Utstillerseminarer

Torsdag 22. oktober, 13:30-14:00

Utstillerseminarer

Bouvet: Kommunale dataplattformer

Torsdag 22. oktober, 13:30 – 14:00

Bouvet jobber nå med dataplattformer hos flere kommuner, og opplever at det er stor interesse for dette. Vi har derfor satt sammen et weminar rundt temaet dataplattformer, spesielt rettet inn mot offentlig sektor. I dette webinaret forteller vi både om hvilke fordeler en plattform gir og forklarer hva en dataplattform er. Vi vil også eksemplifisere dette ved å vise løsninger fra Stavanger kommune og Bergen kommune.Til slutt forteller vi hvordan du kan komme i gang med et dataplattformprosjekt i din kommune.I løpet av dette webinaret vil du få høre fire foredrag, med forskjellige temaer innenfor området.

Hvilke effekter gir en dataplattform for offentlig sektor?
v/Lars Øverbø
Det er flere årsaker til at dataplattform står på agendaen i kommunal sektor. I dette foredraget ser vi på både effektiviseringsgevinster og tekniske gevinster du kan oppnå ved å innføre en dataplattform. Dette berører områder som innsikt og beslutningsstøtte, men kan også være med på å sette fart på digitalisering og automatisering. Dataplattformen kan være med på å åpne kommunenes informasjon mot andre aktører og ikke minst øke omstillingsevnen i kommunen.

Hva er egentlig en dataplattform
v/Kjetil Molaug
Hva er egentlig en dataplattform? Hvordan skiller denne seg fra andre løsninger og hvorfor skal alle plutselig ha en dataplattform? Bouvet har hjulpet store og små selskap med dataplattformreisen. Hvilke erfaringer har vi høstet underveis?

Dataplattform i Bergen kommune
v/Haakon Sagehaug Bergen
kommune startet sitt datasjø-prosjekt i 2018. Hvordan har kommunen gått fra en Proof of Concept-fase, til en etablert tjeneste. Vi vil vise hvordan vi har jobbet sammen med kommunen for å oppnå dette.Hvordan komme i gang?

Dette er ikke nødvendigvis så stort!
v/Bente Langerud Mortensen
Et prosjekt med dataplattform kan virke massivt, men også her kan man starte i det små. Vi viser hvordan Bouvets tilnærming til disse prosjektene gjør det mulig å komme i gang og utnytte denne typen plattformer uten at investeringene blir for store. Begynn i det små og bygg kompetanse og læring underveis!

Capgemini: En datadreven fremtid er ikke mulig uten endring av begreper i lovverket

Torsdag 22. oktober, 13:30 – 14:00

Likhetsprinsippet står sterkt i Norge, og i hver enkelt av oss nordmenn. Vi forventer at vi blir behandlet likt, og finner oss ikke i vilkårlig forskjellsbehandling. Verken fra staten eller fra fylket eller kommunen vi bor i. Vi er godt vant, og godtroende til at likhetsprinsippet står sterkt. Men vi er også naive, og tenker ofte ikke på at vilkårlig forskjellsbehandling skjer rett under nesa på oss. Norske kommuner har mer enn 190 lovpålagte innbyggertjenester. Dette er tjenester alle kommuner plikter å gi sine innbyggere. Eksempler på dette er sykehjemsplasser, barnehageplasser eller sosialhjelp. Ofte er innbyggernes «inntekt» en viktig del av opplysningene når kommunene skal vurdere hvilke tjenester vi har rett til eller hva vi må betale for tjenesten. Problemet er imidlertid at «inntekt» defineres ulikt i ulike sammenhenger, eller ikke i det hele tatt. Det får konsekvenser.

Computas: Fersk undersøkelse: Rekordrask korona-digitalisering – hvordan sikre at skyen blir en trygg suksess for virksomheten?

Torsdag 22. oktober, 13:30 – 14:00

Siden koronautbruddet i mars har norske virksomheter blitt digitalisert i rekordfart. Sammen med Norstat har Computas undersøkt hvilken påvirkning Covid-19 har hatt på digitalisering i offentlig og privat sektor i Norge. Omkring halvparten av offentlige virksomheter mener skybaserte løsninger har fått en høyere prioritering på grunn av Covid-19. Mange har tatt i bruk skyteknologi over natten, uten tid til å legge en solid plan. Undersøkelsen viser også at over en tredjedel bekymrer seg mer for sikkerhet og personvern – generelt og spesielt i skyen. Hvordan sikre at skyen blir en trygg suksess – i dobbel forstand – for virksomheten? Og hva bør en god skystrategi inneholde?

Computas har hjulpet mange titalls kunder til skyen. Basert på 35 års erfaring med systemutvikling, og med et av Nordens fremste fagmiljø på skyteknologi, leverer Computas rådgivning og tjenester til en rekke kunder i både offentlig og privat sektor. I dette utstillerseminaret presenterer vi hovedfunnene fra Norstat-undersøkelsen og deler konkrete tips til hvilke fallgruver man må unngå og hva man må planlegge for. Gjør skyen til en suksess for din virksomhet!.

