Kurs 1:
Digital transformasjon og digitalt lederskap

Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 – 12:00

Ansvarlig: Jens Nørve, Difi og Leif Flak, UiA

Kurset omhandler digital transformasjon og ledelse i en ny tid. DIFI presenterer rammeverk for digital transformasjon og gjennomgår 7 kompetanseområder og 9 roller for ledelse i ny tid. Asker kommune illustrerer praktisk bruk av rammeverket og arbeidet plasseres avslutningsvis i en større sammenheng. Deltakerne vil få god innsikt i praktisk arbeid med å lede digitale transformasjonsprosesser og vil få mulighet til å gi innspill til DIFI.

Foredragsholdere:

Ellen Strålberg, DIFI
Jens Nørve, DIFI
Geir Graff, Asker kommune
Leif Flak, UiA

 

Kurs 2:
Basics i Maskinlæring (ML)

Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 – 12:00

Ansvarlig: Eirik Vefsnmo, Bouvet og Ingunn Cowan, Lånekassen

Maskinlæring handler om å sette datamaskiner i stand til å lære fra, og utvikle atferd, basert på data. Det vil si at en datamaskin kan løse en oppgave den ikke er eksplisitt programmert for å håndtere. I stedet er den i stand til å automatisk lære gjenkjenning av komplekse mønstre i data og gjøre beslutninger basert på dette disse. Maskinlæring gir store muligheter, men mange organisasjoner har problemer med å ta teknologien i bruk. Nøyaktig hvilke oppgaver kan maskinlæring utføre, og hvordan kommer man i gang? Dette kurset gir en basisoversikt over mulighetene som ligger i maskinlæring, og hvordan teknologien kan løse oppgaver og skape resultater i praksis.

 • Hva er maskinlæring, datavitenskap og kunstig intelligens og hvordan det er relatert til statistikk og dataanalyse?
 • Hvordan å utvinne kunnskap fra dataene dine?
 • Hvor og hvordan skal du bruke maskinlæring til dine daglige forretningsproblemer?
 • Hvilke typer problemer kan en maskin lære å håndtere?
 • Muligheter som maskinlæring gir din organisasjon
 • Hva er de teoretiske aspekter på metoder innen maskinlæring?
 • Hvilke ML-metoder som er relevante for ulike problemstillinger innen dataanalyse?
 • Hvordan evaluere styrker og svakheter mellom algoritmene og velge den beste?

Kurs 3:
Praktisk bruk av tjenestedesign for lykkelige brukere

Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 – 12:00
maks 40 deltakere

Ansvarlige: Anne Mette Havaas, EVRY og Astrid Øksenvåg, KS

Tjenestedesign handler om å bli kjent med brukeren, for så å tilrettelegge infrastruktur, applikasjoner, tjenester og kontaktpunkter for deres kortsiktige og langsiktige behov. Bli bedre rustet til å bidra i, lede eller forstå hvordan og hvorfor tjenestedesign fungerer med dette praktisk kurset. Kurset passer for alle, og er spesielt viktig for deg som er usikker på hvordan man i praksis gjennomfører tjenestedesign. Kurset består av en blanding av teori og praksis, og du vil lære noen helt konkrete metoder du kan starte å benytte med en gang – alt i en uhøytidelig setting.

I digitaliseingsrundskrivet 2018 anbefales tjenestedesign (eller andre former for brukersentrert design) for utvikling eller forbedring av tjenester. I en hektisk arbeidshverdag ønsker vi ofte å levere fort og nøyaktig, og tar derfor gjerne valg basert på hva vi selv føler er riktig eller hva kollegaer mener. Dette er helt naturlig, og kommer faktisk av en av de 185 «kognitive fordommer» som påvirker valgene vi tar på veiene av andre. Tjenestedesign er motvekten til dette, her handler det om å skape noe på brukerens premisser og å unngå så mange av disse kognitive fordommene som mulig. Ved hjelp av praktisk metodikk og samarbeid med brukeren, setter vi oss inn i hvor skoen virkelig presser – noe det faktisk kun er brukeren din som vet.

Foredragsholder: Sebastian Hansen, EVRY
Sebastian har lang fartstid som designer og ennå lenger med å formidle kunnskap. Han holder regelmessig tilsvarende kurs for studenter, ansatte og ledere ved blant annet NTNU, Husbanken, UD og EVRY.

Bli med i dette uhøytidelig og lekne kurset, hvor vi prøve og feile mens vi lærer en masse. Vel møtt.

