Er du foredragsholder på NOKIOS 2020?

Her følger det mye, men VIKTIG informasjon!

Kort oppsummert:

 1. Vi er veldig glad for at du vil bidra på NOKIOS!
 2. Dersom du ikke har sendt inn bilde og bio til din kontakt – så ha bilde og kort bio av deg selv klar før du går inn og registrerer deg som foredragsholder til årets konferanse
 3. Registrer deg til konferansen som foredragsholder, meld deg på de sosiale arrangementene og reserver hotellrom.
 4. I samme skjema kan du gi en kort presentasjon av hva du skal snakke om, og godkjenne publiseringsavtale.
 5. Kort tid før konferansestart vil du få tilsendt invitasjon på epost om å laste opp din presentasjon.
 6. Hold et gnistrende godt foredrag 😀

Tema

Tema for NOKIOS 2020 er Bærekraftig digitalisering etter den nordiske modellen. Vi har spesielt fokus på bærekraft og det spesielle aspektet rundt tillit som vi har til hverandre og offentlige tjenester i norden.

Reise og opphold:

NOKIOS prøver å holde utgiftene nede slik at vi kan tilby så lav kursavgift som mulig – slik at flest mulig av målgruppen kan delta på konferansen.
Vi håper derfor at de fleste av våre foredragsholdere får dekket reise og opphold av arbeidsgiver eller andre.
Får du ikke dekket utgifter, sender du inn reiseregning med kvitteringer.
Bruk reiseregningsblanketten for utfylling og send til prosjektleder eli.vinogradoff@ntnu.no
NOKIOS kan dekke reise og opphold for maksimalt to personer per sesjon.
For antall personer på kurs og ws vurderes dette i hvert enkelt tilfelle.
Oppholdsutgifter ut over det som er nødvendig for å gjennomføre egen sesjon, kan dessverre ikke dekkes av NOKIOS.

Generell informasjon om refusjon av reiseutgifter i forbindelse med bidrag på NOKIOS:

 • Reiseregninger skal sendes inn snarest mulig og senest en måned etter at reisen er avsluttet.
 • Foredragsholdere som skal ha dekket reise og eventuelle kostnader i forbindelse med reise, må sende inn manuell reiseregning med kvitteringer som dokumenterer utleggene.
 • Alle utlegg må være avklart med NOKIOS prosjektleder før reisen gjennomføres
 • Foredragsholdere er ikke omfattet av statens reiseregulativ, og har derfor ikke krav på kost- og kilometergodtgjørelse. I enkelte tilfeller kan dette imidlertid avtales spesielt.
  NB. Ettersom kost- og kilometergodtgjørelse er skattepliktig anbefales ikke dette til personer uten norsk skattekort på grunn av lang behandlingstid ved skattepliktsvurdering.

Konferansedeltakelse:

Vi vil gjerne at våre bidragsytere deltar på hele NOKIOS!
Vi dekker konferanseavgiften for inntil to personer per sesjon.

Alle foredragsholdere melder seg på konferansen her. (Du kan også laste opp bilde/bio og signere publiseringsavtale her):

Registrering

I påmeldingen kan du velge mellom følgende registreringer for foredragsholdere:

 • Foredragsholder kurs/workshop – tirsdag (dvs. deltar kun tirsdag)
 • Foredragsholder kurs/workshop – alle dager (dvs. deltar hele konferansen)

 

 • Foredragsholder sesjon – onsdag og torsdag (deltar kun ons/tors)
 • Foredragsholder sesjon – alle dager (deltar på hele konferansen)

 

 • Foredragholder plenum – onsdag og torsdag (deltar kun ons/tors)
 • Foredragsholder plenum – alle dager (deltar på hele konferansen)

  • Alle dager programkomite med innlegg

  Vi ser gjerne at foredragsholderne deltar på hele konferansen, men av økonomiske årsaker tar vi 900,- per dag for de dagene du er på NOKIOS utover den dagen du selv skal bidra. Dette er kostpris som dekker dagpakke på hotellet og administrasjonsgebyr til NTNU konferanser.

  Kontaktperson og ansvarlig

  Alle programpostene har 1-2 ansvarlige, oftest medlemmer i NOKIOS programråd. Disse har ansvar for planlegging og gjennomføring av kurs/ws/sesjon. Dette er din kontaktperson dersom det er noe du lurer på.

