Utstillerseminar

I programposten utstillerseminar presenterer bedrifter sine prosjekter, produkter eller tjenester.

Onsdag 30. oktober kl 14:00 – 14:30

U1 – Computas

Felles datakatalog til allmenn sky (public cloud) – slik gjorde vi det og dette lærte vi

Onsdag 30. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom: Comet
Foredragsholdere: Hans Karim Tellum-Djarraya (Computas) , David Norheim (Brønnøysundregistrene)

Brønnøysundregistrene (BRREG) ønsket en mer effektiv forvaltningsorganisasjon og større erfaring med skyteknologi innenfor et avgrenset område. I 2017 besluttet toppledelsen at Felles datakatalog (FDK) var en god kandidat da den ikke inneholder sensitive data. Det har økt den interne effektiviseringen betydelig, og sparer BRREG seg for ca. 1350 timer per år – timer som nå er frigjort til verdiskapende utvikling fremfor infrastruktur og driftsarbeid. Computas støttet BRREG i å flytte FDK til skyen, og sammen presenterer de hvordan, hvilken effekt det har gitt og læring gjort underveis

 

U2 – Telenor

Kan bygda danke ut byen digitalt?

Onsdag 30. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom: Cosmos 3A
Foredragsholder: Bjørn Taale Sandberg, Senior Vice President, Head of Telenor Research

Det snakkes mye om SmartCities og alle mulighetene digitaliseringen vil utløse i byene. Vi snur på flisa og spør: Hva skjer med livet på bygda, når den perfekte stormen av nye digitale teknologier feier inn over landet? (Kunstig intelligens, tingenes internett og 5G)

Den digitale transformasjonen skaper store muligheter, for de som griper utviklingen med begge hender. Men den gir også risiko for de som ikke klarer å omstille seg i tide.

Bjørn Taale Sandberg i Telenor vil presentere noen fremtidsbilder av hvordan livet i en SmartBygd kan se ut i 2035, med bruk av kunstig intelligens, tingenes internett og 5G. Han vil også oppsummere innspill og inntrykk fra en debatt under Arendalsuka i august om hva som må til for at distrikts-Norge skal lykkes med sin digitaliseringsreise.

U3 – Bouvet

Kunsten å snu et tankskip. Hvordan lykkes med digitalisering og bærekraftig vekst og utvikling?

Onsdag 30. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom: Andromeda
Foredragsholder: Monica A. Mathiessen

Mange statlige og private virksomheter og kommuner skal i gang med omfattende digitaliserings- og bærekraftprosjekter, eller ønsker å forbedre eksisterende prosesser. En fellesnevner er ofte usikkerhet om hvordan de skal lykkes med denne endringsreisen.
Bouvet har utarbeidet en rapport som tar for seg hvordan flere av landets største virksomheter ser på og jobber med digitalisering og bærekraftig vekst og utvikling. Dette foredraget deler og kommenterer de beste tipsene og erfaringene fra ledere som er godt i gang med dette i sine virksomheter.
Hva kreves av forberedelser for å komme i gang, hvilke utfordringer og muligheter har de møtt, og hvordan er disse løst, er noen av temaene jeg kommer inn på i dette foredraget.

Monica A. Mathiessen jobber som strategisk rådgiver i Bouvet. Hun er faglig og lidenskapelig opptatt av innovasjon og hvordan fornye virksomheter. Monica står bak en nylig lansert rapport som tar for seg hva som skal til for å lykkes med digital og bærekraftig utvikling og vekst i offentlig og privat næringsliv. Hun deltar også i forskning sammen med NHH, på bærekraft og forbrukeratferd.
Monica har lang erfaring fra store norske virksomheter i Bank/finans, Telecom og Retail, med merkevarebygging, markedsføring og konseptutvikling. Hun har en master fra BI innen ledelse og en executive master fra NHH innen merkevareledelse og innovasjon og nye forretningsmodeller.

