NOKIOS 2021
Romplan

NOKIOS 2021 arrangeres på Clarion Hotel Trondheim. Brattørkaia 1, 7010 Trondheim.

romplan NOKIOS

Romfordeling

Plenum – onsdag og torsdag

Alle plenum går i Cosmos 2 (sammenslått med Cosmos 1).

Kurs – tirsdag

1. Schrems II Cosmos 1B
2. Hvordan få virkelig verdi av kunstig intelligens? Cosmos 3A
3. Trusselbildet – hvordan jobbe med det og hvorfor? Andromeda
4. Datadrevet innovasjon Cosmos 1A
5. Flourishing Business Canvas som verktøy for å utvikle bærekraftige offentlige virksomheter Vega
6. Endringsledelse – å lede mennesker i digitale omstillingsprosesser Cosmos 2
7. Tjenestedesign / Design thinking Cosmos 3C
8. Hvordan lykkes med innovative anskaffelser? – innovasjonskultur – utnytte innovasjonskraften i leverandørmarkedet Comet

Workshops- tirsdag

1. En datadrevet offentlig sektor Cosmos 2
2. Sporing i offentlig sektor Comet
3. Skap fremtidens arbeidsplass etter Covid-19 Cosmos 3C
4. Skyløsninger i offentlig sektor Cosmos 1B
5. Hvordan få en sirkel til å passe inn i en firkant? – Å lykkes med smidig utvikling i regelstyrte virksomheter Cosmos 1A
6. Praktiske tips til å komme i gang med automatisering. – Når bruker vi kunstig intelligens (KI), robotisering, chatbots..? Cosmos 3A
7. Hva er det faktiske trusselbildet – og hvordan må vi respondere på dette? Vega
8. Bruk av AR/VR og Hololens Andromeda

Parallellsesjon 1 og 2 – onsdag

S1A: Moderne europeisk forvaltning gjennom plattformer og digitale økosystemer Cosmos 2
S1B: Sammenhengende tjenester. Er det liv i livshendelsene? Cosmos 3A
S1C: Praktisk håndtering av sikkerhetsbrudd og dataangrep Cosmos 3C
S2A: Hvordan påvirker Schrems II digitaliseringstakten Cosmos 3A
S2B: Digital ledelse – lede personer som jobber på uforutsigbart sted Cosmos 2
S2C: Åpen til høsten Cosmos 3C

Parallellsesjon 3 og 4 – torsdag

S3A: Datadrevet innovasjon. IoT i offentlig sektor – hva skjer? Cosmos 2
S3B: Kompetanse for å forbli relevant i framtidens arbeidsmarked Cosmos 3A
S3C: Datademokratiet – trusler og muligheter Cosmos 3C
S4A:Vellykkede digitale pandemihistorier Cosmos 3A
S4B: Bærekraftig digitalisering i offentlig sektor Cosmos 2
S4C: Hvem har ansvar for digitalt utenforskap? Cosmos 3C

Utstillerseminarer onsdag

Accenture: Pandemien har endret på alt vi tok for gitt – hvordan løser vi fremtidens utfordringer? Vega
Bouvet: Individets vs samfunnets interesse – i en ny tid Cosmos 3A
Brønnøysundregistrene: Sammen gjør vi det enklere å starte og drive bedrift! Comet
Capgemini/Sjøfartsdirektoratet: «Heller strengt enn stengt!» fra vedtak til lansering av løsning på 10 dager Andromeda
Digdir: Bygg sammenhengende tjenester med dagens fellesløsninger! Cosmos 2
Netcompany: Modulus Barn – et nytt fagsystem for detkommunale barnevernet i Norge. Callisto
Telenor: Flere av dagens operasjoner vil snart utføres i folks hjem Meteor
Sopra Steria: Lederskap i møtet med det smidige skiftet Cosmos 3C

Utstillerseminarer torsdag

Computas: 7 steg for å lykkes med automatisering i offentlig sektor Cosmos 3A
Datatilsynet: Datatilsynet sier nei til side på Facebook. Hva nå? Meteor
Intersoft Management Systems: Prosjektstyring med Microsoft Teams og Power Apps Comet
Knowit: Hva sier forskningen om datadreven digital transformasjon i offentlig sektor? Cosmos 3C
Kreasjon: Hva sier forskningen om datadreven digital transformasjon i offentlig sektor? Callisto
Politiets IKT-tjenester: Det digitale politiet: Hvordan bekjempe kriminalitet med teknologi? Cosmos 2
TietoEVRY: Praktisk KI i offentlig sektor Vega
Visma: Er en skyplattform en forutsetning for kontinuerlig innovasjon i offentlig sektor? Andromeda