Netcompany: Modulus Barn – En ny moderne barnevernsløsning for norske kommuner

Torsdag 22. oktober, 13:30 – 14:00

DigiBarnevern-prosjektet er et samarbeid mellom Bufdir, KS, og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker og Lørenskog, og representerer et av de største samarbeidene mellom stat og kommune vi har sett i norsk offentlig sektor. Prosjektet har en rekkeleveranser, som alle understøtter de utfordringer det kommunale barnevernet opplever knyttet til manglende støtte fra teknologi og manglende faglig støtte.

Netcompany har utviklet den danske barnevernsløsningen DUBU, som ble lansert i 2019, og har vært en stor suksess i Danmark med svært gode
tilbakemeldinger fra alle brukergrupper. Med bakgrunn i dette går Netcompany aktivt inn for å bistå det norske barnevernet med de utfordringer man står ovenfor. Løsningen er tilpasset norske forhold og regler og det nye kvalitetssystemet, og vil understøtte hvordan man ønsker å jobbe med barnevern i Norge fremover.Vi presenterer ideer rundt ny kommunal barnevernsløsning, og ikke minst hvordan dette henger sammen med øvrige leveranser fra DigiBarnevern-prosjektet.

Foredragsholdere:
Lars Andreas Eidsheim og Magnus Alu Andersen

Sopra Steria: Forretning og IT – styrer vi mot samme mål?

Torsdag 22. oktober, 13:30 – 14:00

Det er viktigere enn noen sinne at virksomheten og IT er samkjørte.
Digitaliseringen treffer alle prosesser i både stat og kommune. Seminaret skal
inspirere til forbedring av styringen mot felles mål og diskuterer når det
fungerer bra og hvordan vi kan jobbe enda bedre på tvers.

Foredragsholder
Arne Vetle Gulliksen, Senior Consulting Manager

Devoteam Fornebu Consulting: Digital modenhetsutvikling etter Covid19-krisen

Torsdag 22. oktober, 13:30 – 14:00

Etter å ha levd med Covid-19 i en periode, har vi nå erfaring med hvordan digitalisering hjelper oss gjennom krisen. På Digitaliseringskonferansen reflekterte Devoteam over hva som skjer videre gjennom utstillerinnlegget «Etter storm kommer stille».På NOKIOS 2020 forsetter vi erfaringsdelingen med å se på konkrete prosjekter innen Velferdsteknologi og smittesporing, og kobler disse observasjonene til beste praksis rammeverk for styringsmodenhet. Her observerer vi at flere perspektiver av styringsmodenheten har fått «drahjelp» av krisen. Vi prøver å beskrive hvordan denne læringen kan videreføres etter krisetiden for å fortsette både den digitale modenhetsutviklingen og den gode utviklingen av styringsmodenhet. En slik modenhetsutvikling må underbygge den strategiske retningen den enkelte virksomhet har bestemt. Her gir de ulike perspektivene av styringsmodenhet en struktur som effektiviserer læringen fra digitaliseringen under Covid-19 krisen. Devoteam ønsker med dette å bidra med innspill i en diskusjon rundt denne læringen. Hva kan vi lære om styringsmodenhet fra krisen?

Propell.ai: Bli kjent med vår AI regnskapsrobot! Den blir gjerne din neste kollega du kan lære opp!

Torsdag 22. oktober, 13:30 – 14:00

Foredragsholdere: Gro Merethe Johnsrud, Adm.dir i Propell.ai og Morten Solberg, Produktsjef for AI i 24SevenOffice

Bli kjent med vår AI regnskapsrobot! Den blir gjerne din neste kollega du kan lære opp!

Propell.ai ble lansert 1 oktober. Vi er klar for take-off og har inngått et strategisk partnerskap med 24SevenOffice. Propell.ai skal ta en ledende posisjon ved å tilby selvkjørende software for store kunder i Norden innen privat, offentlig, kommunal og statlig sektor.

Propell.ai tilbyr komplette ERP-løsninger ved å integrere markedets beste skyløsninger med det siste innen AI og automasjon. Høy grad av automatisering og digitalisering vil bidra til å realisere forretningsmålene og gi virksomheter et konkurransefortrinn. Med ledende teknologi og innovasjonsfokus, skal vi sammen ligge helt i front. Propell.ai skal, sammen med dere, skape endringer i dag, med løsninger for fremtiden.

24SevenOffice har markedsledende AI løsninger for blant annet effektivisering av bilagshåndtering og bokføring(P2P). Propell.ai vil på sin side sørge for integrering av forsystemet mot et hvilket som helst ERP system. I dette seminaret fokuserer vi på denne løsningen og vil vise dere hvordan vår AI regnskapsrobot jobber i praksis med å effektivisere denne prosessen.