NB! Dette er programmet fra 2020. Programmet for 2021 er ennå ikke publisert

Kurs og workshops tirsdag 20. oktober 2020

Kurs kl. 10:00 – 12:00

Kurs 1:
Tjenestedesign – hva og hvorfor

Tirsdag 20. oktober kl. 10:00 – 12:00

Kursansvarlige: Ingunn Cowan, Lånekassen og Lars Ødegaard, Sopra Steria

Virksomheter som lykkes med designmetodikk gjør det vesentlig bedre enn andre i sin bransje, viser en omfattende studie fra McKinsey. Dette kurset vil gi deg en innføring i hvordan tjenestedesign bidrar til større konkurransedyktighet når offentlige virksomheter møter private utfordrere, økt effektivitet og større endringsvilje. Ved å skape brukervennlige tjenester sørger vi for at tjenestene blir brukt aktivt.

Kurset er beregnet for dem uten særlig tidligere erfaring med tjenestedesign.

Fokus på elementer som er særlig aktuelt for offentlig sektor: brukerfokus, kontinuerlig iterasjoner, gevinstrealisering og effektivisering.

Kursholder er Ingrid Tofte. Futurist og leder av strategisk- og tjenestedesign i Sopra Steria.

Ingrid Tofte
Ingrid Tofte

Sopra Steria

Kurs 2:
Endringsledelse i digitaliseringsarbeid

Tirsdag 20. oktober kl. 10:00 – 12:00

Kursansvarlig: Eirik Vefsnmo, Bouvet
Kursholder: Nina Lilledahl Khan, Bouvet

Digitalisering handler om å ta i bruk de mulighetene teknologien gir. I takt med utvikling og innføring av ny teknologi utfordres vi på måten vi jobber, organiserer oss, samhandler og agerer. Dette er et krevende landskap der vi ser et økt behov for kompetanse på endringsledelse.

I dette komprimerte kurset vil du få økt innsikt i hvordan du leder mennesker gjennom effektive og bærekraftige endringsprosesser, med spesielt fokus på digital omstilling.

Vi deler:

 • Våre erfaringer med hvorfor det er krevende å lede mennesker gjennom omstillingsprosesser og hvordan vi kan gjøre dette på en god måte.
 • Bouvets rammeverk for kjernekompetanse og verktøy for endringsledelse
 • Refleksjon rundt hva du trenger du i din verktøykasse for endringsledelse
 • Suksessfaktorer for endringsledelse i digitale omstillinger

 

Kurs 5:
Krav til økosystem for sammensatte tjenester i sanntid. Er vi klare?

Tirsdag 20. oktober kl. 10:00 – 12:00

Kursansvarlige: Leif Wedøe, Telenor og Jens Nørve, Digdir & Axel Birkeland, Skatteetaten

Målsetting med kurset:

Du vil få et overblikk og bevisstgjøring av mulighetene for raskere å få realisert nye tjenester ved å forstå hvordan jobbe effektivt i økosystemer. Arkitektur, forretningsmodeller og kultur.

Nye digitale teknologier som 5G, tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens (AI) muliggjør nye smarte samfunnstjenester. Forbedring av luftkvalitet, flomsikring, selvkjørende transport, og nye helsetjenester. Bruk av sensorer, roboter, autonomi og droner.

Samspill mellom det offentlige, næringsliv og akademia i nye økosystem er påkrevd for slik samfunnsinnovasjon. Hvordan er dagens økosystemer og arkitektur tilpasset for å hente og bruke informasjon i sanntid fra det «fysiske»?

agenda:

10:00 Velkommen v/Leif Wedøe, Telenor Bedrift

10:02 Digitale økosystem i det offentlige, nye muligheter og utfordringer.
Tor Alvik, Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Hva legger Digitaliseringsdirektoratet i et felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling. Hvor godt er dette økosystemet tilpasset nye måter å levere digitale tjenester på? Datadeling i sanntid, håndtering av store datamengder, sensorer og automatisert saksbehandling gir nye muligheter, men stiller også nye krav.

