Utstillerseminar (2017)

I programposten utstillerseminar presenterer bedrifter sine prosjekter, produkter eller tjenester. Det gis 7 ulike presentasjoner parallelt onsdag og 7 på torsdag.

Onsdag 1. november kl 14:00 – 14:30

U1 – Sopra Steria

Innovasjonskultur må fostres fra toppledelsen … Norske ledere må tørre å feile

Onsdag 1. november kl 14:00 – 14:30
Rom: Cosmos 3C
Foredragsholder: Marianne Selle, direktør for Sopra Steria Next

Vår lederkultur er basert på å levere resultater, det å feile er et nederlag… Dette hindrer innovasjon fordi vi ikke tør prøve…
Sopra Steria Next, er en hub for innovasjon og design tekning, vi har jobbet med digital innovasjon i en årrekke, men det siste året har vi fokusert spesielt på metodene og rammeverkene som finnes, og hva som er grunnen til at svært mange virksomheter, til tross for rik tilgang på erfaringsmateriale og metodeverk, likevel ikke klarer å ta inn over seg en mer eksperimentelt tilpasset måte å jobbe på.

Hvordan kan vi skape bedre rammebetingelser i virksomhetene for eksperimentering? Hva må toppledelsen bidra med for å fostre en innovasjonskultur?

U2 – Ciber Norge

Arkivkjerne nøkkelfunksjonalitet i tråd med Noark5 standardens grunnleggende formål

Onsdag 1. november kl 14:00 – 14:30
Rom: Living Room 3
Foredragsholder: Martin Bould

Noark 5 standarden er under kritikk, men på feil grunnlag. Skyldes kritikken at leverandørene og kundene har fokusert på feil typer funksjonalitet? Man er nødt til å gå tilbake til standardens formål, som er forsvarlig langtidsbevaring og forvaltning. Basert på det premisset vil Noark 5 standardens sentrale

funksjonalitet være:
1. Enkel og god utrekksfunksjonalitet
2. God funksjonalitet for integritetssikring
3. Enkle integrasjonsgrensesnitt
4. En fleksibel metadatastruktur som er i stand til å realisere og bevare den data og metadatastrukturen som skapes eller oppstår i produksjonssystemet

U3 – CERES

Vitnemålsportalen – sikker digital deling av resultater fra utdanning

Onsdag 1. november kl 14:00 – 14:30
Rom: Space 3
Foredragsholder: Marte Holhjem

Hvor lett er det egentlig å se om et vitnemål har blitt tuklet med? Hvor mange ganger har du faktisk sjekket om vitnemålet til de du har ansett er ekte? Forfalsking av vitnemål og karakterutskrifter er ikke et nytt fenomen, men juks blir stadig vanskeligere å avsløre. For å sikre at resultater som deles fra høyere utdanning er korrekte har Kunnskapsdepartementet nå lansert Vitnemålsportalen. Arbeidsgivere som mottar utdanningsresultater fra Vitnemålsportalen unngår å ansette noen med falskt vitnemål.

U4 – Netcompany

Praktiske eksempler på digitalisering som faktisk fungerer

Onsdag 1. november kl 14:00 – 14:30
Rom: Living Room 1
Foredragsholder: Partner Gustaf Lövberg

Innovative digitaliseringsløsninger fra den nordiske offentlige sektor som er levert til rett tid og til avtalt pris. Vi vil eksemplifisere med ulike caser innen blant annet AI og maskinlæring, mobile tilsynsløsninger og smidig leveranse av samfunnskritiske velferdssystemer.

Hvordan leverer man innkrevingsløsning til dansk skatt med 100+ mann med agil metode på kun 7 måneder? Hvordan skaper man innovasjon i danske skoler ved et sosialt medie for foreldre, elever og lærere? Og kan man bruke AI for å sørge for at folk kommer seg ut i videreutdanning?

Gustaf Löfberg er ansvarlig for noen av Danmarks største digitaliseringsprojekter – både i privat og offentlig sektor. Han har teknisk bakgrunn og har vært med fra oppstarten av Netcompany til nåværende 1.200 medarbeidere.

U5 – Knowit

Stor-skala smidig i Oslo kommune

Onsdag 1. november kl 14:00 – 14:30
Rom: Cosmos 3A
Foredragsholder: Jan Henrik Gundelsby og Rolf Knutsen

Oslo kommune er ledende i Norge med sin DevOps-implementasjon. Kommunen kjører i dag 10-12 smidige utviklingsteam med kontinuerlige leveranser til produksjon. Kulturen er på plass for å få til kontinuerlige leveranser og utfordringen fremover blir å tilpasse organisasjonen i takt med de teknologiske mulighetene. Med sin strategi om felles digital tjenesteplattform sikter kommunen på å opprettholde sin ledende rolle. For å nå disse målene mener vi det er viktig å fokusere på god metodikk, riktig teknologi og kompetanse, samt en moderne og sikker plattform. For å lykkes er det også viktig at vi bygger et tillitsfullt partnerskap mellom Kunde og Leverandør der leverandøren bidrar med rådgivning og styring etter behov. Foredraget beskriver kommunens organisering, metode/prosess og plattform for å kunne få til stor-skala smidig.

