Program 2022
Torsdag 27. oktober

Konferansedag 2

Parallellsesjonene er delt inn i tre tematiske spor:

A

– Menneske og samfunn

B

– Organisasjon og ledelse

C

– Teknologi og løsninger

09:00 – 10:00

Parallellsesjon 3 ( Se romplan )

sesjon 3A:
Smartby: Datadrevet innsikt for bærekraftige byer

Spor:
A
Rom: Cosmos 3A

Les mer om sesjon 3A

sesjon 3B:
Smidig transformasjon av virksomheter – erfaringer på godt og vondt

Spor:
B
Rom: Cosmos 2

Les mer om sesjon 3B

sesjon 3C:
Digitale økosystem – knyttet til praktiske løsninger på ulike områder

Spor:
C
Rom: Cosmos 3C

Les mer om sesjon 3C

10:00 – 10:30
Kaffe og pausemat
10:30 – 11:30

Parallellsesjon 4 ( Se romplan )

sesjon 4A:
En av ti kan ikke bruke offentlige digitale løsninger. Hva gjør det med dem og samfunnet vårt?

Spor:
A
Rom: Cosmos 3A

Les mer om sesjon 4A

sesjon 4B:
Innovative digitale løsninger – teori og eksempler fra offentlig sektor 

Spor:
B
Rom: Cosmos 3C Cosmos 2

Les mer om sesjon 4B

sesjon 4C:
Et felles kompetanseløft for digital transformasjon i offentlig sektor

Spor: Årets tidsaktuelle tema
Rom: Cosmos 2 Cosmos 3C

Les mer om sesjon 4C

12:30 – 13:00
Utstillerseminar ( Se romplan )
(Paralleller)

U10: Orange Business Services
Hvordan bygger du en heldigital virksomhet når du kommer fra en halv-digital verden?
Rom: Vega
Les mer om Orange Business Services utstillerseminar
U11: Puzzlepart
Våre data i skybaserte prosjektløsninger; 10 gode råd for smart bruk av digital prosjektsamhandling i offentlig sektor basert på Digitaliseringsdirektoratets Prosjektveiviser og Prosjektportalen.
Rom: Cosmos 3A
Les mer om Puzzleparts utstillerseminar
U12: Trondheim kommune
Kan en kommune utvikle løsninger selv? Vi prøvde og kom i mål!
Rom: Cosmos 2
Les mer om Trondheim kommunes utstillerseminar
U13: Omilon
Reduser tiden du bruker på saksbehandling og skriftlig dokumentasjonmed bruk av talegjenkjenning!
Rom: Cosmos 3B
Les mer om Omilons utstillerseminar
U14: Politiets IT-enhet
Et datadrevet politi
Rom: Cosmos 3C
Les mer om Politiets utstillerseminar
U15: Canon
Oppnå morgendagens digitale produktivitet i dag!
Rom: Callisto (2. etg, trapp ved Cosmos 3A)
Les mer om Canons utstillerseminar
U16: Knowit
Datadrevne bedrifter gjør lurt i å lytte til magefølelsen også
Rom: Andromeda
Les mer om Knowits utstillerseminar
U17: Genus
Hvordan utvikle med no-code i en enterprise arkitektur – Live utviklingsdemo!
Rom: Meteor
Les mer om Genus utstillerseminar
U18: Intersoft
Gevinstrealisering og prosjektstyring med Microsoft Teams og Power Platform
Rom: Comet
Les mer om Intersofts utstillerseminar
13:00 – 13:15

Kaffepause

13:15 – 14:15

Avslutningsplenum:
Er dataene våre? -og hvor frie er de?

Rom: Cosmos 2 (Se romplan)

Mer om avslutningsplenum

14:15

Slutt faglig program

Vel hjem! smile