NOKIOS
Kontaktinformasjon

Prosjektleder

Mari Langørgen Bye

portrettbilde Mari Langørgen Bye
Epost: mari.l.bye@ntnu.no
Mobil: 900 24 645

Programleder

John Krogstie

John Krogstie
Epost: john.krogstie@ntnu.no
Tlf: 73 59 36 77
Mobil: 93 41 75 51

Utstilleransvarlig

Heidi-Maria Playfoot

Heidi-Maria Playfoot
Epost: utstilling@konferanser.ntnu.no
Tlf: 73 55 9298
mobil: 411 20 896

Sekretariat

Camilla Finnanger Haugen

Camilla Finnanger portrettbilde
Epost: nokios@konferanser.ntnu.no
Telefon: 73 41 28 18

Postadresse

NOKIOS
NTNU Enhet for konferanser
Sverres gate 12 (Akrinn)
7491 Trondheim