NOKIOS 2023
Plenum

Programmet for NOKIOS 2024 er ennå ikke klart.
Informasjonen på denne siden gjelder forrige konferanse som ble arrangert 24.–26. oktober 2023.

Plenum – onsdag 25. oktober

Onsdag 25. oktober
10:00–11:30

Åpningsplenum:
Teknologien utvikles i rekordfart. Har vi en plan for hvordan vi skal utnytte den i offentlig sektor (og greier vi å følge den planen)?

Les mer om Åpningsplenum

Onsdag 25. oktober
15:00–16:00

Plenum 2:
Vi må samhandle med de som er rundt oss, hva gjøres i EU som påvirker oss? Hvordan bidrar vi inn i den europeiske utvikling?

Les mer om plenum 2

Plenum – torsdag 26. oktober

Torsdag 26. oktober
13:15–14:15

Avslutningsplenum
Panel: Sosial bærekraft gjennom digitalisering og KI

Les mer om avslutningsplenum