Utstilling på NOKIOS

Utstillerpåmeldingen for NOKIOS 2020 er ikke åpen ennå.

Informasjonen nedenfor gjelder for 2019. (ikke oppdatert for 2020)

Konferansen har egen utstilling der bedrifter kan presentere seg for ledere og IT-ansvarlige i offentlig sektor som er hovedmålgruppa for konferansen. Utstillerarealet er rett utenfor salene der plenum og sesjoner blir holdt.

NOKIOS går over tre dager, 29.-31. oktober 2019.

Tirsdag 29. oktober er en kombinert workshop-/kursdag som vil samle de viktigste aktørene i eforvaltnings-Norge på Clarion Hotel i Trondheim.

Onsdag og torsdag, (30. og 31. oktober) er det ordinær konferanse, med god tid til å besøke utstillerne og mulighet for å vise presentere sine prosjekter eller produkter i programposten Utstillerseminar.

Utstillerarealene finner du her: Kart over utstillerområdet

Benytt mulighetene i utstillerportalen!

Utstillere har egne funksjoner de kan benytte i utstillerportalen og i mobil-app’en.
pdf Last ned pdf med informasjon om nyttige funksjoner for utstillere

Påmelding til konferansen

MERK at alle som skal delta på konferansen som utstillerrepresentanter MÅ melde seg på NOKIOS-konferansen i tillegg til UTSTILLINGSPÅMELDINGEN. Der melder du deg på på sesjoner, seminarer, sosiale tilstelninger og booker hotellrom.

En person inngår i avgiften for en utstillingsstand.
En person inngår i avgiften for et utstillerseminar.
Fra samme bedrift kan man ha med en ekstra utstillerrepresentant som betaler 2500 kroner for hele konferansen, dette dekker servering under konferansen. Er det flere fra samme firma som deltar på konferansen så betaler disse ordinær avgift.

Basert på denne registreringen blir det laget egne navneskilt for utstillere – derfor er det viktig at alle er registrert før konferansen starter. Disse vil motta et bekreftelsesbrev som sendes til alle konferansens deltakere.

Utstillerseminar

I tillegg til kontakten med interesserte på stand, kan man i programposten utstillerseminar presentere egne prosjekter, produkter eller tjenester i egne undervisningsrom.

Utstillerseminar 1: onsdag 30.oktober

I påmeldingsskjema for utstillere vil det også komme opp om du ønsker utstillerseminar. Der velger du hvilket tidspunkt du vil ha seminar og skriver inn tittel og eventuelt utstyrsbehov for utstillerseminaret.

Organisering

Spørsmål om plassering, utforming av stand, leie av møterom, og andre spørsmål av teknisk og praktisk art, rettes til Irene Andersen, tlf 91 89 71 06

Adresse og merking av kolli
Alle kolli som skal sendes til Trondheim merkes med følgende adresse:
Clarion Hotell Trondheim,
Brattørkaia 1
7010 Trondheim

Tlf 73 92 55 00

Alle kolli merkes: «Utstilling NOKIOS 2019»
Verdifullt utstyr kan oppbevares i sekretariatsrommet forut for og mellom konferansedagene.
Dere står selv ansvarlig for å få sendt kolliene tur/retur konferansen. Avtal med deres transportør når kolliene skal hentes. Fraktbrev o. l. samt merking av kolli må dere sørge for selv.

Priser

I prisen for en Utstillingsstand får du følgende: 3 m bred x 2 m dyp utstillingsstand med bord og stol, (trådløst) nett, kaffe/te, frukt og lunsj for 1 person.

Utstillngstand nr 1 – 8 og 49 – 50  (veggplass) kr 21.000,- eks. mva.
Utstillingsplass nr 9 – 48 (3x3m) kr 27.000,- eks. mva.
Utstillerseminar kr 10.000,- eks. mva
Ekstra utstillerprepresentant kr 2.000,- eks. mva per person

Plass 1-8 og 49-50: Standard plass er 3×2 meter. Disse er plassert mot vegg. Her kan du bringe med egne messevegger eller rollups med en max bredde på 3 meter. Strøm, lavt bord og to stoler er inkludert i prisen.

Plass 9-48: Plasser som er satt opp som små øyer midt på gulvet. Standen er 3×2 meter, og inkluderer teppe, søyle med logo, lavt bord og to stoler. Ingen roll-up eller messevegg kan medbringes her, da logosøylene skal være synlige

Logosøyler (plass 9-48)

Logosøyler (bakvegg) produseres av vår samarbeidspartner. Utstillere på plass 9-48 må sende materiale til trykking av logosøyle (bakvegg). Se beskrivelse i  compass_fairs_info_bakvegg

Materialet skal leveres som pdf i trykkvalitet.
Materialfrist: 7. oktober 2019
Sendes til: print.nokios@compassfairs.no

Dersom du bestiller infodisk, kan du sende inn trykk til profilering av denne. Se beskrivelse og mål av disken. Infodisk-mål

Profilering

Det blir laget en egen nettside som også viser konferansens utstillere med logo og lenke.

Standardutstyr i undervisningsrommene

Konferanselokalene har moderne lyd/bilde, lys- og ventilasjonsanlegg.

Betaling

Faktura sendes per epost eller vanlig post.

Leie av messeutstyr

Messeutstyr kan bestilles via utstillerportalen. Siste frist for bestilling av møbler til stand er 7. oktober.

Opprigging av stands

Utstillingen rigges opp tirsdag ettermiddag/kveld (29. oktober).

Spørsmål?

Har du spørsmål om utstillingen så send en e-post til utstilleransvarlig Irene Andersen (irene.andersen@ntnu.no).