Teknologiradar 2018

Hjelp oss å ta tempen på bruken av ny teknologi i norske virksomheter!

NOKIOS med samarbeidspartnere Sopra Steria, Accenture, CapGemini, NAV, NTNU og Lånekassen tar temperaturen på bruk av ny teknologi i offentlig og privat sektor i Norge.
Til det trenger vi din hjelp!

Bidra med å dele din innsikt med oss, så sikrer vi et godt grunnlag for å lage analysen som skal presenteres på NOKIOS-konferansen i oktober.

Early bird!
Svar på undersøkelsen før 6.juli og få 500 NOK i rabatt ved kjøp av inngangsbillett til konferansen.

I tillegg er alle som svarer på undersøkelsen med i trekningen om gratis deltagelse og konferansemiddag. Om ønskelig, får du også tilsendt rapporten når den publiseres.

Litt bakgrunn om analysen
Det er svært viktig å kartlegge hvor moden nye teknologier oppfattes og hvor raskt og godt vi tar i bruk de ulike teknologiene som skal drive norske virksomheter i tiden fremover.

I 2017 publiserte NOKIOS rapporten «Teknologiradar 2017» som kartla hva norske virksomheter vet om ny teknologi og om de bruker den. Rapporten viste at:

• 34 % av de som svarte tenkte at teknologien Blockchain enda er for umoden til å ta i bruk.
• 82 % av virksomhetene har begynt å vurdere å bruke RPA (Robotics Process Automation).
• 87 % så det som viktig å bruke kunstig intelligens som teknologi i sin virksomhet.
• 55 % mente at virtual/augmented reality kunne være nyttig i deres virksomhet.

Hvilke endringer ser vi på ett år? Bli med på kartleggingen!
La oss sammen finne ut hvordan trenden har utviklet seg på et år.

Hvilke teknologier er i vinden? Hvilke hindringer opplever norske offentlige virksomheter når de skal innføre ny teknologi? Har det private næringsliv kommet lengre enn det offentlige med å ta i bruk ny teknologi? Undersøkelsen NOKIOS Teknologiradar 2018 ønsker å gi svar på akkurat dette.

Klikk på koblingen under for å delta og gi oss ferske svar til analysen og rapporten. Undersøkelsen tar ca. 5 minutter.

https://response.questback.com/soprasteria/fqpbxdcnli

NOKIOS-konferansen «Rustet for fremtiden» går av stabelen i 23. – 25. oktober og er blant Norges største konferanse om IKT i offentlig sektor. Konferansen skal bidra til samhandling på tvers av akademia, næringslivet og offentlig forvaltning og har som mål å være årets beste arena for inspirasjon og nettverksbygging. NOKIOS 2018 vil søke svar på hvorfor og hvordan øke innovasjonstakten i offentlig sektor.

Tusen takk for at du bidrar – og riktig god sommer!