Kurs 1:
Digital transformasjon og digitalt lederskap

Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom: Cosmos 2

Ansvarlig: Jens Nørve, Difi og Leif Flak, UiA

Kurset omhandler digital transformasjon og ledelse i en ny tid. DIFI presenterer rammeverk for digital transformasjon og gjennomgår 7 kompetanseområder og 9 roller for ledelse i ny tid. Asker kommune illustrerer praktisk bruk av rammeverket og arbeidet plasseres avslutningsvis i en større sammenheng. Deltakerne vil få god innsikt i praktisk arbeid med å lede digitale transformasjonsprosesser og vil få mulighet til å gi innspill til DIFI.

Foredragsholdere:

Sofie Stenseng
Sofie Stenseng

Asker kommune
Geir Graff
Geir Graff

Asker kommune
Leif Skiftenes Flak
Leif Skiftenes Flak

Universitetet i Agder

Kurs 2:
Basics i Maskinlæring (ML)

Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom: Cosmos 3A

Ansvarlig: Eirik Vefsnmo, Bouvet og Ingunn Cowan, Lånekassen

Språk: Kurset holdes på engelsk/This course will be taught in English

Maskinlæring handler om å sette datamaskiner i stand til å lære fra, og utvikle atferd, basert på data. Det vil si at en datamaskin kan løse en oppgave den ikke er eksplisitt programmert for å håndtere. I stedet er den i stand til å automatisk lære gjenkjenning av komplekse mønstre i data og gjøre beslutninger basert på dette disse. Maskinlæring gir store muligheter, men mange organisasjoner har problemer med å ta teknologien i bruk. Nøyaktig hvilke oppgaver kan maskinlæring utføre, og hvordan kommer man i gang? Dette kurset gir en basisoversikt over mulighetene som ligger i maskinlæring, og hvordan teknologien kan løse oppgaver og skape resultater i praksis.

 • Hva er maskinlæring, datavitenskap og kunstig intelligens og hvordan det er relatert til statistikk og dataanalyse?
 • Hvordan å utvinne kunnskap fra dataene dine?
 • Hvor og hvordan skal du bruke maskinlæring til dine daglige forretningsproblemer?
 • Hvilke typer problemer kan en maskin lære å håndtere?
 • Muligheter som maskinlæring gir din organisasjon
 • Hva er de teoretiske aspekter på metoder innen maskinlæring?
 • Hvilke ML-metoder som er relevante for ulike problemstillinger innen dataanalyse?
 • Hvordan evaluere styrker og svakheter mellom algoritmene og velge den beste?

 

Foredragsholder:

Kurs 3:
Praktisk bruk av tjenestedesign for lykkelige brukere

Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom: Cosmos 1A
maks 40 deltakere

Ansvarlige: Anne Mette Havaas, EVRY og Astrid Øksenvåg, KS

Tjenestedesign handler om å bli kjent med brukeren, for så å tilrettelegge infrastruktur, applikasjoner, tjenester og kontaktpunkter for deres kortsiktige og langsiktige behov. Bli bedre rustet til å bidra i, lede eller forstå hvordan og hvorfor tjenestedesign fungerer med dette praktisk kurset. Kurset passer for alle, og er spesielt viktig for deg som er usikker på hvordan man i praksis gjennomfører tjenestedesign. Kurset består av en blanding av teori og praksis, og du vil lære noen helt konkrete metoder du kan starte å benytte med en gang – alt i en uhøytidelig setting.

I digitaliseingsrundskrivet 2018 anbefales tjenestedesign (eller andre former for brukersentrert design) for utvikling eller forbedring av tjenester. I en hektisk arbeidshverdag ønsker vi ofte å levere fort og nøyaktig, og tar derfor gjerne valg basert på hva vi selv føler er riktig eller hva kollegaer mener. Dette er helt naturlig, og kommer faktisk av en av de 185 «kognitive fordommer» som påvirker valgene vi tar på veiene av andre. Tjenestedesign er motvekten til dette, her handler det om å skape noe på brukerens premisser og å unngå så mange av disse kognitive fordommene som mulig. Ved hjelp av praktisk metodikk og samarbeid med brukeren, setter vi oss inn i hvor skoen virkelig presser – noe det faktisk kun er brukeren din som vet.

