurberg er ansvarlig for DSOP (Digital Samhandling Offentlig og Privat) Programmet, et unikt samarbeid mellom offentlig sektor (Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Politiet og NAV) og Finansnæringen for å digitalisere Norge.

I hans nåværende rolle, jobber han med partnere og interessenter som banker, finansinstitusjoner, departementer, direktorater og andre private selskaper for å definere og utvikle grensesnitt for gjensidig nytte for private og offentlige kunder. Nils Inge Brurberg var tidligere Produktsjef for BankID, bankenes felles elektronisk ID løsning.

Nils Inge har mer en 30 års erfaring innen området elektronisk ID, autentisering, IT Sikkerhet og IT revisjon. Han var også en av nøkkelfolkene i frem forhandlingen av avtale om BankID på Mobil mellom Banknæringen og Telecom næringen. Han er utdannet som IT Ingeniør.

Nils Inge skal holde et innlegg i sesjon 3C: Ut av startblokka – å lykkes med digitalt førstevalg

Ole-Vidar Christensen

Sopra Steria

Ole Vidar Christensen

Ole-Vidar arbeider innen området IT Service Management og ITIL som senior rådgiver. ITIL v2 Manager Certificate, ISO 20000 Consultant. Han var med og etablerte itSMF Norge i 2003, og sitter som nestleder i styret. Han har også sittet 2 år i det internasjonale styret for itSMF International.

Ole-Christian skal lede workshop 4: LEAN IT – hvordan utvikle din IT-funksjon for å møte dagens – fremtidens krav. Apollo og Devops simulering.

Torgeir Dingsøyr

NTNU/Sintef

Torgeir Dingsoyr

Torgeir Dingsøyr forsker på prosessforbedring og kunnskapsforvaltning i programvarebedrifter som sjefforsker i SINTEF Digital. Spesielt har han fokusert på smidige utviklingsmetoder, teamarbeid i systemutvikling og store utviklingsprosjekter. Han underviser i systemutvikling som professor II ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU.

Torgeir skal holde et innlegg på sesjon 3A: Smidig utvikling for hyppig produksjonssetting – Hvordan sikre kvalitet og stabilitet?.

Martha Eike

Datatilsynet

martha eike

Martha er utdannet dataingeniør med ni års erfaring fra QA og programvareutvikling i privat sektor. Hun begynte å jobbe i Datatilsynet for fem år siden og har opparbeidet seg erfaring med skytjenester, digitalisering av offentlig sektor, opplæringssektoren, innebygd personvern, og Big Data. Martha koordinerer det utadrettede arbeidet med informasjonssikkerhet hvor det kommende personvernregelverket har høyeste prioritet.

Martha skal holde et innlegg på sesjon 3B: Ny personvernsforordninger (GDPR) – muliggjører eller brems? Presentasjonen vil gi en praktisk tilnærming til noen av de nye pliktene i regelverket, slik som innebygd personvern og vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA).

Johan Englund

Difi

Johan Englund

Johan er prosjektleder for innovative anskaffelser. I denne rollen er han ansvarlig for den veiledning som Difi gir, om hvordan offentlige virksomheter kan legge til rette for innovasjon i de offentlige innkjøpene. Han har et spesielt fokus på innovative IKT-anskaffelser, og har blant annet vært med på å utvikle den standardkontrakt for innovasjonspartnerskap som nå piloteres i Norge. Johan er utdannet jurist og siviløkonom.

Møt Johan i kurs 3: Hvordan gjennomføre innovative anskaffelser.

Sigurd Eriksson

Lånekassen

Sigurd Eriksson

Sigurd er IT-direktør i Lånekassen, og glødende opptatt av innovasjon i tjenesteutviklingen basert på praktisk kunnskap om teknologiske muligheter. Han er utdannet Siv.ing. og Master of Arts.

Sigurd skal holde et innlegg om hvordan Lånekassen tilnærmer seg nye teknologiske muligheter på Sesjon 2A Teknologikappløpet – hvor mye teknologi er nok?

Therese Fischer

Skatteetaten

therese fischer

Therese Bermann Fischer er innføringsansvarlig i Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret. Hun har jobbet med prosjektet siden 2013 og har vært med å utvikle prosjektet fra forprosjekt til dagens hovedprosjekt som er fra 2016-2019. Digitalisering av Folkeregisteret medfører endringer for alle brukerne av registeret, både offentlig og privat sektor i tillegg til alle borgerne, samtidig vil det gi stor nytte for hele det norske samfunn. Som innføringsansvarlig spiller Therese en viktig rolle i å forberede Folkeregisterets omgivelse på endringene som kommer. Fra tidligere har Therese lang og bred erfaring fra utvikling og innføring av nye produkter, tjenester og kanaler innen finansbransjen, en bransje som har vært gjennom stor omstilling og endring.

Therese skal fortelle om hvilke muligheter som følger med moderniseringen av folkeregisteret sesjon 1B: Modernisert folkeregister for raskere, sikrere og enklere tjenesteyting i offentlig og privat sektor.

Peter Frøystad

Evry

peter frøystad

I am the lead researcher in EVRY’s Blockchain efforts. My primary responsibility is to help develop our blockchain capabilities within our Financial Services business. This requires me to develop a thorough subject matter expertise, and how that knowledge can be translated into enterprise deliveries. Current publications is a whitepaper titled Blockchain: Powering the Internet of Value, though I also run a blog where I post deep-dives into blockchain news and use-cases. Before joining EVRY, I studied Computer Science at NTNU and was heavily involved in the student society IAESTE, where I served as IT manager in the national committee.

