NOKIOS 2022
Utstillerseminar

I programposten utstillerseminar presenterer bedrifter sine prosjekter, produkter eller tjenester.

Utstillerseminarene går i paralleller onsdag kl 14:00 og torsdag kl. 12:30

(siden oppdateres etterhvert som vi mottar innhold.)

Utstillerseminarer – onsdag 27. oktober

Bouvet logo

U1 - Bouvet: Hvordan jobbe smartere og raskere med bruk av low-code verktøy

Onsdag 26. oktober

14:00–14:30

Rom: Cosmos 2
Se romplan

Ved å legge til rette for bruk av lavkode verktøy kan man benytte kompetanse i organisasjonen til å bygge applikasjoner og automatisere manuelle prosesser uten å være utvikler.

Vi viser hvordan medarbeider som kjenner prosessene best kan forenkle sin egen og andres hverdag med enkle lavkode verktøy. Vi ser hvordan Microsoft Power Platform kan være verktøyet som hjelper med dette og viser eksempler på hvordan virksomheter har organisert seg for å støtte såkalt «Citizen development»

Foredragsholder: Arild Aarnes, Enhetsleder Bouvet

Arild har over 30 års erfaring fra IT-bransjen. Han har lang erfaring som rådgiver og løsningsarkitekt i utviklingsprosjekter, og har erfaring som leder. Arild har jobbet med Power Platform siden 2017 og leder enheten hos Bouvet med Power Platform som hovedfokus. Arild jobber med arkitektur, applikasjonsbygging og governance på Power Platform. Han er sertifisert Power Platform Solution Architect. Arild har deltatt som rådgiver i prosjekter og gjennomført workshops på Power Platform for kunder som f.eks. Stavanger kommune.

Brønnøysundregistrene logo

U2 - Brønnøysundregistrene: Hva er det offentliges rolle i neste generasjons internett? Vi er metaversnysgjerrige! Er du?

Onsdag 26. oktober

14:00–14:30

Rom: Andromeda
Se romplan

Brønnøysundregistrene og Skatteetaten blir de første norske offentlige aktørene som tester ut informasjonstjenester i den virtuelle verdenen Decentraland!

Brønnøysundregistrene, med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, har de seneste årene akselerert sin innsats og nysgjerrighet for hva som vil bli neste generasjons samhandlingsplattformer. Vi utforsker nye tjenester for web 3, der wallets, credentials og SSI er begreper som blander seg med krypto, DAO’s, fiat, smartkontrakter med mer.

Vi utforsker, for vi lever i et digitalisert samfunn på utallige nettbaserte plattformer. Både på jobb og i sosiale sammenhenger. Bare spillplattformen Roblox alene har 20 millioner aktive brukere hver måned . Forskning viser at barn og unge bruker opptil fem timer i snitt hver eneste dag kun på sosiale medier; en utvidet virkelighet i digital form fanger interesse blant den yngre generasjonen. Metaverset byr på en ny type innovasjon som vil bli viktig for fremtiden og denne innovasjonen utfordrer offentlig sektor og gir krav til fornyelse av kunnskap, både i tankesett og tjenestetilbud. Brønnøysundregistrene åpner derfor det virtuelle kontoret i Decentraland i samarbeid med EY og Skatteetaten.

Kom på lanseringen, der du får høre mer om hvordan Brønnøysundregistrene, EY og Skatteetaten har startet reisen med å tilrettelegge og skape tillit for fremtidige generasjoners bruk av offentlige tjenester.

Fordragsholdere: Andreas Hamnes og Magnus Jones

Capgemini logo

U3 - Capgemini: Hvordan skaffe nødvendig kompetanse, og hvilken avtaleform skal man velge for å vinne frem i leverandørmarkedet?

Onsdag 26. oktober

14:00–14:30

Rom: Cosmos 3B
Se romplan

Tilgang til kapasitet og kompetanse fra konsulenter er avgjørende for de fleste offentlig virksomheters digitalisering.
Konkurransen om de kloke digitale hodene er hard, og mange offentlig virksomheter har utfordringer med å få fatt i kapasiteten og kompetansen som er nødvendig for å nå sine mål.
Samtidig har anskaffelsesverktøykassen blitt større, og omfatter nå både tradisjonelle rammeavtaler, dynamiske ordninger, innovative anskaffelsesprosesser og kapasitetsavtaler.
I denne sesjonen diskuterer offentlige virksomheter erfaringer med hvordan skaffe rett kapasitet og kompetanse, med utgangspunkt i egne erfaringer med ulike avtaleformer.

