Program
Onsdag 27 oktober

Konferansedag 1

Parallellsesjonene er delt inn i tre tematiske spor:

A

– Teknologi og metode

B

– Organisering, ledelse og kompetanse

C

– Mennesket i sentrum

09:00 – 10:00

Registrering

10:00 – 11:30

Åpningsplenum: Ny digital normal

Rom: Cosmos 2 (Se romplan)

Mer om åpningsplenum

11:30 – 12:00

Kaffe og pausemat

12:00 – 13:00

Parallellsesjon 1 ( Se romplan )

sesjon 1A:
Moderne europeisk forvaltning gjennom plattformer og digitale økosystemer

Spor:
A
Rom: Cosmos 2

Les mer om sesjon 1A

sesjon 1B:
Sammenhengende tjenester. Er det liv i livshendelsene?

Spor:
B
Rom: Cosmos 3A

Les mer om sesjon 1B

sesjon 1C:
Praktisk håndtering av sikkerhetsbrudd og dataangrep

Spor:
C
Rom: Cosmos 3C

Les mer om sesjon 1C

13:00 – 14:00
Lunsj
14:00 – 14:30
Utstillerseminar
(Paralleller)

Accenture
Pandemien har endret på alt vi tok for gitt – hvordan løser vi fremtidens utfordringer?
Les mer om Accentures utstillerseminar
Bouvet
Individets vs samfunnets interesse – i en ny tid
Les mer om Bouvets utstillerseminar
Brønnøysundregistrene
Sammen gjør vi det enklere å starte og drive bedrift!
Les mer om Brregs utstillerseminar
Capgemini og Sjøfartsdirektoratet
«Heller strengt enn stengt!» fra vedtak til lansering av løsning på 10 dager
Les mer om utstillerseminaret med Capgemini og Sjøfartsdirektoratet
Digdir
Bygg sammenhengende tjenester med dagens fellesløsninger!
Les mer om Digdirs utstillerseminar
Netcompany:
Modulus Barn – et nytt fagsystem for detkommunale barnevernet i Norge.
Les mer om Netcompanys utstillerseminar
Sopra Steria
Lederskap i møtet med det smidige skiftet
Les mer om Sopra Sterias utstillerseminar
Telenor:
Det utadvendte sykehuset – for et bærekraftig helsevesen
Les mer om Telenors utstillerseminar
14:30 – 15:00
Kaffe/Besøke utstillere
15:00 – 16:00
Plenum 2: Norge i det nye digitale Europa

Rom: Cosmos 2 (Se romplan)

Mer om plenum 2

16:00 – 16:30

Kaffe & pausemat/Besøke utstillere

16:30 – 17:30
Parallellsesjon 2 ( Se romplan )

sesjon 2A:
Hvordan påvirker Schrems II digitaliseringstakten

Spor:
A
Rom: Cosmos 3A

Les mer om sesjon 2A

sesjon 2B:
Digital ledelse – lede personer som jobber på uforutsigbart sted

Spor:
B
Rom: Cosmos 2

Les mer om sesjon 2B

sesjon 2C:
Åpen til høsten

Spor:
C
Rom: Cosmos 3C

Les mer om sesjon 2C

17:30
Slutt faglig program

Sosialt program:

19:00

Aperitiff i utstillerområdet
19:30