Møt Peter i workshop 6: Blokk-kjede også for offentleg sektor Han vil bl.a. gi oss en innføring i grunnprinsippene som ligger til bunn i teknologien, og forklarer hvordan et blockchain vil kunne gi store effektiviseringsgevinster på i både privat og offentlig sektor

Ola Furu

NAV IT

ola furu

Ola Furu er avdelingsdirektør applikasjonsutvikling Nav IT. Furu var med i Capgeminis ledelse fra 1999 til 2014 hvor han var administrerende direktør fra 2009 til 2014. Etter den perioden gikk han over i en senior konsulentrolle med spesielt ansvar for å følge opp Statoil og Posten. I årene 2007 – 2009 ledet han Capgeminis søsterselskap Sogeti Norge AS. Furu begynte sin karriere i Capgemini allerede i 1987. Gjennom årene har han innehatt en rekke lederstillinger i Capgemini, både i Norge og internasjonalt. Furu fikk 2010 Rosing-prisen som årets toppleder av Den Norske Dataforening. I 2014 ble han tildelt Æresprisen av Konsulentguiden.

Ola skal holde et innlegg på sesjon 2C: Samarbeidsformer mellom offentlige og private aktører.

Severin B. Hanssen

Lånekassen

Severin B. Hanssen

Severin er seniorrådgiver og prosjektleder i Lånekassen, og leder blant annet Lånekassens arbeid og initiativer innen området kunstig intelligens. Han har en bakgrunn fra prosjekter blant annet innen strategi, digital forretningsutvikling og kommunikasjon, og har erfaring fra både operative og ledende roller i private virksomheter

Severin skal holde et innlegg i sesjon 2a: Teknologikappløpet – hvor mye teknologi er nok ?

Elin Engen Harder

Trondheim kommune

Elin Harder

Elin Engen Harder er enhetsleder ved Trondheim byarkiv siden 2008. Byarkivet er kommunes faginstans innen arkiv. Hun deltar i en rekke IT- og utviklingsprosjekter samt kommunens arbeid med informasjonssikkerhet. Hun var seksjonssjef i Staten fra år 2000 og tidligere enhetsleder for en IT-avdeling i kommunen. Harder har studert IT og jus ved TIH/TØH og UiO. Hun er særlig opptatt av strategi, innovasjon, effektivitet og digitaliseringsprosesser med en tilnærming som tar hensyn til enkeltmennesket.

Møt Elin i kurs 3: Hvordan gjennomføre innovative anskaffelser.

Louise Helliksen

Sopra Steria

Louise Helliksen

Louise er rådgiver i Sopra Steria med spesialisering innen digital strategi og forretningsutvikling. Hun har flere års erfaring fra IT bransjen, og lang erfaring med teknologidrevet innovasjon og forretningsutvikling prosjekter. Louise jobber med prosjekter både nasjonalt og internasjonal innen digital strategi og den digitale modenhetsanalysen.

Møt Louise i workshop 1: Hvor digitalt moden er din virksomhet.

Jan Hjelle

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Jan Hjelle

Jan Hjelle er ekspedisjonssjef i Avdeling for IKT og fornying i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Avdelingen har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IKT-politikken i Norge. Dette omfatter blant annet arbeidet med digitalisering, fornying og samordning av offentlig sektor. Avdelingen har også ansvar for etatsstyringen av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Jan skal holde et innlegg i plenum 2: Kappløpet om bedre kvalitet.

Marie Solberg Hjermann

Sopra Steria

Marie Solberg Hjermann

Marie jobber som konsulent med fokus på endringsledelse og organisasjonsutvikling i offentlig og privat sektor.

Marie skal sammen med Michelle Jensen presentere NOKIOS teknologiradar i plenum 2: Kappløpet om bedre kvalitet og i sesjon 2A: Teknologikappløpet – hvor mye teknologi er nok?

Bente Hoff

MSN

Bente Hoff

Bente Hoff leder Strategisk IKT-sikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hun har mer enn tjue års erfaring med digitalisering og IKT-sikkerhet fra både privat og offentlig sektor og er opptatt av at funksjonalitet og sikkerhet kan og må bygges samtidig. Hun er sivilingeniør fra NTH og har en mastergrad i teknologiledelse.

Møt Bente i sesjon 2B: Digital transformasjon – mulighetsrom eller sårbarhet.

Trude Hole

Bouvet

Trude Hole

Trude Hole er kommunikasjonssjef i Bouvet. Trude er utdannet produktdesigner ved NTNU og og har en Master In Technology Management ved NTNU/NHH. Det siste semesteret tilbragte hun som Visiting Fellow ved MIT Sloan i Boston hvor hun tok fag innen strategisk organisasjonsdesign og innovasjonsstrategi. Trude skal holde et innlegg i sesjon 1A: Tjenestedesign 2.0.

Cathrine Holten

Brønnøysundregistrene

Cathrine Holten

Cathrine Holten er leder for avdeling digitalisering ved Brønnøysundregistrene fra høsten 2015 med ansvar for blant annet Altinn og informasjonsforvaltning. Hun kom fra stillingen som avdelingsdirektør for utvikling og forvaltning i Helsedirektoratet og var deres representant i arbeidet med statlige felleskomponenter. Før den tid jobbet hun som sjefsarkitekt for Altinn II plattformen, og har også erfaring som IT-rådgiver i NAV og Moderniseringsdepartementet. Hun er utdannet innen informatikk.