Panel:

 • Statens vegvesen – Benny Andreassen
 • Helsedirektoratet – Wenche Snell
 • Capgemini – Elin Heir og Aadne Grimsgaard
Computas logo

U4 - Computas: IT-arkitekter og innovatører – hund og katt eller samstemte partnere?

Onsdag 26. oktober

14:00–14:30

Rom: Cosmos 3C
Se romplan

Digitalisering skal gi effekt kjappere enn tidligere. Vi skal innovere raskt, med smidig tilnærming og samtidig levere med høy kvalitet gjennom PoC’er og MVP’er. Samtidig vet vi at rammebetingelsene for å få dette til er svært varierende, ikke minst IT-arkitekturen. Men hvordan kan vi likevel få til innovasjon på legacysystemer og “gammel” arkitektur? I dette foredraget vil vi belyse hvordan virksomheter kan få dette til ved å bruke «pace layered application strategy». Tilnærmingen vil gi deg innsikt til både å ivareta teknologivalg, samtidig som du får levert nyskapende tjenester.

Thomas Pettersen
Thomas Bech Pettersen er CTO i Computas og en sentral deltager i Computas’ strategiarbeid. Han har arbeidet med strategi i Computas i forskjellige roller siden 1996. Thomas har dyp kompetanse i krysningsfeltet mellom forretningsstrategi, løsningsutforming, teknologi og prosjektledelse.

Ram Yoga
Ram Yoga er fagdirektør for forretnings- og tjenestedesign i Computas og har mer enn 20 års erfaring som designer og rådgiver. Han har særlig kompetanse på brukersentrert design og smidige metoder, og har i mer enn 15 år jobbet med å få store organisasjoner til å levere bedre tjenester for sine kunder og brukere gjennom denne tilnærmingen.

Netcompany logo

U5 - Netcompany: Nytt fagsystem realiserer innebygd arkivering

Onsdag 26. oktober

14:00–14:30

Rom: Meteor
Se romplan

DigiBarnevern-kommunene har anskaffet et nytt fagsystem som vil gi ansatte og ledere i det kommunale barnevernet støtte til saksbehandling, styring og samhandling. Prosjektet har vært med i Arkivverkets Regulatoriske Sandkasse og har utforsket hvordan man kan ivareta arkivfaglige hensyn i et fagsystem for barnevern i kommuner. Systemet er et av de første fagsystem som vil kunne få godkjennelse for innebygget arkivering ved å ivareta arkivfaglige hensyn iht. ny arkivlov.

Fordragsholdere:
Kjetil Westgaard, Netcompany
Andreas Hauge Standal, Netcompany

Telenor logo

U6 - Telenor: Høydepunkter fra Telenors årlige sikkerhetsrapport – Digital Sikkerhet 2022

Onsdag 26. oktober

14:00–14:30

Rom: Callisto (2. etg, trapp
ved Cosmos 3A)
Se romplan

Rolv R. Hauge, Head of Security Advisory, Business div., Telenor Norge AS

Om foredraget
Telenor la nylig frem 6. utgave av sin årlige rapport Digital Sikkerhet; i år med undertittelen nye perspektiver. Foredraget vil oppsummere hovedpunkter fra Telenors egne artikler i rapporten innenfor temaene trusselbildet, slik angriper de, innsikt i industrielle miljø (OT) og totalberedskap, samt hovedbudskap fra rapportens eksterne bidrag og intervjuartikler.

Om foredragsholderen
Rolv har lang fartstid i Telenor, med bakgrunn fra blant annet service management og risikostyring, men har siden 2010 hatt roller innenfor cybersecurity og sikkerhetsstyring. Før han i 2021 tiltrådte som leder for sikkerhetsrådgivning, virket Rolv siden 2015 som øverste fagansvarlige i Telenor Norge for sikkerhet i infrastruktur og produksjonssystemer. Rolv er siviløkonom av utdanning, og sertifisert ISO27001 Lead Implementer.