U4 – Accenture

Technology Vision 2019

Onsdag 30. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom: Vega
Foredragsholder: Jyoti Sharma

Hvilke teknologier vil påvirke oss de neste tre årene og hvilke konsekvenser har dette for din organisasjon? Når alle investerer betydelig i digitale teknologier, hvordan kan din virksomhet skille seg ut i mengden? Accenture har gleden av å inviterer deg til presentasjon av vår årlige rapport Technology Vision 2019. Årets rapport har særlig fokus på fremtredende og disruptive teknologier som blockchain, kunstig intelligens og virtuell virkelighet, samt hvordan personalisering, samarbeid mellom menneske og maskin, og ny Hvilke teknologier vil påvirke oss de neste tre årene og hvilke konsekvenser har dette for din organisasjon? Når alle investerer betydelig i digitale teknologier, hvordan kan din virksomhet skille seg ut i mengden? Accenture har gleden av å inviterer deg til presentasjon av vår årlige rapport Technology Vision 2019. Årets rapport har særlig fokus på fremtredende og disruptive teknologier som blockchain, kunstig intelligens og virtuell virkelighet, samt hvordan personalisering, samarbeid mellom menneske og maskin, og ny digital markedsføring vil prege fremtidens næringsliv.

 

U5 – Kantega

Måling av brukeratferd for å gjøre gode valg

Onsdag 30. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom: Meteors
Foredragsholder: Jørund Leknes

 

U6 – EVRY Norge AS

Privat – offentlig samarbeid i praksis!

Onsdag 30. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom: PIR sal 1
Foredragsholdere: Geir Arne Olsen og Anne Mette Havaas, EVRY

EVRY tror at realisering av privat offentlig samarbeid gir enorme samfunnsgevinster. Det er derfor vi satser på partnerskap og bygging av gode digitale tjenester sammen med det offentlige og andre private aktører. Leder av produktavdelingen i offentlig sektor i EVRY, Anne Mette Havaas vil gi eksempler på hvordan nye digitale tjenester blir til og skaper gevinster i samsvar med nasjonal strategi.»

 

U7 – Difi

Maskinporten – for enklare deling av data

Onsdag 30. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom: Cosmos 2
Foredragsholder: Olav Skarsbø og Rune Kjørlaug, Difi

Maskinporten gjer det enklare å dele og bruke data på tvers i offentleg forvalting. Dette vil utløyse meir digitalisering og utvikling av nye samanhengande tenester frå det offentlege og næringslivet.

For å dele data må ein vere trygg på kven ein samhandlar med. Maskinporten byggjer på mekanismane i ID-porten.
Medan ID-porten går god for identiteten til personar som loggar seg på, sørger Maskinporten for sikker autentisering og tilgangskontroll mellom verksemder. Det betyr at Maskinporten stadfester identiteten til verksemder, og samtidig gir rett tilgang til data som offentlege verksemder tilbyr. Denne tillitsmekanismen må vere på plass for å få fart på datadelinga og utvikling av nye tenester.

Maskinporten opnar for å binde saman system og utvikle nye tenester på ein meir effektiv måte enn før.

På dette sportet får du ulike eksempel på bruksområder og kva som skal til for å komme i gang med Maskinporten..

 

U8 – Brønnøysundregistrene

Blokkjede som felles infrastruktur for næringsliv og offentlig sektor?

Onsdag 30. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom: Cosmos 3B
Foredragsholder: Sverre Hovland

Vi har laget en distribuert Aksjeeierbok infrastruktur som gir en felles sannhet, på tvers og for alle.
Kjernesystemet består av 4 smartkontrakter; applikasjoner eller små programmer som kjører på toppen av kjeden. Disse smart kontraktene inneholder alle reglene til plattformen og overvåker hvordan transaksjonene kjøres.
Løsningen vi har utviklet i samarbeid med Blockchangers AS er ikke en tjeneste eller en applikasjon og heller ikke et register i tradisjonell forstand, men et fundament hvor et økosystem kan vokse og sammen skape verdi.
Et økosystem:

  • som alle kan bruke
  • som alle kan stole på
  • som gir transparens
  • der alle kan samhandle
  • der hvem som helst kan skape verdiøkende tjenester på toppen
  • der vi kan få reell sanntidsforvaltning gjennom direkte transaksjonshøsting
  • der once only er en gang for mye
  • gir enklere tilgang til kapital for næringslivet