Kurs 4:
Lean Startup og produkttankegang

Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 – 12:00

Ansvarlige: Jørund Leknes, Kantega og Axel Birkeland, Skatteetaten

Innen utvikling av IT-løsninger er ofte det aller mest kompliserte å forstå brukerne. Mennesket er en komplisert organisme og det er vanskelig å forutse hvordan brukere vil reagere på programvare. Derfor er det viktig å ha mekanismer for å teste konsepter, ideer og løsninger på reelle brukere så tidlig som mulig. Lean startup er en metode for produkt- og forretningsutvikling som tilfører verdi gjennom å tidlig avklare hvilke ideer som er gode.

Et sentralt element i Lean startup er tilbakemeldingssyklusen bygge-måle-lære. For å kunne måle resultater uten å bruke for mye ressurser på utvikling bygger man det som omtales som MVP (Minimum Viable Product). MVP brukes så som grunnlag for testing på reelle brukere og tilbakemeldingene brukes til å videreutvikle produktet. Vi ser på utvikling som eksperimentering, og på den måten blir det mulig å raskt å få tilbakemelding på om utviklingen av prosjektet skal endres, fortsettes eller stoppes.

Kurs 5:
Skyanskaffelser og informasjonssikkerhet

Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 – 12:00

Ansvarlige: Lars Ødegaard, Sopra Steria og Erlend Kristoffersen, Basefarm

Mer enn noen gang er det nødvendig å innarbeide sikkerhet både i kravstillingen for en anskaffelse, og videre i daglig drift og forvaltning. Dette gjelder ikke minst når man kombinerer ulike leveranseformer og inkluderer bruk av private og/eller offentlige skytjenester. Kurset er praktisk rettet og gir nyttig informasjon og tips til kravspesifisering, implementering, oppfølging og vedlikehold. Målgruppen er ansvarlige for anskaffelse, utvikling og forvaltning – både ledere og medarbeidere som jobber med IT-systemer. Foredragsholdere fra Sopra Steria og Basefarm vil bidra med verdifullt erfaringsmateriale fra det norske IT-markedet og det vil bli anledning til dialog og erfaringsutveksling.

Foredragsholdere:
Kurset holdes av Lillian Røstad, førsteamanuensis II ved UiO og leder sikkerhet i Sopra Steria og Arvid Grøtting, Chief Information Security Officer i Basefarm.

Kurs 6:
GDPR Til glede og besvær

Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 – 12:00
Ansvarlig: Hallstein Husand, Datatilsynet

En gjennomgang av hva, hvem og hvordan på forskjellige områder der ny personopplysningslov har truffet oss alle fra juli 2018. Litt om hvordan verden ser ut fra myndighetens ståsted, men mest om nyttig tips og litt “opplæring” i hva man bør prioritere å gjøre, litt om hvem som må involveres og forhåpentlig litt om hvordan man kan gjøre noe av det som det nye regelverket krever. Målgruppe er ledere og andre ansvarlige for personvern i virksomheten, men selvsagt også personvernombud og sikkerhetsansvarlige.

Kurs 7:
Hvordan effektivisere din arbeidshverdag med samhandling på nye plattformer

Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom:

Ansvarlige: Asle Kambuås Capgemini og Lene Pettersen UiO

De fleste virksomheter har i dag ulike prosjektverktøy og samhandlingsplattformer tilgjengelig med hensikt om å forenkle og effektivisere både eget arbeid og samhandling på tvers i organisasjonen. Til tross for dette brukes kun en brøkdel av mulighetene i disse plattformene i arbeidshverdagen. Dokumenter sendes fremdeles som vedlegg i e-poster, møtenotater ligger lokalt på egen pc, og alle oppgavene våre ligger spredt utover mange ulike systemer. Dessuten har ansatte ulike behov for funksjonalitet og løsninger, avhengig av hva de arbeider med til daglig.

Kurset er lagt opp som en “totrinnsrakett”, hvor Lene Pettersen først begynner med å presentere noen grunnleggende strategiske problemstillinger med samhandlingsplattformer som er viktige at alle virksomheter har reflektert rundt før de går i gang . Hun vil bruke egen forskning til å skissere opp muligheter og utfordringer med samhandlingsteknologi.

Asle Kambuås fortsetter og lærer bort hvordan du “tar tilbake tiden din”, og hvordan du kan bruke de moderne tjenestene fra Microsoft og Google til å bli mer effektiv. Han viser deg hvordan nye produkter som Microsoft Teams fungerer optimalt, hvordan du kan håndtere dokumenter mer effektivt og hvordan du kan samle alle dine gjøremål på en felles plass. Denne siste delen av kurset vil kjøres på Office 365 teknologi, men fokusere på konkrete arbeidsprosesser som kan effektiviseres med både G Suite og Office 365.