LinkedIn: Rolv R. Hauge

Tietoevry logo

U7 - Tietoevry: Ny teknologi og dataenes verdi er en katalysator for innovasjon i offentlig sektor

Onsdag 26. oktober

14:00–14:30

Rom: Comet
Se romplan

I Norge har vi generelt en høy modenhet og stor innovasjonskraft innen digitalisering av tjenester for innbyggere og samfunn. Offentlige og private skyer er katalysatorer for å kunne tilby standardiserte komponenter, infrastruktur og hyllevare på en ansvarlig og sikker måte. Maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (KI) flytter grenser fra tradisjonell tenkning. Det finnes gode løsninger, og mulighetsrommet er større enn det mange tror.

Samtidig er det viktig at man trekker grensen på rett sted og foretar gode risikovurderinger, og da er suksessfaktoren solid kompetanse og godt samarbeid på tvers av sektorer og aktører. I seminaret belyser vi noen av problemstillingene gjennom eksempler fra Tietoevrys arbeid.

 • Hvorfor blir digital suverenitet stadig viktigere i en moderne dataøkonomi for å sikre innovasjon av samfunnsnyttige digitale tjenester?
 • Hvordan brukes en moderne sky infrastruktur for å bygge neste generasjons programvare for sak og arkiv, og som gjør at du som bruker kan fokusere på forbedring av fagprosessen og unngå håndtering av kompleksiteten og kostnaden av ny teknologi?
 • Når KI teknologi overtar flere av oppgavene i offentlig forvaltning – hvordan kan en kontrollere den?
 • I kombinasjon med offentlige data og andre kilder kan verdien av dine data økes betydelig, men hva slags rammebetingelser, verktøy og kompetanse trenger vi for å drive automatisering og gi beslutningsstøtte?

Både før og etter seminaret er det mulig å avtale samtaler med paneldeltakere for utdyping av tematikken.

Foredragsholdere: Wenche Karlstad, Sebastian Reichmann, Gry Arnesen (Tietoevry)

Sopra Steria logo

U8 - Sopra Steria: Nøkkelen til å lykkes med maskinlæring

Onsdag 26. oktober

14:00–14:30

Rom: Cosmos 3A
Se romplan

Maskinlæring er et område vi har snakket mye om de siste årene. Nå er tiden kommet for å høste verdi fra denne teknologien.
Hva skal til for å skape den store verdien? Og hva gjør at initiativer feiler?
Med erfaring fra over 30 ulike maskinlæringsprosjekter prøver Thomas å samle trådene over hva som kjennetegner prosjekter som lykkes, og de som feiler. Kan alt kokes ned til én nøkkelfaktor?

Foredragsholder: Thomas Thoresen, Sopra Steria

Digdir logo

U9 - Digitaliseringsdirektoratet: Vi hjelper deg med å slippe dataene fri!

Onsdag 26. oktober

14:00–14:30

Rom: Vega
Se romplan

Datadeling gir bedre tjenester for alle, men det er mye å huske på både for deg som har data å dele, og deg som gjerne vil ha fatt i data fra andre.
Digdir har en bred portefølje med verktøy og virkemidler for å bidra med datadeling.
Hvordan vi jobber og hvordan utvikler vi kapabilitetene som bidrar med å gjøre data lett å finne og enkle å ta i bruk? Vi ser også på trender og utviklingstrekk som påvirker retningen for datadeling.
Bli med på eitt spennene innlegg om datadeling i praksis

Foredragsholder: Tor Arild Sunnevåg. leder for produktgruppen Datadeling i Digdir

Utstillerseminarer – torsdag 27. oktober

Orange Business Services logo

U10 - Hvordan bygger du en heldigital virksomhet når du kommer fra en halv-digital verden?

Torsdag 27. oktober

12:30–13:00

Rom: Vega
Se romplan

Hvis dataene virkelig ble sluppet fri, hvordan ville virksomheten din se ut?
Hvordan ser egentlig en heldigital operativ modell ut, hvilke nye praksiser trenger du og hva slags talenter bør du prioritere for å være relevant for neste-generasjons sluttbrukere?

Kan «compliance» bli like agilt som innovasjon? Bør kunstig intelligens ha innebygd etikk, hva er egentlig forskjellen på AIops og MLops og hvorfor kan du ikke lengre lene deg på godt dokumenterte standarder når du skal digitalisere virksomheten?

I denne sesjonen fokuserer vi på hva som vil endre seg når dataene slippes fri og hvordan du bygger bærekraftige praksiser for å maksimere effekten av de ressursene du bruker på innovasjon.

