Kurs 1:
Kunstig intelligens, i praksis

Tirsdag 23. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom: Cosmos 2

Ansvarlig: Runar Gunnerud, Accenture og Merethe Wiel, Lånekassen

Forbered deg på noen spennende timer med et praktisk dypdykk i den kunstige intelligensens verden. Målet med seminaret er å gi en introduksjon til ulike former for kunstig intelligens samt å gi deltakerne noen knagger for hvordan de selv kan identifisere bruksområder for teknologien innenfor sin egen organisasjon. Som en del av seminaret vil vi gjøre praktiske øvelser med bruk av testdata for å understøtte poenger. Noe teknisk kunnskap er en fordel, men absolutt ingen forutsetning, for å få godt utbytte av dette praktiske hands-on seminaret.

Det er på tide å ta den kunstige intelligen ned fra hype-hylla og bli litt skitten på fingrene.
Foredragsholdere: Martin Kowalik Gran og Runar Gunnerud, Accenture

Martin Kowalik Gran
Martin Kowalik Gran

Accenture Technology

Runar Gunnerud
Runar Gunnerud

Accenture

Kurs 2:
Teknologikrasjkurs – hvordan skape verdi i din organisasjon?

Tirsdag 23. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom: Cosmos 3D

Ansvarlig: Gunnar Mørne, Sopra steria

Ny teknologi medfører omfattende og radikale endringer – i våre private liv, i næringslivet og i samfunnet ellers. For virksomheter representerer denne utviklingen både muligheter og utfordringer, men mange sliter med å få oversikt, ta gode beslutninger underveis og skape reell verdi for virksomheten. For å komme i gang med dette tror vi teknologikompetanse står sentralt, og målsetningen med kurset er at deltagerne skal få bedre ballast i teknologidiskusjonene i sin organisasjon. Vi vil se på noen sentrale teknologier, hvordan de fungerer, eksempler på bruksområder, muligheter for gevinst, og hva som kreves for å lykkes.
Foredragsholder: Tobias Andersson, Sopra Steria

Kurs 3:
Hvordan innovative anskaffelser og Prosjektveiviseren går utmerket hånd i hånd

Tirsdag 23. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom: Cosmos 3A

Ansvarlige: Lars Nokken, DIFI

En viktig intensjon med Prosjektveiviseren er å gi virksomhetsledelsen styring og forutsigbarhet. Innovative anskaffelser innebærer å bestemme løsningen sammen med leverandørmarkedet i løpet av prosjektgjennomføringen. Hvordan kan dette kombineres? Kom, lytt, spør, diskuter og forstå hvordan!

Foredragsholdere: Lars Nokken og Johan Englund, DIFI

Kurs 4:
Finn svar på kritiske spørsmål og test nye idéer på fem dager

Tirsdag 23. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom: Andromeda

Ansvarlige: Eva Kjeldal, Computas og Jørund Leknes, Kantega

Design Sprint er et innovasjonsverktøy, utviklet av GV (Google Ventures), for å finne løsninger på kritiske utfordringer med stor forretningsverdi gjennom design, prototyping og testing av ideer på reelle brukere. Eksempler på virksomheter som bruker design sprint er Google, Mozilla, Uber, FN og Gov.uk. Design Sprint brukes til å løse komplekse problemer hurtig, samt for å finne ut hvilke innovasjonsideer som bør realiseres.

Vi har svært gode erfaringer med bruk av Design Sprint og ønsker å presentere prosessen og noen av metodene. Kurset vil, gjennom arbeid med case, gi deg en mulighet til å teste ut deler av prosessen i praksis. Du vil lære metoder som du kan ta med deg tilbake til hverdagen.

Det er en begrensning på 50 deltakere på kurset. Begrensningen er lagt for å sikre at kursdeltakerne følges opp på en god måte.

Foredragsholdere: Eva Kjeldal og Andre Jønsrud, Computas og Jørund Leknes og Kristin Wulff, Kantega

Kurs 5:
Hvilke kompetanser må ledere og virksomheter ha for å lykkes med digital transformasjon?