Cathrine skal holde et innlegg i sesjon 1C: Felles plan mot samme mål.

Oddgeir Hvidsten

Sykehuspartner

Oddgeir Hvidsten

Oddgeir er en erfaren strategikonsulent og innovasjonsrådgiver med lang erfaring på innovasjon, utvikling av nye tjenester og organisasjonsutvikling i offentlig sektor. Han har omfattende erfaring på etablering og ledelse av partnerskap mellom virksomheter i offentlig og privat sektor.

Oddgeir skal sammen med sin kollega Roar Jakobsen holde et innlegg på sesjon 2C: Samarbeidsformer mellom offentlige og private aktører.

Stig Ihle

Skedsmo kommune

Stig Ihle

Stig Ihle er systemutvikler i Skedsmo kommune hvor han jobber med utvikling av innbyggertjenester. Den siste tiden har han utviklet tjenester i Altinns utviklingsplattform hvor brukeropplevelsen er iverksatt i egen innbyggerportal.Gjenbruk av data og bruk av API’er har vært sentralt i dette arbeidet.

Møt Stig i workshop 7: Innbyggerdialog basert på Altinn og ID-porten.

Dana Irina Jaedicke

Datatilsynet

Dana Jaedicke

Dana Irina Jaedicke har over ti års erfaring med personvernrelaterte spørsmål, og er nå seniorrådgiver i Datatilsynet. Hun er prosjektleder for den juridiske implementeringen av den nye forordningen om personvern i Datatilsynet. Hun har fulgt prosessen med utarbeidelse og vedtakelse av forordningen tett og deltar på vegne av Datatilsynet i det europeiske samarbeidet mellom datatilsynsmyndigheter.

Møt Dana i kurs 2: Nye personvernregler i Norge fra 2018 – er din virksomhet klar?.

Roar Jakobsen

Sykehuspartner

roar jakobsen

Roar er innovasjonsrådgiver i Sykehuspartner. Han har en PhD i strategi med spesialisering på offentlig-private samarbeid. Han er en erfaren strategikonsulent og innovasjonsrådgiver med lang erfaring fra tjenesteutvikling og organisasjonsutvikling i offentlig sektor. Han har bred erfaring fra etablering og ledelse av partnerskap mellom bedrifter og offentlig sektor.

Roar skal sammen med sin kollega Oddgeir Hvidsten holde et innlegg på sesjon 2C: Samarbeidsformer mellom offentlige og private aktører.

Michelle Jensen

Sopra Steria

Michelle Jensen

Michelle Jensen er seniorkonsulent i Business Consulting i Sopra Steria. Her jobber hun med digitalisering i både offentlig og privat sektor.

Michelle skal sammen med sin kollega Marie Solberg Hjermann presentere NOKIOS teknologiradar plenum 2: Kappløpet om bedre kvalitet og i sesjon 2A: Teknologikappløpet – hvor mye teknologi er nok?

Espen Jørgensen

EGGS Design

Espen Jørgensen

Espen er en av grunnleggerne av EGGS design, og leder satsningen til EGGS på design og innovasjon i havrommet. Han har over 10 års erfaring med både å lede og gjennomføre design og innovasjonsprosjekter med spesielt fokus på tech start-ups og maritim næring. Han brenner for å transformere teknologi og forretningsideer til å bli innovative, brukervennlige og attraktive løsninger og dertil suksessrike bedrifter og merkevarer. De siste årene har Espen bl.a. vært Design Manager i Blueye Robotics og bistått utviklingen av deres unike undervannsdrone og den helhetlige og unike brukeropplevelsen de ønsker å skape.

Espen skal holde et innlegg i sesjon 4A: Innovasjon gjennom bruk av ny teknologi – kultur for å feile.

Pia Jøsendal

Difi

Pia Jøsendal

Pia Virmalainen Jøsendal har mer enn 10 års erfaring med utnyttelse av data, prosessendringer og strategisk digitalisering. Hun leder informasjonsforvaltningsarbeidet i Difi og er opptatt av endringene samfunnet står ovenfor og hvilken rolle data har når den frigjøres fra lukkede siloer. Pia mener at den strategiske betydningen data har for fremtiden bør oppta enhver fremtidsrettet leder i dag.

Pia skal holde et innlegg i sesjon 4C: Uten data stopper Norge – vet du hvor dataene er?

Christine Korme

Abelia

Christine Korme

Christine Korme er direktør for fornying og digitalisering. Hun er Abelias fremste fagekspert når det kommer til offentlig sektor.

Christine gir råd til ministeren i åpningsplenum: Kappløpet om å lykkes sammen.

Arne Krokan

NTNU

arne krokan

Professor Arne Krokans store prosjekt er å forstå mer av hvordan ny teknologi endrer samfunnet, spesielt organisasjoner, deres forretningsmodeller og vilkår for for verdiskaping.

Hør Arne Krokans innlegg i avslutningsplenum: Det digitale kappløpet – det gode vs det onde.

