Utstillerseminar 2017

I programposten utstillerseminar presenterer bedrifter sine prosjekter, produkter eller tjenester. Det gis 7 ulike presentasjoner parallelt onsdag og 7 på torsdag.

Onsdag 1. november kl 14:00 – 14:30

U1 – Sopra Steria

Innovasjonskultur må fostres fra toppledelsen … Norske ledere må tørre å feile

Foredragsholder: Marianne Selle, direktør for Sopra Steria Next
Rom:

Vår lederkultur er basert på å levere resultater, det å feile er et nederlag… Dette hindrer innovasjon fordi vi ikke tør prøve…
Sopra Steria Next, er en hub for innovasjon og design tekning, vi har jobbet med digital innovasjon i en årrekke, men det siste året har vi fokusert spesielt på metodene og rammeverkene som finnes, og hva som er grunnen til at svært mange virksomheter, til tross for rik tilgang på erfaringsmateriale og metodeverk, likevel ikke klarer å ta inn over seg en mer eksperimentelt tilpasset måte å jobbe på.

Hvordan kan vi skape bedre rammebetingelser i virksomhetene for eksperimentering? Hva må toppledelsen bidra med for å fostre en innovasjonskultur?

U2 – Ciber Norge

Noark5 som tjeneste

Foredragsholder: Martin Bould
Rom:

U3 – CERES

Vitnemålsportalen – sikker digital deling av resultater fra utdanning

Foredragsholder: Marte Holhjem
Rom:

Hvor lett er det egentlig å se om et vitnemål har blitt tuklet med? Hvor mange ganger har du faktisk sjekket om vitnemålet til de du har ansett er ekte? Forfalsking av vitnemål og karakterutskrifter er ikke et nytt fenomen, men juks blir stadig vanskeligere å avsløre. For å sikre at resultater som deles fra høyere utdanning er korrekte har Kunnskapsdepartementet nå lansert Vitnemålsportalen. Arbeidsgivere som mottar utdanningsresultater fra Vitnemålsportalen unngår å ansette noen med falskt vitnemål.

U4 – Netcompany

Beskrivelse kommer

U5 – Knowit

Stor-skala smidig i Oslo kommune

Foredragsholder: Jan Henrik Gundelsby
Rom:

Oslo kommune er ledende i Norge med sin DevOps-implementasjon. Kommunen kjører i dag 10-12 smidige utviklingsteam med kontinuerlige leveranser til produksjon. Kulturen er på plass for å få til kontinuerlige leveranser og utfordringen fremover blir å tilpasse organisasjonen i takt med de teknologiske mulighetene. Med sin strategi om felles digital tjenesteplattform sikter kommunen på å opprettholde sin ledende rolle. For å nå disse målene mener vi det er viktig å fokusere på god metodikk, riktig teknologi og kompetanse, samt en moderne og sikker plattform. For å lykkes er det også viktig at vi bygger et tillitsfullt partnerskap mellom Kunde og Leverandør der leverandøren bidrar med rådgivning og styring etter behov. Foredraget beskriver kommunens organisering, metode/prosess og plattform for å kunne få til stor-skala smidig.

U6 – DIFI

eInnsyn

Felles innsynsløsning for offentlig sektor.

Foredragsholder: Stein Magne Os
Rom:

U7 – Bouvet

GDPR – Nye rettigheter for innbyggere og ansatte

Foredragsholder: Axel Borge, Leder av Sesam
Rom:

Den nye personvernsforordningen (GDPR) gir både innbyggere, og de ansatte i ansatte i offentlig sektor, helt nye rettigheter og eierskap til data som omhandler dem. Den eneste måten å kunne levere dette effektivt på, er gjennom digitalisering.

Bouvet har i samarbeid med sine kunder i privat og offentlig sektor, utviklet den datadrevne digitaliseringsplattformen Sesam. Sesam leverer en GDPR-portal der ”den registrerte” kan logge seg inn på en sikker måte, få tilgang til egne data, be om dataendringer, og administrere behandlingstillatelser – alt på ett sted og alt automatisert.

Sesam leveres som en tjeneste, og er meget enkel og rask å komme i gang med. Tids- og kostnadsbesparelsene med en digitalisert prosess for å støtte GDPR-rettighetene er vesentlig, og gjør GDPR-portalen til en kritisk investering.

