Program 2022
Torsdag 27. oktober

Konferansedag 2

Parallellsesjonene er delt inn i tre tematiske spor:

A

– Menneske og samfunn

B

– Organisasjon og ledelse

C

– Teknologi og løsninger

09:00 – 10:00

Parallellsesjon 3 ( Se romplan )

sesjon 3A:
Smartby: Datadrevet innsikt for bærekraftige byer

sesjon 3B:
Smidig transformasjon av virksomheter – erfaringer på godt og vondt

sesjon 3C:
Digitale økosystem – knyttet til praktiske løsninger på ulike områder

10:00 – 10:30
Kaffe og pausemat
10:30 – 11:30
Parallellsesjon 4 ( Se romplan )

sesjon 4A:
En av ti kan ikke bruke offentlige digitale løsninger. Hva gjør det med dem og samfunnet vårt?

sesjon 4B:
Innovative digitale løsninger – teori og eksempler fra offentlig sektor 

sesjon 4C:
Åpen til høsten

Spor: Åpent


Les mer om sesjon 4C

11:30 – 12:30

Lunsj
12:30 – 13:00
Utstillerseminar ( Se romplan )
(Paralleller)

Basefarm
Tittel kommer
Trondheim kommune
Kan en kommune utvikle løsninger selv? Vi prøvde og kom i mål!
Les mer om Trondheim kommunes utstillerseminar
13:00 – 13:15

Kaffepause

13:15 – 14:15

Avslutningsplenum:
Er dataene våre? -og hvor frie er de?

Rom: Cosmos 2 (Se romplan)

Mer om avslutningsplenum

14:15

Slutt faglig program

Vel Hjem! smile