NOKIOS 2024
Samarbeidspartnere

NOKIOS samarbeidspartnere er organisasjoner og institusjoner med kompetanse og interesse for feltet IKT i offentlig sektor/ e-forvaltning. Samarbeidspartnere blir invitert til å være med å utforme og legge rammene for konferansen og bidra til at konferansen har en stabil økonomi.

Arrangører


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk tok i 2006 initiativet til en ny, årlig konferanse innen området IKT i offentlig sektor. Målet var å skape en samlende nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor. NTNU er sammen med Digitaliseringsdirektoratet hovedarrangør for konferansen.

NTNU legger premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier – økonomisk, kulturelt og sosialt.  Vår forskning, undervisning og innovasjon bidrar til å løse utfordringene og de endringsbehov Norge og verden står ovenfor. NTNU er en aktiv og konstruktiv samfunnsaktør som bidrar til utvikling til beste for verdenssamfunnet og enkeltmennesker. NTNU utvikler og tar i bruk ny kunnskap og er en attraktiv samarbeidspartner for ledende kunnskapsmiljøer, bedrifter og offentlig sektor.

Digdir logo
Digitaliseringsdirektoratet: Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) vert samla i eit nytt Digitaliseringsdirektorat frå 1.1.2020.

Digitaliseringsdirektoratet skal vere regjeringa sitt fremste verktøy for raskare og meir samordna digitalisering av offentleg sektor. Digitaliseringsdirektoratet vil ha Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet som overordna fagdepartement.

Gullpartnere

Accenture

Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som leverer en unik bredde og dybde av konsulenttjenester. Ved å kombinere lang erfaring og spesialistkunnskap fra mer enn 40 bransjer, tilbyr vi strategi- og konsulenttjenester, teknologi- og driftstjenester og kundeopplevelser – støttet av verdens største nettverk av avanserte teknologisentre og intelligente driftssentre.

Våre 710 000 ansatte leverer daglig på vårt løfte om teknologisk oppfinnsomhet for kunder i privat og offentlig sektor i mer enn 120 land. I Accenture omfavner vi endringskraften og skaper verdi og suksess for våre kunder, partnere, lokalsamfunn og mennesker.

Offentlig sektor utfordres mer enn noen gang i balansen mellom å levere robuste tjenester og å imøtekomme innbyggernes forventning om rask respons- og behandlingstid. I møte med helt nye utfordringer og begrensninger i tid og ressurser, må ledere i offentlig sektor omfavne nye måter å jobbe på for å lykkes.
Vi bistår ledere i alle deler av offentlig sektor med å omsette ambisjoner til handling ved å kombinere vår ekspertise med oppfinnsomhet, teknologi og leveransefokus. Gjennom å maksimere verdien av eksisterende investeringer og kompetanse, bidrar vi til å legge grunnlaget for reelle forbedringer som gir verdi for innbyggerne og varig økning i de offentlige tjenestetilbydernes kapasitet. Resultatet er mer agile offentlige tjenestetilbydere, tjenester bedre tilpasset individuelle brukerbehov, styrkede tjenesteteam klare for å håndtere nye brukerforventninger og -krav, og en effektiv og raskt skalerbar teknologisk infrastruktur.

Bouvet logo
Bouvet leverer et bredt spekter av tjenester. Disse inkluderer IT-strategi, rådgivning, utvikling, integrasjon, arkitektur, søk, databaser, prosjektledelse, test, systemforvaltning, infrastruktur, drift, ASP, ERP, business intelligence, informasjonsstyring, sikkerhet, samhandling, mobile løsninger, rike web-løsninger, digitale publikumstjenester, content management, reklame, digital kommunikasjon, flerkanalstrategi, informasjonsarkitektur, grafisk design, innholdsutvikling, kurs og sertifiseringer
Blant våre kunder finnes Norges største virksomheter innen privat og offentlig sektor.

Brønnøysundregistrene logo
Brønnøysundregistrene gjør det enklere å forholde seg til det offentlige.
Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som effektiviserer, samordner og forenkler dialogen med det offentlige for personer og virksomheter.

Capgemini logo
Capgemini er en global leder som bistår kunder med å transformere virksomheter ved å unytte potensialet og mulighetene som finnes innen teknologi. Selskapet har som formål å frigjøre menneskelig energi gjennom teknologi for en inkluderende og bærekraftig fremtid. Capgemini er en ansvarlig og mangfoldig organisasjon med 270 000 ansatte i nesten 50 land. Med over 50 års erfaring og dyp bransjeekspertise er Capgemini en pålitelig partner som jobber for å realisere kundenes ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til drift, og alltid i takt med den siste utviklingen innen innovasjonsområder som sky, data, kunstig intelligens, programvare, digitale ingeniørtjenester og nye plattformer. Konsernet rapporterte i 2020 globale inntekter på 16 milliarder Euro.