Torsdag 2. november kl 12:30 – 13:00

U8 – Accenture

Beskrivelse kommer

U9 – Capgemini

Brukerreiser på tvers – Et NAV Scenario

Helhetlige løsninger må knyttes opp i digitale økosystemer for å levere sømløse brukeropplevelser. NAV er i interaksjon med kommuner, leger, arbeidsgivere og brukere – og det samme er mange av oss som innbyggere, men med mange ulike roller. For at en tjeneste skal oppleves som enkel, intuitiv og nyttig av brukerne må utviklingen av tjenesten være basert på en grundig forståelse av brukernes behov. Det krever at man ser på kundereisen på tvers av de offentlige etatene. NAV har nylig gjennomført en RFI for brukerdialog, hvor Capgemini har laget brukerreiser for blant annet søknad om hjelpemidler. Brukerreisen inkluderer her en felles løsning mellom NAV sine systemer, kommuner og sluttbrukere/pårørende. Capgemini vil, sammen med Backelite – som er spesialisert på tjenestedesign og digitale produkter, vise hvordan man har tenkt overfor NAV i brukerdialogen der man utnytter nye digitale løsninger som Omnikanal, Chatbot og kunstig intelligens. Eksempelet er fra NAV, men prosessene er generiske og kan enkelt overføres til andre offentlige virksomheter. www.usermoments.com/nav/

U10 – Computas

Moderne maskinlæring for offentlig sektor

Foredragsholder:
Rom:

Computas har lang erfaring og bred kompetanse på maskinlæringsmetodene (ML) alle snakker om. Alle kan lære seg litt ML, men det å sette sammen løsninger som skalerer og er tilpasset industrielle behov krever en spesiell blanding av faglig innsikt i ML feltet og erfaring med skalerbar og relevant infrastruktur. I dette foredraget vil Computas demonstrere hva vi for tiden gjør for våre kunder innen talegjenkjenning, oversettelse, gjenfinning av dokumenter og multimedia og hvordan vi kan bruke ML til å øke kvalitet eller effektivitet i saksbehandling. Vi tar opp problemstillinger av teknisk og forretningsmessig art knyttet til bruk av sky eller on-premise.

U11 – Visma Consulting

Automatisert kundestøtte med kunstig intelligens og prosessmodellering

Foredragsholder: Paul Fredrik Eilertsen
Rom:

Visma har gjennom sitt brede produkttilbud flere hundre tusen kunder.For å støtte kundene har vi flere store support avdelinger som tar seg av både tekniske og funksjonelle spørsmål.Som med andre kundesenter er hovedutfordringene knyttet til først volum på henvendelsene og deretter raskt finne en løsning. I dette foredraget vil vi vise hvordan man kan bruke kunstig intelligens og prosessmodellering for å automatisere følgende oppgaver: -Kategorisering av innkommende henvendelser -Finne riktig løsning på kundens forespørsel -Levere et svar tilbake til kunden og avslutte henvendelsen Foredraget tar utgangspunkt i et reelt kundecase som er i produksjon i dag.

U12 – Brønnøysundregistrene

Beskrivelse kommer

U13 – EVRY

Beskrivelse kommer

U14- Kantega

Google Ventures design sprint

Foredragsholdere:
Kristin Wulff, prosessfasilitator
Jørund Leknes, forretningsutvikler

Rom:

Hvordan kan man løse store problemer og teste nye ideer på kun fem dager?

GV (Google Ventures) investerer i en rekke oppstartsselskaper innen en rekke områder, inkludert programvare, kunstig intelligens og bioteknologi. GV videreutviklet derfor prosessen design sprint som tidligere var brukt internt i Google for å løse problemer hurtig og finne ut om ideer bør forfølges videre før de utvikles.

Design sprint er en prosess for å få vite hvilke problemer det er viktig å løse, prototype løsninger og teste løsningene på kun fem dager. Eksempler på virksomheter som bruker design sprint er Mozilla, Uber, FN og Gov.uk.

Vi vil presentere design sprint-prosessen og noen erfaringer og gi råd om bruk av prosessen i offentlig sektor. Design sprint er et godt verktøy for å øke innovasjonstakten og hurtig skape verdi for brukerne!

Mer om design sprint