U6 – DIFI og Oslo kommune

eInnsyn – ny OEP for stat og kommune i 2018

Onsdag 1. november kl 14:00 – 14:30
Rom: Cosmos 2
Foredragsholder: Stein Magne Os, Difi og Jon Sundby, Oslo kommune

Hvilke muligheter kan en felles innsynsløsning for stat og kommune gi? Difi og Oslo kommune samarbeider om å utvikle en ny felles innsynsløsning som vil bli gjort tilgjengelig for hele offentlig forvaltning. For statlige virksomheter er hovedformålet med eInnsyn å effektivisere håndteringen av postjournaler og innsynskrav i virksomhetene, og å forbedre brukskvaliteten og søkefunksjonaliteten for sluttbruker. For kommuner vil det i tillegg bli funksjonalitet for publisering, søk og innsyn i møtedokumenter til politiske møter. Ved å tilby en felles innsynsportal for hele offentlig forvaltning vil løsningen bidra til økt åpenhet og innsyn i det offentlige Norge for innbyggere og presse.

U7 – Bouvet

GDPR – Nye rettigheter for innbyggere og ansatte

Onsdag 1. november kl 14:00 – 14:30
Rom: Living Room 4
Foredragsholder: Axel Borge, Leder av Sesam

Den nye personvernsforordningen (GDPR) gir både innbyggere, og de ansatte i ansatte i offentlig sektor, helt nye rettigheter og eierskap til data som omhandler dem. Den eneste måten å kunne levere dette effektivt på, er gjennom digitalisering.

Bouvet har i samarbeid med sine kunder i privat og offentlig sektor, utviklet den datadrevne digitaliseringsplattformen Sesam. Sesam leverer en GDPR-portal der ”den registrerte” kan logge seg inn på en sikker måte, få tilgang til egne data, be om dataendringer, og administrere behandlingstillatelser – alt på ett sted og alt automatisert.

Sesam leveres som en tjeneste, og er meget enkel og rask å komme i gang med. Tids- og kostnadsbesparelsene med en digitalisert prosess for å støtte GDPR-rettighetene er vesentlig, og gjør GDPR-portalen til en kritisk investering.

Torsdag 2. november kl 12:30 – 13:00

U8 – Accenture

Vårt nye digitale Norge – prislappen, fordelene og medaljens bakside

Torsdag 2. november kl 12:30 – 13:00
Rom: Living Room 3
Foredragsholder: Roger Østvold leder for teknologi strategi i Norden i Accenture

Stadig flere statlige og kommunale tjenester digitaliseres. Det gir bedre tjenester til innbyggerne og kan spare samfunnet for milliarder av kroner, men samtidig reiser det også nye utfordringer knyttet til sikkerhet og hvem som skal ha tilgang til dine private data.

Beregninger Accenture har gjort sammen med World Economic Forum viser at vi ved å øke digitaliseringstakten i offentlig sektor fram mot 2025 kan bidra til å redde tusenvis av liv, redusere antall sykehusdøgn med flere hundre tusen og bidra til innsparinger på over 100 milliarder kroner på tvers av offentlig sektor.

Rapporten viser fremtidige muligheter og hva som må til for å lykkes med digitalisering av offentlig sektor. Roger Østvold, leder for teknologi strategi i Norden i Accenture , presenterer hovedfunnene i analysen Accenture har gjort i samarbeid med World Economic Forum.

U9 – Capgemini

Helhetlig digital brukeropplevelse i offentlig sektor – Et NAV scenario

Torsdag 2. november kl 12:30 – 13:00
Rom: Space 3

Helhetlige løsninger må knyttes opp i digitale økosystemer for å levere sømløse brukeropplevelser. NAV er i interaksjon med kommuner, leger, arbeidsgivere og brukere – og det samme er mange av oss som innbyggere, men med mange ulike roller. For at en tjeneste skal oppleves som enkel, intuitiv og nyttig av brukerne må utviklingen av tjenesten være basert på en grundig forståelse av brukernes behov. Det krever at man ser på kundereisen på tvers av de offentlige etatene. NAV har nylig gjennomført en RFI for brukerdialog, hvor Capgemini har laget brukerreiser for blant annet kontaktsenter og søknad om hjelpemidler. Brukerreisene inkluderer blant annet en felles løsning mellom NAV sine systemer, kommuner og sluttbrukere/pårørende. Capgemini vil, sammen med Backelite – som er spesialisert på tjenestedesign og digitale produkter, vise hvordan man har tenkt overfor NAV i brukerdialogen der man utnytter nye digitale løsninger som Omnikanal, Chatbot og kunstig intelligens. Eksempelet er fra NAV, men prosessene er generiske og kan enkelt overføres til andre offentlige virksomheter og områder.