Tirsdag 23. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom: Cosmos 1A

Ansvarlige: Jens Nørve, DIFI og Eirik Vefsnmo, Bouvet

Målgruppe:
Ledere og andre som bidrar til å utvikle lederne og virksomheten til å lykkes med digital transformasjon.

Målet med kurset:
Deltakerne skal få bedre forståelse av hva som skal til for å lykkes med digital transformasjon, og hvilken rolle og ansvar lederne må ta.

Vi vil belyse hva den nye lederrollen i vår digitale hverdag innebærer. Hvordan skal man lede og lykkes med digital omstilling? Hvilke krav stilles til dagens og fremtidens ledere? Hva skjer når teknologi går fra å være støtteverktøy til kjernekompetanse? Hvorfor trenger ledere også teknologi-kompetanse? Hva trenger ledere å forstå i skjæringspunktet juss, semantikk, digitalisering og kun-én-gang-prinsippet? Hva kan offentlige ledere lære fra start-ups og digitalt fødte virksomheter?

Du får også mulighet til å diskutere hva den aller viktigste kompetansen lederne virkelig trenger! Dette vil være nyttige innspill til Difis arbeid med kompetanseplan for ledere i offentlig sektor.

Foredragsholdere:

 • Ellen Strålberg, Difi
 • Pål Rune Voss, Sopra Steria
 • Simen Sommerfeldt, Bouvet
 • Ingvild Araldsen Blom, Tieto
 • Fredrik Gulowsen, Nyby

Kurs 6:
Risiko og usikkerhetsstyring i store IT-prosjekter

Tirsdag 23. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom: Cosmos 1B
Ansvarlig: Gunnar Mørne
Kursholdere: Kjetil Røe, Sopra steria og Torgeir Dingsøyr, SINTEF

Store IT-prosjekter er gjerne komplekse med mange interessenter, mange tekniske avhengigheter og mange prosjektdeltakere som må jobbe sammen mot felles mål. Dette kurset vil ta for seg hvordan en systematisk kan jobbe med risiko og usikkerhetsstyring i store IT-prosjekter, der en kombinerer teknikker fra prosjektledelse (prosjektveiviseren, project management body of knowledge) og smidig metodikk. Mens prosjektledelse fokuserer på å avdekke usikkerheter tidlig og planlegge korrektive tiltak, vil smidige metoder fokusere på fleksibel prosjektgjennomføring for å håndtere usikkerheter som oppstår. Vi vil spesielt se på hvordan prosjektorganisering og arbeid med “business case” kan brukes til god usikkerhetsstyring. Kurset vil inneholde korte teori-innlegg, erfaringer og praktiske øvelser.

kjetil røe
Kjetil Røe

Sopra Steria

Torgeir Dingsøyr
Torgeir Dingsøyr

NTNU/Sintef

Kurs 7:
Hvordan komme i gang med Tingenes Internett i offentlig sektor? Idèetilfang, arkitektur og eksempler

Tirsdag 23. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom: Cosmos 3B

Ansvarlige: Peter Musæus Skatteetaten og Leif Wedøe, Telenor

Det handler ikke om teknologi, men hvilke data dere kan innhente for å forstå problemet. Hvilke problemer eller utfordringer har din offentlige virksomhet? Hvordan oppnå reduserte kostnader, bedre planlegging og elle gi nye tjenester til publikum? Og hvordan kan du med sensorer og tingenes internett få bedre innsikt og oversikt?

Tingenes Internett
Hvordan kan dere bygge en løsning gjør det mulig å sette inn riktige tiltak og løse problemet? Vi gir deg et innblikk i alt du trenger å vite for å komme i gang for å løse dine problemer:

 1. Arkitektur, teknologi og løsning. (Dr. Arne Munch-Ellingsen, Telenor Research)
 2. Kultur og organisering. (Martin Vik, leder kommunikasjon og digitalisering, Halden Kommune)
 3. Idètilfang og gode eksempler. (Ivar Sorknes, Telenor)
 4. Diskusjon og erfaringsdeling (Korte gruppediskusjoner, oppsummering. Alle)

Du vil da være i bedre stand til å svare på:

 1. Hvis dere kunne, med lave kostnader, monitorert (med bruk av en sensor) noe i deres tjenesteproduksjon, hva ville det vært og hvorfor?
 2. Hvordan skape forankring og forståelse i egen organisasjon for hvilke muligheter IoT gir?
 3. Hva skjer når du går fra magefølelse og skjønn til fakta informasjon i din organisasjon?

