Program 2023
Tirsdag 24. oktober

Kurs & workshops

Programmet for NOKIOS 2024 er ennå ikke klart.
Informasjonen på denne siden gjelder forrige konferanse som ble arrangert 24.–26. oktober 2023.
Alle kurs går parallelt og alle workshops går parallelt. Her velger du ett kurs og en workshop.
09:00 – 10:00
Registrering

12:00 – 13:00

Lunsj

15:00 – 15:30

Kaffe & pausemat

15:30 – 17:00

Workshops del II

(Forts. fra del I)

17:00

Slutt faglig program

Sosialt program:

19:00

Sosialt arrangement

Tapas i Frimurerlogen
Se kart