Åpningsplenum – Transformasjon for bærekraft #påtide

Mål og ambisjoner i offentlig sektor – og konsekvenser av politikken som føres

onsdag 30. oktober kl. 10:00 – 11:40
Rom: Cosmos 2

Programleder: Selda Ekiz

Foredragsholdere:

 • Én digital offentlig sektor. Hvorfor – hva – hvordan. Paul Chaffey, KMD
 • Skal velferderdsstaten overleve i det digitale skiftet, må vi endre fokus fra å vinne kretsmesterskap til å delta i verdensmesterskapet. Robert Rastad, KommIT-rådet, KS
 • Teknologi for grønt skifte – et eksempel fra den perfekte stormen, og Trondheim – Bjørn Taale Sandberg, Telenor
 • HAV NÅ? – Fra bærekraft til drivkraft – Christine Spiten, WWF Verdens Naturfond/co-founder BluEye Robotics
 • Kapital – en viktig pådriver for en bærekraftig fremtid – Thina Saltvedt, Bærekraft Nordea Finans
 • Tverrgående digitalisering – Fra strategi til handling – Knut Bjørgaas, Difi

I åpningsplenum #påtide lar vi KMD, DIFI og KS si noe om deres mål og ambisjoner med politikken som føres rundt digitalisering i offentlig sektor, og konsekvensene av dette.

Digitalisering bidrar ikke bare til effektivisering av brukertjenester, men også til det grønne skiftet.
Innlederne viser eksempler til inspirasjon for en mer bærekraftig utvikling – som kan hjelpe og utfordre det offentlige til å ta de riktige valgene i utviklingen av et bedre tjenestetilbud og samfunn.

Selda Ekiz leder plenum og samler noen av bidragsyterne til en samtale etter innleggene.

Panel:

 • Ordstyrer: Selda Ekiz
 • Kristin Weidemann Wieland, KS
 • Statssekretær Paul Chaffey, KMD
 • Bjørn Taale Sandberg, Telenor
 • Thina Saltvedt, Nordea

Fyrlyktprisen 2019
Det blir også i år utdeling av OSDFs Fyrlyktpris. Se finalistene.

Selda Ekiz
Selda Ekiz

Programleder
Paul Chaffey - foto: Torbjørn Tandberg
Paul Chaffey

Statssekretær KMD
Robert Rastad
Robert Rastad

KommIT-rådet – KS

 Plenum 2 – Transformasjon for bærekraft #Påtvers

onsdag 30. oktober kl. 15:00 – 16:00
Rom: Cosmos 2

Programleder: Selda Ekiz

I plenum #påtvers viser vi konkrete bidrag der man har jobbet #påtvers og lykkes. Bidragsyterne forteller om erfarte utfordringer Gode eksempler på hvordan samarbeid på tvers både er nødvendig og gir bedre utbytte for borgere og samfunn, nasjonalt og internasjonalt.

Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor har 6 innsatsområder for perioden 2019 – 2025, og ett av dem er Samordning på tvers.

«Vi må levere enda bedre tjenester til innbyggerne, næringsliv og frivillige organisasjoner. For å få til det må vi bruke ny teknologi, være innovative og kunne endre oss. Utfordringene kan ikke løses i den enkelte virksomhet eller sektor. Vi må samarbeide på tvers for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov – uavhengig av hvem som leverer tjenesten.»

 

 • Prosjekt Digisos v/Espen A. Gulbrandsen
  Prosjekt Digisos deler erfaringer som viser at det er mulig å få til utvikling i et samarbeid mellom kommunesektorene, statlig virksomhet og private leverandører. Prosjektet har utviklet en felles digital søknad for økonomisk sosialhjelp. Allerede er nær 100 kommuner tilsluttet og nær halvparten av Norges befolkning har anledning til å søke digitalt. Prosjektet jobber videre med utvikling av en innsynsflate på nav.no for søkere. Les mer om prosjektet på www.nav.no/digisos og ks.no/digisos

Tjenesten gir landets kommuner et godt verktøy i arbeidet med å bedre luftkvaliteten lokalt, og innbyggere får lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om luftkvaliteten der de bor og oppholder seg.
Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet. Statistisk Sentralbyrå, Norsk institutt for luftforskning og Kystverket leverer utslippsdata til løsningen.