Foredragsholder: Sebastian Hansen, EVRY
Sebastian har lang fartstid som designer og ennå lenger med å formidle kunnskap. Han holder regelmessig tilsvarende kurs for studenter, ansatte og ledere ved blant annet NTNU, Husbanken, UD og EVRY.

Bli med i dette uhøytidelig og lekne kurset, hvor vi prøve og feile mens vi lærer en masse. Vel møtt.

Kurs 4:
Lean Startup og produkttankegang

Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom: Cosmos 3B

Ansvarlige: Jørund Leknes, Kantega og Axel Birkeland, Skatteetaten

Innen utvikling av IT-løsninger er ofte det aller mest kompliserte å forstå brukerne. Mennesket er en komplisert organisme og det er vanskelig å forutse hvordan brukere vil reagere på programvare. Derfor er det viktig å ha mekanismer for å teste konsepter, ideer og løsninger på reelle brukere så tidlig som mulig. Lean startup er en metode for produkt- og forretningsutvikling som tilfører verdi gjennom å tidlig avklare hvilke ideer som er gode.

Et sentralt element i Lean startup er tilbakemeldingssyklusen bygge-måle-lære. For å kunne måle resultater uten å bruke for mye ressurser på utvikling bygger man det som omtales som MVP (Minimum Viable Product). MVP brukes så som grunnlag for testing på reelle brukere og tilbakemeldingene brukes til å videreutvikle produktet. Vi ser på utvikling som eksperimentering, og på den måten blir det mulig å raskt å få tilbakemelding på om utviklingen av prosjektet skal endres, fortsettes eller stoppes.

Kurs 5:
Skyanskaffelser og informasjonssikkerhet

Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom: Cosmos 1B

Ansvarlige: Lars Ødegaard, Sopra Steria og Erlend Kristoffersen, Basefarm

Mer enn noen gang er det nødvendig å innarbeide sikkerhet både i kravstillingen for en anskaffelse, og videre i daglig drift og forvaltning. Dette gjelder ikke minst når man kombinerer ulike leveranseformer og inkluderer bruk av private og/eller offentlige skytjenester. Kurset er praktisk rettet og gir nyttig informasjon og tips til kravspesifisering, implementering, oppfølging og vedlikehold. Målgruppen er ansvarlige for anskaffelse, utvikling og forvaltning – både ledere og medarbeidere som jobber med IT-systemer. Foredragsholdere fra Sopra Steria og Basefarm vil bidra med verdifullt erfaringsmateriale fra det norske IT-markedet og det vil bli anledning til dialog og erfaringsutveksling.

Foredragsholdere:
Kurset holdes av Eirik Thormodsrud, leder for Cyber Security Advisory i Sopra Steria og Arvid Grøtting, Chief Information Security Officer i Basefarm.

Eirik Thormodsrud
Eirik Thormodsrud

Sopra Steria

Kurs 6: Avlyst!

GDPR Til glede og besvær

Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 – 12:00

Kurs 7:
Hvordan effektivisere din arbeidshverdag med samhandling på nye plattformer

Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom: Cosmos 3C

Ansvarlige: Atle Bergfjord Capgemini og Lene Pettersen UiO

De fleste virksomheter har i dag ulike prosjektverktøy og samhandlingsplattformer tilgjengelig med hensikt om å forenkle og effektivisere både eget arbeid og samhandling på tvers i organisasjonen. Til tross for dette brukes kun en brøkdel av mulighetene i disse plattformene i arbeidshverdagen. Dokumenter sendes fremdeles som vedlegg i e-poster, møtenotater ligger lokalt på egen pc, og alle oppgavene våre ligger spredt utover mange ulike systemer. Dessuten har ansatte ulike behov for funksjonalitet og løsninger, avhengig av hva de arbeider med til daglig.

Kurset er lagt opp som en “totrinnsrakett”, hvor Lene Pettersen først begynner med å presentere noen grunnleggende strategiske problemstillinger med samhandlingsplattformer som er viktige at alle virksomheter har reflektert rundt før de går i gang . Hun vil bruke egen forskning til å skissere opp muligheter og utfordringer med samhandlingsteknologi.

