Åpningsplenum – Transformasjon for bærekraft #påtide

Mål og ambisjoner i offentlig sektor – og konsekvenser av politikken som føres

onsdag 30. oktober kl. 10:00 – 11:30
Rom: Cosmos 2

Programleder: Selda Ekiz

Foredragsholdere:

 • Paul Chaffey, KMD
 • Robert Rastad, KommIT-rådet, KS
 • Bjørn Taale Sandberg, Telenor
 • Christine Spiten, BlueEye Robotics
 • Thina Saltvedt, Bærekraft Nordea Finans
 • Knut Bjørgaas, Difi

I åpningsplenum #påtide lar vi KMD, DIFI og KS si noe om deres mål og ambisjoner med politikken som føres rundt digitalisering i offentlig sektor, og også noe om konsekvensene av dette.

Digitalisering bidrar ikke bare til effektivisering av brukertjenester, men også til det grønne skiftet.
Vi ønsker også å vise eksempler til inspirasjon for en mer bærekraftig utvikling – som kan hjelpe og utfordre det offentlige til å ta de riktige valgene i utviklingen av et bedre tjenestetilbud og samfunn.

Selda Ekiz leder plenum og samler noen av bidragsyterne til en samtale etter innleggene.

Panel:

 • Ordstyrer: Selda Ekiz
 • Kristin Weidemann Wieland, KS
 • Statssekretær Paul Chaffey, KMD
 • Bjørn Taale Sandberg, Telenor
 • Thina Saltvedt, Nordea
Selda Ekiz
Selda Ekiz

Programleder
Paul Chaffey - foto: Torbjørn Tandberg
Paul Chaffey

Statssekretær KMD
Robert Rastad
Robert Rastad

KommIT-rådet – KS

 Plenum 2 – Transformasjon for bærekraft #Påtvers

onsdag 30. oktober kl. 15:00 – 16:00
Rom: Cosmos 2

Programleder: Selda Ekiz

I plenum #påtvers viser vi konkrete bidrag der man har jobbet #påtvers og lykkes. Bidragsyterne forteller om erfarte utfordringer Gode eksempler på hvordan samarbeid på tvers både er nødvendig og gir bedre utbytte for borgere og samfunn, nasjonalt og internasjonalt.

Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor har 6 innsatsområder for perioden 2019 – 2025, og ett av dem er Samordning på tvers.

«Vi må levere enda bedre tjenester til innbyggerne, næringsliv og frivillige organisasjoner. For å få til det må vi bruke ny teknologi, være innovative og kunne endre oss. Utfordringene kan ikke løses i den enkelte virksomhet eller sektor. Vi må samarbeide på tvers for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov – uavhengig av hvem som leverer tjenesten.»

 

 • Prosjekt Digisos v/Espen A. Gulbrandsen
  Prosjekt Digisos deler erfaringer som viser at det er mulig å få til utvikling i et samarbeid mellom kommunesektorene, statlig virksomhet og private leverandører. Prosjektet har utviklet en felles digital søknad for økonomisk sosialhjelp. Allerede er nær 100 kommuner tilsluttet og nær halvparten av Norges befolkning har anledning til å søke digitalt. Prosjektet jobber videre med utvikling av en innsynsflate på nav.no for søkere. Les mer om prosjektet på www.nav.no/digisos. På NOKIOS vil prosjektleder Espen A. Gulbrandsen dele det som kan være generell læring for andre samarbeidsprosjekt fra prosjekt Digisos.

 

Tjenesten gir landets kommuner et godt verktøy i arbeidet med å bedre luftkvaliteten lokalt, og innbyggere får lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om luftkvaliteten der de bor og oppholder seg.
Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet. Statistisk Sentralbyrå, Norsk institutt for luftforskning og Kystverket leverer utslippsdata til løsningen.

nyinorge er utarbeidet for arbeidsinnvandrere og familiegjenforente med norske borgere, men informasjonen er nyttig for flere. Kommuneansatte, arbeidsgivere med utenlandske ansatte og alle som har kontakt med innvandrere, vil finne relevant informasjon. nyinorge.no inneholder informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Direktoratet for naturforvaltning, Direktoratet for Samfunnssikerhet og Beredskap, Fellesforbundet, Forbrukerrådet, KS, Helsedirektoratet, Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Skattedirektoratet, Statens vegvesen, Toll- og avgiftsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Utlendingsdirektoratet.

 • Forsvaret i skyen v/Petter Moe

Det var en bred allianse bestående av Sopra Steria, HPE, Microsoft, Pearl Consulting, VMWare og Sap Norge som gikk av med seieren i Forsvarsmateriells plan- og designkonkurranse.
Vinneren hadde ifølge juryen mest helhetligløsning på produkt, prosess og mennesker, gode betraktninger om en moderne software, definert og datadrevet plattform, best struktur og var mest pedagogisk. Og ikke minst; mest konkret og gjennomarbeidet på kostnadsoverslag. Det kunne juryformann Silvija Seres fortelle da vinneren ble kåret. Forsvarsmateriell ønsker å bruke bidragene fra konkurransen til å planlegge hvordan Forsvarets digitale infrastruktur bør bygges opp fra bunnen av. Skytjenester er et hovedstikkord.
I plan- og designkonkurransen har Forsvarsmateriell og juryen sett etter et omfang som inkluderer IKT-plattformer for alle relevante formål i Forsvaret, inkludert kommando og kontroll, forvaltning, ERP, kontorstøtte, samhandling og digitalisering. Med andre ord – IKT-arkitektur på tvers av bruksområder.

Selda Ekiz
Selda Ekiz

Programleder
Hilde Fagerli
Hilde Fagerli

Meterologisk institutt
Petter Moe
Petter Moe

Forsvarsmateriell

Plenum 3 – (Hvorfor) Går det så sakte?

torsdag 25. oktober kl. 13:30 – 14:30
Rom: Cosmos 2

Paneldebatt

Debattleder: Arne Krokan
Vår eminente Arne Krokan inviterer fire gjester til en kritisk diskusjon rundt hva vi som samfunn trenger og hvordan vi må jobbe for å realisere dette. Hvordan få til bedre samhandling offentlig/offentlig og offentlig/privat.
Paneldiskusjonen vil ha fire gjester om skal belyse «hvorfor det går så sakte» med digitaliseringen av offentlig sektor. Det er mange sider av en slik problemstilling og her er noen av perspektivene vi ønsker å belyse:

 • hva er det med kultur og struktur i offentlig sektor som gjør at endringer tar lenger tid enn i privat sektor?
 • hvor mye haster endringene med tanke på utfordringer knyttet til klima, forventet endret etterspørsel etter fossil energi med de konsekvensene det kan få for finansiering av offentlig sektor, til internasjonale endringer i form av migrasjon, endrede handelsmønstre, etc.
 • en ting er å planlegge endringer, men blir de slik de ble planlagt? Hva kan gå galt? Hva skjedde med Reform94 feks og hva kan vi lære av dette med tanke på dagens endringsbehov?
 • hva er det som står i veien for raskere endringer?
 • og: er det egentlig smart at det ikke går så fort?
Bent Sofus Tranøy
Bent Sofus Tranøy

Høgskolen i Hedmark