Program tirsdag 20. oktober

Kurs & workshops

Program onsdag 21. oktober

Konferansedag 1

09:00 – 10:00
Innsjekk i den virtuelle portalen og mingling med andre deltakere på «Møteplassen»
Les mer om vår konferanseportal – OnAir
10:00 – 11:30
Åpningsplenum: Bærekraftig digitalisering under den nordiske modellen

Les mer om åpningsplenum

Fyrlyktprisen 2020

Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris som skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

Les mer om fyrlyktprisen

11:30 – 12:00
Kaffepause – Besøke utstilling og møte andre deltakere på «Møteplassen»
12:00 – 13:00

Sesjon 1

1A: Gi innbyggerne datadrevet eierskap til lokal bærekraftig utvikling
   spor: «Øko/felles fundament»

1B: Digitalisering for bærekraftig utvikling
   spor: «Ledelse i ny tid»

1C: Har den nordiske tilliten gått ut på dato?
   spor: «Etikk – sikkerhet»

13:00 – 13:30
Kaffepause – Besøke utstilling og møte andre deltakere på «Møteplassen»
13:30 – 14:30
Plenum 2: Offentlig sektor i framtiden

Les mer om plenum 2

14:30 – 15:00
Kaffepause – Besøke utstilling og møte andre deltakere på «Møteplassen»
15:00 – 16:00
Plenum 3: Bærekraft er ikke bare miljø

Les mer om plenum 3

16:00

Slutt faglig program konferansedag 1

Program torsdag 22. oktober

Konferansedag 2

09:00 – 10:00

Sesjon 2

2A: Avslørt av mobilen
spor: «Øko/felles fundament»

2B: Hvor smidig må du være for å overleve?
spor: «Ledelse i ny tid»

2C: Digital sårbarhet – Informasjonssikkerhet og personvern
spor: «Etikk – sikkerhet»

10:00 – 10:30
Kaffepause – Besøke utstilling og møte andre deltakere på «Møteplassen»
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00
Kaffepause – Besøke utstilling og møte andre deltakere på «Møteplassen»
12:00 – 13:00
Sesjon 4

4A: Den neste endringsbølgen: Digitalisering av det «fysiske»
   spor: «Øko/felles fundament»

4B: Hverdagsdigitalisering – eksempler på mindre, raske innovasjonsprosjekt
   spor: «Ledelse i ny tid»

4C: Demokrati som hinder for digitalisering?
   spor: «Etikk – sikkerhet»

13:00 – 13:30
Kaffepause – Besøke utstilling og møte andre deltakere på «Møteplassen»
14:00
Slutt NOKIOS 2020