Asle Kambuås fortsetter og lærer bort hvordan du “tar tilbake tiden din”, og hvordan du kan bruke de moderne tjenestene fra Microsoft og Google til å bli mer effektiv. Han viser deg hvordan nye produkter som Microsoft Teams fungerer optimalt, hvordan du kan håndtere dokumenter mer effektivt og hvordan du kan samle alle dine gjøremål på en felles plass. Denne siste delen av kurset vil kjøres på Office 365 teknologi, men fokusere på konkrete arbeidsprosesser som kan effektiviseres med både G Suite og Office 365.

Foredragsholdere: Lene Pettersen, UiO og Asle Kambuås, Capgemini

Asle Kambuås
Asle Kambuås

Capgemini
Lene Pettersen
Lene Pettersen

Universitetet i Oslo

Kurs 8:
Få fullt utbytte av felles datakatalog – et krasjkurs

Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom: Cosmos 3D

Ansvarlig: Hilde Kristin Storvig, Brønnøysundregistrene

To år er gått siden Felles datakatalog ble lansert på NOKIOS. Tusenvis av begreper, datasettbeskrivelser, modeller og API-er ligger allerede inne. Lurer du på hvordan din virksomhet kan dele mer data, eller få tak i data? Da er dette kurset for deg!
Vi ser på hvordan virksomhetene kan benytte de ulike delene av felles datakatalog – datasettbeskrivelser, begrepsbeskrivelser, informasjonsmodeller, API-beskrivelser – for å gi en samlet dokumentasjon av virksomhetenes data. Det gjør det lettere å oppdage og sammenligne data med andre, og bidrar til mer gjenbruk av din virksomhet sine data.

Etter en introduksjon av kataloguniverset inviterer vi deg til å prøve å registrere selv og å publisere til en demo-versjon (ta med egen PC).

Målet med kurset:

 • Gi noen råd om hvilke forberedelser som er lurt å gjøre i egen virksomhet når man skal i gang med å dele data
 • Senke terskelen for å komme i gang

På kurset får du høre om:

 • Ulike virksomheters bruk av Felles datakatalog
 • Hvordan din virksomhet kan oppdage, evaluere og ta i bruk andre sine data
 • Hvordan du kan dele din virksomhets datasettbeskrivelser, begreper, modeller og APIer i Felles datakatalog

Foredragsholdere:

Tore Helleland
Tore Helleland

Brønnøysundregistrene
Roger Stenbakk Olsen
Roger Stenbakk Olsen

Brønnøysundregistrene
Marit Torseth
Marit Torseth

Brønnøysundregistrene
Stig B. Dørmænen
Stig B. Dørmænen

Brønnøysundregistrene

Kurs 9:
Hvordan komme i gang med Tingenes Internett i offentlig sektor? Idètilfang, arkitektur og eksempler

Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom: Vega

Ansvarlig: Leif Wedøe, Telenor

Kundecase; Bærum kommune – Innsikt i transport, luft, energi, varme og vann ved bruk av IoT

Tingenes Internett
Hvordan kan dere bygge en løsning gjør det mulig å sette inn riktige tiltak og løse problemet? Vi gir deg et innblikk i alt du trenger å vite for å komme i gang for å løse dine problemer:

 1. En sensor er ikke en sensor og et IoT nett er ikke et IoT nett (Bjørn Borud, Telenor Exploritary Engineering)
 2. Hvordan komme i gang – Innovasjon og idetilfang. (Unni Larsen, leder Smartby, Bærum Kommune)
 3. Beste praksis og gode eksempler (Ivar Sorknes, rådgiver Telenor Norge)
 4. Diskusjon og erfaringsdeling (Korte gruppediskusjoner, oppsummering. Alle)

Du vil da være i bedre stand til å svare på:

 1. Hvis dere med kunne monitorert noe i deres tjenesteproduksjon med bruk av sensorer og lave kostnader, hva ville det vært og hvorfor?
 2. Hvordan skape forankring og forståelse i egen organisasjon for de muligheter som kan oppnås med sensorikk/monitorering og IoT?
 3. Hva skjer når du går fra magefølelse og skjønn til fakta informasjon i din organisasjon?

Arkitektur, teknologi og løsning:
Hva er tingenes Internett? Hvilke teknologier ligger til grunn og hvilken betydning bruk av tingenes internett kan ha for din virksomhet? Hvilke nye muligheter gir det landsdekkende IoT på 4G? Programvare, ulike type sensorer, nettverket og kommunikasjon. Hva er fremtidsvisjoner og hva kan vi få til i dag?