Foreleser: Jan Aril Sigvartsen

Puzzlepart logo

U11 - Puzzlepart: Våre data i skybaserte prosjektløsninger; 10 gode råd for smart bruk av digital prosjektsamhandling i offentlig sektor basert på Digitaliseringsdirektoratets Prosjektveiviser og Prosjektportalen.

Torsdag 27. oktober

12:30–13:00

Rom: Cosmos 3A
Se romplan

Prosjektportalen er en løsning for prosjekt- og porteføljestyring bygget i Microsoft 365, og er en digital tilpasning av metodikken Prosjektveiviseren. Verktøyet gjør det enklere å følge Prosjektveiviserens metodikk blant annet ved hjelp av sjekklister, maler, dokumenthåndtering og standardrapportering.

Prosjektportalen leveres som åpen kildekode, er derved gratis, og lastet ned mange tusen ganger av et utall offentlige og private virksomheter de siste 8 årene. Det er etablert et eget brukerforum for Prosjektportalen som blant annet ivaretar erfaringsutveksling og forslagskasse til ny og forbedret funksjonalitet. Prosjektportalen er et flott eksempel på delingskultur i praksis og er utviklet og forvaltes av Puzzlepart AS.

I foredraget tar vi utgangspunkt i en rekke virksomheters bruk av Prosjektportalen og deler av deres erfaringer på hvordan dette kan gjøres innenfor gjeldende regelverk og forskrifter, og ikke minst hvordan stimulere til riktig bruk av et digitalt prosjektverktøy som gir verdi for både prosjekteiere, prosjektdeltakere, prosjekt- og programkontor, samt toppledelsen. Dette blir presentert som konkrete råd og tips og inkluderer også eksempelmaler for ulike typer prosjekter og porteføljestyring.

Foredragsholder: Steffen Norby, Adm. Dir., Puzzlepart

Trondheim kommune

U12 - Trondheim kommune: Kan en kommune utvikle løsninger selv? Vi prøvde og kom i mål!

Torsdag 27. oktober

12:30–13:00

Rom: Cosmos 2
Se romplan

Trondheim kommune utviklet et moderne saksbehandlingsverktøy med lavkodeverktøy (ServiceNow), med en rekke integrasjoner, innbyggertjenester og stor grad av automatisering. Saksbehandlere ved Eierskapsenheten og It-tjenesten i Trondheim kommune demonstrerer og deler erfaringer.

Foredragsholdere:
Eli Kværnan, Phuong Pedersen, Kristin Bjugstad og Cecilie Dreier

Omilon

U13 - Reduser tiden du bruker på saksbehandling og skriftlig dokumentasjonmed bruk av talegjenkjenning!

Torsdag 27. oktober

12:30–13:00

Rom: Cosmos 3B
Se romplan

Vi vet at offentlig ansatte er sterkt presset på tid, og at oppgaver derfor må gjøres raskere uten at det skal gå utover kvaliteten på arbeidet.
Med talegjenkjenning vil du dokumentere 3-4 ganger raskere enn du gjør i dag. Ikke bare går det raskere, men du får også bedre kvalitet og brukere opplever bedre ergonomi i arbeidshverdagen med redusert slitasje på muskler og ledd.

Talegjenkjenning effektiviserer kommunikasjonsflyten så du kan bruke arbeidstiden mer fornuftig.

Kom på vårt seminar for å høre hva vi har gjort for kunder så langt og hva vi kan gjøre for dere fremover.

Foredragsholder: Christer Jensen

Jeg har lang erfaring som kundeansvarlig i forskjellige bransjer. Jeg har jobbet inn mot både offentlige og private bedrifter, med små og store prosjekter. Min målsetning er alltid å danne et partnerskap med kunden, slik at vi jobber sammen mot et best mulig resultat. I dette ligger det å kjenne kunden og markedet, finne ut av behov for så å gi gode råd om hvordan vi skal dekke de behovene.

I Omilon deler jeg tiden min mellom kunder i privat og kommunemarkedet og sykehus. Min jobb er å ha tett kontakt med kundene, slik at de alltid har det de trenger. Jeg følger prosjekter fra start til slutt, og følger også opp i tiden etter et prosjekt er ferdig.