Get the Future You Want | www.capgemini.com

Computas logo
Computas er en norsk leverandør av IT-løsninger og rådgivningstjenester. Vi var det første selskapet i landet som jobbet med ekspertsystemer og maskinlæring, og er det eneste miljøet som siden den gang har holdt fokus på kunstig intelligens. Gjennom over 30 år har vi bygget opp en unik kompetanse innen verdiskapende og samfunnsnyttige løsninger til både offentlig og privat sektor. Vi er en av Norges fremste eksperter på skyløsninger, AI og maskinlæring, med særlig spisskompetanse innenfor offentlig forvaltning, justis, tilsyn, helse, logistikk, olje og gass.

Vi utvikler løsninger for flere store virksomheter i offentlig sektor, som politiet, UDI og Domstoladministrasjonen og har ofte totalansvar for prosjektene. Når teknologien tar seg av det enkle og rutinemessige, kan de ansatte bruke tiden sin på saker som krever hjerte og hjerne, innsikt og omsorg. Det gir bedre flyt i driften av Norge!

Les vår blogg med aktuelle innlegg i tiden inn mot NOKIOS

Kantega logo
Kantega er opptatt av å levere it-løsninger med nesten litt magiske brukeropplevelser. Vi er dyktige, pålitelige, nyskapende og engasjerte, og det gjør at vi leverer godt håndverk.

KS logo
KS er kommunesektorens organisasjon. KS organiserer alle landets kommuner, fylkeskommuner og et stort antall kommunale foretak. KS’ øverste organ er Landstinget, som holdes hvert fjerde år. Delegatene til Landstinget er politisk valgt blant landets kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter. I tillegg til den politisk valgte ledelsen har KS et rådmannsutvalg som rådgivende organ sentralt og på fylkesnivå. Bedriftsmedlemmene – det vil si kommunale og interkommunale foretak – har en egen organisasjon i KS – KS Bedrift. Denne organisasjonen har egne årlige landsmøter og er representert i alle styringsorganer i KS.

Knowit logo
Knowit støtter bedrifter og organisasjoner i den digitale omstillingen. Med en unik kombinasjon av kompetanse innen IT, design, kommunikasjon og management utvikles innovative og bærekraftige løsninger som gir kundene høy forretningsverdi. Tjenestene leveres av Knowits fire forretningsområder Solutions, Experience, Connectivity og Insight.
Orange Business

Orange Business er et globalt selskap som hjelper virksomheter og organisasjoner med deres digitale transformasjon. Selskapet inngår i forretningsdivisjonen til Orange Group. Med over 30 000 ansatte i hele verden er Orange Business godt posisjonert til å støtte både lokale og internasjonale selskap på en lang rekke områder som drift av samfunns- og virksomhetskritiske IT-løsninger i offentlig og privat sky, rådgivning, Big Data, AI, digital samhandling, informasjonssikkerhet og colocation. Leveransemodellen dekker hele spekteret fra innovasjon og forretningsutvikling, via prosjektfase til løpende produksjon.

For mer informasjon, besøk norske Orange Business, eller gå til globale www.orange-business.com.

Sopra Steria logo

Sopra Steria er Norges største konsulentselskap innen digitalisering og hjelper private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap. Vi har en lang historie med å levere løsninger til både statlig og kommunal sektor. Våre løsninger omfatter forretningsrådgivning, strategi, systemutvikling, IT-drift, sikkerhet, design, skyløsninger og veldig mye mer. Vi er opptatt av å skape verdi for kundene våre og samfunnet rundt oss og vil bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid.

I Norge har vi 2500 medarbeidere, og en årlig omsetning på 3,4 milliarder kroner i 2021. De fem siste årene er vi blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Vi holder til på toppen av Posthuset, midt i Oslo sentrum. Vi har også kontorer i resten av landet, bl.a. Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø, Drammen og Kristiansand.

Vi er del av den europeiske Sopra Steria-gruppen med 46 000 medarbeidere i 25 land og hovedkontor i Paris.

TietoEVRY

Tietoevry skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende foretak innen digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og global kapasitet.

I Norge har vi ansatte og kontorer over hele landet, med utvikling og rådgivning til offentlige og private virksomheter. På områder som helse, sak og arkiv, ressursstyring, finans og utnyttelse og verdiøkning på data har vi sentrale kompetansesenter i Norge for hele konsernet. Vi samarbeider også tett i vår produktutvikling med de norske kundene våre for å ta fram nye løsninger for lokale og internasjonale markeder.

Gjennom det store nordiske nettverket vårt i tietoEVRY deler vi aktivt verdiforslag, løsninger og kompetanse på tvers av landegrensene. 24.000 eksperter verden over er tilgjengelig for oss, og de 4.500 norske ansatte jobber både mot våre norske kunder og internasjonalt mot nær 90 land.
Hovedkontoret vårt er i Helsinki i Finland, og det norske hovedkontoret er på Fornebu i Bærum kommune. Den årlige omsetningen beløper seg til cirka 30 milliarder NOK. TietoEVRY er notert på NASDAQ i Helsingfors og Stockholm, samt på Oslo Børs.

Sølvpartnere

Alle samarbeidspartnerne har en representant i NOKIOS programråd.