Samarbeidspartnere

NOKIOS samarbeidspartnere er organisasjoner og institusjoner med kompetanse og interesse for feltet IKT i offentlig sektor/ e-forvaltning. Samarbeidspartnere blir invitert til å være med å utforme og legge rammene for konferansen og bidra til at konferansen har en stabil økonomi.

Arrangører


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk tok i 2006 initiativet til en ny, årlig konferanse innen området IKT i offentlig sektor. Målet var å skape en samlende nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor. NTNU er sammen med DIFI hovedarrangør for konferansen.

NTNU legger premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier – økonomisk, kulturelt og sosialt.  Vår forskning, undervisning og innovasjon bidrar til å løse utfordringene og de endringsbehov Norge og verden står ovenfor. NTNU er en aktiv og konstruktiv samfunnsaktør som bidrar til utvikling til beste for verdenssamfunnet og enkeltmennesker. NTNU utvikler og tar i bruk ny kunnskap og er en attraktiv samarbeidspartner for ledende kunnskapsmiljøer, bedrifter og offentlig sektor.

Digitaliseringsdirektoratet
Digitaliseringsdirektoratet: Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) vert samla i eit nytt Digitaliseringsdirektorat frå 1.1.2020.

Digitaliseringsdirektoratet skal vere regjeringa sitt fremste verktøy for raskare og meir samordna digitalisering av offentleg sektor. Digitaliseringsdirektoratet vil ha Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som overordna fagdepartement.

Følgende bidrar med økonomisk og faglig støtte til konferansen

accenture
Accenture er et globalt konsulentselskap som leverer tjenester innenfor rådgivning, teknologi og outsourcing. Vi leverer nyskapende løsninger og samarbeider med kundene, slik at de kan realisere sine visjoner og skape verdi for seg selv. Med vår omfattende bransjeekspertise, våre globale ressurser og vår erfaring innenfor konsulentvirksomhet og driftsutsetting kan vi mobilisere de riktige menneskene og den nødvendige kompetansen for å hjelpe våre kunder til å bli virksomheter med høy prestasjonsevne.

Accenture har solid bransjeekspertise innenfor de fleste nisjer i markedet, som bank, finans, forsikring, handel, transport og reiseliv, produksjonsbedrifter, olje, gass og energi, offentlig forvaltning, helse og tjenesteyting, telekommunikasjon, høyteknologi og media.

Arkivverket
Arkivverket samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver.
Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for blant annet faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid.
Arkivverket skal i tillegg iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.


Basefarm er en europeisk driftsleverandør av virksomhetskritiske IT-løsninger. Selskapet er en del av Orange Business Services som inngår i den globale telekommunikasjonsoperatøren Orange Group.

Basefarm støtter kundene frem til markedsledende posisjoner ved å integrere nøkkelkompetanse for digital transformasjon – big data, skytjenester og informasjonssikkerhet – i én samlet leveranse. Selskapets leveransemodell dekker hele spekteret fra innovasjon via idriftssetting til fortløpende produksjon, inkludert strategirådgivning, implementeringsprosjekter og IT-drift med én felles driftsmodell uansett valg av skyplattform.

Basefarm ble etablert i Norge i 2000 hvor selskapet også leverer datasentertjenester. Et team på over 550 IT-ingeniører og -rådgivere leverer tjenester til globale kunder fra europeiske kontorer og datasentre i Norge, Sverige, Nederland, Tyskland og Østerrike.


