NOKIOS 2021
Samarbeidspartnere

NOKIOS samarbeidspartnere er organisasjoner og institusjoner med kompetanse og interesse for feltet IKT i offentlig sektor/ e-forvaltning. Samarbeidspartnere blir invitert til å være med å utforme og legge rammene for konferansen og bidra til at konferansen har en stabil økonomi.

Arrangører


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk tok i 2006 initiativet til en ny, årlig konferanse innen området IKT i offentlig sektor. Målet var å skape en samlende nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor. NTNU er sammen med DIFI hovedarrangør for konferansen.

NTNU legger premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier – økonomisk, kulturelt og sosialt.  Vår forskning, undervisning og innovasjon bidrar til å løse utfordringene og de endringsbehov Norge og verden står ovenfor. NTNU er en aktiv og konstruktiv samfunnsaktør som bidrar til utvikling til beste for verdenssamfunnet og enkeltmennesker. NTNU utvikler og tar i bruk ny kunnskap og er en attraktiv samarbeidspartner for ledende kunnskapsmiljøer, bedrifter og offentlig sektor.

Digitaliseringsdirektoratet
Digitaliseringsdirektoratet: Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) vert samla i eit nytt Digitaliseringsdirektorat frå 1.1.2020.

Digitaliseringsdirektoratet skal vere regjeringa sitt fremste verktøy for raskare og meir samordna digitalisering av offentleg sektor. Digitaliseringsdirektoratet vil ha Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som overordna fagdepartement.

Følgende bidrar med økonomisk og faglig støtte til konferansen

Accenture logo
Accenture er et globalt konsulentselskap som leverer tjenester innenfor rådgivning, teknologi og outsourcing. Vi leverer nyskapende løsninger og samarbeider med kundene, slik at de kan realisere sine visjoner og skape verdi for seg selv. Med vår omfattende bransjeekspertise, våre globale ressurser og vår erfaring innenfor konsulentvirksomhet og driftsutsetting kan vi mobilisere de riktige menneskene og den nødvendige kompetansen for å hjelpe våre kunder til å bli virksomheter med høy prestasjonsevne.

Accenture har solid bransjeekspertise innenfor de fleste nisjer i markedet, som bank, finans, forsikring, handel, transport og reiseliv, produksjonsbedrifter, olje, gass og energi, offentlig forvaltning, helse og tjenesteyting, telekommunikasjon, høyteknologi og media.


Basefarm er en europeisk driftsleverandør av virksomhetskritiske IT-løsninger. Selskapet er en del av Orange Business Services som inngår i den globale telekommunikasjonsoperatøren Orange Group.

Basefarm støtter kundene frem til markedsledende posisjoner ved å integrere nøkkelkompetanse for digital transformasjon – big data, skytjenester og informasjonssikkerhet – i én samlet leveranse. Selskapets leveransemodell dekker hele spekteret fra innovasjon via idriftssetting til fortløpende produksjon, inkludert strategirådgivning, implementeringsprosjekter og IT-drift med én felles driftsmodell uansett valg av skyplattform.

Basefarm ble etablert i Norge i 2000 hvor selskapet også leverer datasentertjenester. Et team på over 550 IT-ingeniører og -rådgivere leverer tjenester til globale kunder fra europeiske kontorer og datasentre i Norge, Sverige, Nederland, Tyskland og Østerrike.


Bouvet leverer et bredt spekter av tjenester. Disse inkluderer IT-strategi, rådgivning, utvikling, integrasjon, arkitektur, søk, databaser, prosjektledelse, test, systemforvaltning, infrastruktur, drift, ASP, ERP, business intelligence, informasjonsstyring, sikkerhet, samhandling, mobile løsninger, rike web-løsninger, digitale publikumstjenester, content management, reklame, digital kommunikasjon, flerkanalstrategi, informasjonsarkitektur, grafisk design, innholdsutvikling, kurs og sertifiseringer
Blant våre kunder finnes Norges største virksomheter innen privat og offentlig sektor.

Brønnøysundregistrene logo
Brønnøysundregistrene gjør det enklere å forholde seg til det offentlige.
Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som effektiviserer, samordner og forenkler dialogen med det offentlige for personer og virksomheter.
Capgemini
Capgemini er en global leder som bistår kunder med å transformere virksomheter ved å unytte potensialet og mulighetene som finnes innen teknologi. Selskapet har som formål å frigjøre menneskelig energi gjennom teknologi for en inkluderende og bærekraftig fremtid. Capgemini er en ansvarlig og mangfoldig organisasjon med 270 000 ansatte i nesten 50 land. Med over 50 års erfaring og dyp bransjeekspertise er Capgemini en pålitelig partner som jobber for å realisere kundenes ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til drift, og alltid i takt med den siste utviklingen innen innovasjonsområder som sky, data, kunstig intelligens, programvare, digitale ingeniørtjenester og nye plattformer. Konsernet rapporterte i 2020 globale inntekter på 16 milliarder Euro.

Get the Future You Want | www.capgemini.com

Computas
Computas er en norsk leverandør av IT-løsninger og rådgivningstjenester. Vi var det første selskapet i landet som jobbet med ekspertsystemer og maskinlæring, og er det eneste miljøet som siden den gang har holdt fokus på kunstig intelligens. Gjennom over 30 år har vi bygget opp en unik kompetanse innen verdiskapende og samfunnsnyttige løsninger til både offentlig og privat sektor. Vi er en av Norges fremste eksperter på skyløsninger, AI og maskinlæring, med særlig spisskompetanse innenfor offentlig forvaltning, justis, tilsyn, helse, logistikk, olje og gass.