Torbjørn Larsen, IT-direktør, NAV

NAV

torbjorn larsen

Torbjørn Larsen er IT-direktør i NAV. Han kom til NAV fra jobben som assisterende høgskoledirektør i HiOA. Han er utdannet Master of Science fra NTNU i Trondheim og Master in Technology Management fra NTNU/MIT. Han har arbeidet i lederstilling i teknologiselskapet Cisco og Tandberg. Larsen tror at hans erfaring både fra både privat og offentlig sektor er nyttig å ha i bagasjen, det samme gjelder erfaring både fra linjeledelse og som rådgiver og tjenesteleverandør.

Torbjørn kan du høre på sesjon 2A: Teknologikappløpet – hvor mye teknologi er nok?

Trine Lind

Oslo kommune

Trine Lind

Trine Lind, seksjonssjef (fung) for digitalisering i Byrådsavdeling for Finans, Oslo kommune. Trine er forvaltningsinformatiker, hun leder i dag kommunens Program for elektroniske tjenester med en portefølje på mer enn 20 prosjekter knyttet til digitalisering av tjenester til innbyggere og næringsliv. Ledet prosjekt for felles funksjonalitet og løsninger i kommunens arbeid med digitalisering. Har tidligere arbeidet med IKT-strategi, elektronisk samhandling samt personvern og informasjonssikkerhet bla i IKT-staben til Nav-direktøren og IT politisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Trine skal holde et innlegg i sesjon 1A: Tjenestedesign 2.0

Lars Løe

Sopra Steria

lars løe

Lars er rådgiver i Sopra Steria med spesialisering innen digital strategi og forretningsutvikling. Han har flere års erfaring som konsulent og jobbet før Sopra Steria i et strategi- og analyserådgivingsselskap med spisskompetanse innenfor digital forretningsutvikling. Lars har formell kompetanse innen markedskommunikasjon, og har opprinnelig bakgrunn fra reklame- og kommunikasjonsbransjen.

Lars skal sammen med sin kollega Kjersti Solem lede workshop 1: Hvor digitalt moden er din virksomhet?

Nils Brede Moe

SINTEF

Nils Brede Moe

Nils Brede Moe er seniorforsker ved SINTEF Digital og forsker på Lean Startup, prosessforbedring, smidig systemutvikling, autonome team og global systemutvikling. Hans forskning gjennom 20 år inkluderer organisatoriske, sosio-tekniske, team og globale/distribuerte studier. Han jobber tett med mange globalt distribuerte firma innen bransjene energi, telekom, transport og finans. I tillegg jobber han med flere konsulentfirma, programvarehus og offentlig sektor i Norge. Han har også en forskningsstilling ved Blekinge Institute of Technology i Sverige.

Møt Nils Brede Moe i kurs 4: Lean startup: hvordan hurtig få verdi av digitalisering

Hege Nilssen

Udir

Hege Nilssen

Hege Nilssen er ansatt som ny direktør for det nye Utdanningsdirektoratet som har får nytt mandat, der arbeidet med digitalisering og IKT-satsning står sentralt. Det nye Utdanningsdirektoratet med ansvar for barnehage, grunnopplæring og IKT er en sammenslåing av Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen og etableres formelt 1. januar 2018. Nilssen har vært konstituert direktør for Utdanningsdirektoratet siden mai 2016. Hun har vært en del av Utdanningsdirektoratets ledergruppe siden det ble etablert i 2004, der hun har erfaring fra flere fagområder. I perioden 2013 – 2015 var hun sekretariatsleder for Ludvigsen-utvalget som leverte to offentlige utredninger om fremtidens skole. Hun har også bred internasjonal erfaring, bl.a. er hun komiteleder i CERI, en av OECDs komiteer som jobber innenfor utdanningsområdet.

Hege skal holde et innlegg i sesjon 4B: Hvordan ruste Norge for det digitale skiftet?

Lars Nokken

Difi

Lars Nokken

Lars Nokken er egentlig sivilingeniør innen teknisk kybernetikk, men har for lengst gjort prosjektledelse til sitt fag. Etter en del år som prosjektleder har han de siste 15 årene jobbet stadig mer dedikert mot utarbeidelse og forbedring av prosjektprosesser samt opplæring i forbindelse med innføring av prosjektprosesser innen både privat og offentlig virksomhet. Han er selv sertifisert på Prince2, PMI-PMBOK og IPMA-B. Han har også selv utviklet og gjennomført sertifiseringskurs for prosjektledere. Sammen med et master-sertifikat i prosjektledelse og noen år som leder av prosjektkontor bragte dette han til Difi for 4 år siden, der han har ansvar for forvaltning og videreutvikling av Prosjektveiviseren og er dessuten engasjert i Difis faglige nettverk for prosjekt-, program- og porteføljestyring. Gjennom mange års erfaring har han for lengst erkjent at det er ikke prosjektprosessen i seg selv som er avgjørende, men at det er den intelligente og tilpassede bruken av den – basert på bred og god faglig forståelse – som skaper gode prosjekter og resultater for virksomheten.

Møt Lars i kurs 6: Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren i den enkelte virksomhet

David Norheim

Brønnøysundregistrene

David Norheim

David er arkitekt med mer enn 15-års lang frartstid innen informasjonsforvaltning. Han er Brønnøysundregistrenes faglige ansvarlig for arbeid med felles datakatalog, og leder det tverrsektorielle teamet som skal bidra til at katalogen blir flylt.

Han skal holde et innlegg i sesjon 4C: Uten data stopper Norge – vet du hvor dataene er?