Bouvet leverer et bredt spekter av tjenester. Disse inkluderer IT-strategi, rådgivning, utvikling, integrasjon, arkitektur, søk, databaser, prosjektledelse, test, systemforvaltning, infrastruktur, drift, ASP, ERP, business intelligence, informasjonsstyring, sikkerhet, samhandling, mobile løsninger, rike web-løsninger, digitale publikumstjenester, content management, reklame, digital kommunikasjon, flerkanalstrategi, informasjonsarkitektur, grafisk design, innholdsutvikling, kurs og sertifiseringer
Blant våre kunder finnes Norges største virksomheter innen privat og offentlig sektor.
Brønnøysundregistrene logo
Brønnøysundregistrene gjør det enklere å forholde seg til det offentlige.
Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som effektiviserer, samordner og forenkler dialogen med det offentlige for personer og virksomheter.
Capgemini
Med 180 000 ansatte i 40 land, er Capgemini en av verdens ledende leverandører av rådgivning-, teknologi- og outsourcingstjenester. Selskapet omsatte for 10,5 milliarder euro i 2014. Capgemini bistår sine kunder gjennom leveranser innen forretnings- og teknologiløsninger. En betydelig del av tjenestene utføres innen offentlig sektor, og Capgemini har opparbeidet solid innsikt og forståelse for utfordringene sektoren står over for. Capgemini er engasjert i en lang rekke prosjekter, som spenner fra omfattende omstillingsprosjekter og nyutvikling av digitale løsninger for å oppnå bedret effektivitet og service, til forvaltning og videreutvikling av IT-systemer. De største prosjektene er store utviklingsprosjekter av kjernesystemer for saksbehandling og selvbetjening.
Computas
Computas er en norsk leverandør av IT-løsninger og rådgivningstjenester. Vi var det første selskapet i landet som jobbet med ekspertsystemer og maskinlæring, og er det eneste miljøet som siden den gang har holdt fokus på kunstig intelligens. Gjennom over 30 år har vi bygget opp en unik kompetanse innen verdiskapende og samfunnsnyttige løsninger til både offentlig og privat sektor. Vi er en av Norges fremste eksperter på skyløsninger, AI og maskinlæring, med særlig spisskompetanse innenfor offentlig forvaltning, justis, tilsyn, helse, logistikk, olje og gass.

Vi utvikler løsninger for flere store virksomheter i offentlig sektor, som politiet, UDI og Domstoladministrasjonen og har ofte totalansvar for prosjektene. Når teknologien tar seg av det enkle og rutinemessige, kan de ansatte bruke tiden sin på saker som krever hjerte og hjerne, innsikt og omsorg. Det gir bedre flyt i driften av Norge!

Les vår blogg med aktuelle innlegg i tiden inn mot NOKIOS


Forskningsrådet er eit nasjonalt forskingsstrategisk og forskingsfinansierande organ. Det er den viktigaste forskingspolitiske rådgivaren for Regjeringa, departementa og andre sentrale institusjonar og miljø med tilknyting til forsking og utvikling (FoU).

Forskingsrådet arbeider for eit økonomisk og kvalitetsmessig løft i norsk FoU og for å fremje innovasjon, i samspel mellom forskingsmiljøa, næringslivet og den offentlege forvaltninga.


Kantega er opptatt av å levere it-løsninger med nesten litt magiske brukeropplevelser. Vi er dyktige, pålitelige, nyskapende og engasjerte, og det gjør at vi leverer godt håndverk.

KS er kommunesektorens organisasjon. KS organiserer alle landets kommuner, fylkeskommuner og et stort antall kommunale foretak. KS’ øverste organ er Landstinget, som holdes hvert fjerde år. Delegatene til Landstinget er politisk valgt blant landets kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter. I tillegg til den politisk valgte ledelsen har KS et rådmannsutvalg som rådgivende organ sentralt og på fylkesnivå. Bedriftsmedlemmene – det vil si kommunale og interkommunale foretak – har en egen organisasjon i KS – KS Bedrift. Denne organisasjonen har egne årlige landsmøter og er representert i alle styringsorganer i KS.
Netcompany logo
Netcompany er et av Nord-Europas raskest voksende IT-selskap med kontorer i Norge, Danmark, England, Nederland og Polen – og har ca. 3000 ansatte. Som digitaliseringspartner for store selskaper og offentlige myndigheter leverer Netcompany tjenester innen rådgivning, endringsledelse, utvikling, vedlikehold og drift.