U10 – Computas

Moderne maskinlæring for offentlig sektor

Torsdag 2. november kl 12:30 – 13:00
Rom: Living Room 4

Computas har lang erfaring og bred kompetanse på maskinlæringsmetodene (ML) alle snakker om. Alle kan lære seg litt ML, men det å sette sammen løsninger som skalerer og er tilpasset industrielle behov krever en spesiell blanding av faglig innsikt i ML feltet og erfaring med skalerbar og relevant infrastruktur. I dette foredraget vil Computas demonstrere hva vi for tiden gjør for våre kunder innen talegjenkjenning, oversettelse, gjenfinning av dokumenter og multimedia og hvordan vi kan bruke ML til å øke kvalitet eller effektivitet i saksbehandling. Vi tar opp problemstillinger av teknisk og forretningsmessig art knyttet til bruk av sky eller on-premise.

U11 – Visma Consulting

Automatisert kundestøtte med kunstig intelligens og prosessmodellering

Torsdag 2. november kl 12:30 – 13:00
Rom: Cosmos 3C
Foredragsholder: Paul Fredrik Eilertsen

Visma har gjennom sitt brede produkttilbud flere hundre tusen kunder.For å støtte kundene har vi flere store support avdelinger som tar seg av både tekniske og funksjonelle spørsmål.Som med andre kundesenter er hovedutfordringene knyttet til først volum på henvendelsene og deretter raskt finne en løsning. I dette foredraget vil vi vise hvordan man kan bruke kunstig intelligens og prosessmodellering for å automatisere følgende oppgaver: -Kategorisering av innkommende henvendelser -Finne riktig løsning på kundens forespørsel -Levere et svar tilbake til kunden og avslutte henvendelsen Foredraget tar utgangspunkt i et reelt kundecase som er i produksjon i dag.

U12 – Brønnøysundregistrene

Nytt Altinn og ny postkanal for virksomheter

Torsdag 2. november kl 12:30 – 13:00
Rom: Cosmos 2
Foredragsholder: Siv Aglen og Morten Græsby

Allerede 13. november møter brukerne et nytt Altinn. Altinns release 17.2 byr på ny design, ny funksjonalitet og bedre informasjon og hjelp. Vi forklarer hovedtrekkene i denne etterlengtede moderniseringen av Altinn og setter av godt med tid for spørsmål. Vi viser også hva den nye tjenesten «Digital post til virksomheter» vil bety for offentlig sektor. Det er et krav etter Digitaliseringsrundskrivet at Altinn skal benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsdrivende og andre virksomheter med organisasjonsnummer. Blant annet forklarer vi hvordan den enkelte etaten kan komme i gang, enten den har ordinær samarbeidsavtale med Altinn i dag eller ikke.

U13 – EVRY

Elements eBYGGESAK – Automatisert og effektiv byggesaksbehandling

Torsdag 2. november kl 12:30 – 13:00
Rom: Cosmos 3A
Foredragsholder: Ole Vold, sjefskonsulent, EVRY

Nytt fagsystem for digital behandling av byggesøknader vil gi en vesentlig forenkling for innbyggerne, lokalt næringsliv og egne saksbehandlere. Helintegrerte og automatiserte prosesser vil gi reduserte kostnader, bedre samhandling og langt kortere saksbehandling.

U14- Kantega

Google Ventures design sprint

Torsdag 2. november kl 12:30 – 13:00
Rom: Living Room 1
Foredragsholdere:
Kristin Wulff, prosessfasilitator
Jørund Leknes, forretningsutvikler

Rom:

Hvordan kan man løse store problemer og teste nye ideer på kun fem dager?

GV (Google Ventures) investerer i en rekke oppstartsselskaper innen en rekke områder, inkludert programvare, kunstig intelligens og bioteknologi. GV videreutviklet derfor prosessen design sprint som tidligere var brukt internt i Google for å løse problemer hurtig og finne ut om ideer bør forfølges videre før de utvikles.

Design sprint er en prosess for å få vite hvilke problemer det er viktig å løse, prototype løsninger og teste løsningene på kun fem dager. Eksempler på virksomheter som bruker design sprint er Mozilla, Uber, FN og Gov.uk.

Vi vil presentere design sprint-prosessen og noen erfaringer og gi råd om bruk av prosessen i offentlig sektor. Design sprint er et godt verktøy for å øke innovasjonstakten og hurtig skape verdi for brukerne!

Mer om design sprint