Politiets IT-enhet logo

U14 - Politiets IT-enhet: Et datadrevet politi

Torsdag 27. oktober

12:30–13:00

Rom: Cosmos 3C
Se romplan

Hvordan bekjempe kriminalitet ved hjelp av data? Hva betyr informasjon og analyse i arbeidet med å forebygge, forhindre og oppklare saker? Og hvilke muligheter ligger i automatisert informasjonsbehandling i politiet? Politiets aktiviteter skal være kunnskapsbaserte – derfor er innsikt ett av våre absolutte satsingsområder. Potensialet er stort og mulighetene er mange. I dette foredraget får du et lite innblikk i et datadrevet politi – nåtid og framtid.

Foredragsholdere:
Sjefsarkitekt Tore Aasgaard
Fagdirektør Claes Lyth Walsø

Canon

U15 - Canon: Oppnå morgendagens digitale produktivitet i dag!

Torsdag 27. oktober

12:30–13:00

Rom: Callisto (2. etg, trapp
ved Cosmos 3A)
Se romplan

Analysehusene er krystallklare på at man må automatisere manuelle og repetitive prosesser for å holde konkurransekraften oppe. Det mange virksomheter ikke har helt klart for seg, er hvordan man oppnår det man kaller hyperautomasjon.
En av de viktigste forutsetninger for digitalisering og samhandling mellom ulike systemer, er at informasjonen er tilgjengelig i digital og strukturert form.
Informasjon skapes gjennom ulike løsninger og videre behandling av denne er avgjørende for hvordan resultatet blir.

Foredragsholder:
Bent A. Eriksen, Business Process Consultant Information Management

Knowit logo

U16 - Knowit: Datadrevne bedrifter gjør lurt i å lytte til magefølelsen også

Torsdag 27. oktober

12:30–13:00

Rom: Andromeda
Se romplan

Vi forklarer noen fundamentale sannheter om data og hvordan vi kan bruke den. Forklaringene er baser på diskusjoner som går i forskningsfeltet informasjonssystemer og viser funn fra vår egen forskning fra Nav, Entur og Molde kommune.

Forskningsprosjektet Transformit utforsker hvordan vi kan benytte data til å forstå hvordan organisasjoner transformeres, hvordan støtte utviklerteam i deres arbeid og utarbeide metoder for å bruke data til å skape nye produkter og tjenester.

Foredragsholdere:
Tor Sporsem, SINTEF
Jan Henrik Gundelsby, Knowit

Genus logo

U17 - Genus: Hvordan utvikle med no-code i en enterprise arkitektur – Live utviklingsdemo!

Torsdag 27. oktober

12:30–13:00

Rom: Meteor
Se romplan

Digitalisering går fort og vi trenger verktøy som møter kravene til hastighet og gjør det enklere å utvikle eller forbedre applikasjoner. Men verktøyene må også støtte blant annet sikkerhet, sporbarhet og åpenhet! Med Genus’ no-code plattform kan PoC/MVP utvikles raskt, uten at det går på akkord med sikkerhet og sporbarhet. Og løsningen kan selvfølgelig tas direkte videre mot å bli en produksjonsløsning!

Vi viser hvordan man utvikler med Genus plattformen live hvor vi lager integrasjon og bruker eksterne data i logikk/GUI, samt håndtere datasikkerhet. Dette i løpet av 30 minutter😊

Genus er en no-code plattform etablert for over 25 år siden, som er utviklet over årene til å bli et av de råeste no-code verktøyene for enterprisemarkedet per i dag!

Genus benyttes blant annet i skjema og saksbehandling for politiattester, Indica – Politiets etterretning og etterforskningsstøtte system og Storebrands komplette Skadeoppgjørsløsning.

Foredragsholdere:
Lars Holth (VP Governance & Public sector)
Sigbjørn Albertsen (Business Engineer)

Intersoft logo

U18 - Intersoft: Gevinstrealisering og prosjektstyring med Microsoft Teams og Power Platform

Torsdag 27. oktober

12:30–13:00

Rom: Comet
Se romplan

En innføring i hvordan man kan benytte Microsofts M365-plattform til å:

 • Styre prosjekter
 • Sikre gevinster
 • Håndtere dokumenter
 • Gjennomføre en god prosjektprosess

Foredragsholder:
Knut Andreas Strøm-Gundersen
Daglig leder, Intersoft Management Systems AS