Luft, vann, sykler, søppel, kommunikasjon, trafikk, forurensning, velferdsteknologi, skredvarsling. Telenor Exploratory Engineering er et team med erfarne ingeniører som utvikler sensorsystemer fra grunnen av. De deltar i forskings og pilotprosjekter både i Norge og internasjonalt. Teamet er ikke redd for å få hendene skitne, og leverer en blanding av maskinvare, backend og frontend til produksjonsklare prototype prosjekter.

Innovasjon og Idetilfang:
Bærum kommune er kjent for å ligge langt fremme i bruk av innovative anskaffelser. På samme måte arbeider de innovativt innen IoT med mindre prosjekter for å bygge kunnskap og kompetanse.

I 2018 ble det gjennomført «5 proof of concepts» for å understøtte kommunens klimamål. Dette videreføres nå i 2019, for å implementere bl.a. et klimadashboard for kommunen.

Unni Larsen, program manager for SmartCity Bærum, vil gå igjennom sine prosjekter:

 1. Behov for data, ulemper kollektivtrafikk, ulemper sykkel, forskning elsykkel, og motivasjon
  innbyggere
 2. Klimadashboard – for å finne dagens null punkter (biler, gående, syklende), samt måle trend og effekt av tiltak

Beste praksis og gode eksempler
Telenor har arbeidet med over 100 kommuner derigjennom også et antall byer innenfor digitalisering og automatisering av kommunens tjenester og løsninger. Vi deler vår erfaring og eksempler fra arbeidet som er gjort sammen med flere kommuner.

Målgruppe: Virksomhetsledere og tekniske ledere

Målsetting for kurset:

 • Styrke innsikt om tingenes Internett og øke forståelse av hva som bør gjøres i egen organisasjon for å være ”på hugget» og korte ned tiden på å få effekt av ny teknologi på driften.
 • Synligjøre muligheter og beskrive allerede pågående aktiviteter i offentlig sektor i kommuner i Norge; Unni Larsen fra Smart city Bærum deler deres erfaringer og planer.
 • Interaksjon og utveksling av erfaringer deltagerne imellom.
 • Råd og anbefaling om hva gjør du når du kommer hjem? Hvordan komme i gang?

Foredragsholdere:
Unni Larsen, SmartCity Bærum.
Ivar Sorknes, Telenor Norge.
Bjørn Borud, Telenor Exploritary Engineering

Unni Larsen
Unni Larsen

SmartCity Bærum

Workshops kl. 13:00 – 17:00

Workshop 1:
Studiebesøk ved NTNU

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00 Møteplass: ved hotellresepsjonen

Ansvarlige: Freddy Barstad, NTNU

Kunnskap gir mennesker muligheter og innflytelse, og er et fundament for å ta gode valg. Kunnskap inspirerer og utfordrer, endrer holdninger, tenkemåter og hvordan vi ser verden. Store teknologiske endringer gir utfordringer, men også gi nye muligheter og styrket konkurransekraft.
Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Og NTNU skal være en samarbeidspartner og bidragsyter i å finne morgendagens løsninger.
For å gi et innblikk i utdanning, forskning og nyskapningsaktivitet ønsker NTNU å invitere årets NOKIOS-deltakere til en guidet tur på Campus, hvor vi besøker ulike miljøer.

Vi besøker AI-laben på Gløshaugen, VR-lab på Øya og Nye læringsarealer på Dragvoll. 

Praktisk: Det settes opp buss fra konferansehotellet på Brattøra, varighet 4 timer, begrenset antall plasser.

Velkommen!

Les mer om studietur ved NTNU på egen side.

Workshop 2:
Hvordan sikre morgendagens digitale kompetanse i organisasjonen

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Jens Nørve, Difi og Trond Ingebretsen, Udir

Formål: Presentere og diskutere offentlig sektors «beste helhetlige modell» for innovasjon og styring!

Bakgrunn: Samfunnet er i stadig endring og har de siste tiårene blitt mer komplekst. Vi står overfor en rekke store og sammensatte utfordringer på en rekke områder som må møtes med nye, helhetlige løsninger. Samstyring, medborgerskap, samskaping, digitalisering og tilrettelegging for smarte og bærekraftige samfunn er noen av måtene offentlig sektor søker å møte utfordringsbildet på i sin rolle som samfunnsutvikler.