Foredragsholdere: Lene Pettersen, UiO og Asle Kambuås, Capgemini

Kurs 8:
Få fullt utbytte av felles datakatalog – et krasjkurs

Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 – 12:00 Rom: Vega

Ansvarlig: Hilde Kristin Storvig, Brønnøysundregistrene

To år er gått siden Felles datakatalog ble lansert på NOKIOS. Tusenvis av begreper, datasettbeskrivelser, modeller og API-er ligger allerede inne. Lurer du på hvordan din virksomhet kan dele mer data, eller få tak i data? Da er dette kurset for deg!
Vi ser på hvordan virksomhetene kan benytte de ulike delene av felles datakatalog – datasettbeskrivelser, begrepsbeskrivelser, informasjonsmodeller, API-beskrivelser – for å gi en samlet dokumentasjon av virksomhetenes API-er. Det gjør det lettere å oppdage og sammenligne data med andre, og bidrar til mer gjenbruk av data.

Etter en introduksjon av kataloguniverset inviterer vi deg til å prøve katalogene selv (ta med egen PC)

Målet med kurset:

 • Senke terskelen for å komme i gang
 • Vurdere hvor mye orden du må ha i eget hus i forkant, for å kunne dele data

På kurset får du høre om:

 • Erfaringer fra ulike virksomheters bruk av Felles datakatalog
 • Hvordan din virksomhet kan benytte de ulike delene av Felles datakatalog
 • Hvordan du kan dele din virksomhets datasettbeskrivelser, begreper, modeller og APIer

Foredragsholdere:
Tore Helleland, Brønnøysundregistrene
Roger Stenbakk Olsen, Brønnøysundregistrene

 

Kurs 9:
Hvordan komme i gang med Tingenes Internett i offentlig sektor? Idèetilfang, arkitektur og eksempler

Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 – 12:00

Ansvarlig: Leif Wedøe, Telenor

Kundecase; Bærum kommune – Innsikt i transport, luft, energi, varme og vann ved bruk av IoT

Tingenes Internett
Hvordan kan dere bygge en løsning gjør det mulig å sette inn riktige tiltak og løse problemet? Vi gir deg et innblikk i alt du trenger å vite for å komme i gang for å løse dine problemer:

 1. En sensor er ikke en sensor og et IoT nett er ikke et IoT nett (Bjørn Borud, Telenor Exploritary Engineering)
 2. Hvordan komme i gang – Innovasjon og idetilfang. (Unni Larsen, leder Smartby, Bærum Kommune)
 3. Beste praksis og gode eksempler (Ivar Sorknes, rådgiver Telenor Norge)
 4. Diskusjon og erfaringsdeling (Korte gruppediskusjoner, oppsummering. Alle)

Du vil da være i bedre stand til å svare på:

 1. Hvis dere med kunne monitorert noe i deres tjenesteproduksjon med bruk av sensorer og lave kostnader, hva ville det vært og hvorfor?
 2. Hvordan skape forankring og forståelse i egen organisasjon for de muligheter som kan oppnås med sensorikk/monitorering og IoT?
 3. Hva skjer når du går fra magefølelse og skjønn til fakta informasjon i din organisasjon?

Arkitektur, teknologi og løsning:
Hva er tingenes Internett? Hvilke teknologier ligger til grunn og hvilken betydning bruk av tingenes internett kan ha for din virksomhet? Hvilke nye muligheter gir det landsdekkende IoT på 4G? Programvare, ulike type sensorer, nettverket og kommunikasjon. Hva er fremtidsvisjoner og hva kan vi få til i dag?

Luft, vann, sykler, søppel, kommunikasjon, trafikk, forurensning, velferdsteknologi, skredvarsling. Telenor Exploratory Engineering er et team med erfarne ingeniører som utvikler sensorsystemer fra grunnen av. De deltar i forskings og pilotprosjekter både i Norge og internasjonalt. Teamet er ikke redd for å få hendene skitne, og leverer en blanding av maskinvare, backend og frontend til produksjonsklare prototype prosjekter.

Innovasjon og Idetilfang:
Bærum kommune er kjent for å ligge langt fremme i bruk av innovative anskaffelser. På samme måte arbeider de innovativt innen IoT med mindre prosjekter for å bygge kunnskap og kompetanse.

I 2018 ble det gjennomført «5 proof of concepts» for å understøtte kommunens klimamål. Dette videreføres nå i 2019, for å implementere bl.a. et klimadashboard for kommunen.