Arkitektur, teknologi og løsning:
Hva er tingenes Internett? Hvilke teknologier ligger til grunn og hvilken betydning bruk av tingenes internett kan ha for din virksomhet? Hvilke nye muligheter gir det landsdekkende IoT på 4G? Programvare, ulike type sensorer, nettverket og kommunikasjon. Hva er fremtidsvisjoner og hva kan vi få til i dag? Luft, vann, sykler, søppel, kommunikasjon, trafikk, forurensning, velferdsteknologi, skredvarsling.

Kultur og organisering:
Hva skal til for å lykkes med tingenes internett i en virksomhet? Hvordan etablere en kultur og organisering som gir rask læring ved en «prøve og feile» metodikk? Hvor viktig er det å få spillerom til å teste ut og raskt sette i live gode idéer for å ta ut gevinster raskt og bygge erfaring.
Hvordan skape mere driv enn plan? Hvordan oppnå praktisk heller enn for mye plan og prosess?
Hva oppnår du med å starte smått og skalere ved gevinst?

Halden kommune var i en situasjon ala «nød lære naken kvinne at spinne»; fra trange vilkår i en tradisjonell industrikommune til en kunnskapskommune og smartby! Martin Vik forteller om reisen og hvilke nye tjenester.

Han vil illustre dette gjennom to nyvinnende prosjekter:
(1) Vannmålere – til mere enn å bare måle vann.
(2) Iot og mobilitet – sømløs transport for innbyggere, ansatte og besøkende i Halden kommune.

Han vil ha fokus på utvikling og innovasjon i tett offentlig privat samarbeide hvor han er opptatt av nytte og gevinst, ikke teknologi! – Nytt, nyttig og nyttiggjort.

Idètilfang og gode eksempler
Telenor har arbeidet med over 100 kommuner innenfor digitalisering og automatisering av kommunens tjenester og løsninger. Vi deler vår erfaring og eksempler fra Bodø kommunes etablering av en helt ny bydel som skal telle og måle alt, samt det felles klimaprosjektet IFLINK.

Målgruppe: Virksomhetsledere og tekniske ledere

Mål for workshop:

 • Styrke innsikt om tingenes Internett og øke forståelse av hva som bør gjøres i egen organisasjon for å være ”på hugget”
 • Synligjøre muligheter og beskrive allerede pågående aktiviteter i offentlig sektor i kommuner i Norge, hvor hvor Martin Vik, leder kommunikasjon og digitalisering fra Halden kommune deler deres erfaringer.
 • Interaksjon og utveksling av erfaringer deltagerne imellom.
 • Råd og anbefaling om hva gjør du når du kommer hjem? Hvordan komme i gang?

Foredragsholdere: Martin Vik, Halden kommune. Ivar Sorknes, Telenor og Arne Munch-Ellingsen, Telenor Research.

Martin Vik
Martin Vik

Halden kommune

Ivar Sorknes
Ivar Sorknes

Telenor

Arne Munch-Ellingsen
Arne Munch-Ellingsen

Telenor Research

Kurs 8:
Ny funksjonalitet og nye muligheter i Digital postkasse

Tirsdag 23. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom: Vega

Ansvarlig: Olav Skarsbø, Direktoratet for forvalting og IKT (Difi)
Digitale bevis/kort er en ny tjeneste som nå tilbys gjennom postkassene til Digipost og eBoks.
Hvordan kan vi snart digitalisere førerkort, vognkort, jakt- og fiskekort, skolebevis, lånekort, frikort, etc. med smarte mobilløsninger i en og samme app, en app du alt har?
Hvilke muligheter gir dette og annen ny funksjonalitet, og hvordan kan din virksomhet ta løsningene i bruk?

