Program
Torsdag 28 oktober

Konferansedag 2

Parallellsesjonene er delt inn i tre tematiske spor:

A

– Teknologi og metode

B

– Organisering, ledelse og kompetanse

C

– Mennesket i sentrum

09:00 – 10:00

Parallellsesjon 3

sesjon 3A:
Datadrevet innovasjon. IoT i offentlig sektor – hva skjer?

sesjon 3B:
Kompetanse for å forbli relevant i framtidens arbeidsmarked

sesjon 3C:
Datademokratiet – trusler og muligheter

10:00 – 10:30
Kaffe og pausemat
10:30 – 11:30
Parallellsesjon 4

sesjon 4A:
Vellykkede digitale pandemihistorier

sesjon 4B:
Bærekraftig digitalisering i offentlig sektor

sesjon 4C:
Hvem har ansvar for digitalt utenforskap?

11:30 – 12:30

Lunsj
12:30 – 13:00
Utstillerseminar
13:00 – 13:15

Kaffepause

13:15 – 14:15

Avslutningsplenum: Hvorfor går det så sakte?

Mer om avslutningsplenum

14:15

Slutt faglig program

Vel Hjem! smile