Hackathon

Pirsenteret Trondheim, 29. – 31. oktober 2019

NOKIOS i samarbeid med NTNU Accel inviterer til Hackathon: Koding for klima.

Se program >>

Deltagere: Studenter, NOKIOS samarbeidspartnere, utviklere, grundere og innovatører.

Nøkkelord: Smart cities, transport, mobilitet, smart forvaltning, helse, velferd, energi, Co2, reisevaner osv.

Gjennom hackathon har du en unik sjanse til å sette i gang med et innovativt offentlig prosjekt som bidrar til et bedre klima.br />

“Atea deltok i en tverrfaglig idéutvikling sammen med Trondheim kommune, næringslivet og grundere i regi av NTNU Accel. Ett av resultatene er et produkt som vi utvikler videre sammen med kommunen. Ideutviklingen var spennende, engasjerende og lærerik og gir oss fortsatt nytte i vår daglige jobb. Utvikling av nye ideer er viktig for Atea, og opplegget ga god inspirasjon til hvordan vi kan jobbe med det. Vi anbefaler det varmt.”
Geir Johansen, Strategi rådgiver, Atea Norge AS

Påmelding

1. Meld på deres team eller deltagere her Du vil hacke ideer med de beste!
2. Vi trenger flere dataset for å løse framtidsutfordringer. Oppgi her hvilke datasett deres organisasjon kan stille opp med.
3. Vi vil invitere deres fagspesialister innen IT, klima, forretningsutvikling, salgsledelse og produktutvikling som mentorer under hackaton. Påmelding for mentorer.

Meld deg på innen 21. oktober, så får du en Hackathon t-skjorte, samt mulighet til å velge hvilket team du skal delta på.

Hackathon ønsker at deltakerne skal velge blant følgende problemstillinger:

  1. Hvordan sikre vannkvalitet fremover?
    (data: vannforsyning, vann og avløp Norge, Befolkningsdata) *klimatilpasning, sårbarhetsanalyser mht flom og vannkvalitet
  2. Hvordan kan vi styrke innbyggerinvolvering for klima og redusere vårt klimaavtrykk
    (datasett: Energi, Luftkvalitet, befolkningsdata..)
  3. Hvordan kan vi tilrettelegge for sirkulær økonomi?
  4. Hvordan kan vi få renere mobilitet?
    (Data: by, sykkel, buss, parkering)

Kriterier for vinnerprosjekt

Det må gagne mange og caset må være realistisk gjennomførbart med tanke på å søke om prosjektmidler for videreutvikling.

Det blir utdelt 2 premier:
En jury kårer en vinner blant teamene som vinner 25.000,-
Deltakerne på NOKIOS vil stemme fram folkets pris i avslutningsplenum kl 1430, som vinner 25.000,-

NTNU Accel AS logoMicrosoft

difi

Program

Hackathon dag 1: tirsdag 29. oktober

12:00 – 18:00

12:00 – 12:15
Velkommen, kaffe & oppstart
12:15 – 12:30
Presentasjon av problemstillinger
Øyvind, Tone Merete, Leendert, “Call to action”
12:30 – 13:00
Ideation og lean canvas kurs
Kantega
13:00 – 13:30
Idegenerering
13:30 – 16:45
Gruppearbeid
Mentorene vil gå rundt til de ulike gruppene
16:45 – 17:15
Matpause
17:15 – 18:00
Idepitching
2 minutter per team

Hackathon dag 2: onsdag 30. oktober

(07:30) 09:00 – 18:00

07:30 – 09:00
Hacking
(Valgfritt)
09:00 – 09:30
Crashkurs i prototyping
09:30 – 12:30
Hacking
Mentorer er tilgjengelige
12:30 – 13:00
Lunsj
13:00 – 15:30
Hacking
15:30 – 16:00
Crashkurs i pitching
16:00 – 18:00
Hacking

Hackathon dag 3: torsdag 31. oktober

09:00 – 15:00

09:00 – 10:00
Pitchformulering
10:00 – 11:00
Øving på pitching
Gruppevis med mentorer
11:00 – 12:00
Pitching semifinale
12:00 – 12:30
Lunsj + evaluering/valg av finalister
12:30 – 13:15
Plenum
– Presentasjon av resultater foran deltakere og Jury
– 5 min pitch fra hver gruppe
13:15 – 13:30
Pause
13:30 – 15:00
NOKIOS avslutningsplenum & Hackathon prisutdeling
14:30 – 15:00 Hackathon: kåring av vinner og prisutdeling
Rom: Cosmos 2 ( Se romkart )
15:00
Vel hjem! 🙂