10:30 10.30-11.00 Økosystemer. Hva, hvorfor og hvordan?
Lasse Lien, professor, Institutt for strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole, NHH
Hva skiller økosystemer fra andre løsninger? Når og hvorfor er økosystemer bedre enn disse alternativene? Hvilke typer økosystemer finnes? Hvordan fødes økosystemer?

11:00 Pause

11:10 Digitalisering og forretningsmodell innovasjon for effektivt samspill i økosystemer med offentlig og privat næringsliv
Frank Elter, dr.oecon, chief scientist Telenor Research, Førsteamanuensis II NHH
Forretningsmodell innovasjon for å skape samfunnsnyttige løsninger i økosystemer som involverer det offentlige gir spesielle utfordringer. Hva skal til for å lykkes i overgangen fra fødsel til å skape godt etablerte økosystemer?

11:40 Diskusjon og spørsmål
Frank Elter, Lasse Lien og Tor Alvik

Tor Alvik
Tor Alvik

Digitaliseringsdirektoratet
Frank Elter
Frank Elter

Telenor Research/NHH

Kurs 6:
Digitalisering i turbulente omgivelser – SAFe (Scaled Agile Framework)

Tirsdag 20. oktober kl. 10:00 – 12:00
Kursansvarlige: Leif Skiftenes Flak, UiA og Erlend Kristoffersen, Basefarm

Digitaliseringsprosjekter er endringsprosjekter som stadig oftere involverer mer enn én organisasjon og som stiller krav til fleksibilitet i utviklingsløpet. Slike “turbulente” omgivelser utfordrer virksomhetene på styring og omstillingsevne. Dette kurset viser en metodisk tilnærming til hvordan dagens utfordringer kan håndteres gjennom presentasjon av SAFe-modellen eksemplifisert ved case fra Statnett.

SAFe (Scaled Agile Framework) er et internasjonalt ledende rammeverk for produktutvikling i store organisasjoner der flere team og avdelinger skal jobbe sammen om større smidige prosjekter. Rammeverket inkorporerer smidige prinsipper og praksis som Lean, Agile, DevOps og Design thinking.

Product Manager Thor-Ole Johansen fra Statnett og Release Train Engineer Therese Børter fra Stretch Norge vil i denne presentasjonen gi dere en innføring i de grunnleggende prinsippene, ritualene og aktivitetene i SAFe 5.0, samt fortelle om deres innføring av SAFe 5.0 og reise i NBM programmet. Dere vil få et innblikk i teori og praksis, fallgruver og største læringspunkter. «There is no magic in SAFe… except maybe for PI Planning».

Therese Børter
Therese Børter

Stretch Norge

Kurs 7:
Informasjonssikkerhet

Tirsdag 20. oktober kl. 10:00 – 12:00

Kursansvarlige: Eirik Vefsnmo, Bouvet og Bjørn Villa, Trondheim kommune

Opplæring, bevisstgjøring og kulturbygging er en svært viktig del av arbeidet med informasjonssikkerhet. Dette kurset tar for seg hvordan du kan bygge opp et helhetlig opplæringsprogram, og gir råd til hvordan du kan utvikle sikkerhetskulturen i din virksomhet. Du vil også få råd om hvilken kompetanse ulike roller i virksomheten bør ha for at det systematiske arbeidet med informasjonssikkerhet skal fungere. Kurset er basert på Digitaliseringsdirektoratets veiledning, og passer for deg som arbeider med, eller har ansvaret for, informasjonssikkerhet i din virksomhet.

Kursholdere fra Digitaliseringsdirektoratet:
Svanhild Gundersen, seniorrådgiver
Elisabeth Aspaas Runsjø, førstekonsulent
Katrine Aam Svendsen, seniorrådgiver

Svanhild Gundersen
Svanhild Gundersen

Digitaliseringsdirektoratet
Elisabeth Runsjø
Elisabeth Runsjø

Digitaliseringsdirektoratet
Katrine Aam Svendsen
Katrine Aam Svendsen

Digitaliseringsdirektoratet

Workshops kl. 13:00 – 17:00

Workshop 1:
Virtuell guidet tur på NTNU

Tirsdag 20. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ingen påmelding. Den virtuelle turen er åpen for alle.

