NOKIOS
Informasjon for foredragsholdere

(Siden vil bli oppdatert for 2024)

Er du foredragsholder på NOKIOS 2023?

Her følger det mye, men VIKTIG informasjon!

Kort oppsummert:

 1. Vi er veldig glade for at du vil bidra på NOKIOS!
 2. Dersom du ikke har sendt inn bilde og bio til din kontakt – så ha bilde og kort bio av deg selv klar før du går inn og registrerer deg som foredragsholder til årets konferanse
 3. Registrer deg til konferansen som foredragsholder.
 4. I samme skjema kan du gi en kort presentasjon av hva du skal snakke om, og godkjenne publiseringsavtale.
 5. Hold et gnistrende godt foredrag 🙂

Tema

Tema for NOKIOS 2023 er Teknologi i menneskets tjeneste

Generell informasjon om refusjon av reiseutgifter i forbindelse med bidrag på NOKIOS:

 • Reiseregninger skal sendes inn snarest mulig og senest en måned etter at reisen er avsluttet. Ta kontakt for mer info om hvordan dette gjøres.
 • Alle utlegg må være avklart med NOKIOS prosjektleder før reisen gjennomføres
 • Foredragsholdere som skal ha dekket reise og eventuelle kostnader i forbindelse med reise, må sende inn manuell reiseregning med kvitteringer som dokumenterer utleggene.
 • Foredragsholdere er ikke omfattet av statens reiseregulativ, og har derfor ikke krav på kost- og kilometergodtgjørelse. I enkelte tilfeller kan dette imidlertid avtales spesielt.
  NB. Ettersom kost- og kilometergodtgjørelse er skattepliktig anbefales ikke dette til personer uten norsk skattekort på grunn av lang behandlingstid ved skattepliktsvurdering.

Konferansedeltakelse:

Vi vil gjerne at våre bidragsytere deltar på hele NOKIOS!

Alle foredragsholdere melder seg på konferansen her. (Du kan også laste opp bilde/bio og signere publiseringsavtale her):

Kontaktperson og ansvarlig

Alle programpostene har 2 ansvarlige, oftest medlemmer i NOKIOS programråd. Disse har ansvar for planlegging og gjennomføring av kurs/ws/sesjon. Disse er din kontakt dersom det er noe du lurer på.

Praktisk gjennomføring

Tidsrammer og disposisjon

Kurs har en tidsramme på 2 timer, workshops 4 timer. Maksimal tidsramme på sesjoner og plenum er 60 minutter.
Innholdet skal være praktisk rettet, ‘matnyttige’, gi nye ideer og stimulere til bedre utnyttelse av IKT i offentlig sektor. Vær tydelig på hva deltakerne skal få ut av kurset/workshopen/sesjonen.

Legg opp til å aktivisere deltakerne, f.eks. ved å presentere noen spissformulerte spørsmål. Sett av tid til kommentarer, diskusjoner og spørsmål. Vær nøye med å holde tiden dere har fått tildelt. I det virtuelle rommet er tidsrammen absolutt og programposten avsluttes når tiden er ute.
Arbeidet i kurset/workshopen/sesjonen kan være som følger:

 1. Kort åpning (ved ansvarlig)
 2. Målsetting, opplegg og rammer (tid for spørsmål osv.), maks 5 minutter
 3. Presentasjon(er)
 4. Tid til spørsmål/svar, kommentarer og diskusjoner
 5. Oppsummering (ved ansvarlig) og informere om bidrag til veldedig formål (erstatter gave i 2023)

Utstyr i rom

NB! Foredragsholdere på kurs/workshops og utstillerseminar må medbringe egen PC for presentasjon.

Innmeldt romoppsett (gruppebord/klasserom/kino), mikrofoner og annet utstyr (postit, tusjer, flipover, strømkontakt til PC-er) blir meldt inn av ansvarlig og koordinert med konferansesekretariatet og hotellet.

For konferansen onsdag og torsdag vil presentasjon ligge klar på PC i salen. En tekniker vil bistå med lyd, presentasjoner og innmeldte spørsmål fra deltakere via appen.