Asker Kommune har i mange år jobbet systematisk med «neste praksis» på en rekke fagområder. De har nå satt disse sammen til en helhetlig modell, med sikte på å få en god balanse mellom «nyskaping/innovasjon» og «styring/kontroll». Gjennom arbeidet med å bygge en ny kommune har Asker også brukt FNs bærekraftsmål som grunnlag for utvikling av modellen og basert hele sitt styringskonsept på disse målene.

Bærum kommune viser god styringspraksis gjennom sitt helhetlige konsept for porteføljestyring. Her settes de daglige leveransene i en overordnet kontekst gjennom langsiktig planlegging og prioritering med tett dialog mellom politisk og administrativ ledelse. Kompetanseheving for både ledere og ansatte står også sentralt, gjennom Bærums «Prosjektskole».

Asker har på sin vei mot ny kommune utarbeidet og startet opp sitt nye program for organisasjons- og lederutvikling («OL-programmet»). Programmet har fått OU-midler fra KS og skal etablere en felles organisasjonskultur og lederpraksis for nye Asker. Her finner du temaer som kultur og identitet, digitalisering og endringsledelse, medarbeiderskap, implementering og strategisk lederskap. OL-programmet skal bidra til en ny og forbedret styringspraksis hele veien fra toppledelsen til den enkelte ansatte, med utgangspunkt i det helhetlige konseptet for virksomhetsstyring.

Målgruppe: Du som er opptatt av å jobbe med helheten i virksomhetsstyringen og organisasjonsutvikling på tvers av fagområder.

Ønsket effekt: Vi skal sammen bidra til å forbedre eksisterende modeller. Du reiser hjem med økt kompetanse og konkret metodikk du kan vurdere å introdusere og tilpasse til din virksomhet.

Påstand:
Asker kommune har utviklet offentlig sektors mest helhetlige styringsmodell som bygger på FNs bærekraftsmål. Bærums porteføljestyringspraksis er et eksempel til etterfølgelse på framtidsrettet og balansert styring.

Dersom du mener at din organisasjon har en bedre og mer helhetlig modell, eller har styringspraksis som burde vært vist frem, kontakt Jens Nørve jens.norve@difi.no, så vi kan ta med også ditt innspill inn i WSen.

Stein Erik Skilhagen
Stein Erik Skilhagen

Bærum kommune
Sofie Stenseng
Sofie Stenseng

Asker kommune
Geir Graff
Geir Graff

Asker kommune

Workshop 3:
AI – robotisering – maskinlæring – “Verktøykasse”

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Eirik Gulbrandsen, Datatilsynet og Anne Mette Havaas, EVRY

Vi ser på muligheter og løsninger, med litt teori og med ett eller flere konkrete eksempler på bruk av AI/maskinlæring/robot.

Hva betyr egentlig alle disse pop ordene? Roger Bjørgan fra EVRY gir oss en innføring i hva de ulike teknologiene er og gir av muligheter.
Hvordan brukes teknologiene i praksis?

Trondheim kommune har i samarbeid med NTNU utviklet en Chatbot med bruk av åpen kildekode.
Leendert Wienhofen fra Trondheim kommune forteller hva de har gjort og hvilke muligheter dette gir for din virksomhet.

Lånekassen har god erfaring med bruk av kunstig intelligens. Johan Fu, leder for analyse i Lånekassen vil fortelle om hva de har gjort og erfaringene de har fra arbeidet.

Hvilke etiske dilemma kan vi se med bruk av moderne teknologi?
Phd Inga Strümke fra PwC gir oss sine refleksjoner om tematikken.

Kan vi samle dette i et rammeverk?
Eirik Gulbrandsen fra Datatilsynet introduserer oss for et rammeverk og leder oss videre gjennom gruppearbeidet.

Målsetting: Deltakerne skal vite mer om tema og ha sett eksempler på bruk og løsning.