Gunnar Nybø

Tieto

Gunnar Nybø

Gunnar brenner for digitalisering av offentlig sektor og er leder for markedsområdet offentlig sektor i Tieto Norge. Han har fartstid fra en rekke virksomheter i it-bransjen, og har erfaring fra konsulentvirksomhet, rådgivning og ulike drifts og skyløsninger. I tillegg har Gunnar vært CIO i en større virksomhet innenfor Retail-området, samt vært delaktig i oppstart av ny virksomhet innenfor it-bransjen.

Møt Gunnar Nybø i kurs 3: Hvordan gjennomføre innovative anskaffelser

Erlend Oksvoll

Brønnøysundregistrene

Erlend Oksvoll

Erlend Oksvoll er løsningsarkitekt i Altinn hvor han jobber med utvikling av deres tjenesteutviklingsplattform. Han har også vært tilknyttet Altinns innovasjonsprogram hvor han spesielt har sett på hvordan kommunene kan benytte Altinns plattform for både utvikling og deling av innbyggertjenester.

Møt Erlend i workshop 7: Innbyggerdialog basert på Altinn og ID-porten

Grete Orderud

Difi

Grete Orderud

Grete Orderud er avdelingsdirektør i avdeling for digital forvaltning i Difi. Hun jobbet tidligere som avdelingsdirektør for seksjon for digital forretningsutvikling og porteføljestyring i Husbanken, en stilling hun hadde i 6 år og med det produkteierskap for de fleste av Husbankens digitale løsninger. Hun har tidligere 10 års ledererfaring fra Telenor. Orderud er utdannet Cand.scient. fra Universitetet i Oslo. Hun har også Master of management fra Handelshøyskolen BI.

Grete skal holde et innlegg i sesjon 1C: Felles plan mot samme mål

Torbjørn Pedersen

Skedsmo kommune

torbjorn pedersen

Torbjørn er digitaliseringsdirektør i Skedsmo kommune og har i tillegg bred erfaring fra den norske IT-industrien fra sentrale stillinger innenfor konsulentvirksomhet og programvareutvikling. Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommunene i Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning. Gjennom samarbeid med andre kommuner og sentrale aktører som KS og Altinn forsøker Skedsmo kommune å bidra til utvikling av løsninger som gjør at dette målet nås. Skedsmo kommune er tjenesteeier i Altinn og har allerede utviklet flere tjenester som andre kommuner kan benytte. Torbjørn er opptatt av økt samordning og samarbeid innenfor offentlig sektor. Det brukes mye tid og ressurser på utvikling av lokale løsninger i de enkelte kommunene. Ingen kommuner har ressurser til å løse alle utfordringene alene og erfaringen viser også at leverandørmarkedet heller ikke alltid har de optimale løsningene. I mangel av sentralisert styring må kommunene søke å finne løsninger i en felles dugnad. Skedsmo kommune ønsker å bidra til dette gjennom deling av egen kompetanse og løsninger.

Torbjørn skal holde et innlegg på sesjon 1B: Modernisert folkeregister for raskere, sikrere og enklere tjenesteyting i offentlig og privat sektor.

Torry Pedersen

Schibsted

torry pedersen

Etter nesten 29 år som journalist og redaktør i ulike posisjoner i VG-systemet gikk Pedersen i januar 2017 over i stillingen som styreleder i Schibsted. Han har vært en viktig drivkraft i å få tilpasset en tradisjonell avisredaksjon til en moderne, digitalisert nyhetskanal. I 2008 tiltrådte han som administrerende direktør etter Rolv Erik Ryssdal, og i 2011 ble han leder for hele VG. I januar 2011 ble han utnevnt til eneleder for hele VG og ledet en sammenslåing av papiravisen VG og nettavisen VG Nett. I 2008 kåret Oslo Redaktørforening ham til årets redaktør.

Torry skal holde et kåseri i åpningsplenum: Kappløpet om å lykkes sammen.

Lene Pettersen

UiO

Lene Pettersen

Lene Pettersen er engasjert som universitetslektor ved Institutt for medier og kommunikasjon hvor hun arbeider med masterprogrammet Nordic Media. Øvrige faglige interesser er strategi, «digital økonomi», delingsøkonomi, forretningsmodeller, innovasjon, ulike aspekter ved teknologi, arbeidspraksis, personvern, strategisk kommunikasjon, kunstig intelligens, sosiale medier i organiasjonen og det øvrige medielandskapet, intern kommunikasjon, nettverksteori, kvalitativ metode, etnografi mm.

Pettersen er Cand. Polit Sosialantropologi fra UiO (2000) med etnografisk film produsert for et fjernsynspublikum som sitt hovedfagsfokus.

Pettersen jobbet ti år med kommunikasjon, «teknologi», strategi og organisasjonsutvikling i offentlig sektor og IT-bransjen før hun tok doktorgrad. I 2014-2015 var hun programansvarlig og førsteamenuensis i BA programmet Strategi og PR ved Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology. Hun har siden 2012 forelest i en (‘Organisasjonen i nettverkssamfunnet’) av fem moduler i det executive MBA programmet Digital kommunikasjonsledelse ved BI, og hun er gjesteforeleser ved Høyskolen Kristiania. Hun har også tidligere arbeidet som forsker hos Forbruksforskningsinstituttet Sifo, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Lene møter du i avslutningsplenum: Det digitale kappløpet – det gode vs det onde

Walter Qvam

Toppindustrisenteret

walter qvam

Walter Hafslo Qvam er en norsk næringslivsleder. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH fra 1979 med tilleggsutdannelse fra INSEAD i Singapore fra 1985. Han var direktør i Det Norske Veritas 1980–1994, direktør for person- og godstrafikken i NSB 1994–1995, direktør i Gemini Consulting 1995–1999, direktør i Cap Gemini 2000–2005, partner i Bene Agere 2005–2008 samt konsernsjef i Kongsberg Gruppen 2008–2016. I 2016 ble han styreleder i SINTEF, og grunnleggeren av det nyetablerte Toppindustrisenteret. Toppindustrisenteret er et kompetansesenter som skal hjelpe små og mellomstore norske bedrifter opp og frem i digitaliseringsskiftet vi står overfor.

