NOKIOS 2024
Sesjoner

I konferansens påmeldingsskjema kan du melde interesse for de sesjonene du ønsker å være med på. Du kan også logge deg inn på din registrering og gjøre dette, evt. endre dine valg, senere.
Sesjonene er delt inn i tre tematiske spor:

A

FLÅTEN – Tillit (og samarbeid)

B

SKATTEN – Teknologi

C

STORMEN – Trusler

Klikk på sesjonene nedenfor for å se full beskrivelse.

Parallellsesjoner 1 – onsdag 23. oktober

Onsdag 23. oktober
12:00–13:00
A

sesjon 1A:
Felles plattform for digitale tjenester, fokus på samarbeid

Les mer om sesjon 1A

Onsdag 23. oktober
12:00–13:00
B

sesjon 1B:
Generativ KI i offentlig sektor – hør erfaringer fra etater som har tatt det i bruk

Les mer om sesjon 1B

Onsdag 23. oktober
12:00–13:00
C

sesjon 1C:
En bærekraftig omstilling av samfunnet – hva gjør offentlig sektor?

Les mer om sesjon 1C

Parallellsesjoner 2 – onsdag 23. oktober

Onsdag 23. oktober
16:30–17:30
A

sesjon 2A:
Deling av data – med konkrete eksempler

Les mer om sesjon 2A

Onsdag 23. oktober
16:30–17:30
B

sesjon 2B:
Erfaringer fra sandkasseprosjekter om generative språkmodeller

Les mer om sesjon 2B

Onsdag 23. oktober
16:30–17:30
C

sesjon 2C:
Sikkerhetsaspekter ved digitalisering

Les mer om sesjon 2C

Parallellsesjoner 3 – torsdag 24. oktober

Torsdag 24. oktober
09:00–10:00
A

sesjon 3A:
Innovasjon som virker: Fra produktteam til tverrsektorielle produkter

Les mer om sesjon 3A

Torsdag 24. oktober
09:00–10:00
B

sesjon 3B:
Bli oppdatert på digitale lommebøker

Les mer om sesjon 3B

Torsdag 24. oktober
09:00–10:00
C

sesjon 3C:
Digital utmattelse – er det offentlige bidragsytere til digital overdose?

Les mer om sesjon 3C

Parallellsesjoner 4 – torsdag 24. oktober

Torsdag 24. oktober
10:30–11:30
A

sesjon 4A:
Ulike tilnærminger og strategier til å håndtere legacy applikasjoner

Les mer om sesjon 4A

Torsdag 24. oktober
10:30–11:30
B

sesjon 4B:
Hvordan inspirerer vi til en entreprenøriell offentlig sektor?

Les mer om sesjon 4B

Torsdag 24. oktober
10:30–11:30
C

sesjon 4C:
Annonseres senere

Les mer om sesjon 4C