Program 2023
Torsdag 26. oktober

Konferansedag 2

Programmet for NOKIOS 2024 er ennå ikke klart.
Informasjonen på denne siden gjelder forrige konferanse som ble arrangert 24.–26. oktober 2023.

Parallellsesjonene er delt inn i tre tematiske spor:

A

– Teknologiske muligheter

B

– Samarbeid

C

– Miljømessig, sosial og teknisk bærekraft

09:00 – 10:00

Parallellsesjon 3 ( Se romplan )

sesjon 3A:
ID-lommebøkene kommer, er du klar?

Spor:
A
Rom: Cosmos 3A

Les mer om sesjon 3A

sesjon 3B:
Nytt og nyttig fra kommunesektoren!

Spor:
B
Rom: Cosmos 3C

Les mer om sesjon 3B

sesjon 3C:
Digitalt utenforskap – fra problembeskrivelse til løsning

Spor:
C
Rom: Cosmos 2

Les mer om sesjon 3C

10:00 – 10:30
Kaffe og pausemat
10:30 – 11:30
Parallellsesjon 4 ( Se romplan )

sesjon 4A:
Erfaring med lavkodeverktøy (low-code/no-code)

Spor:
A
Rom: Cosmos 3A

Les mer om sesjon 4A

sesjon 4B:
Eierskapsinformasjon: Den skjulte nøkkelen til åpenhet og tillit 

Spor: Årets tidsaktuelle tema
Rom: Cosmos 2

Les mer om sesjon 4B

sesjon 4C:
Informasjonssikkerhet – cybersikkerhet

Spor:
C
Rom: Cosmos 3C

Les mer om sesjon 4C

11:30 – 12:30

Lunsj
12:30 – 13:00
Utstillerseminar ( Se romplan )
(Paralleller)

U10: Intersoft
De menneskelige ressursene i prosjektene: Hvordan få oversikt over ressursbehov og kapasitet.
Rom: Eclipse
Les mer om Intersofts utstillerseminar
U11: Twoday
Veien til twoday: Erfaringer med bruk av AI som en del av organisatoriske endringer
Rom: Cosmos 3C
Les mer om Twodays utstillerseminar
U12: Genus
Fremtidens saksbehandling: Reduser behandlingstid fra uker til minutter
Rom: Cosmos 3A
Les mer om Genus utstillerseminar
U13: Arribatec
Bedre offentlige tjenester ved hjelp av digitalisert virksomhetsstyring?
Rom: Titan (2. etg.)
Les mer om Arribatecs utstillerseminar
U14: Knowit
Forskningsfunn: Hvordan benyttes Generativ AI av smidige team i offentlig sektor
Rom: Cosmos 2
Les mer om Knowits utstillerseminar
U15: Salesforce
Topp trender og digitale innovasjoner aktuelt for offentlig sektor
Rom: Meteor
Les mer om Salesforces utstillerseminar
U16: Simplifai
Kriser møtt med kunstig intelligens: oppdag Simplifais AI-drevne løsninger i uforutsette tider
Rom: Comet
Les mer om Simplifais utstillerseminar
U17: Puzzlepart
Wow! 5 måter Microsoft Power Platform faktisk lar deg gjøre mer med mindre
Rom: Andromeda
Les mer om Puzzleparts utstillerseminar
U18: 3stepIT
Sirkulær IT i praksis
Rom: Vega
Les mer om 3stepITs utstillerseminar
13:00 – 13:15

Kaffepause

13:15 – 14:15

Avslutningsplenum:
Sosial bærekraft gjennom digitalisering og KI
(panel)

Rom: Cosmos 2 (Se romplan)
Programleder: Selda Ekiz
Mer om avslutningsplenum

14:15

Slutt faglig program

Vel hjem! smile