Walter skal fortelle om Digital Norway i plenum 2: Kappløpet om bedre kvalitet.

Andreas Rafaelsen

Brønnøysundregistrene

Andreas Rafaelsen

Andreas jobber som seksjonsleder for Plattformutvikling ved Brønnøysundregistrene – Avdeling for Digitalisering og er løsningsansvarlig for Altinn. Tidligere har han arbeidet som sjefsarkitekt ved Avdeling for Digitalisering, og prosjektleder og programutvikler i Kongsberg Spacetec.

Andreas skal holde et innlegg på Sesjon 3C: Ut av startblokka – å lykkes med digitalt førstevalg

Line Richardsen

KS

Line Richardsen

Line Richardsen er avdelingsdirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. Hun har jobbet med digitalisering i KS siden 2006.
Line skal holde et innlegg på sesjon 1C: Felles plan mot samme mål

Anne Romsaas

KS

Anne Romsaas

Anne er seniorrådgiver i KS, avdeling Forskning, innovasjon og kvalitetsutvikling. KS representerer alle landets kommuner og fylkeskommuner, og jobber for en selvstendig og nyskapende kommunesektor. Dialog med næringslivet gjennom innovative offentlige anskaffelser sees i økende grad som en viktig tilnærming til fornyelse av offentlig sektor, og KS er medeier av Leverandørutviklingsprogrammet (http://innovativeanskaffelser.no/ ) sammen med NHO og Difi. Her inngår et bredt partnerskap med toneangivende kommuner, fylkeskommuner, departementer, direktorater og statlige virksomheter.

Anne skal holde et innlegg i sesjon 2C: Samarbeidsformer mellom offentlige og private aktører

Kjetil Røe

Sopra Steria

kjetil røe

Kjetil Røe er prosjektleder for Sterias leveranse i prosjekt PERFORM. Han har mange års erfaring med prosjektledelse fra både tradisjonelle og smidige systemutviklingsprosjekter. Han har utarbeidet og holdt flere kurs for PMP-sertifisering samt ulike kurs og workshops i smidig prosjektledelse. Kjetil er sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTH(NTNU) og er PMP sertifisert og Scrum Master.

Kjetil skal holde et innlegg på sesjon 3A: Smidig utvikling for hyppig produksjonssetting – Hvordan sikre kvalitet og stabilitet?

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister fra Høyre. Kommunal- og moderniseringsministeren har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valggjennomføring, statlig arbeidsgiverpolitikk, samer og nasjonale minoriteter, kart- og geodatapolitikken.

Ministeren skal snakke om regjeringens plattform for digitalsering i åpningsplenum: Kappløpet om å lykkes sammen.

Per Morten Schiefloe

NTNU

Per Morten Schiefloe

Per Morten Schiefloe er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hans forskningsarbeider er særlig knyttet til to hovedfelter:
Organisasjonssosiologiske problemstillinger: utvikling og endring, kultur, innovasjon, sikkerhet
Nettverksteoretiske problemstillinger: nærmiljø, nettverk i organisasjoner, sosial kapital

Han har ledet en rekke større prosjekter innenfor ulike tematiske områder: by- og nærmiljøforskning, organisasjonsendring, distribuert arbeid, utnytting av IKT, prosjektledelse og sikkerhet.

Møt Per Morten i avslutningsplenum: Det digitale kappløpet – det gode vs det onde

Frode Seipäjärvi

Tromsø kommune

Frode Seipäjärvi

Frode Seipäjärvi er tjenesteleder hos kommunens IT-tjeneste i Tromsø kommune

Frode skal fortelle hvordan kommune løser endringene som et nytt regelverk på personopplysningsområdet vil gi for dem på sesjon 3B: Ny personvernsforordninger (GDPR) – muliggjører eller brems?

Liv Simonsen

Lånekassen

Liv Simonsen
Liv Simonsen er utdannet jurist fra UiO og har bred erfaring i hvordan offentlig forvaltning opplevedes fra borgerens ståsted både som privatpraktiserende advokat og fra 16 års ledererfaring fra Lånekassen. Hennes oppmerksomhet har vært fokusert på hvordan det offentlig kan bruke data, teknologi, arbeidsformer og rettsregler for å oppnå en effektiv, trygg og sikker forvaltning som gir enkle tjenester og riktige vedtak. Hun er opptatt av hvordan deling av data og ny teknologi gir muligheter til en smartere forvaltning og hvordan de rettslig reglene kan samspille med IKT utviklingen.

Liv skal holde et innlegg i sesjon 4C: Uten data stopper Norge – vet du hvor dataene er?

