Pressemelding: Det digitale kappløpet i offentlig sektor

Illustrasjon: nokios 2017 - det digitale kappløpet

Om vi skal beholde velferden vi har i dag i framtida må offentlig sektor effektiviseres. På NOKIOS-konferansen i Trondheim 31. oktober-2. november vil det nyeste av det nye innen teknologi og omstilling i offentlig sektor presenteres.

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) arrangeres i år for 11. gang og har i år hovedtema «Det digitale kappløpet». Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil delta i åpningsplenumet onsdag 1. november, og presenterer Regjeringens plattform for digitalisering.

– På NOKIOS i fjor fikk jeg snakke med den kunstige intelligensen Amelia. I år har vi prøvd å la en annen kunstig intelligens skrive taleutkastet. Det var lærerikt, og litt morsomt, og på årets konferanse gjengir jeg noen av robot-setningene. NOKIOS er et av de mest spennende stedene å være for alle som er opptatt av digitalisering og forenkling i offentlig sektor – sier Sanner. Han kommer med denne oppfordringen:
Jeg skal minne deltagerne om det viktigste: Sett brukeren i sentrum!

 

Ny undersøkelse tar temperaturen på ny teknologi

Det snakkes mye om robotisering og kunstig intelligens, men hva kan egentlig norske virksomheter om ny teknologi og hva den kan brukes til? På NOKIOS vil resultatene fra NOKIOS Teknologiradar, en undersøkelse som for første gang viser hvor norske virksomheter står i teknologikappløpet, presenteres.

Er ny teknologi tatt mer i bruk i privat enn i offentlig sektor? Hva er i så fall hinderet for å ta det i bruk? Er det mangel på kompetanse og investeringer, ledelse eller strukturelle årsaker? Dette er ting NOKIOS teknologiradar vil gi svar på.

Her kan du lese mer om NOKIOS teknologiradar

 

Viktigste møteplass for IKT

NTNU tok i 2007 initiativet til en ny, årlig konferanse innen området IKT i offentlig sektor. Målet var å skape en samlende nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor.

I dag er NOKIOS den viktigste møteplassen for politikere, leverandører, ledere i offentlige etater og andre som jobber med bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge. I år samler den 740 deltakere. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har i flere år samarbeidet med NTNU om å arrangere den årlige konferansen.

«NOKIOS er en bra møteplass – rett og slett. For akademia, for sektoren og for leverandørene» sier Hans Christian Holte, direktør i Skatteetaten.

 

Utdeling av Årets fyrlykt

Første dagen på NOKIOS er viet til kurs og workshops. Dag to og tre er ordinære konferansedager med åpningsplenum, sesjoner og utstilling.

På åpningssesjonen onsdag 1. november vil prisen Årets fyrlykt utdeles. Prisen vil tildeles en offentlig virksomhet som har utmerket seg positivt innenfor bruk av IKT, kan være et forbilde for andre, og fortjener tittelen «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor».

Finalistene til årets pris er BarentsWatch, eInnsyn og Min side i Oslo kommune. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsministe Jan Tore Sanner.

 

Ny datakatalog og moderne Folkeregister

Andre nyheter på konferansen er at Brønnøysundregisteret og Difi vil lansere en ny felles datakatalog. Den kan beskrives som en telefonkatalog, og vil være et oppslagsverk med oversikt over hvor en kan finne viktige offentlige data. Her kan du lese mer om datakatalogen.

Folkeregisteret skal presentere sine planer for hvordan de jobber med et nytt, moderne folkeregister. Folkeregisteret er langt mer enn flyttemeldinger og vigselsattester, det er grunnmuren for offentlig administrasjon, forskningsarbeid og samfunnsplanlegging. Les mer om moderniseringen av Folkeregisteret her.

 

For mer informasjon om NOKIOS, om program, workshop og sesjoner, les mer på www.nokios.no

For andre spørsmål om konferansen, ta kontakt med
Eli Rebecca Vinogradoff , Prosjektleder NOKIOS, Epost: eli.vinogradoff@ntnu.no Tel: 91897276 eller
John Krogstie, programleder NOKIOS og leder Institutt for datateknologi og informatikk NTNU Epost: john.krogstie@ntnu.no Tel: 93417551

Konferansen holdes på Clarion Hotell & Congress som ligger på Brattørkaia 1 i Trondheim