  Praktisk gjennomføring

  Hybrid konferansegjennomføring

  På grunn av Coronapandemien og smitteverntiltak i forhold til dette blir konferansen arrangert på Clarion hotel Trondheim og virtuelt i konferanseplattformen OnAIR. Plenum og sesjoner vil streames fra hotellet, slik at vi håper at de fleste foredragsholderne kommer dit. Kan du ikke komme til Trondheim, kan du delta live via zoom eller sende inn opptak av ditt bidrag som vil vises til deltakerne. Sender du inn et opptak – skal du likevel delta virtuelt i plattformen under sesjonen for å kunne svare på spørsmål fra deltakerne etter bidraget. Det vil bli gitt en enkel gjennomgang av portalen og foredragsholders muligheter i god tid før konferansen starter.
  Når det gjelder kurs og workshops tirsdag, vil det variere fra post til post om disse kjøres rent virtuelt eller som hybrid. Dette vil vi komme tilbake til i august/september.

  Tidsrammer og disposisjon

  Kurs har en tidsramme på 2 timer, workshops 4 timer. Maksimal tidsramme på sesjoner og plenum er 60 minutter.
  Innholdet skal være praktisk rettet, ‘matnyttige’, gi nye ideer og stimulere til bedre utnyttelse av IKT i offentlig sektor. Vær tydelig på hva deltakerne skal få ut av kurs/ws/sesjonen.

  Legg opp til å aktivisere deltakerne, f.eks ved å presentere noen spissformulerte spørsmål. Sett av tid til kommentarer, diskusjoner og spørsmål. Vær nøye med å holde tiden dere har fått tildelt. I det virtuelle rommet er tidsrammen absolutt og sesjonen avsluttes når tiden er ute.
  Arbeidet i kurs/ws/sesjonene kan være som følger:

  1. Kort åpning (ved ansvarlig)
  2. Målsetting, opplegg og rammer (tid for spørsmål osv). Maks 5 minutter
  3. Presentasjon(er)
  4. Tid til spørsmål/svar, kommentarer og diskusjoner
  5. Oppsummering (ved ansvarlig) og gi gave til foredragholderne

  Bilde og kort bio

  Vi presenterer konferansens foredragsholdere med bilde og biografi (kompetanse) på nettsiden. Dette benyttes også i forbindelse med markedsføringen av konferansen.

  Informasjon om ditt foredrag

  For å velge riktig kurs/ws/sesjon er det absolutt nødvendig med en mer utfyllende beskrivelse av ditt foredrag på nokios.no.
  Beskrivelsen bør innholde målgruppe, nivå, hovedfokus, innholdselementer og presentasjonsform/arbeidsmåte/tidsbruk. Formulering av teksten skal være selgende og med litt snert (max 450 ord) 🙂

  Presentasjoner

  Deltakerne vil gjerne ha mulighet til å se presentasjonen din på nokios.no
  Send presentasjonen på epost til vår sjefskoordinator for teknisk crew eller last den opp når du får tilsendt invitasjon på epost.

  Opptak

  Plenum og alle sesjoner under konferansen (onsdag og torsdag) streames, og det legges ut opptak på nokios.no i etterkant.

  Avtale om publisering

  Alt materiale som presenteres under konferansen må være opphavsrettslig klarert.
  NOKIOS inngår avtale med foredragsholderne om tilgjengeliggjøring av presentasjonene på nokios.no og på vår youtube-kanal. Avtalen inngås samtidig som du registrerer deg til konferansen.

  Markedsføring av egen sesjon

  Sesjonene konkurrerer om deltakerne.
  Gode beskrivelser trekker folk!
  Markedsfør gjerne foredaget ditt på Facebook, Twitter, LinkedIn, egne nettverk eller nyhetsbrev i god tid før konferansen.
  Det er viktig å skape interesse rundt ditt bidrag og dermed skaffe mange tilhørere.
  Denne type aktivitet styrker også interessen for NOKIOS generelt.

  Gjennomføringen

  Hver sal vil ha en egen teknisk ansvarlig som dere kan kontakte dersom dere har noen spørsmål av teknisk art knyttet til presentasjonen. Teknisk ansvarlig for hver sal legges ut på nettsidene så snart dette er klart. Konferansesekretariat vil også være Speaker-Ready-room under konferansen. (Se kart.) Her kan du laste opp presentasjon, og teste at presentasjonen fungerer som den skal. Har du noen spørsmål så ta gjerne kontakt med prosjektleder Eli Vinogradoff.

  Bruk av egen pc/mac til presentasjon
  På kurs og workshops tar dere med egne pc/mac til presentasjon.

  På  konferansens sesjoner og i plenum vil det være en pc i auditoriet/salen der presentasjonen er lastet opp og ligger klar til bruk.

  Lykke til!

  Er det noe informasjon du savner på denne siden? Vi setter stor pris på om du gir oss tips! elivin@ntnu.no