NOKIOS 2022
Utstillerseminar

I programposten utstillerseminar presenterer bedrifter sine prosjekter, produkter eller tjenester.

Utstillerseminarene går i paralleller onsdag kl 14:00 og torsdag kl. 12:30

(siden oppdateres etterhvert som vi mottar innhold.)

Utstillerseminarer – onsdag 27. oktober

Bouvet logo

Hvordan jobbe smartere og raskere med bruk av low-code verktøy

Onsdag 26. oktober

14:00–14:30

Ved å legge til rette for bruk av lavkode verktøy kan man benytte kompetanse i organisasjonen til å bygge applikasjoner og automatisere manuelle prosesser uten å være utvikler.

Vi viser hvordan medarbeider som kjenner prosessene best kan forenkle sin egen og andres hverdag med enkle lavkode verktøy. Vi ser hvordan Microsoft Power Platform kan være verktøyet som hjelper med dette og viser eksempler på hvordan virksomheter har organisert seg for å støtte såkalt «Citizen development»

Foredragsholder: Arild Aarnes, Enhetsleder Bouvet

Arild har over 30 års erfaring fra IT-bransjen. Han har lang erfaring som rådgiver og løsningsarkitekt i utviklingsprosjekter, og har erfaring som leder. Arild har jobbet med Power Platform siden 2017 og leder enheten hos Bouvet med Power Platform som hovedfokus. Arild jobber med arkitektur, applikasjonsbygging og governance på Power Platform. Han er sertifisert Power Platform Solution Architect. Arild har deltatt som rådgiver i prosjekter og gjennomført workshops på Power Platform for kunder som f.eks. Stavanger kommune.

Brønnøysundregistrene logo

Brønnøysundregistrene

Onsdag 26. oktober

14:00–14:30

Beskrivelse kommer

Capgemini logo

Å være en datadreven virksomhet er det mange som streber etter, men hvor langt har vi egentlig kommet?

Onsdag 26. oktober

14:00–14:30

Paneldebatt med deltagere fra blant annet sentralforvaltning, helse og transportsektoren.

  • Har vi gode eksempler på hvor bruk av data fører til gevinster?
  • Kan deling av data bidra til det grønne skifte?
  • Er private aktører et hinder for deling av data?
  • Har vi en kultur for å dele data mellom virksomheter innen offentlig sektor?
  • Hvilke utfordringer er det med hensyn til datasikkerhet og datakvalitet?
Computas logo

Computas

Onsdag 26. oktober

14:00–14:30

Beskrivelse kommer

Netcompany logo

Nytt fagsystem realiserer innebygd arkivering

Onsdag 26. oktober

14:00–14:30

DigiBarnevern-kommunene har anskaffet et nytt fagsystem som vil gi ansatte og ledere i det kommunale barnevernet støtte til saksbehandling, styring og samhandling. Prosjektet har vært med i Arkivverkets Regulatoriske Sandkasse og har utforsket hvordan man kan ivareta arkivfaglige hensyn i et fagsystem for barnevern i kommuner. Systemet er et av de første fagsystem som vil kunne få godkjennelse for innebygget arkivering ved å ivareta arkivfaglige hensyn iht. ny arkivlov.

Fordragsholder: Kjetil Westgaard, Netcompany

Telenor logo

Telenor

Onsdag 26. oktober

14:00–14:30

Beskrivelse kommer

Tieto Evry logo

TietoEvry

Onsdag 26. oktober

14:00–14:30

Beskrivelse kommer

Sopra Steria logo

Erfaringer og fallgruver med kunstig intelligens og maskinlæring

Onsdag 26. oktober

14:00–14:30

Beskrivelse kommer

Utstillerseminarer – torsdag 27. oktober

Basefarm logo

Basefarm

Torsdag 27. oktober

12:30–13:00

Beskrivelse kommer

Trondheim kommune

Kan en kommune utvikle løsninger selv? Vi prøvde og kom i mål!

Torsdag 27. oktober

12:30–13:00

Trondheim kommune utviklet et moderne saksbehandlingsverktøy med lavkodeverktøy (ServiceNow), med en rekke integrasjoner, innbyggertjenester og stor grad av automatisering. Saksbehandlere ved Eierskapsenheten og It-tjenesten i Trondheim kommune demonstrerer og deler erfaringer.