Digital post kan også benyttes til faktura for effektiv og rask betaling hvor brukeren samtidig får et varig fakturaarkiv.
Leverandørene informerer om hvilke fakturaløsninger de tilbyr for kommunal og statlig sektor.

Kurs 9:
Praktisk anvendelse av nasjonalt rammeverk for samhandling

Tirsdag 23. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom: Cosmos 3C

Ansvarlige: Trond Os Haare og Erik Hagen, Direktoratet for forvalting og IKT (Difi)
Du vil på dette kurset få en innføring i Norsk arkitekturrammeverk for samhandling – hva det er og hvordan det kan anvendes, med eksempler og presentasjoner fra virksomheter som går foran. Primære målgrupper er virksomhetsarkitekter og løsningsarkitekter, men en retter seg også mot tjenestedesignere, ledere og andre roller som er involvert i planlegging og gjennomføring av digitaliseringsprosjekter.

Kort om rammeverket her:
Norsk arkitekturrammeverk for samhandling bygger på European Interoperability Framework (EIF) og er tatt fram av Difi i regi av Skate i samarbeid med flere virksomheter i offentlig sektor. Rammeverket er under innføring i 2018 og allerede tatt i bruk av flere virksomheter. Dette vil være et sentralt hjelpemiddel i arbeidet med å definere, designe, utvikle og forvalte digitale tjenester som utveksler data på tvers i offentlig sektor. Rammeverket gir tilgang til en felles «verktøykasse» som inneholder prinsipper, begrepsdefinisjoner, modeller og retningslinjer for samhandlingsarkitektur på juridisk, organisatorisk, semantisk og teknisk nivå.

I tråd med rammeverket, er det også under etablering et felles nasjonalt bibliotek for gjenbrukbare arkitektur- og løsningsbyggeklosser, referansearkitekturer, maler, m.m. Utvikling av løsninger og innhold i dette biblioteket gjøres sammen med utvalgte pilotvirksomheter, med fokus på det som er av tverrsektoriell interesse. Ved å etablere felles strukturer og maler, er tanken at en skal kunne lenke sammen innhold i sektor- og virksomhetsspesifikke biblioteker.

Foredragsholdere: Trond Os Haare og Erik Hagen, Difi. I tillegg blir det foredragsholdere fra kommunesektoren, helse, Kartverket og Politiet.

Workshops kl. 13:00 – 17:00

Workshop 1:
Studiebesøk ved NTNU

Tirsdag 23. oktober kl. 13:00 – 17:00 Møteplass: ved hotellresepsjonen

Ansvarlige: Freddy Barstad, NTNU og Eli Vinogradoff, NTNU

Kunnskap gir mennesker muligheter og innflytelse, og er et fundament for å ta gode valg. Kunnskap inspirerer og utfordrer, endrer holdninger, tenkemåter og hvordan vi ser verden. Store teknologiske endringer gir utfordringer, men også gi nye muligheter og styrket konkurransekraft.
Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Og NTNU skal være en samarbeidspartner og bidragsyter i å finne morgendagens løsninger.
For å gi et innblikk i utdanning, forskning og nyskapningsaktivitet ønsker NTNU å invitere årets NOKIOS-deltakere til en guidet tur på Campus, hvor vi besøker miljøer som Ocean Space Centre, Telenor-NTNU AI Lab, Innovative Læringsarealer og Campus utviklingsprosjektet.
Praktisk: Det settes opp buss fra konferansehotellet på Brattøra, varighet 4 timer, begrenset antall plasser.
Velkommen!

Workshop 2:
Kommunesammenslåing: Erfaringsdeling knyttet til digitalisering

Tirsdag 23. oktober kl. 13:00 – 17:00 Rom: Cosmos 2

Ansvarlige: Torbjørn Pedersen, Skedsmo kommune, Gunnar Nybø Tieto og Astrid Øksenvåg KS

Det pågår for tiden en rekke kommunesammenslåinger i Norge. Dette er omfattende prosesser som skaper store utfordringer og muligheter innenfor IT og digitaliseringsområdet.