Vi utvikler løsninger for flere store virksomheter i offentlig sektor, som politiet, UDI og Domstoladministrasjonen og har ofte totalansvar for prosjektene. Når teknologien tar seg av det enkle og rutinemessige, kan de ansatte bruke tiden sin på saker som krever hjerte og hjerne, innsikt og omsorg. Det gir bedre flyt i driften av Norge!

Les vår blogg med aktuelle innlegg i tiden inn mot NOKIOS


Forskningsrådet er eit nasjonalt forskingsstrategisk og forskingsfinansierande organ. Det er den viktigaste forskingspolitiske rådgivaren for Regjeringa, departementa og andre sentrale institusjonar og miljø med tilknyting til forsking og utvikling (FoU).

Forskingsrådet arbeider for eit økonomisk og kvalitetsmessig løft i norsk FoU og for å fremje innovasjon, i samspel mellom forskingsmiljøa, næringslivet og den offentlege forvaltninga.


Kantega er opptatt av å levere it-løsninger med nesten litt magiske brukeropplevelser. Vi er dyktige, pålitelige, nyskapende og engasjerte, og det gjør at vi leverer godt håndverk.

KS er kommunesektorens organisasjon. KS organiserer alle landets kommuner, fylkeskommuner og et stort antall kommunale foretak. KS’ øverste organ er Landstinget, som holdes hvert fjerde år. Delegatene til Landstinget er politisk valgt blant landets kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter. I tillegg til den politisk valgte ledelsen har KS et rådmannsutvalg som rådgivende organ sentralt og på fylkesnivå. Bedriftsmedlemmene – det vil si kommunale og interkommunale foretak – har en egen organisasjon i KS – KS Bedrift. Denne organisasjonen har egne årlige landsmøter og er representert i alle styringsorganer i KS.
Netcompany logo
Netcompany er et IT- selskap som spesialiserer seg på teknologi som bidrar til å digitalisere offentlig sektor. Selskapet ble grunnlagt i år 2000 og har over 3000 medarbeidere i seks land og ca 300 ansatte i Norge. I løpet av den siste tiden er Netcompany valgt som leverandør for en rekke høyprofilerte, samfunnskritiske løsninger, blant annet utviklingen av den nye versjonen av Smittestopp-appen og bistand til utviklingen av vaksinesertifikat. Netcompany ble i 2020 også valgt som digitaliseringspartner for Statens legemiddelverk, leveranse av DigiBarnevern som er et samarbeid mellom staten (ved Bufdir) og 8 av landets største kommuner, samt leveranse av system for tilskuddsordninger til Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet. I Danmark arbeider Netcompany tett med Kombit og kommunene med leveranse av skoleplattformen Aula, og som digitaliseringspartner for Digitaliseringsstyrelsen, Skat, Politiet med flere.

Sopra Steria Norges største konsulentselskap innen digitalisering og hjelper private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap. Vi har en lang historie med å levere løsninger til både statlig og kommunal sektor. Våre løsninger omfatter forretningsrådgivning, strategi, systemutvikling, IT-drift, skyløsninger og veldig mye mer. Vi er opptatt av å skape verdi for kundene våre og samfunnet rundt oss og vil bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid. I Norge har vi 1850 medarbeidere, og en årlig omsetning på 2,7 milliarder kroner i 2019. De fire siste årene er vi blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Hovedkontoret vårt befinner seg med flott utsikt på toppen av Posthuset, midt i Oslo sentrum. Vi har også kontorer i Trondheim og Stavanger.

Vi er del av den europeiske Sopra Steria-gruppen med 46 000 medarbeidere i 25 land. Hovedkontoret ligger i Paris, og du kan lese mer om gruppen og investorinformasjon på gruppens nettside.


Telenor Norge er landets største digitale tjenesteleverandør innenfor innhold-, telekommunikasjon- og datatjenester. Vi jobber hver dag for å lede an digitaliseringen av Norge. Samfunnsansvar ligger i hjertet av virksomheten vår. Vi jobber for å maksimere infrastrukturens samfunnsnytte, skape verdier for hele samfunnet og bidra til en bærekraftig fremtid. Vi drifter daglig det som omtales som en av de mest kritiske infrastrukturene i Norge.
Vi har 3400 medarbeidere fordelt på 23 kontorer i hele landet, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i åtte land. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.
Telenors ambisjon er å være din partner når du og din virksomhet skal digitaliserer deres forretningsprosesser. Det kan være krevende for mange virksomheter å holde seg oppdatert og gjøre riktige veivalg for sin digitale grunnmur; lokalnett, trådløst nett, bedriftsnettverk mellom lokasjoner, ulike aksesser og sikkerhetsarkitektur. Og det følger mange spennende muligheter i det nye 5G nettet.
Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum.
TietoEVRY
TietoEVRY TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende foretak innen digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og global kapasitet.

I Norge har vi ansatte og kontorer over hele landet, med utvikling og rådgivning til offentlige og private virksomheter. På områder som helse, sak og arkiv, ressursstyring, finans og utnyttelse og verdiøkning på data har vi sentrale kompetansesenter i Norge for hele konsernet. Vi samarbeider også tett i vår produktutvikling med de norske kundene våre for å ta fram nye løsninger for lokale og internasjonale markeder.

Gjennom det store nordiske nettverket vårt i tietoEVRY deler vi aktivt verdiforslag, løsninger og kompetanse på tvers av landegrensene. 24.000 eksperter verden over er tilgjengelig for oss, og de 4.500 norske ansatte jobber både mot våre norske kunder og internasjonalt mot nær 90 land.
Hovedkontoret vårt er i Helsinki i Finland, og det norske hovedkontoret er på Fornebu i Bærum kommune. Den årlige omsetningen beløper seg til cirka 30 milliarder NOK. TietoEVRY er notert på NASDAQ i Helsingfors og Stockholm, samt på Oslo Børs.