Ansvarlige: Freddy Barstad, NTNU

Kunnskap gir mennesker muligheter og innflytelse, og er et fundament for å ta gode valg. Kunnskap inspirerer og utfordrer, endrer holdninger, tenkemåter og hvordan vi ser verden. Store teknologiske endringer gir utfordringer, men også gi nye muligheter og styrket konkurransekraft.
Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Og NTNU skal være en samarbeidspartner og bidragsyter i å finne morgendagens løsninger.
For å gi et innblikk i utdanning, forskning og nyskapningsaktivitet ønsker NTNU å invitere årets NOKIOS-deltakere til en virtuell guidet tur på Campus, hvor vi besøker ulike miljøer.

Velkommen!

Workshop 3:
Erfaringer på vei ut i skyen

Tirsdag 20. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Ellen Aas, Accenture og Eva Kjeldal, Computas

Hvordan lykkes med å anskaffe skytjenester? Og hvordan utnytte offentlige skytjenester på en måte som gir størst verdi? Bli med på en effektiv fire timers sky-reise der konsulenthusene byr på sin ekspertise, Lånekassen deler sine erfaringer, Digitaliseringsdirektorat guider dere gjennom deres nyetablerte markedsplass for sky, før deltakerne jobber sammen om å identifisere og løse vanlige utfordringer.

Innledere
Jørgen Iversen, Statens Innkjøpssenter
Heidi Brunborg, Lånekassen
Lars Erik Christensen, Lånekassen
Roger Østvold, Accenture
José Manuel Redondo Lopera, Computas
Thomas Bech Pettersen, Computas

Jørgen Iversen
Jørgen Iversen

Statens Innkjøpssenter
Heidi Brunborg
Heidi Brunborg

Lånekassen
Tommy Molnes
Tommy Molnes

Lånekassen

Workshop 5:
Digitale verktøy som hjelper deg å realisere FNs bærekraftsmål

Tirsdag 20. oktober kl. 13:00 – 17:00

Workshopansvarlige: Torbjørn Pedersen, Lillestrøm kommune og Astrid Øksenvåg, KS

Hvis vi ikke vet hvor vi ER, og heller ikke hvor vi SKAL, kommer vi som regel ingen vei…!

FNs bærekraftsmål og indikatorer beskriver «verdens største dugnad». De viser oss tydelig hvor vi SKAL, og at vi ikke har mulighet til å nå målene uten at vi samarbeider. Hvis vi i tillegg til å vite hvor vi SKAL også får vite hvor vi STÅR, er det mye enklere å komme i gang med konkret aktivitet for å nå målene.

Det er mange kilder som kan gi oss kunnskap om hvordan Norge beveger seg i retning av å oppfylle bærekraftsmålene. Den mest oppdaterte kunnskapen finnes på lokalt nivå, fordi det er der «bærekraft gjøres», i de enkelte virksomhetene; etater, fylker og kommuner. Den samlede kunnskapen om disse aktivitetene er det som gir best kunnskap om hvordan det står til på den nasjonale bærekraftsfronten. En fersk rapport, kalt «Strekk i laget», viser at det foreløpig ikke er mange fylker og kommuner som gjør slike målinger, men at stort sett alle mener at det er viktig å måle. FNs nyeste globale statusrapport er også svært tydelig på at det trengs bedre bærekraftsdata, på alle nivåer.

Denne workshopen skal peke på digitale hjelpemidler som kan bidra til enklere innsamling og strukturering av lokal bærekraftskunnskap på Norges vei mot å bli en ledende bærekraftsnasjon. Du vil få praktiske eksempler fra temaer som:

 • Rammeverk for bærekraftig samfunnsomstilling – veien fra data via politikkutforming og samskaping til konkrete prosjekter (eksempler fra Trondheim og Asker)
 • Bedre samfunnsplanlegging med digitalisering og visualisering av nøkkelindikatorer (eksempler fra Ålesund, og Bærum)
 • Bedre samfunnsplanlegging med digitale plansystemer (eksempler fra Asker og Kristiansund)
 • Næringsutvikling med lokalt, nasjonalt og globalt potensial gjennom digitalisering av bærekraftsdata (eksempler fra Ålesund og Trondheim)
 • Bærekraftsbudsjettering og klimabudsjett – hvordan kan regnskapstall og årlig budsjettarbeid gi kunnskap om bærekraft? (eksempler fra Trondheim og Oslo)
 • Digital innbyggermedvirkning – bruk av digitale verktøy for innspill og lokal kunnskap i samfunnsutviklingen (eksempler fra Øvre Eiker og Trondheim)