Leendert Wienhofen
Leendert Wienhofen

Trondheim kommune
Johan Fu
Johan Fu

Lånekassen
Eirik Gulbrandsen
Eirik Gulbrandsen

Datatilsynet

Workshop 4: Avlyst!
Kommunereform 2020 – to måneder igjen

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Workshop 5: Avlyst!
En Datadrevet forvaltning

Workshop 9 omhandler mye av samme tematikk som var tenkt i WS5

Workshop 6:
Virksomhetsarkitektur i offentlig sektor

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Astrid Øksenvåg, KS og Trond Os Haare, DIFI

Workshopen er todelt hvor det i første del blir presentert en status på arbeidet med virksomhetsarkitektur i offentlig sektor. Difi vil innlede før kommunal sektor og stat presenterer hvordan de arbeider med virksomhetsarkitektur. Den andre delen setter søkelys på Digitaliseringsstrategien «Én digital offentlig sektor» som ble lansert 14. juni i år, gjennom tre oppgaver.
Innledende foredrag:

• Difi om virksomhetsarkitektur i et felles offentlig perspektiv ved Trond Os Haare, Difi.

• KS om virksomhetsarkitektur i kommunesektoren ved Astrid Øksenvåg, KS og Jens Riis, Bergen kommune.

• Nav om sitt arbeid med virksomhetsarkitektur ved Håkon Røstad, NAV.

Gruppearbeid: Hva må til for at min virksomhet skal ta del i felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling:

• Sett fra egen virksomhet perspektiv – hvordan skal kommunene og fylkeskommunene, statlige virksomheter og leverandører forholde seg til et slikt økosystem?

• Sett fra økosystemet perspektiv – hvordan skal kommunene og fylkeskommunene, statlige virksomheter og leverandører bidra inn i et felles økosystem?

• Arkitekturstyring i økosystemet – strategien sier litt om samstyring etter modell fra helseområdet, men ikke noe om arkitekturstyring – hva må til?

Det er en forutsetning at deltakerne er kjent med innholdet i «Én digital offentlig sektor».

Workshop 7:
Erfaringsutveksling på veien ut i skyen

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Runar Gunnerud, Accenture og Jan Stensby, Kartverket

Mange offentlige og private virksomheter har startet sin reise mot skyen. Men hvordan går turen? Og hvordan kan reisen bli bedre? Det er temaet vi ønsker å diskutere i denne workshopen.

Vi inviterer relevante tekniske deltakere og fagfolk for å diskutere muligheter og utfordringer med bruk av skyteknologi i dagens offentlige Norge. Vi tar med eksperter fra systemintegratorene, fra skyleverandørene og tilrettelegger for en workshop hvor vi i fellesskap ønsker å identifisere og utarbeide:

 • Mulighetsrommet og ledestjerner for utnyttelse av allmenne skytjenester
 • Vesentlige utfordringer og hindre for utnyttelse av allmenne skytjenester, i flere dimensjoner
 • Forslag til ulike felles tiltak for å overkomme hindrene og utfordringene

For de som har liten kjennskap til skytjenester anbefales kurs 5: «Skyanskaffelser og informasjonssikkerhet» tidligere på dagen som en introduksjon.

Om vi i fellesskap kommer opp med gode ideér og forslag til tiltak og veikart for å løse felles problemstillinger i sektoren, så vil dette bli oppsummert og presentert på sesjon Sesjon 2A:
«Er det offentlige Norge klare for offentlige skytjenester?» onsdag 30. oktober kl. 16:30 – 17:30.

Bli med å hjelpe det offentlige Norge på vei mot skyen.

Stephan Sinnige
Stephan Sinnige
Google Norge

Workshop 8:
Produktorientering og autonome team

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Lars Erik Antonsen, NAV og Eva Kjeldal, Computas

Overgang fra prosjekt til produktorientering og innføring av autonome team, spesielt innen IT-utvikling, er en trend som øker i popularitet. I denne workshopen vil vi utforske hva som skal til for at denne måten å organisere arbeid på skal fungere; hvordan deler man opp arbeidet og teamene, hvordan håndteres avhengigheter mellom team, og hvordan skal dette styres? Hva kreves av omgivelsene rundt teamene? Hvilke utfordringer vil man møte? Vi legger opp til aktiviteter og diskusjoner som gir innsikt i viktige problemstillinger og mulige måter å løse dem på, med øvelser som kan tas med tilbake og fasiliteres i egen organisasjon.

Målgruppe: Alle som har interesse for produktorientering, teamorganisering, autonome team og trender innen IT-utvikling.

