Om NOKIOS

 

NTNU tok i 2007 initiativet til en ny, årlig konferanse innen området IKT i offentlig sektor. Målet var å skape en samlende nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor.

Konferansen skal være en samlende møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Konferansen er faglig sterk med et programråd som har representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører med spisskompetanse på området. Disse planlegger og utvikler konferansen.

Programmet
Gjennom foredrag, diskusjoner, utstillinger, demonstrasjoner, møter osv. kan deltagerne bidra og la seg påvirke og inspirere. Det blir presentasjon av politiske synspunkter, erfaringer, tekniske muligheter, forskningsresultater og debatter.

Første dag av NOKIOS er en dag med kursing og workshops. Dag to og tre er ordinære konferansedager med plenum, sesjoner og utstilling.

Målgruppe
Alle som kan bidra til en bedre e-forvaltning inviteres til å forme og utnytte møteplassen: forvaltningen selv, brukere, organisasjonene i forvaltningen, politikere, leverandører av tjenester og utstyr, forskningsinstitutter, skoler og universiteter.

Utstilling
Konferansen har en egen utstilling og det arrangeres flere utstillerseminar. Utstillingen er åpen for alle.

Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere stiller med en representant i programrådet. Professor John Krogstie, Institutt for datateknikk og informasjonvitenskap, NTNU, er leder for programrådet. Dersom du ønsker å bidra i NOKIOS, ta kontakt med prosjektleder eller leder for programkomiteen.

Bilde: Daværende NTNU-rektor Torbjørn Digernes ved åpningen av NOKIOS 2009 på Rica Nidelven Hotel.