Program 2023
Torsdag 26. oktober

Konferansedag 2

Parallellsesjonene er delt inn i tre tematiske spor:

A

– Teknologiske muligheter

B

– Samarbeid

C

– Miljømessig, sosial og teknisk bærekraft

09:00 – 10:00

Parallellsesjon 3

sesjon 3A:
ID-lommebøkene kommer, er du klar?

sesjon 3B:
Nytt og nyttig fra kommunesektoren!

sesjon 3C:
Digitalt utenforskap – fra problembeskrivelse til løsning

10:00 – 10:30
Kaffe og pausemat
10:30 – 11:30
Parallellsesjon 4

sesjon 4A:
Erfaring med lavkodeverktøy (low-code/no-code)

sesjon 4B:
Åpen til høsten 

Spor: Årets tidsaktuelle tema

Les mer om sesjon 4B

sesjon 4C:
Informasjonssikkerhet – cybersikkerhet

11:30 – 12:30

Lunsj
12:30 – 13:00
Utstillerseminar
(Paralleller)
13:00 – 13:15

Kaffepause

13:15 – 14:15

Avslutningsplenum:

Programleder: Selda Ekiz

14:15

Slutt faglig program

Vel hjem! smile