Workshop 9:
Slik vil vi bygge neste generasjon tjenester, med brukeren i sentrum

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlig: Hilde Kristin Storvig, Brønnøysundregistrene

Den første ambisjonen i regjeringens nye digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor er å etablere sammenhengende tjenester på tvers av etater og sektorer, med brukeren i sentrum. I første omgang knyttet til syv angitte livshendelser. Slike tjenester må bygges gjennom økt deling av data og tjenester, innenfor det som regjeringen nå kaller et felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling.

Hvordan skal vi få dette til?
Hva handler dette om, og hvem er brukerne? Hva må regjeringen og departementene som styrer sektorer og etater gjøre? Hvordan skal etater og kommuner samarbeide, både i styringen og i den praktiske gjennomføringen? Og hvordan skal man utnytte fellesløsningene fra blant annet Altinn, Difi og KS?

Regjeringen, departementene og de nye digitaliseringsdirektoratet trenger innspill fra dere om alt dette

Vi ser først kort på hva sammenhengende tjenester handler om, og deretter kjører vi gruppearbeid i tre bolker. Du vil få noen aha-opplevelser. Og du vil hjelpe regjeringen med innsikt og bistand til å utvikle og tilby sammenhengende tjenester til oss selv, både som innbyggere og virksomheter. Først utforsker vi hva ‘brukeren i sentrum’ og tjenestedesign i sam¬menhengende tjenester innebærer. Deretter utforsker vi hvordan samarbeidet rundt slike tjenester bør styres og organiseres, og andre problemstillinger knyttet til forretningen. Vi avslutter med å utforske hvordan vi best kan bygge disse tjenestene, ved bruk av fellesløsningene i økosystemet.

Målgruppe er alle som er involvert i eller interessert i utvikling av digitale tjenester til egne brukere, enten dette er innbyggere eller virksomheter. Ved inngangen til workshopen vil du bli spurt om du ønsker å representere a) brukerne og brukeropplevelsen, b) virksomheten din og forretningen eller c) fagressurser på teknologi og løsninger. Alle er like verdifulle.

Workshopen arrangeres av Altinn og Difi på vegne av det kommende digitaliseringsdirektoratet, i samarbeid med representanter fra KS og kommunal sektor.

Vidar Holmane
Vidar Holmane

Altinn, Brønnøysundregistrene
Lars Vegard Bachmann
Lars Vegard Bachmann

Altinn (Brønnøysundregistrene)

Workshop 10: Avlyst!
Sammen for gode løsninger – syntetiske testdata på tvers

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlig: Axel Birkeland, Skatteetaten og Anne-Mette Havaas, Evry

Workshop 11:
Digital kommune – hvordan utvikle digitale innbyggertjenester ved bruk av statlige  felleskomponenter 

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Seminaret vil ha fokus på å vise praktiske eksempler og anvendelser av felleskomponentene. 

Altinn og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) går sammen i et nytt digitaliseringsdirektorat fra 1. januar 2020. Ved å slå sammen de to spydspissene i norsk digitaliseringsarbeid ønsker digitaliseringsminister Nikolai Astrup å bidra til bedre og mer tilgjengelige offentlige tjenester, og en enklere hverdag for folk flest.

Altinn og fellesløsningene i Difi er alle gode eksempler på vellykkede statlige felleskomponenter som bidrar til digitalisering i offentlig sektor. De gir god støtte for bruk av offentlige data, støtter arbeidsflyt og utforming av stegvise dialoger, samhandling med etater, kommuner, næringsliv og borgerne.

Her får dere informasjon om:

 • Demonstrasjon av Altinns nye tjenesteutviklingsverktøy, Altinn Studio
 • Anvendelser av samtykke- og fullmaktsfunksjonaliteten i Altinn
 • Altinn som «plattform for plattformer»
 • Bruk av eInnsyn som felles publiseringstjeneste i kommuner og fylkeskommuner
 • Kontakt- og reservasjonsregisteret – KRR
 • ID-porten
 • eSignering
 • eBevis
Bredo Swanberg
Bredo Swanberg

Altinn (Brønnøysundregistrene)
Lars Vegard Bachmann
Lars Vegard Bachmann

Altinn (Brønnøysundregistrene)