Bilde og kort bio

Vi presenterer konferansens foredragsholdere med bilde og biografi (kompetanse) på nettsiden. Dette benyttes også i forbindelse med markedsføringen av konferansen.

Informasjon om ditt foredrag

For å velge riktig kurs/ws/sesjon er det absolutt nødvendig med en mer utfyllende beskrivelse av ditt foredrag på nokios.no.

Beskrivelsen bør inneholde målgruppe, nivå, hovedfokus, innholdselementer og presentasjonsform/arbeidsmåte/tidsbruk. Formulering av teksten skal være selgende og med litt snert (max 450 ord) 🙂

Presentasjoner

Deltakerne vil gjerne ha mulighet til å se presentasjonen din på den virtuelle konferanseportalen.
Last opp presentasjonen i mappen NOKIOS 2023 presentasjoner senest 3 dager før presentasjon.

Opptak

Opptak av plenum og sesjoner ligger i konferanseportalen ut året, og vil finnes på NOKIOS sin YouTube-kanal etter 1. januar 2024.

Avtale om publisering

Alt materiale som presenteres under konferansen må være opphavsrettslig klarert.
NOKIOS inngår avtale med foredragsholderne om tilgjengeliggjøring av presentasjonene på konferanseportalen, nokios.no og på vår YouTube-kanal. Avtalen inngås samtidig som du registrerer deg til konferansen.

Markedsføring av egen sesjon

Sesjonene konkurrerer om deltakerne.
Gode beskrivelser trekker folk!
Hjelp oss ved å markedsføre foredraget ditt på Facebook, Twitter, LinkedIn, egne nettverk eller nyhetsbrev i god tid før konferansen.
Det er viktig å skape interesse rundt ditt bidrag og dermed skaffe mange tilhørere.
Denne type aktivitet styrker også interessen for NOKIOS generelt.

 

Foredragsholdere bes sende et opptak som vi brander og bruker på sosiale medier som markedsføring av konferansen.

Vi setter pris på hjelpen med å promotere NOKIOS-konferansen.

Det vi gjerne vil at du skal si til kamera, er inndelt i tre hovedpunkter. De må ikke fremføres ordrett.

Si noen ord om hva foredraget ditt handler om. Hold det kort, max 1 minutt totalt. En kort presentasjon av problemstillingen foredraget ditt utforsker er midt i blinken.

 1. Følg så på med «Mitt navn er *NAVN* og jeg er *TITTEL*
 2.  Fortell hva du skal snakke om.
 3. Og «Bli med på NOKIOS som handler om «Teknologi i menneskets tjeneste».»

Ikke tenk for mye på videokvaliteten. En smarttelefon er perfekt. Det som teller er ikke hvilket kamera du bruker, men hva du sier (og at du ønsker velkommen med et smil). Hvis det er til hjelp, kan du bruke disse tipsene til å lage videoen.

 • Finn et stille sted
 • Film med kameraet horisontalt
  eksempelbilde video
 • Inkluder toppen av hodet, og ned til midten av brystkassen
 • Hvis lyset er lite flatterende, forsøk med å skru av lysene og still deg foran et vindu – med dagslyset imot deg. Eller stå utendørs.

Last opp ditt opptak her eller send på e-post til mari.l.bye@ntnu.no

Gjennomføringen

Alle programpostene går på Clarion Hotel Trondheim. Konferansen onsdag og torsdag streames i konferanseportalen på oppsatt tid i programmet. Foredragsholderne vil også få tilgang til portalen og kunne svare på spørsmål fra deltakerne underveis. Egen veiledning til portalen vil bli gitt. Hvert rom vil ha en egen teknisk ansvarlig som dere kan kontakte dersom dere har noen spørsmål av teknisk art knyttet til presentasjonen/gjennomføringen av sesjonen.

Er det noe informasjon du savner på denne siden? Vi setter stor pris på om du gir oss tips! mari.l.bye@ntnu.no