Unni Larsen, program manager for SmartCity Bærum, vil gå igjennom sine prosjekter:

 1. Behov for data, ulemper kollektivtrafikk, ulemper sykkel, forskning elsykkel, og motivasjon
  innbyggere
 2. Klimadashboard – for å finne dagens null punkter (biler, gående, syklende), samt måle trend og effekt av tiltak

Beste praksis og gode eksempler
Telenor har arbeidet med over 100 kommuner derigjennom også et antall byer innenfor digitalisering og automatisering av kommunens tjenester og løsninger. Vi deler vår erfaring og eksempler fra arbeidet som er gjort sammen med flere kommuner.

Målgruppe: Virksomhetsledere og tekniske ledere

Målsetting for kurset:

 • Styrke innsikt om tingenes Internett og øke forståelse av hva som bør gjøres i egen organisasjon for å være ”på hugget» og korte ned tiden på å få effekt av ny teknologi på driften.
 • Synligjøre muligheter og beskrive allerede pågående aktiviteter i offentlig sektor i kommuner i Norge; Unni Larsen fra Smart city Bærum deler deres erfaringer og planer.
 • Interaksjon og utveksling av erfaringer deltagerne imellom.
 • Råd og anbefaling om hva gjør du når du kommer hjem? Hvordan komme i gang?

Foredragsholdere:
Unni Larsen, SmartCity Bærum.
Ivar Sorknes, Telenor Norge.
Bjørn Borud, Telenor Exploritary Engineering

Workshops kl. 13:00 – 17:00

Workshop 1:
Studiebesøk ved NTNU

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00 Møteplass: ved hotellresepsjonen

Ansvarlige: Freddy Barstad, NTNU

Kunnskap gir mennesker muligheter og innflytelse, og er et fundament for å ta gode valg. Kunnskap inspirerer og utfordrer, endrer holdninger, tenkemåter og hvordan vi ser verden. Store teknologiske endringer gir utfordringer, men også gi nye muligheter og styrket konkurransekraft.
Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Og NTNU skal være en samarbeidspartner og bidragsyter i å finne morgendagens løsninger.
For å gi et innblikk i utdanning, forskning og nyskapningsaktivitet ønsker NTNU å invitere årets NOKIOS-deltakere til en guidet tur på Campus, hvor vi besøker ulike miljøer.

Praktisk: Det settes opp buss fra konferansehotellet på Brattøra, varighet 4 timer, begrenset antall plasser.

Velkommen!

Workshop 2:
Hvordan sikre morgendagens digitale kompetanse i organisasjonen

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Jens Nørve, Difi og Trond Ingebretsen, Udir

Formål: Presentere og diskutere offentlig sektors «beste helhetlige modell» for innovasjon og styring!

Bakgrunn: Asker Kommune har i mange år jobbet systematisk med beste «praksis» på en rekke fagområder. De har nå satt disse sammen til en helhetlig modell, med sikte på å få en god balanse mellom «nyskaping/innovasjon» og «styring/kontroll». De har fått økonomisk støtte fra KMD til et stort kompetanseløft for deres ledere. Dette kompetanseløftet blir implementert som en del av det store sammenslåings prosjektet mellom Asker, Hurum og Røyken kommune, til Nye Asker kommune. De er positive til å dele si tenkning og erfaringer så langt.

Målgruppe: Personer som er opptatt av å jobbe med helheten i virksomhetsstyringen, på tvers av fagområder

Ønsket effekt: Vi skal sammen bidra til å forberede eksisterende modell. Du reiser hjem med økt kompetanse og konkret metodikk du kan vurdere å introdusere og tilpasse til din virksomhet.

Påstand:
Asker kommune har utviklet offentlig sektors beste modell på området.

Dersom du er uenig i dette, og mener vi har en bedre og mer helhetlig modell så kontakt Jens Nørve jens.norve@difi.no, så vi kan ta med også ditt innspill inn i WSen.

Workshop 3:
AI – robotisering – maskinlæring – “Verktøykasse”

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Hallstein Husand, Datatilsynet og Anne Mette Havaas, EVRY

Vi ser på muligheter og løsninger, med litt teori og med ett eller flere konkrete eksempler på bruk av AI/maskinlæring/robot.

Målsetting: Deltakerne skal vite mer om tema og ha sett eksempler på bruk og løsning.

Workshop 4:
Kommunereform 2020 – to måneder igjen

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00 Rom: Cosmos 3B

Ansvarlig: Gunnar Nybø, Tieto, Torbjørn Pedersen Lillestrøm kommune, Astrid Øksenvåg KS og Jan Stensby, Kartverket.

Velkommen til en åpen workshop hvor vi vil dele erfaringer og synspunkter i innspurten av en omfattende prosess hvor mange kommuner er i ferd med å slå seg sammen.