Mens selskapets kundeportefølje omtrent er en 50/50 blanding av private organisasjoner og offentlige, er det særlig innen offentlig sektor at selskapet har fått anerkjennelse for sine løsninger, spesielt i hjemmemarkedet i Danmark; de siste årene har selskapet blitt valgt som leverandør for en rekke høyprofilerte, samfunnskritiske løsninger, for eksempel det nye inkassosystemet for det danske skatteetaten og den nye kommunikasjonsplattformen for Danmarks skoler, Aula, som brukes av både lærere, foreldre og elever – og betjener mer enn 2 millioner brukere. I Norge teller Netcompany 250 ansatte, og betjener kunder som Oslo kommune, Tolletaten, Forskningsrådet, Kulturrådet og Arkivverket.


Sopra Steria Norges største konsulentselskap innen digitalisering og hjelper private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap. Vi har en lang historie med å levere løsninger til både statlig og kommunal sektor. Våre løsninger omfatter forretningsrådgivning, strategi, systemutvikling, IT-drift, skyløsninger og veldig mye mer. Vi er opptatt av å skape verdi for kundene våre og samfunnet rundt oss og vil bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid. I Norge har vi 1850 medarbeidere, og en årlig omsetning på 2,7 milliarder kroner i 2019. De fire siste årene er vi blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Hovedkontoret vårt befinner seg med flott utsikt på toppen av Posthuset, midt i Oslo sentrum. Vi har også kontorer i Trondheim og Stavanger.

Vi er del av den europeiske Sopra Steria-gruppen med 46 000 medarbeidere i 25 land. Hovedkontoret ligger i Paris, og du kan lese mer om gruppen og investorinformasjon på gruppens nettside.


Vår ambisjon
Telenors ambisjon er å være din partner når du og din virksomhet skal digitaliserer deres forretningsprosesser.

Vi holder deg oppdatert
Det kan være krevende for mange virksomheter å holde seg oppdatert og gjøre riktige veivalg for sin digitale grunnmur; lokalnett, trådløst nett, bedriftsnettverk mellom lokasjoner, ulike aksesser og sikkerhetsarkitektur.

Derfor gjennomfører vi over hundre workshops i året med våre kunder hvor hensikten nettopp er å gi en oppdatering på trender og teknologi, og vi diskuterer og gir råd på hva som kan være riktige veivalg for dem.

Dekning i verdensklasse
Vi eier og drifter vår egen infrastruktur, og er Norges fremste leverandør av telefoni- og datatjenester, både over mobil- og fastnettet. Alle våre tjenester produseres i et landsdekkende redundant stamnett som tilfredsstiller alle krav til sikkerhet og stabilitet, og vi har høyt sertifiserte og kompetente medarbeidere innenfor områdene som tilbys.

Visste du at Telenor har Norges største miljø for Cyber Security?
Visste du at Telenor Bedrift har hatt status som Cisco gullpartner siden 2002?

Mulighetene med tingenes internett (IoT)
Kombinasjonen av sensorikk med «tingenes internett», den enorme kapasiteten i våre mobile nettverk og verdien av kunstig intelligens (AI) gir et hav av muligheter for digitalisering av det «fysiske».

Kom til våre stand så skal vi vise deg hvordan vi kan drive flomsikring, få kontroll på vann og kummer 3 meter under bakken og styre som droner som driver service via mobilnettet.

TietoEVRY
TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende foretak innen digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og global kapasitet. Vår fremgang har sitt utspring i våre nordiske verdier.
TietoEVRYs hovedkontor ligger i Finland. Våre 24 000 eksperter verden over betjener tusenvis av kunder i privat og offentlig sektor i nær 90 land. Den årlige omsetningen beløper seg til cirka 3 milliarder EUR. TietoEVRY er notert på NASDAQ i Helsingfors og Stockholm, samt på Oslo Børs.