Steinar Skagemo

Oslo kommune

Steinar Skagemo
Steinar er forvaltningsinformatiker (juss, ikt og organisering) med erfaring fra bl.a. planlegging, spesifisering og testing av nasjonale felleskomponenter (ID-porten). Jobber nå med ikt-styring og arkitektur i Oslo kommune, inkludert fellesfunksjonalitet for kommunes elektroniske tjenester som f.eks. Min side. Han har tidligere jobbet med informasjonsforvaltning i Difi. Steinar er Oslo kommunes representant i KS’ fagråd for arkitektur.

Du kan høre Steinar sitt foredrag på sesjon 3C: Ut av startblokka – å lykkes med digitalt førstevalg

Jonas Slørdahl Skjærpe

NAV IT

Jonas S. Skjærpe
Jonas har hatt ansvaret for IT Informasjonsplattform i NAV siden 1. mars 2017. Før 2017 jobbet Jonas 8 år i konsulentbransjen innenfor fagfeltet Data & Analytics og 5 år i DNB som leder av Business Intelligence. Jonas er utdannet Siv. Ing. Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU i 2004.

I 2016 stilte NAV seg følgende spørsmål: «Hvordan kan NAV, ved å bruke og koble tilgjengelige data, få økt innsikt om vår egen virksomhet?» På bakgrunn av dette opprettet man en stordatalab med et tverrfaglig team som jobbet eksperimentelt og use-case orientert. Denne lab’en skal levere et innspill til plan for toppledelsen høsten 2017. NAV skal bli mer data- og innsiktsdrevet for å levere stadig bedre og mer effektive velferdstjenester. Dette krever en ny tilnærming til teknologi der muren mellom den analytiske og den operasjonelle teknologi-sfæren brytes ned. For å svare på dette er det tatt fram et målbilde for en IT Informasjonsplattform. På Nokios deler vi vår strategiske tilnærming til ny teknologi knyttet til data og analytics.

Du kan høre Jonas sitt foredrag på sesjon 2A: Teknologikappløpet – hvor mye teknologi er nok ?

Mats Snäll

Lantmäteriet

Mats Snäll
Mats Snäll er ansvarlig for innovasjon og å skape en heldigital virksomhet hos Lantmäteriet.

Du treffer Mats i workshop 6: Blokk-kjede også for offentleg sektor

Kjersti Solem

Sopra Steria

kjersti solem

Kjersti Solem er direktør Digitale medier i Sopra Steria. Gjennom innsikt og analyse søker Kjersti å utforske muligheter som svarer på brukernes behov samtidig som de lar seg realisere innenfor det som er teknologisk mulig og økonomisk forsvarlig. Hun har stort engasjement for å skape verdi enten det er for kunder, brukere, ansatte eller partnere. Kjersti har mer enn 20 års erfaring fra rådgivning og ledelse i privat og offentlig sektor fra blant annet Accenture, Creuna og Telenor. Hun har ledet flere digitaliseringsprosjekt der målsettingen har vært å omsette virksomhetens overordnede mål og strategier til handlingsplaner, utvikling og lansering av nye digitale tjenester. Det siste året har hun hatt stor fokus på digital modenhet og har blant annet det overordnede ansvaret for Sopra Steria Modenhetsanalyse av digital kundeinteraksjon.

Kjersti skal holde et innlegg på workshop 1: Hvor digitalt moden er din virksomhet?

Klaus Joachim Sonstad

Programleder

Klaus Sonstad

Klaus Sonstad startet sin yrkeskarriere som nyhets- og kulturjournalist i Adresseavisen i Trondheim. Etter noen år som profilert penn i landets eldste avis gikk han over til NRK Radio og gjorde stor suksess i programmet Are og Odin på P3. Da sauebonden Jensenius og urbanisten Sende Osen takket for seg, tok Sonstad turen over til TV. Han har laget en rekke kritikerroste programmer for både NRK1 og ikke minst TV2, hvor han i dag er programleder. Klaus Sonstad er også spaltist og tekstforfatter, han har gitt ut barneplate med egenkomponert musikk og er en scenevant komiker og skuespiller, foredragsholder og konferansier.

Møt Klaus Sonstad i åpningsplenum: Kappløpet om å lykkes sammen og i plenum 2: Kappløpet om bedre kvalitet

Kristian Spilhaug

Sopra Steria

Kristian Spilhaug

Kristian jobber som instruktør og konsulent i Sopra Steria, og leder også kursavdelingen. Han har en mastergrad i Informatikk fra UiO, og har mer enn 17 års erfaring fra IT-bransjen. Kristian har blant annet jobbet som rådgiver, prosjektleder, coach og instruktør, i hovedsak knyttet opp mot prosesser og Service Management.

Kristian skal sammen med Ole-Vidar Christensen lede workshop 4: LEAN IT – hvordan utvikle din IT-funksjon for å møte dagens – fremtidens krav. Apollo og Devops simulering.

Frode Standal

Kantega

Frode Standal

Frode Standal er teknologisjef hos Kantega. Han har 20 års erfaring i IT-bransjen som konsulent, teknologirådgiver, programvarearkitekt og programmerer. Frode har erfaring fra blant annet bank, pensjon, olje og energi, romfart og offentlig sektor.