Gjennom fire timer skal vi vise frem og i noen tilfeller la dere få teste ulike metoder og verktøy som kan hjelpe din virksomhet i gang med å finne ut hvor dere står, og hva dere kan gjøre for å komme videre. Eksemplene er hentet fra små og store virksomheter, og skal gi deg et overblikk over konkrete aktiviteter du kan gjøre når du kommer hjem, for at din virksomhet skal bli enda mer bærekraftig.

Geir Graff, Asker kommune
Sindre Rovde, Ålesund kommune
Marielle Furnes Mannseth, Ålesund Fremtidslab
Anne Romsaas, KS

Geir Graff
Geir Graff

Asker kommune
Sindre Rovde
Sindre Rovde

Ålesund kommune
Marielle Furnes Mannseth
Marielle Furnes Mannseth

Fremtidslaben Norge

Workshop 8:
Bærekraft – bruk av The Flourishing Business Canvas

Tirsdag 20. oktober kl. 13:00 – 17:00

Workshopansvarlige: Eirik Vefsnmo, Bouvet og John Krogstie, NTNU

Lær hvordan bærekraft kan bli en integrert del av strategien deres! «The Flourishing Business Canvas» (FBC) er en videreutvikling av Osterwalders Business Canvas, som mange kjenner til. Der hvor Ostweralder fokuserer på økonomi som grunnpremiss, inkluderer FBC to andre: Samfunn og miljø. Dermed inkluderes det nye problemstillinger og verdier som skapes og konsumeres, i tillegg til nye aktører å forholde seg til. Workshopen vil først introdusere innholdet i FBC, og vi har med oss et case som dere kan få øve på. Deretter forklarer vi hvordan workshop vil foregå, og deler oss inn i grupper. Vi tar sikte på å sende ut en del info til deltagerne i forkant, slik at dere kan være mer forberedt. Workshopen kan enten arrangeres fysisk eller digitalt.

Innledere
Simen Sommerfeldt, Bouvet
Ida Meuche, Bouvet
Kristian F.L. Amlie, Bouvet
Christer Grønnslett, Bouvet
Vita Galdike, Bouvet

Workshop 9:
Veien mot en fremtid uten arkivering og med fullt innsyn

Tirsdag 20. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlig: Sven Bjørn Lilleslåtten, Arkivverket og Peter Reed, Capgemini

NB! kun virtuell deltakelse. Workshop’en kjøres kun over nett.

Meld deg på denne workshop`en for å bli med på å forme fremtiden og din nye arbeidshverdag! “Fra arkivering til samfunnsdokumentasjon”. Vi vil bla. dekke følgende temaer:

 • Hvordan tror du vi tar vare på informasjon i framtiden, og hvordan kommer vi dit?
 • Hvordan sikrer vi alle fullt innsyn
 • Hvordan kan teknologi bidra til bedre og mer effektive løsninger?

Foredragsholdere:
Espen Sjøvoll, Arkivverket
Olav Skarsbø, Digitaliseringsdirektoratet
Torgeir Strypet, Digitaliseringsdirektoratet
Stein Magne Os, Digitaliseringsdirektoratet
Gry Kristin Slettemark, Equinor
Cathrin Blitzner Møller, Arkivverket
Håkon Jendal, NAV
Daniel Nørbech, Kulturtanken

Espen Sjøvoll
Espen Sjøvoll

Arkivverket
Olav Skarsbø
Olav Skarsbø

Digitaliseringsdirektoratet
Torgeir Strypet
Torgeir Strypet

Digitaliseringsdirektoratet
Stein Magne Os
Stein Magne Os

Digitaliseringsdirektoratet