Lillestrøm kommune vil 1.1.2020 fremstå som resultatet av sammenslåingen av kommunene Skedsmo, Fet og Sørum. I Lillestrøm har an valgt å etablere en helt ny IKT-plattform basert på redundant og konvergert infrastruktur. I tillegg er de aller fleste fag- og kjerneløsninger konkurranseutsatt. Målet er å etablere en integrert, effektiv og moderne portefølje som kan gjøre det videre digitaliseringsarbeidet enklere og mer effektivt. Vi ser på utfordringene Lillestrøm har møtt og får en oppdatert status på arbeidet ved Torbjørn Pedersen som er digitaliseringsdirektør i Skedsmo kommune og Lillestrøm kommune. I tillegg ser vi på utfordringer sett fra leverandørsiden ved representanter fra blant annet Tieto. Astrid Øksenvåg deltar fra KS for å belyse hvordan KS kan bidra med erfaringsdeling og støtte i forbindelse med kommunesammenslåing.

Workshop 3:
Nye personvernregler fra i sommer, hva har det betydd for virksomhetene?

Tirsdag 23. oktober kl. 13:00 – 17:00 Rom: Cosmos 3A

Ansvarlige: Hallstein Husand, Datatilsynet og Atle Bergfjord, Capgemini

Den nye personopplysningsloven som implementerer EU sin personvernforordning (GDPR) trådte i kraft i sommer. I denne workshopen vil Datatilsynet og Capgemini sammen med workshopdeltakerne se på hva dette har betydd i den korte tiden loven har vært gjeldende. Workshopen er todelt hvor Datatilsynet tar første halvdel fra kl. 13-15 og Capgemini tar andre halvdel fra kl. 15-17.

Datatilsynet:
Datatilsynet innleder workshopen med en oppsummering av hva som har truffet oss siden det nye regelverket trådte i kraft. Deretter blir det tre økter fordelt på temaene:
– Avviksmeldinger til Datatilsynet
– Databehandlere – rollen og avtaler
– Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
Hver av øktene vil bestå av en presentasjon fra Datatilsynet etterfulgt av diskusjon og gruppearbeid. Vi forventer at deltakerne er forberedt nok til å delta og bidra i diskusjonene i denne workshopen.

Capgemini:
Tospråklig sesjon: norsk og engelsk

Niall Merrigan og Anette Hansen – Del 1:
The GDPR has had a lot of media attention as of late and it’s hard to know what you really need to know, how you should work and what you should watch out for. In this two part workshop Anette Hansen and Niall Merrigan from Capgemini and Cecilie Rønnevik from SVW will bring you through both sides of the GDPR by help you understand the requirements and the power of the hacker. Blending two different views, you will see how you can protect your own and your company’s data by learning some security culture techniques and how to spot phishing as well as other social engineering techniques, while understanding the requirements and technical implications of your decisions at home and work.

Cecilie Rønnevik og Anette Hansen – Del 2:
IT-rådgivere og advokater, har på ulike måter og med ulikt fokus, hatt det travelt med å bistå virksomheter med å bli compliant med kravene i GDPR. Anette Hansen og Cecilie Rønnevik vil første dele sine erfaringer fra dette arbeidet: Hvordan har virksomheter gått frem for å blir compliant med GDPR, på hvilken måte virker GDPR inn på arbeidsprosesser i og organisering av virksomhetene, og hva er suksesskriteriene for å lykkes?

Denne workshopen vil være nyttig for alle nivåer i organisasjonen som håndterer personinformasjon – som for eksempel HR, regnskap, markedsføring, kundeservice og personalledelse. I de påfølgende aktivitetene kan deltagerne utveksle og diskutere egne erfaringer. Dersom noen føler seg ekstra modig vil det til og med være mulig å forsøke seg på et hackingangrep.

Martha Eike
Martha Eike

Datatilsynet

Gullik Gundersen
Gullik Gundersen

Datatilsynet

Eirin Oda Lauvset
Eirin Oda Lauvset

Datatilsynet

Niall Merrigan
Niall Merrigan

Capgemini

Anette Hansen
Anette Hansen

Capgemini

Cecilie Rønnevik
Cecilie Rønnevik

Simonsen Vogt Wiig

Workshop 4:
Hvorfor er et digitalt økosystem viktig for et smartere samfunn?

