Kurs og workshops tirsdag 20. oktober 2020

Kurs kl. 10:00 – 12:00

Kurs 1:
Tjenestedesign

Tirsdag 20. oktober kl. 10:00 – 12:00

Kursansvarlige: Ingunn Cowan, Lånekassen og Lars Ødegaard, Sopra Steria

Virksomheter som lykkes med designmetodikk gjør det vesentlig bedre enn andre i sin bransje, viser en omfattende studie fra McKinsey. Dette kurset vil gi deg en innføring i hvordan tjenestedesign bidrar til større konkurransedyktighet når offentlige virksomheter møter private utfordrere, økt effektivitet og større endringsvilje. Ved å skape brukervennlige tjenester sørger vi for at tjenestene blir brukt aktivt.

Kurset er beregnet for dem uten særlig tidligere erfaring med tjenestedesign.

Kurs 2:
Endringsledelse i digitaliseringsarbeid

Tirsdag 20. oktober kl. 10:00 – 12:00

Kursansvarlig: Eirik Vefsnmo, Bouvet
Kursholder: Nina Lilledahl Kahn, Bouvet

Digitalisering handler om å ta i bruk de mulighetene teknologien gir. I takt med utvikling og innføring av ny teknologi utfordres vi på måten vi jobber, organiserer oss, samhandler og agerer. Dette er et krevende landskap der vi ser et økt behov for kompetanse på endringsledelse.

I dette komprimerte kurset vil du få økt innsikt i hvordan du leder mennesker gjennom effektive og bærekraftige endringsprosesser, med spesielt fokus på digital omstilling.

Vi deler:

  • Våre erfaringer med hvorfor det er krevende å lede mennesker gjennom omstillingsprosesser og hvordan vi kan gjøre dette på en god måte.
  • Bouvets rammeverk for kjernekompetanse og verktøy for endringsledelse
  • Hva trenger du i din verktøykasse for endringsledelse?
    • Praktiske øvelser og refleksjonsoppgaver
  • Suksessfaktorer for endringsledelse i digitale omstillinger

 

Kurs 3:
Endrede krav til ledelse i den digitale virksomheten

Tirsdag 20. oktober kl. 10:00 – 12:00

Ansvarlige: Ellen W. Aas, Accenture og Jørund Leknes, Kantega

En serie undersøkelser fra World Economic Forum og Accenture globalt viser at ledere som lykkes i årene fremover vil være dem som klarer å skape vekst som samtidig gir positive bidrag til samfunn og miljø. Det stiller nye krav til lederegenskaper – og fører til endrede verktøybehov. Blant verktøy for ansvarlig ledelse finner vi et nyttig og praktisk verktøy for verdiskaping gjennom analyse av utvidede konsekvenser (forslag til verktøy å lære bort).

Kurs 4:
Introduksjon til ML

Tirsdag 20. oktober kl. 10:00 – 12:00

Kursansvarlige: Jørund Leknes, Kantega og Sven Bjørn Lilleslåtten, Arkivverket

Beskrivelse kommer

Kurs 5:
Krav til økosystem for sammensatte tjenester Digdir: Veikart til økosystem

Tirsdag 20. oktober kl. 10:00 – 12:00

Kursansvarlige: Leif Wedøe, Telenor og Jens Nørve, Digdir & Axel Birkeland, Skatteetaten

Evnen til å jobbe effektivt sammen i økosystemer er viktig for raskt å ta ut effekten av ny teknologi og muligheter disse gir for effektivisering og bedre tjenester.

Nye digitale teknologier som 5G, IoT og AI muliggjør nye smarte samfunnstjenester som for eksempel forbedring av luftkvalitet, flom sikring, selvkjørende transport, og nye helsetjenester. Samspill mellom det offentlige, næringsliv og akademia i nye økosystem er påkrevd for slik samfunnsinnovasjon. Hvordan kan samarbeid i økosystemer organiseres for å lykkes?

Kurs 6:
Digitalisering i turbulente omgivelser – SAFe (Scaled Agile Framework)

Tirsdag 20. oktober kl. 10:00 – 12:00
Kursansvarlige: Leif Skiftenes Flak, UiA og Kristina Bergstad

Digitaliseringsprosjekter er endringsprosjekter som stadig oftere involverer mer enn én organisasjon og som stiller krav til fleksibilitet i utviklingsløpet. Slike “turbulente” omgivelser utfordrer virksomhetene på styring og omstillingsevne. Dette kurset viser en metodisk tilnærming til hvordan dagens utfordringer kan håndteres gjennom presentasjon av SAFe-modellen eksemplifisert ved case fra Statnett.

SAFe (Scaled Agile Framework) er et internasjonalt ledende rammeverk for produktutvikling i store organisasjoner der flere team og avdelinger skal jobbe sammen om større smidige prosjekter. Rammeverket inkorporerer smidige prinsipper og praksis som Lean, Agile, DevOps og Design thinking.

Product Manager Thor-Ole Johansen fra Statnett og Release Train Engineer Therese Børter fra Stretch Norge vil i denne presentasjonen gi dere en innføring i de grunnleggende prinsippene, ritualene og aktivitetene i SAFe 5.0, samt fortelle om deres innføring av SAFe 5.0 og reise i NBM programmet. Dere vil få et innblikk i teori og praksis, fallgruver og største læringspunkter. «There is no magic in SAFe… except maybe for PI Planning».

