Program
Onsdag 27 oktober

Konferansedag 1

Parallellsesjonene er delt inn i tre tematiske spor:

A
– Teknologi og metode
B
– Organisering, ledelse og kompetanse
C
– Mennesket i sentrum

09:00 – 10:00

Registrering

10:00 – 11:30

Åpningsplenum: Ny digital normal

Mer om åpningsplenum

11:30 – 12:00

Kaffe og pausemat

12:00 – 13:00

Parallellsesjon 1
sesjon 1A: Moderne europeisk forvaltning gjennom plattformer og digitale økosystemer
sesjon 1B: Sammenhengende tjenester. Er det liv i livshendelsene?
sesjon 1C: Praktisk håndtering av sikkerhetsbrudd og dataangrep
13:00 – 14:00
Lunsj
14:00 – 14:30
Utstillerseminar
14:30 – 15:00
Kaffe/Besøke utstillere
15:00 – 16:00
Plenum 2: Norge i det nye digitale Europa

Mer om plenum 2

16:00 – 16:30

Kaffe & pausemat/Besøke utstillere

16:30 – 17:30
Parallellsesjon 2
sesjon 2A: Hvordan påvirker Schrems II digitaliseringstakten
sesjon 2B: Digital ledelse – lede personer som jobber på uforutsigbart sted
sesjon 2C: Åpen til høsten
17:30
Slutt faglig program

Sosialt program:

19:00

Aperitiff i utstillerområdet
19:30
Konferansemiddag