 • Hva har vi lært?
 • Hva gikk bra?
 • Hva gikk ikke i det hele tatt?
 • Hva kan vi gjøre bedre neste gang?
 • Hvilke gevinster kan vi realisere?

Disse, og mange andre spørsmål, kan du være med å diskutere sammen med representanter fra blant annet Skedsmo, Lillestrøm, Asker, Drammen, Tieto, KS og Kartverket

Workshop 5:
En Datadrevet forvaltning

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Jens Nørve og Hilde Kristin Storvig

Workshop 6:
Virksomhetsarkitektur i offentlig sektor

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Astrid Øksenvåg, KS og Trond Os Haare, Difi.

Workshop 7:
Erfaringsutveksling på veien ut i skyen

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Runar Gunnerud, Accenture og Jan Stensby, Kartverket

Workshopen er ment for å løse et problem offentlig (og privat) sektor har med å ta i bruk og få verdi fra det store potensialet som ligger i offentlige skytjenester. Vi ønsker å finne problemstillingene og forslag til å løse de.

Workshop 8:
Produktifisering og autonome team; kompetanse og organisering av utvikling

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Lars Erik Antonsen, NAV og Eva Kjeldal, Computas

Vi vil fokusere på autonome team, organisering av disse og hvordan man jobber for å løse et case.

Workshop 9:
Slik vil vi bygge neste generasjon tjenester, med brukeren i sentrum

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlig: Hilde Kristin Storvig, Brønnøysundregistrene

Digital agenda løfter fram utvikling av proaktive tjenester og sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum som viktige mål, gjerne knyttet til viktige livshendelser. Slike tjenester kan kun bygges gjennom økt deling av data og tjenester, innenfor et felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling. Andre nøkkelord er kontroll over mine data, brukerstyrt digital identitet og innovation@altinn-nettverkets utvikling av konseptet «den digitale meg», så vel som Finlands arbeid med AuroraAI og mye annet.

Målgruppe: Alle som er involvert i utvikling av digitale tjenester ovenfor deres egne målgrupper, enten de er personer eller virksomheter. Det er helt OK om du bare er interessert i digital transformasjon, innovasjon eller utvikling av digitale tjenester mer generelt.

Fasilitatorer:
Altinn arrangerer workshopen. Fagmiljøene i det kommende digitaliseringsdirektoratet bidrar, fra både Difi, Brønnøysundregistrene og kommunal sektor.

Faglige ressurser er:

 • Overordnet: Kristine Aasen og Vidar Holmane, Altinn/Brønnøysundregistrene
 • Tjenestedesign og –utvikling: Christin Staubo, Altinn/Accenture og Anniken Willumsen, Difi
 • Informasjonsforvaltning: NN, Skatteetaten
 • Altinnplattformen: Morten Græsby og Tor Arild Sunnevåg, Altinn/Brønnøyundregistrene
 • Difis fellesløsninger: Frank Fardal og Rune Kjørlaug, Difi

Workshop 10:
Sammen for gode løsninger – syntetiske testdata på tvers

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlig: Axel Birkeland, Skatteetaten og Anne-Mette Havaas, Evry

Etablering og bruk syntetiske testdata på tvers av etater og næringsaktører vil være svært nyttig for etatene og de private virksomhetene som skal teste mot løsninger som tilbys av offentlig sektor.

KMD har fått henvendelse fra noen næringsaktører knyttet til forsikringsbransjen som er opptatt av arbeidet med syntetiske testdata, og hvordan næringslivet og offentlig sektor kan jobbe sammen for å få til en god løsning på dette.

Det jobbes med syntetiske testdata i flere offentlige virksomheter (Skatt, NAV mfl.) og blant annet har modernisering av Folkeregisteret muliggjort etablering av syntetiske testdata på en bedre måte enn hva som har vært mulig tidligere.

I denne workshopen får vi noen innledende innlegg fra både offentlige og private aktører om deres arbeid med testdata. I tillegg har vi til hensikt å diskutere temaet syntetiske testdata og blant annet komme med forslag til hvordan næringslivet og offentlig sektor kan jobbe sammen for bedre løsninger på dette området.

Dersom dette høres interessant og relevant ut – ikke nøl med å meld deg på og gi ditt bidrag på denne workshopen!

Workshop 11:
Muligheter ved bruk av statlige felleskomponenter ved utvikling av digitale innbyggertjenester i kommunal sektor

Tirsdag 29. oktober kl. 13:00 – 17:00

Digital kommune – hvordan utvikle digitale innbyggertjenester ved bruk av statlige felleskomponenter.