Program tirsdag 20. oktober

Kurs & workshops

NB! Det vil snart komme endringer i tirsdagens program i forbindelse med digital gjennomføring. De andre dagene er oppdatert for digital gjennomføring.

09:00 – 10:00
Registrering og kaffe
12:00 – 13:00
Lunsj
13:00 – 15:00

Workshops

1: NTNU Tour AVLYST

2: Digital kompetanse i ny tid, hva er det? AVLYST!

3: Erfaringer på vei ut i skyen

4: Digital sårbarhet; sikkerhet og personvern i kommunal sektor, med eksempler fra skole og helse

5: Digital understøttelse av realisering av FNs bærekraftsmål

6: Innbyggermedvirkning. Hvordan engasjere innbyggerne i dialogen med politikere og forvaltningen. AVLYST!

7: Starte-, forme-, og levere sammen – en veileder for sammenhengende tjenesterAVLYST!

8: Bærekraft – bruk av The Flourishing Business Canvas

9: Veien mot en fremtid uten arkivering og med fullt innsyn

15:00 – 15:30
Kaffe og pausemat
15:30 – 17:00
Workshops fortsetter
17:00
Slutt kurs-/workshopdag

Program onsdag 21. oktober

Konferansedag 1

09:00 – 10:00
Innsjekk i den virtuelle portalen og mingling med andre deltakere
Les mer om vår konferanseportal – OnAir
10:00 – 11:30
Åpningsplenum: Bærekraftig digitalisering under den nordiske modellen

Les mer om åpningsplenum

Fyrlyktprisen 2020

Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris som skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

Les mer om fyrlyktprisen

11:30 – 12:00
Kaffepause – Besøke utstilling og møte andre deltakere i Møtehub
12:00 – 13:00

Sesjon 1

1A: Gi innbyggerne datadrevet eierskap til lokal bærekraftig utvikling
   spor: «Øko/felles fundament»

1B: Digitalisering for bærekraftig utvikling
   spor: «Ledelse i ny tid»

1C: Har den nordiske tilliten gått ut på dato?
   spor: «Etikk – sikkerhet»

13:00 – 13:30
Kaffepause – Besøke utstilling og møte andre deltakere i Møtehub
13:30 – 14:30
Plenum 2: Offentlig sektor i framtiden

Les mer om plenum 2

14:30 – 15:00
Kaffepause – Besøke utstilling og møte andre deltakere i Møtehub
15:00 – 16:00
Plenum 3: Bærekraft er ikke bare miljø

Les mer om plenum 3

16:00

Slutt faglig program konferansedag 1

Program torsdag 22. oktober

Konferansedag 2

09:00 – 10:00

Sesjon 2

2A: Avslørt av mobilen
spor: «Øko/felles fundament»

2B: Hvor smidig må du være for å overleve?
spor: «Ledelse i ny tid»

2C: Digital sårbarhet – Informasjonssikkerhet og personvern
spor: «Etikk – sikkerhet»

10:00 – 10:30
Kaffepause – Besøke utstilling og møte andre deltakere i Møtehub
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00
Kaffepause – Besøke utstilling og møte andre deltakere i Møtehub
12:00 – 13:00
Sesjon 4

4A: Next step: Digitalisering av det «fysiske»
   spor: «Øko/felles fundament»

4B: Hverdagsdigitalisering – eksempler på mindre, raske innovasjonsprosjekt
   spor: «Ledelse i ny tid»

4C: Demokrati som hinder for digitalisering?
   spor: «Etikk – sikkerhet»

13:00 – 13:30
Kaffepause – Besøke utstilling og møte andre deltakere i Møtehub
13:30 – 14:00
Utstillerseminar
Bouvet
Brønnøysundregistrene
Capgemini
Computas
Netcompany: Modulus Barn – En ny moderne barnevernsløsning for norske kommuner
Sopra Steria: Forretning og IT – styrer vi mot samme mål?
14:00 – 14:30
Kaffepause – Besøke utstilling og møte andre deltakere i Møtehub
14:30
Slutt NOKIOS 2020