Åpningsplenum – Bærekraftig digitalisering under den nordiske modellen

onsdag 21. oktober kl. 10:00 – 11:30
Rom: Cosmos 2

Programleder: Harald Eia

Åpning: Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Tillitsperspektivet: Dag Wollebæk , Samfunnsforskning
Bærekraftperspektivet: Kari Aina Eik, leder for Bærekraft i FN. Leader U4SSC Program Excellence Centre for Smart Cities, OiER
Teknologiperspektivet: Inga Strumke, Kunstig intelligens, SimulaLab
Industriperspektivet: Geir Inge Stokke, direktør i Coop som fikk Digitaliseringspris i 2019
Offentlig sektor perspektiv: publiseres senere

Fyrlyktprisen 2020
Det blir også i år utdeling av OSDFs Fyrlyktpris.

Plenum 2 – Offentlig sektor i framtiden

onsdag 21. oktober kl. 15:00 – 16:00
Rom: Cosmos 2

Programleder: Harald Eia

Paneldeltakere:
Steffen Sutorius – direktør Digitaliseringsdirektoratet
Bjørn Gram – styreleder i KS
Jan Gulliksen – chef i Digital Champion Sverige
m.fl.

Plenum 3 – Bærekraft er ikke bare miljø

Torsdag 22. oktober kl. 13:30 – 14:30
Rom: Cosmos 2

Programleder: Harald Eia

Innledere:
Lillian Røsand, Sopra Steria
Andre Rogaczewski, Netcompany (Danmark)
Terese Olstad Bjerke, Arbeids og sosialdepartementet
Carl Heath, RISE Professional Education (Sverige)
Torbjørn Larsen, IT-direktør i Mestergruppen (tidligere IT-direktør i NAV)
Tore Tennøe, Teknologirådet