Program 2021
Onsdag 27 oktober

Konferansedag 1

Parallellsesjonene er delt inn i tre tematiske spor:

A

– Teknologi og metode

B

– Organisering, ledelse og kompetanse

C

– Mennesket i sentrum

09:00 – 10:00

Registrering

10:00 – 11:30

Åpningsplenum: Ny digital normal

Rom: Cosmos 2 (Se romplan)

Mer om åpningsplenum

11:30 – 12:00

Kaffe og pausemat

12:00 – 13:00

Parallellsesjon 1 ( Se romplan )

sesjon 1A:
Moderne europeisk forvaltning gjennom plattformer og digitale økosystemer

Spor:
A
Rom: Cosmos 2

Les mer om sesjon 1A

sesjon 1B:
Sammenhengende tjenester. Er det liv i livshendelsene?

Spor:
B
Rom: Cosmos 3A

Les mer om sesjon 1B

sesjon 1C:
Praktisk håndtering av sikkerhetsbrudd og dataangrep

Spor:
C
Rom: Cosmos 3C

Les mer om sesjon 1C

13:00 – 14:00
Lunsj
14:00 – 14:30

Utstillerseminar ( Se romplan )
(Paralleller)

Accenture & Bærum kommune
Pandemien har endret på alt vi tok for gitt – hvordan løser vi fremtidens utfordringer? Rom: Vega
Les mer om Accentures utstillerseminar
Bouvet
Individets vs samfunnets interesse – i en ny tid Rom: Cosmos 3A
Les mer om Bouvets utstillerseminar
Brønnøysundregistrene
Sammen gjør vi det enklere å starte og drive bedrift! Rom: Comet
Les mer om Brregs utstillerseminar
Capgemini og Sjøfartsdirektoratet
«Heller strengt enn stengt!» fra vedtak til lansering av løsning på 10 dager Rom: Andromeda
Les mer om utstillerseminaret med Capgemini og Sjøfartsdirektoratet
Digdir
Bygg sammenhengende tjenester med dagens fellesløsninger! Rom: Cosmos 2
Les mer om Digdirs utstillerseminar
Netcompany:
Modulus Barn – et nytt fagsystem for det kommunale barnevernet i Norge. Rom: Callisto
Les mer om Netcompanys utstillerseminar
Sopra Steria
Lederskap i møtet med det smidige skiftet Rom: Cosmos 3C
Les mer om Sopra Sterias utstillerseminar
Telenor:
Det utadvendte sykehuset – for et bærekraftig helsevesen Rom: Meteor
Les mer om Telenors utstillerseminar
14:30 – 15:00
Kaffe/Besøke utstillere
15:00 – 16:00
Plenum 2: Norge i det nye digitale Europa

Rom: Cosmos 2 (Se romplan)

Mer om plenum 2

16:00 – 16:30

Kaffe & pausemat/Besøke utstillere

16:30 – 17:30
Parallellsesjon 2 ( Se romplan )

sesjon 2A:
Hvordan påvirker Schrems II digitaliseringstakten

Spor:
A
Rom: Cosmos 3A

Les mer om sesjon 2A

sesjon 2B:
Digital ledelse – lede personer som jobber på uforutsigbart sted

Spor:
B
Rom: Cosmos 2

Les mer om sesjon 2B

sesjon 2C:
Sammenhengende tjenester – vår tids største forvaltningsreform?

Spor:
C
Rom: Cosmos 3C

Les mer om sesjon 2C

17:30
Slutt faglig program

Sosialt program:

19:00

Aperitiff i utstillerområdet
19:30