NOKIOS 2022
Sesjoner

I konferansens påmeldingsskjema kan du melde deg på de sesjoner du ønsker å være med på. Du kan også logge deg inn på din registrering og gjøre dette senere, evt. endre dine valg. Dette gjør det lettere for oss å sikre nok plass i hver sesjon og du sikrer din plass i sesjonen.

Sesjonene er delt inn i tre tematiske spor:

A

– Menneske og samfunn

B

– Organisasjon og ledelse

C

– Teknologi og løsninger

Klikk på sesjonene nedenfor for å se full beskrivelse.

Parallellsesjoner 1 – onsdag 26. oktober

Onsdag 26. oktober
12:00–13:00
A

sesjon 1A:
Hvordan skaper data og datadeling verdi for mennesker og samfunn?

Les mer om sesjon 1A

Onsdag 26. oktober
12:00–13:00
B

sesjon 1B:
Hvorfor bli en datadrevet virksomhet og hvordan komme dit?

Les mer om sesjon 1B

Onsdag 26. oktober
12:00–13:00
C

sesjon 1C:
Skytjenester i offentlig sektor – sammen er vi sterke?

Les mer om sesjon 1C

Parallellsesjoner 2 – onsdag 26. oktober

Onsdag 26. oktober
16:30–17:30
A

sesjon 2A:
It-juss for dummies; EU-lovgivning om deling og bruk av data

Les mer om sesjon 2A

Onsdag 26. oktober
16:30–17:30
B

sesjon 2B:
Digitale fellesløsninger

Les mer om sesjon 2B

Onsdag 26. oktober
16:30–17:30
C

sesjon 2C:
5G – so what? Hvordan kan det bidra til effektivitet, løse eldrebølgen og redusere klimaavtrykket?

Les mer om sesjon 2C

Parallellsesjoner 3 – torsdag 27. oktober

Torsdag 27. oktober
09:00–10:00
A

sesjon 3A:
Smartby: Datadrevet innsikt for bærekraftige byer

Les mer om sesjon 3A

Torsdag 27. oktober
09:00–10:00
B

sesjon 3B:
Smidig transformasjon av virksomheter – erfaringer på godt og vondt

Les mer om sesjon 3B

Torsdag 27. oktober
09:00–10:00
C

sesjon 3C:
Digitale økosystem – knyttet til praktiske løsninger på ulike områder

Les mer om sesjon 3C

Parallellsesjoner 4 – torsdag 27. oktober

Torsdag 27. oktober
10:30–11:30
A

sesjon 4A:
En av ti kan ikke bruke offentlige digitale løsninger. Hva gjør det med dem og samfunnet vårt?

Les mer om sesjon 4A

Torsdag 27. oktober
10:30–11:30
B

sesjon 4B:
Innovative digitale løsninger – teori og eksempler fra offentlig sektor 

Les mer om sesjon 4B

Torsdag 27. oktober
10:30–11:30
C

sesjon 4C:
Et felles kompetanseløft for digital transformasjon i offentlig sektor

Les mer om sesjon 4C