 • Hvordan legge godt grunnlag for arbeidet med livshendelsen «Ny i Norge» frem mot 2025  v/Kari Nysted, Imdi

Livshendelsen “Ny i Norge” berører mange sektorer (kunnskap, justis, arbeid og velferd, finans, helse og kommune/fylkeskommune), og vil dermed overordnet sett involvere mange offentlige aktører for utvikling av gode sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum. Den gryende brukerorienteringen i dagens digitale utvikling bør forsterkes gjennom å oppnå bedre innsikt i brukerens behov for å utvikle gode helhetlige løsninger på tvers av virksomheter og forvaltningsnivå. Videre er digital utveksling av informasjon mellom offentlige enheter utfordrende. De organisatoriske enhetene har hver sine digitale informasjonssiloer med kun begrenset utveksling av opplysninger som utfordrer både regelverk og tekniske løsninger.

Tiltaket kan realiseres på enklest mulig måte med oppgradering av eksisterende nettsteder (nyinorge.no, norge.no mfl.) eller mer komplekst ved å vurdere bruk av felles innlogging, visning av data for individet, videresending til tjenester i andre etater, status på hvor individet er i kjeden mm. Graden av kompleksitet som velges vil på den ene siden ha stort potensiale for å oppnå sammenhengende tjenester, og på den andre siden vil det øke usikkerheten rundt behov, omfang og reell gjennomføringsevne.

 

 • Forsvaret i skyen v/Petter Moe

Program for «Militære anvendelser av Skytjenester» transformerer forsvarssektoren i retning av skytjenester, for å muliggjøre kampkraft og digitalisering. Programmet har valgt en litt uvanlig tilnærming til anskaffelsen, ved å bruke en plan- og designkonkurranse, ofte kalt arkitektkonkurranse, for å hente inn de beste rådene fra markedet i bredde.

Selda Ekiz
Selda Ekiz

Programleder
Hilde Fagerli
Hilde Fagerli

Meterologisk institutt
Petter Moe
Petter Moe

Forsvarsmateriell

Hackathon presentasjoner

Torsdag 31. oktober kl. 12:00 – 13:15
Rom: Cosmos 2

 • Presentasjon av resultater foran deltakere og Jury
 • 5 min pitch fra hver gruppe

Teamene har arbeidet med følgende problemstillinger

 • Vannkvalitet
 • redusere klimaavtrykk
 • tilrettelegge for sirkulær økonomi
 • hvordan få renere mobilitet

Avstemning blant NOKIOS deltakerne til Folkets pris. (avstemning i deltakerappen starter kl 13.15 og slutter kl 13.30)

Frédéric Lindboe
Frédéric Lindboe

Vitensenteret i Trondheim

Plenum 3 – (Hvorfor) Går det så sakte?

Torsdag 31. oktober kl. 13:30 – 15:00
Rom: Cosmos 2

Hackathon: Kåring av vinner og prisutdeling

kl. 13:30 – 13:45

Finalister presenteres tidligere i programmet (kl. 12.30)

Paneldebatt

kl. 13:45 – 14:45

Debattleder: Arne Krokan
Vår eminente Arne Krokan inviterer gjester til en kritisk diskusjon rundt hva vi trenger som samfunn og hvordan vi må jobbe for å realisere dette. Hvordan få til bedre samhandling offentlig/offentlig og offentlig/privat.
Paneldiskusjonen skal belyse «hvorfor det går så sakte» med digitaliseringen av offentlig sektor. Det er mange sider av en slik problemstilling og her er noen av perspektivene vi ønsker å belyse:

 • hva er det med kultur og struktur i offentlig sektor som gjør at endringer tar lenger tid enn i privat sektor?
 • hvor mye haster endringene med tanke på utfordringer knyttet til klima, forventet endret etterspørsel etter fossil energi med de konsekvensene det kan få for finansiering av offentlig sektor, til internasjonale endringer i form av migrasjon, endrede handelsmønstre, etc.
 • en ting er å planlegge endringer, men blir de slik de ble planlagt? Hva kan gå galt? Hva skjedde med Reform94 feks og hva kan vi lære av dette med tanke på dagens endringsbehov?
 • hva er det som står i veien for raskere endringer?
 • og: er det egentlig smart at det ikke går så fort?

Avslutning

kl. 14:45 – 15:00

Bent Sofus Tranøy
Bent Sofus Tranøy

Høgskolen i Hedmark
Elin Nørve
Elin Nørve

Future Leaders