Tirsdag 23. oktober kl. 13:00 – 17:00 Rom: Cosmos 3B

Ansvarlig: Tonje Nordli EVRY, Torbjørn Pedersen Skedsmo kommune, Leif Wedøe Telenor

Stadig flere kommuner og offentlige aktører jobber med å utvikle løsninger hvor målet er å kunne kombinere data om innbyggere fra mange ulike kilder. Man ønsker å kunne tilby intuitive og gode tjenester i tråd med føringene i digitaliseringsrundskrivet: Vi skal ikke spørre innbyggeren på nytt om data vi allerede har og vi skal tilby proaktive tjenester basert på det vi allerede vet. Vi vet alle at det offentlige har tilgang på massive datamengder og at man med tillit, teknologi og smart design kunne ha skapt svært verdifulle løsninger. I denne workshopen vil vi jobbe med målbilder for arkitektur og konkrete løsningsforslag som kan bidra til å realisere slike tjenester. Vi vil også se på hvilke utfordringer en kommune ofte står overfor både når det gjelder (manglende) lovhjemler og manglende åpenhet fra løsningsleverandørenes side.
Representanter fra Telenor, EVRY og Skedsmo kommune vil belyse tematikken og utfordringene fra hver sin side og vi ønsker aktive deltakere som vil være med å bringe frem konkrete løsningsforslag som kan bidra til forenkling og effektivisering.

Erlend Berg
Erlend Berg

Skedsmo kommune

Workshop 5:
Hvorfor forstår ikke brukeren løsningen min

Tirsdag 23. oktober kl. 13:00 – 17:00 Rom: Cosmos 3C

Ansvarlige: Jørund Leknes, Kantega
Når man designer og utvikler en publikumsløsning gjøres det mange valg som påvirker brukeropplevelsen. Selv om man har god erfaring med å utvikle løsninger er det lett å gjøre feil.

Workshopen skal gi bedre innsikt i hvordan du kan sikre at løsningene som lages har god brukskvalitet. Du vil lære mer om sansene våre, hvordan vi tenker og dermed hvorfor brukskvalitetsprinsipper er slik de er.

Workshop 6:
Virksomhetsarkitektur – nasjonal arkitektur og tjenestedesign

Tirsdag 23. oktober kl. 13:00 – 17:00 Rom: Cosmos 1A

Ansvarlige: Merethe Wiel, Lånekassen og Freddy Barstad, NTNU

VANOS nettverket arrangerer denne workshopen som en møteplass for arkitekter, ledere og andre som er interessert i digitalisering og helhetlige sluttbrukertjenester. La oss hjelpe hverandre med å få utfordringer og løsninger opp på bordet, både med tanke på hva som kan gi praktisk nytte for den enkelte i dag og med tanke på langsiktig arbeid på nasjonalt nivå

Merk: Dette er en unik mulighet for deg til å bli hørt og gi innspill til regjeringens arbeid med «ny» digitaliseringsstrategi.

Gruppeoppgaver introduseres gjennom utvalgte lyntaler. Vi vil blant annet gi et innblikk i det pågående arbeidet med nasjonal arkitektur for samhandling. Vi vil også se på metodikk for tjenestedesign og tjenesteutvikling på tvers av virksomheter og sektorer. Alle er enige om at vi vil ha gode og sammenhengende sluttbrukertjenester og tverrgående prosesser, men hvordan gjør vi det i praksis?

Det finnes flere verktøykasser, metodikker og fagdisipliner. Kan vi forene krefter på tvers av roller som tjenestedesignere, virksomhetsarkitekter og utviklere? Behøves felles begrepsapparat og mer felles metodikk? Hva betyr «smidig» i en slik sammenheng? Hva savnes av standarder, retningslinjer, referansearkitekturer, beste praksis, fellesløsninger og felles infrastruktur på nasjonalt nivå?