Kurs 7:
Informasjonssikkerhet

Tirsdag 20. oktober kl. 10:00 – 12:00

Ansvarlige: Eirik Vefsnmo Bouvet og Bjørn Villa Trondheim kommune

Beskrivelse kommer

Workshops kl. 13:00 – 17:00

Workshop 1:
NTNU tour

Tirsdag 20. oktober kl. 13:00 – 17:00 Møteplass: ved hotellresepsjonen

Ansvarlige: Freddy Barstad, NTNU

Kunnskap gir mennesker muligheter og innflytelse, og er et fundament for å ta gode valg. Kunnskap inspirerer og utfordrer, endrer holdninger, tenkemåter og hvordan vi ser verden. Store teknologiske endringer gir utfordringer, men også gi nye muligheter og styrket konkurransekraft.
Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Og NTNU skal være en samarbeidspartner og bidragsyter i å finne morgendagens løsninger.
For å gi et innblikk i utdanning, forskning og nyskapningsaktivitet ønsker NTNU å invitere årets NOKIOS-deltakere til en guidet tur på Campus, hvor vi besøker ulike miljøer.

En mer detaljert besøksplan kommer etterhvert!

Praktisk: Det settes opp buss fra konferansehotellet på Brattøra, varighet 4 timer, begrenset antall plasser.

Velkommen!

Les mer om NTNU tour på egen side.

Workshop 2:
Digital kompetanse i ny tid, hva er det?

Tirsdag 20. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Jens Nørve, Digdir og Tale Skjølsvik, OsloMet

Digdir jobber med et kompetanse rammeverk for ledere. Dette rammeverket ønsker vi å presentere og diskutere med representanter for offentlige virksomheter, leverandører og akademia.

Workshop 3:
Erfaringer på vei ut i skyen

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Ellen Aas, Accenture og Eva Kjeldal, Computas

Hvordan lykkes med å anskaffe skytjenester? Og hvordan utnytte offentlige skytjenester på en måte som gir størst verdi? Bli med på en effektiv tre timers sky-reise der konsulenthusene byr på sin ekspertise, Lånekassen deler sine erfaringer, Digitaliseringsdirektorat guider dere gjennom deres nyetablerte markedsplass for sky, før deltakerne jobber sammen om å identifisere og løse vanlige utfordringer.

Workshop 4:
Digital sårbarhet; sikkerhet og personvern i kommunal sektor, med eksempler fra skole og helse

Tirsdag 20. oktober kl. 13:00 – 17:00

Workshopansvarlige: Eirik Vefsnmo, Bouvet, Hallstein Husan, Datatilsynet og Astrid Øksenvåg, KS

I workshopen settes det fokus på hvordan veiledning fra offentlige sikkerhetsaktører (NSM, Digitaliseringsdirektoratet, Datatilsynet og KS) kan benyttes for å ivareta informasjonssikkerhetskompetanse og forebygge mot digital sårbarhet og sikre best mulige etterlevelse av personvernregelverket. Vi ønsker å belyse både eksempler på bruk og mangler på bruk av disse. Hvordan får man oversikt – og hvor trykker skoen ift samordning av offentlige veiledere? Hvordan får man kjøpt hjelp fra leverandører i tillegg til offentlig veiledning?

Disse forholdene vil bli belyst med eksempler fra kommunal sektor innenfor f.eks. skole og helse.

(Output benyttes inn mot sesjon 2C)

Workshop 5:
Digital understøttelse av realisering av FNs bærekraftsmål

Tirsdag 20. oktober kl. 13:00 – 17:00

Workshopansvarlige: Torbjørn Pedersen, Lillestrøm kommune og Astrid Øksenvåg, KS

Beskrivelse kommer

Workshop 6:
Innbyggermedvirkning. Hvordan engasjere innbyggerne i dialogen med politikere og forvaltningen.

Tirsdag 20. oktober kl. 13:00 – 17:00

Workshopansvarlige: Bjørn Villa, Trondheim kommune og Stine Kristiansen, TietoEvry

Beskrivelse kommer

Workshop 7:
Sammenhengende tjenester – Hvem, hva, hvor og når?

Tirsdag 20. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Axel Birkeland, Skatteetaten og Jens Norve, Digdir (VANOS)

Beskrivelse kommer

Workshop 8:
Bærekraft – bruk av The Flourishing Business Canvas

Tirsdag 20. oktober kl. 13:00 – 17:00

Workshopansvarlige: Eirik Vefsnmo, Bouvet og John Krogstie, NTNU

Lær hvordan bærekraft kan bli en integrert del av strategien deres! «The Flourishing Business Canvas» (FBC) er en videreutvikling av Osterwalders Business Canvas, som mange kjenner til. Der hvor Ostweralder fokuserer på økonomi som grunnpremiss, inkluderer FBC to andre: Samfunn og miljø. Dermed inkluderes det nye problemstillinger og verdier som skapes og konsumeres, i tillegg til nye aktører å forholde seg til. Workshopen vil først introdusere innholdet i FBC, og vi har med oss et case som dere kan få øve på. Deretter forklarer vi hvordan workshop vil foregå, og deler oss inn i grupper. Vi tar sikte på å sende ut en del info til deltagerne i forkant, slik at dere kan være mer forberedt. Workshopen kan enten arrangeres fysisk eller digitalt.

Workshop 9:
Veien mot en fremtid uten arkivering og med fullt innsyn

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlig: Sven Bjørn Lilleslåtten og Peter Reed, Capgemini

Meld deg på denne workshop`en for å bli med på å forme fremtiden og din nye arbeidshverdag! “Fra arkivering til samfunnsdokumentasjon”. Vi vil bla. dekke følgende temaer:

  • Hvordan tror du vi tar vare på informasjon i framtiden, og hvordan kommer vi dit?
  • Hvordan sikrer vi alle fullt innsyn
  • Hvordan kan teknologi bidra til bedre og mer effektive løsninger?