Møt Frode i workshop 3: Innovasjonsworkshop

Ingvild Sundby

Oslo kommune

Ingvild Sundby

Ingvild er tjenestedesigner i Oslo kommune og har som mål å lage gode opplevelser for hovedstadens innbyggere, og skal bidra i Kurs 1 Tjenestedesign – redesign av tjenester

Hilde Sætertrø

NHO

Hilde Sætertrø

Hilde er prosjektleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling som drives av NHO, KS og Difi (Dir. for forvaltning og IKT). Har vært en pådriver for innovasjon i offentlige anskaffelser i 5 år, og har bistått mange anskaffelsesprosesser i hele landet innenfor ulike felt til nye innovative løsninger. Hilde er utdannet siviløkonom og opererer i feltet prosessdesign, offentlige anskaffelser, innovasjon, behovsforståelse, næringsutvikling og virkemidler.

Møt Hilde i kurs3: Hvordan gjennomføre innovative anskaffelser

Christian Thindberg

NAV

Christian Thindberg

Christian Thindberg er avdelingsdirektør for IT Forretningspartner i NAV, en enhet med ansvar for å drive frem nye digitaliseringsinitiativ. Han har tidligere vært IT Direktør i Sporveien og i SAS Braathens, og bl.a. vært gründer av to selskaper. Christian er utdannet Cand. Mag. fra UiO og har to mastergrader i strategi og ledelse fra BI.

Møt Christian i workshop 6: Blokk-kjede også for offentleg sektor

Bjørn Erik Thon

Datatilsynet

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon har vært direktør i Datatilsynet siden august 2010. Han har vært særlig opptatt av hvordan personvern og teknologi kan spille sammen, og ser fram til at den nye personvernforordningen trer i kraft i mai 2018. Thon var forbrukerombud i ti år og har vært dommerfullmektig, advokatfullmektig og politisk rådgiver i Justisdepartementet. Han har også hatt en rekke tillitsverv i Venstre, bl.a. nestleder i Oslo Venstre og valgkampleder i Oslo. Thon har utgitt flere krimromaner, fagbøker og nå sist biografien Den amerikanske presidentens norske datter – Olga Wilsons dobbeltliv (Gyldendal – 2014). Han er 53 år og bor i Oslo med familien sin

Bjørn Erik skal delta i avslutningsplenum: Det digitale kappløpet – det gode vs det onde

Erik Westrum

Senter for IKT i utdanningen

erik westrum

Erik er utdannet adjunkt og har 20 års erfaring fra både klasserom og ledelse i skolen. Har jobbet på skoleeiernivå i Drammen kommune og har lang erfaring med både innkjøp, drift og pedagogisk bruk av IKT i skolen. Har 2 årsenheter med IKT i læring og jobber nå som prosjektleder for Senter for IKT i utdanningen der han har ansvaret for utviklingen av nettressursen www.iktplan.no og bruker mye av tiden på foredrag og rådgivning av skoleeiere i norske kommuner og fylker.

Erik skal holde et innlegg på sesjon 4B: Hvordan ruste Norge for det digitale skiftet?

Håvard Wiik

Skedsmo kommune

Håvard Wiik

Håvard Wiik er leder for web- og portalavdelingen i Skedsmo kommune og arbeider med utvikling av digitale innbyggertjenester. Han er spesielt opptatt av å prioritere den sømløse og gode brukeropplevelsen i utviklingsarbeidet ved å gjenbruke data. Tidligere har han jobbet med brukervennlighet både som konsulent og produktutvikler.

Møt Håvard i workshop 7: Innbyggerdialog basert på Altinn og ID-porten

Kjersti Bliksås Winsnes

Bouvet

Kjersti Winsnes

Kjersti har lang erfaring med design og brukeropplevelse gjennom ulike roller innenfor offentlig og privat sektor. Hun jobber alltid tett på kundene og ønsker å være deres stemme i utformingen av digitale løsninger og tjenester. Kjersti er en aktiv og god lytter og observatør, i tillegg har hun evnen til å engasjere målgruppen, dette er svært viktig i en designprosess. Kjersti har også evnen til å omsette brukerinnsikt til god design, å skape gode og brukersentrerte løsninger.

Kjersti skal sammen med sin kollega Trude Arntsen lede kurs 1: Tjenestedesign – redesign av tjenester

Svein Ølnes

Vestlandsforsking

svein ølnes

Svein har over 20 års erfaring som prosjektleiar for ulike IT-prosjekt for Vestlandsforsking. Hovudområde for forskinga er IT-bruk i offentleg sektor, både for kommunar og statlege verksemder. Mykje av forskinga innan e-forvaltning har dreia seg om kvalitet på digitale tenester og særleg spørsmål om kva digitale tenester eigentleg er. I 2011 oppdaga han Bitcoin og blokk-kjedeteknologien og såg etter kvart eit stort potensial også for bruk i offentleg sektor. Samstundes er det mange uløyste problemstillingar knytte til teknologien, noko som passar bra for ein forskar. Interessa ligg i skjeringspunktet mellom teknologi, økonomi og samfunn, og Svein starta difor på eit masterstudium i digital valuta ved universitetet i Nicosia for å få meir innsikt i dette.

Svein skal innlede på workshop 6: Blokk-kjede også for offentleg sektor

Stig Øwre

NAV

Bilde av person mangler, viser avatar

Stig har ansvaret for å bygge opp NAVs avdeling med designere og utviklere som skal bidra til at NAV når sine mål om å levere mer verdi raskere til sine brukere. Før han begynte som seksjonssjef for design og utvikling i juli 2017 jobbet han 15 år i konsulentbransjen som konsulent og leder.

Stig skal innlede på sesjon 3A: Smidig utvikling for hyppig produksjonssetting – Hvordan sikre kvalitet og stabilitet?