NOKIOS 2021
Sesjoner

I konferansens påmeldingsskjema kan du melde deg på de sesjoner du ønsker å være med på. Du kan også logge deg inn på din registrering og gjøre dette senere, evt. endre dine valg. Dette gjør det lettere for oss å sikre nok plass i hver sesjon og du sikrer din plass i sesjonen.

Sesjonene er delt inn i tre tematiske spor:

A

– Teknologi og metode

B

– Organisering, ledelse og kompetanse

C

– Mennesket i sentrum

Klikk på sesjonene nedenfor for å se full beskrivelse.

Parallellsesjoner 1 – onsdag 27. oktober

Onsdag 27. oktober
12:00–13:00
A

sesjon 1A:
Moderne europeisk forvaltning gjennom plattformer og digitale økosystemer

Les mer om sesjon 1A

Onsdag 27. oktober
12:00–13:00
B

sesjon 1B:
Sammenhengende tjenester. Er det liv i livshendelsene?

Les mer om sesjon 1B

Onsdag 27. oktober
12:00–13:00
C

sesjon 1C:
Praktisk håndtering av sikkerhetsbrudd og dataangrep

Les mer om sesjon 1C

Parallellsesjoner 2 – onsdag 27. oktober

Onsdag 27. oktober
16:30–17:30
A

sesjon 2A:
Hvordan påvirker Schrems II digitaliseringstakten

Les mer om sesjon 2A

Onsdag 27. oktober
16:30–17:30
B

sesjon 2B:
Digital ledelse – lede personer som jobber på uforutsigbart sted

Les mer om sesjon 2B

Onsdag 27. oktober
16:30–17:30
C

sesjon 2C:
Sammenhengende tjenester – vår tids største forvaltningsreform?

Les mer om sesjon 2C

Parallellsesjoner 3 – torsdag 28. oktober

Torsdag 28. oktober
09:00–10:00
A

sesjon 3A:
Datadrevet innovasjon. IoT i offentlig sektor – hva skjer?

Les mer om sesjon 3A

Torsdag 28. oktober
09:00–10:00
B

sesjon 3B:
Kompetanse for å forbli relevant i framtidens arbeidsmarked

Les mer om sesjon 3B

Torsdag 28. oktober
09:00–10:00
C

sesjon 3C:
Datademokratiet – trusler og muligheter

Les mer om sesjon 3C

Parallellsesjoner 4 – torsdag 28. oktober

Torsdag 28. oktober
10:30–11:30
A

sesjon 4A:
Vellykkede digitale pandemihistorier

Les mer om sesjon 4A

Torsdag 28. oktober
10:30–11:30
B

sesjon 4B:
Bærekraftig digitalisering i offentlig sektor

Les mer om sesjon 4B

Torsdag 28. oktober
10:30–11:30
C

sesjon 4C:
Hvem har ansvar for digitalt utenforskap?

Les mer om sesjon 4C