NOKIOS
Kontaktinformasjon

Programforslag?

Prosjektleder

Mari Langørgen Bye

portrettbilde Mari Langørgen Bye
Epost: mari.l.bye@ntnu.no
Mobil: 900 24 645

Programleder

John Krogstie

John Krogstie
Epost: john.krogstie@ntnu.no
Tlf: 73 59 36 77
Mobil: 93 41 75 51

Utstilleransvarlig

Heidi-Maria Playfoot

Heidi-Maria Playfoot
Epost: utstilling@videre.ntnu.no
Tlf: 73 55 9298
mobil: 411 20 896

Sekretariat

Hanne Sandtorv

Hanne K. Sandtorv
Epost: nokios@videre.ntnu.no
Telefon: 73 59 52 67

Postadresse

NOKIOS
NTNU konferanser
Høgskoleveien 12
7030 Trondheim