OnAir – informasjon for deg som skal delta virtuelt

Innlogging

Du vil motta lenke og innloggingsinformasjon til OnAir (vår virtuelle konferanseportal) på e-post. Vi anbefaler at du logger inn og setter opp din profil så tidlig som mulig og før konferansen starter. Last gjerne opp bilde av deg selv.

Om du ikke har mottatt link til NOKIOS OnAIR konferanseportal – ta kontak på e-post: nokios@videre.ntnu.no

Konferanseportalen OnAir

Etter å ha logget inn og satt opp din profil vil du komme til hovedbildet der du finner programmet, utstillingen og «møteplassen».

Skjermutklipp fra hovedbildet i konferanseportalen OnAir. Tidslinje, Utstilling og Møtehub

Programmet
Programmet finner du på venstre side og dette utgjør den største delen av skjermen. Programmet er utformet som en tidslinje med de første aktivitetene øverst og de siste aktivitetene nederst. En rød linje markerer tidspunktet man befinner seg på og den vil flytte seg nedover i programmet etter hvert som tiden forløper.

Elementene i programmet har tre interaktive funksjoner. Du kan klikke på knappene «Bli med» for å delta på sesjonen. Klikker du på selve elementet, får du opp mer informasjon om sesjonen. Eller du kan klikke på stjernen for å legge det til som favoritt.

Inne i sesjonen

Skjermbilde fra sesjon.

I sesjonen finner du videostrømmen til venstre og på høyre side finner du andre verktøy. Du har en klokke som viser gjenstående tid av sesjonen. under sesjonsinformasjon ligger sesjonsbeskrivelsen. I noen sesjoner kan det være «Live poll» (enkle spørreundersøkelser rettet mot sesjonens deltakere.) I «Live Q&A» kan du stille spørsmål til foredragsholderen. Nederst i høyre kolonne har du muligheter til å ta egne notater. Husk å lagre dem. Du kan laste ned alle dine notater ved å klikke på delingsikonet oppe til høyre.

Utstillingen
På høyre side av skjermen er det et element som heter «Besøk utstillerne». Klikk på «Besøk» i dette elementet for å gå til utstillingen. Da vil du se alle utstillerne. Klikk på knappen «Besøk» for å gå til den aktuelle utstillerens side.

Du vil gjennom hele konferansen kunne laste ned brosjyrer og lese annen informasjon utstilleren har lagt ut på sin virtuelle stand.

Når du vil gå tilbake til konferanseprogrammet klikker du «tilbake til tidslinje» øverst til venstre i skjermbildet.

Møteplassen og Networking
I «Møteplassen» kan du knytte kontakter med andre deltakere, chatte og ha en-til-en møter.

Kontaktene du knytter i «Møteplassen» kan du laste ned ved å klikke på delingsikonet øverst til høyre i skjermbildet.

Når du vil gå tilbake til konferanseprogrammet klikker du «tilbake til tidslinje» øverst til venstre i skjermbildet.

Stjernemerking
Du kan stjernemerke dine favoritter (sesjoner og utstillere). Se etter stjerneikonet i hver sesjon og hos hver utstiller. I høyre kolonne vil du også finne en stjerne. Om du klikker på den, vil du filtrere henholdsvis program eller utstillere avhengig av om du står på hovedsiden med programmet eller om du står på utstillersiden.

Mine notater
Du kan under hele konferansen ta notater inne i portalen. I høyre kolonne (, når du er med på en sesjon eller besøker en utstiller, ) finner du «Mine notater». Lagre notatene dine for hver sesjon og last dem ned ved slutten av dagen/konferansen.
Når du skal laste dem ned, klikker du på delingsikonet øverst til høyre i skjermen.

Hjelp
Dersom du har tekniske problemer med portalen underveis i konferansen, kan du prøve vår live support. Du finner den som et oransje symbol øverst til høyre i skjermen.

God konferanse!