Program for NOKIOS 2019


 

Tirs


 

 

Ons


 

 

Tors


 

Program tirsdag 29. oktober

09:00 – 10:00
Registrering og kaffe
12:00 – 13:00
Lunsj
13:00 – 15:00

Workshops ( Se romkart )

1: Studiebesøk ved NTNU
   Møteplass: ved hotellresepsjonen

2: Hvordan sikre morgendagens digitale kompetanse i organisasjonen
   Rom: Cosmos 3B

3: AI – robotisering – maskinlæring – “Verktøykasse”
   Rom: Cosmos 3A

4: Avlyst! Kommunereform 2020 – to måneder igjen

5: Avlyst! En Datadrevet forvaltning

6: Virksomhetsarkitektur i offentlig sektor
   Rom: Cosmos 1A

7: Erfaringsutveksling på veien ut i skyen
   Rom: Cosmos 3D

8: Produktorientering og autonome team
   Rom: Cosmos 1B

9: Slik vil vi bygge neste generasjon tjenester, med brukeren i sentrum
   Rom: Cosmos 2

10: Avlyst! Sammen for gode løsninger – syntetiske testdata på tvers

11: Muligheter ved bruk av statlige felleskomponenter ved utvikling av digitale innbyggertjenester i kommunal sektor
   Rom: Cosmos 3C

15:00 – 15:30
Kaffe og pausemat
15:30 – 17:00
Workshops fortsetter
19:00
Palmehaven, Britannia
Sosialt arrangement
Felles avgang fra resepsjonen kl. 18.40 for de som vil gå. Husk å ta med navneskiltet.

Les mer om dette arrangementet

Program onsdag 30. oktober

09:00 – 10:00
Registrering
10:00 – 11:40
Åpningsplenum: Transformasjon for bærekraft #påtide
– Mål og ambisjoner i offentlig sektor og konsekvenser av politikken som føres
Rom: Cosmos 2 ( Se romkart )

Foredrag, panel og utdeling av OSDFs Fyrlyktpris

Les mer om åpningsplenum

11:40 – 12:00
Kaffe og pausemat – Besøke utstillerne
12:00 – 13:00

Sesjon 1 ( Se romkart )

1A: AI – hype eller håp?
   spor: «Teknologi og tillit»
   Rom: Cosmos 3B

1B: Innovative anskaffelser i praksis
   spor: «Transformasjon #påtide»
   Rom: PIRsenteret (Se kart)

1C: Digitale plattformer og økosystemer
   spor: «Samhandling #påtvers»
   Rom: Cosmos 2

13:00 – 14:00
Lunsj
14:00 – 14:30
Utstillerseminar ( Se romkart )
U1 – Computas: Felles datakatalog til allmenn sky (public cloud) – slik gjorde vi det og dette lærte vi
   Rom: Comet
U2 – Telenor: Kan bygda danke ut byen digitalt?
   Rom: Cosmos 3A
U3 – Bouvet: Kunsten å snu et tankskip. Hvordan lykkes med digitalisering og bærekraftig vekst og utvikling?
   Rom: Andromeda
U4 – Accenture: Technology Vision 2019
   Rom: Vega
U5 – Kantega: Måling av brukeratferd for å gjøre gode valg
   Rom: Meteors
U6 – EVRY: Lønnsomhet gjennom neste generasjon HR
   Rom: PIRsenteret (Se romkart)
U7 – Difi: Maskinporten – for enklare deling av data
   Rom: Cosmos 2
U8 – Brønnøysundregistrene: Blokkjede som felles infrastruktur for næringsliv og offentlig sektor?
   Rom: Cosmos 3B
14:30 – 15:00
Kaffe – Besøke utstillerne
15:00 – 16:00
Plenum 2: Transformasjon for bærekraft #Påtvers
Rom: Cosmos 2 ( Se romkart )

Les mer om plenum 2

16:00 – 16:30
Kaffe og pausemat – Besøke utstillerne
16:30 – 17:30
Sesjon 2 ( Se romkart )

2A: Er det offentlige Norge klare for offentlige skytjenester?
   spor: «Teknologi og tillit»
   Rom: Cosmos 3B

2B: Innovasjon i kommunesektoren
   spor: «Transformasjon #påtide»
   Rom: PIRsenteret (Se kart)

2C: Livet er en strøm av hendelser
   spor: «Samhandling #påtvers»
   Rom: Cosmos 2

19:00 – 19:30
Aperitiff
Sted: utstillerområdet
19:30
Konferansemiddag
Sted: Cosmos 2

Les mer om dette arrangementet

Program torsdag 31. oktober

09:00 – 10:00
Sesjon 3 ( Se romkart )

3A: Hvem «ringer» du når offentlige tjenester blir hacket – og hva skulle du gjort før det?
   spor: «Teknologi og tillit»
   Rom: PIRsenteret (Se kart)

3B: Fra store prosjekter til fleksibel og effektiv produktutvikling
   spor: «Transformasjon #påtide»
   Rom: Cosmos 2

3C: Muligheter og utfordringer ved offentlig privat samarbeid
   spor: «Samhandling #påtvers
   Rom: Cosmos 3B

10:00 – 10:30
Kaffe og pausemat – Besøke utstillerne
10:30 – 11:30
Sesjon 4 ( Se romkart )

4A: Personvern – grunnlaget for tillit i en stadig mer digital hverdag?
   spor: «Teknologi og tillit»
   Rom: Cosmos 3B

4B: Offentlig PaaS – et unikt teknisk samarbeid på tvers av alle* offentlige organisasjoner
   spor: «Transformasjon #påtide»
   Rom: PIRsenteret (Se kart)

4C: Modernisering av Norge er handling – ikke bare fine ord
   spor: «Samhandling #påtvers»
   Rom: Cosmos 2

11:30 – 12:30
Lunsj

12:30 – 13:15

Presentasjon Hackathon
Rom: Cosmos 2 ( Se romkart )

13:15 – 13:30

Kaffe og pausemat – Besøke utstillerne
13:30 – 15:00
Plenum 3: (Hvorfor) Går det så sakte?
Rom: Cosmos 2 ( Se romkart )

13:30 Hackathon: Kåring av vinner og prisutdeling

13:45 Paneldebatt

14:45 Avslutning

Les mer om plenum 3

15:00

Vel hjem! 🙂