Program 2024
Torsdag 24. oktober

Konferansedag 2

Parallellsesjonene er delt inn i tre tematiske spor:

A

FLÅTEN – Tillit (og samarbeid)

B

SKATTEN – Teknologi

C

STORMEN – Trusler

09:00 – 10:00

Parallellsesjon 3

sesjon 3A:
Innovasjon som virker: Fra produktteam til tverrsektorielle produkter

sesjon 3B:
Bli oppdatert på digitale lommebøker

sesjon 3C:
Digital utmattelse – er det offentlige bidragsytere til digital overdose?

10:00 – 10:30

Kaffe og pausemat

10:30 – 11:30
Parallellsesjon 4

sesjon 4A:
Ulike tilnærminger og strategier til å håndtere legacy applikasjoner

sesjon 4B:
Hvordan inspirerer vi til en entreprenøriell offentlig sektor? 

sesjon 4C:
Her vil det bli annonsert et aktuelt tema til høsten

Spor: Årets tidsaktuelle tema

Les mer om sesjon 4C

11:30 – 12:30

Lunsj

12:30 – 13:00

Utstillerseminar
Annonseres senere

13:00 – 13:15

Kaffepause

13:15 – 14:15

Avslutningsplenum:
Annonseres senere
Rom: Cosmos 2 (Se romplan)

14:15

Slutt faglig program

Vel hjem! smile