Personvernerklæring

 

Bruk av informasjonskapsler/Cookies på www.nokios.no

NOKIOS benytter aldri informasjonskapsler i den hensikt å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet.

NOKIOS bruker informasjonskapsler for å samle statistikk til å forbedre NOKIOS nettsider.

NOKIOS får sin statistikk fra Google Analytics. Det medfører at din bruk av våre nettsider, inklusiv din IP-adresse, kan bli overført til Google. NOKIOS benytter Google Analytics sin anonymiseringsfunksjon som sørger for at de siste sifrene i brukerens IP-adresse blir maskert ved innsamling. IP-maskeringen skjer så snart data er mottatt av Google Analytics’ innsamlingsverk, før det blir lagret, og blir behandlet i tråd med Googles personvernpolicy.

Nyhetsbrev

(Abonnér på nyhetsbrev)

NOKIOS, Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (Behandlingsansvarlig) sender ut nyhetsbrev for å informere om konferansen «NOKIOS». For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-postadresse. Systemet som brukes til utsending er eMarketeer (databehandler). E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Utsendingene håndteres av NTNU Seksjon for etter- og videreutdanning (representant for behandlingsansvarlig).

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. NOKIOS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av NOKIOS systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger NOKIOS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

NOKIOS e-post: nokios@videre.ntnu.no