Program for NOKIOS 2019


 

Tirs


 

 

Ons


 

 

Tors


 

Program tirsdag 29. oktober

Program onsdag 30. oktober

09:00 – 10:00
Registrering
10:00 – 11:30
Åpningsplenum: #påtide
– Mål og ambisjoner i offentlig sektor og konsekvenser av politikken som føres

Rom: Cosmos 2 ( Se romkart )

Les mer om åpningsplenum

11:30 – 12:00
Kaffe og pausemat – Besøke utstillerne
12:00 – 13:00
Sesjon 1 ( Se romkart )

1A: AI – hype eller håp?
   spor: «Teknologi og tillit»

1B: Innovative anskaffelser i praksis
   spor: «Transformasjon #påtide»

1C: Digitale plattformer og økosystemer
   spor: «Samhandling #påtvers»

13:00 – 14:00
Lunsj
14:00 – 14:30
Utstillerseminar ( Se romkart )
U1 – EVRY: Privat – offentlig samarbeid i praksis!
   
U2 – Computas:
   
U3 – Difi: Maskinporten – for enklare deling av data
   
14:30 – 15:00
Kaffe – Besøke utstillerne
15:00 – 16:00
Plenum 2: Kompetanse, evne og vilje til radikal endring – Digitaliseringsarbeidet i Norden
Rom: Cosmos 2 ( Se romkart )

Les mer om plenum 2

16:00 – 16:30
Kaffe og pausemat – Besøke utstillerne
16:30 – 17:30
Sesjon 2 ( Se romkart )

2A: Er det offentlige Norge klare for offentlige skytjenester?
   spor: «Teknologi og tillit»

2B: Innovasjon i kommunesektoren
   spor: «Transformasjon #påtide»

2C: Livet er en strøm av hendelser
   spor: «Samhandling #påtvers»

19:00 – 19:30
Aperitíf og utdeling av Ildsjel-prisen
Sted: utstillerområdet
19:30

Program torsdag 31. oktober

09:00 – 10:00
10:00 – 10:30
Kaffe og pausemat – Besøke utstillerne
10:30 – 11:30
Sesjon 4 ( Se romkart )

4A: Personvern – grunnlaget for tillit i en stadig mer digital hverdag?
   spor: «Teknologi og tillit»

4B: Sesjonen holdes åpen til høsten
   spor: «Transformasjon #påtide»

4C: Modernisering av Norge er handling – ikke bare fine ord
   spor: «Samhandling #påtvers»

11:30 – 12:30
Lunsj
12:30 – 13:00
Presentasjon Hackathon ( Se romkart )
Rom: Cosmos 2 ( Se romkart )
13:00 – 13:30
Kaffe og pausemat – Besøke utstillerne
13:30 – 14:30
Plenum 3: Kultur og kompetanse for veien videre
Rom: Cosmos 2 ( Se romkart )

Les mer om plenum 3

14:30
Vel hjem! 🙂