Mål for workshop:

 • Gi innspill til regjeringens arbeid med ny digitaliseringsstrategi
 • Gi innspill til prioriteringer i arbeidet med nasjonal arkitektur
 • Bygge bro mellom fagdisipliner
 • Erfaringsutveksling – konkrete caser og gruppeoppgaver

Målgrupper: Virksomhetsarkitekter, tjenestedesignere, tjenesteutviklere, virksomhetsledere, prosjektledere og andre som er interessert i felles arbeid med realisering av målsetningene om samhandling og sammenhengende tjenester

Fasilitator: Programmet er utarbeidet av og workshopen blir fasilitert av en arbeidsgruppe bestående av Erik Hagen – Difi, Monika Kubosch Dahl – Statens vegvesen, Jon Arve Risan – NorStella, Sigbjørn Odden – Statens pensjonskasse

Avlyst! Workshop 7:
Fremtidens klasserom

Workshop 8:
Kompetanseplan for ledere i offentlig sektor

Tirsdag 23. oktober kl. 13:00 – 17:00 Rom: Cosmos 1B

Ansvarlige: Jens Nørve, DIFI og Astrid Øksenvåg, KS

Målgruppe:
Ledere og HR-/OU-ansvarlige som bidrar til å utvikle lederne og virksomheter til å lykkes med digitale transformasjoner.

Vi lever i en tid hvor samfunnet endrer seg på mange områder. Nye teknologier og sektorovergripende utfordringer vil kreve mye av offentlig sektor. Ledere må manøvrere i et ukjent og usikkert landskap. Hva krever dette av deg som leder og hvilken kompetanse må du ha innen digitalisering og ledelse?

Difi og Deloitte har et pågående prosjekt som skal utvikle et rammeverk og en kompetanseplan for strategisk IKT-kompetanse for ledere i offentlig sektor. Vi jobber brukerorientert og vil invitere deg til å delta i workshop som vil utforske hvilke utfordringer ledere står overfor i en digital æra.

Ved å delta på workshopen vil du være med på å gi direkte innspill til Difis aktuelle prosjekt. I tillegg vil du sammen med andre jobbe med å forstå behov, visualisere og prototype ideer for hvordan du kan møte aktuelle problemstillinger.

Målet med WS:
Økt innsikt rundt hvilke utfordringer ledere føler på kroppen ved ledelse av digitale transformasjoner og hvilken påvirkning dette har. Du vil få praktisk erfaring med design-thinking metodikk og noen gode ideer du kan jobbe videre med i din organisasjon.

Virkemidler:
Design Thinking

Vi inviterer til en aktiv og inspirerende workshop!

Fasilitatorer:
Anja Cecilia Kopperud, Deloitte AS og Anne Kristine Hanevold, Difi

Workshop 9:
Fra rådata til kunstig intelligens – virksomhetsreisen

Tirsdag 23. oktober kl. 13:00 – 17:00 Rom: Vega

Ansvarlig: Hilde Kristin Storvig, Brønnøysundregistrene

Målgruppe:

 • Forretningsutviklere
 • Informasjonsforvaltere
 • Arkitekter
 • Dataanalytikere

Målet med WS:

 • Workshopen skal avmystifisere maskinlæring slik at deltakerne får en bedre forståelse av hva dette er i praksis
 • Bevisstgjøre hverandre på hvilken rolle god informasjonsforvaltning spiller i maskinlæring
 • I fellesskap idé-myldre fram hvilke data deltakerne forvalter som kan utnyttes i en maskinlæringssammenheng
 • Skape ideer om hvordan man kan bruke egne og andres data i maskinlæring, med utgangspunkt i data fra Felles datakatalog

Denne workshopen tar sikte på å avmystifisere maskinlæring ved å gi en kort intro og demo av en web-applikasjon. Videre vil deltakerne drøfte hvilken rolle informasjonsforvaltning har i maskinlæring. Workshopen legger opp til at deltakerne deler sine erfaringer med maskinlæring og informasjonsforvaltning.

Årets workshop vil omfatte følgende temaer:

 • Enkel intro og demo av maskinlæring i praksis
 • Presentasjon av caser fra virkeligheten
 • Informasjonsforvaltning i en maskinlæringskontekst

Marit Torseth
Marit Torseth

Brønnøysundregistrene

Gustav Aagesen
Gustav Aagesen

Lånekassen