Sesjoner

 

S1A


 

 

S1B


 

 

S1C


 

 

S2A


 

 

S2B


 

 

S2C


 

 

S3A


 

 

S3B


 

 

S3C


 

 

S4A


 

 

S4B


 

 

S4C


 

Sesjon 1
onsdag 21. oktober kl. 12:00 – 13:00

Sesjon 1A:
Hvordan kan bruk av data bidra til et bærekraftig samfunn

spor: «Øko/felles fundament»
onsdag 21. oktober kl. 12:00 – 13:00

Sesjonsansvarlige: Kristina Bergstad, Basefarm og Stine Kristiansen, TietoEvry

Trondheim har invitert innbyggerne til en felles dugnad for å skape et bedre og mer bærekraftig miljø.

Gjennom Smartliv jobber Hurum Kraft for at andre kommuner kan gjøre det samme. I begge initiativene blir data brukt for å øke bevisstheten og hjelpe innbyggerne til å ta mer miljøvennlige valg. I Trondheim brukes digitale spor og forbruksmønstre til å beregne innbyggerens karbonavtrykk. Smartliv-appen i fra Asker kommune-eide Hurum Kraft hjelper i første omgang innbyggerne til å optimalisere strøm- og vannforbruk. Begge mener at åpenhet og tilgjengeliggjøring av data vil føre til smartere valg hos innbyggerne.

Sesjon 1B:
Digitalisering for bærekraftig utvikling

spor: «Ledelse i ny tid«
onsdag 21. oktober kl. 12:00 – 13:00

Sesjonsansvarlige: Torbjørn Pedersen, Lillestrøm kommune og Leif Skiftenes Flak, UiA

Digitalisering og bærekraft er sentrale elementer i stadig flere internasjonale, nasjonale og lokale strategier og handlingsplaner. Samtidig er mange nysgjerrige på sammenhengen mellom digitalisering og bærekraft og hvilke konsekvenser fokus på bærekraft har for digitalisering av offentlig sektor i Norge i praksis. Denne sesjonen gir internasjonale, nasjonale og kommunale eksempler på hvordan det arbeides med bærekraftig digitalisering.

Sesjon 1C:
Hva er det nordiske modellen i forhold til tillit og hvordan utnytter vi det?

spor: «Etikk – sikkerhet»
onsdag 21. oktober kl. 12:00 – 13:00

Sesjonsansvarlige: Atle Bergfjord, Netcompany< og Axel Birkeland, Skatteetaten

Beskrivelse kommer

Sesjon 2
onsdag 21. oktober kl. 16:30 – 17:30

Sesjon 2A:
Eierskap til data, mine data, digitale meg-rapporten

spor: «Øko/felles fundament»
onsdag 21. oktober kl. 16:30 – 17:30

Sesjonsansvarlige: Axel Birkeland, Skatteetaten og Jørund Leknes, Kantega

Eierskap til data, mine data, digitale meg-rapporten hva har vi av norske fagpersoner og/eller initativ? Dataforeningen sies å stå for en norsk gren her.

mydata.org/declaration

Sesjon 2B:
Hvor smidig må du være for å overleve?

spor: «Ledelse i ny tid«
onsdag 21. oktober kl. 16:30 – 17:30

Sesjonsansvarlige: Lars Ødegaard, Sopra Streia og Ellen W. Aas, Accenture

Fremtiden tilhører organisasjoner som evner å tilpasse seg endrede rammebetingelser – raskt. Hva kreves for å virkelig skifte gir og bli en smidig organisasjon? COVID-19 har utfordret vår evne til å skifte takt i utvikling av både tjenester og organisering. Vi hører fra noen som har stått i stormen.

KLP og Oslo kommune vil dele sine erfaringer med smidig organisering og hvordan de taklet utfordringene med COVID-19 på hver sin måte.

Siste del av sesjonen blir en diskusjon som styres av strategiprofessor fra BI, Vegard Kolbjørnsrud.

Sesjon 2C:
Digital sårbarhet – Informasjonssikkerhet og personvern

spor: «Etikk – sikkerhet«
onsdag 21. oktober kl. 16:30 – 17:30

Sesjonsansvarlige: Hallstein Husand, datatilsynet og Eirik Vefsnmo, Bouvet

I sesjonen vil vi sette fokus på hvordan man kan lykkes med å bygge og vedlikeholde informasjonssikkerhetskompetanse og gjennom dette forebygge mot digital sårbarhet og sikre best mulige etterlevelse av personvernregelverket.

Vi får høre hvordan sentrale veiledningsaktører jobber for å bidra til at virksomheter skal kunne være mest mulig selvhjulpne, vite hvor de kan søke råd og veiledning og hvordan de kan jobbe for å være mest mulig oppdatert. Det finnes mye veiledningsmateriale hos offentlige myndigheter som veileder innenfor informasjonssikkerhet. I sesjonen søker vi å skaffe oversikt over noe av dette fra noen av de mest sentrale veiledningsaktørene. Vi får også høre hvordan en stor virksomhet har organisert og gjennomført arbeidet med informasjonssikkerhet intern hos seg selv, og hvordan de jobber for å vedlikeholde og oppdatere både rutiner, prosedyrer og kompetanse på området.

Sesjon 3
torsdag 22. oktober kl. 09:00 – 10:00

 Sesjon 3A:
Årets trender innen bruk av ny teknologi i offentlig sektor – NOKIOS Teknologiradar

spor: «Øko/felles fundament»
torsdag 22. oktober kl. 09:00 – 10:00

Sesjonsansvarlige: Lars Erik Antonsen, NAV og Peter Reed, Capgemini

NOKIOS teknologiradar er en årlig undersøkelse som tar temperaturen på bruk av ny teknologi i hele virksomhets-Norge. Vi presenterer også case/erfaringer med bruk av nye teknologier.

Sesjon 3B:
Hurtigdigitalisering på grunn av pandemi

spor: «Ledelse i ny tid»
torsdag 22. oktober kl. 09:00 – 10:00

Sesjonsansvarlig: Jens Norve, Digdir

COVID-19 førte til at offentlig sektor gjennomførte en rekke digitaliseringsprosjekter på rekordtid i løpet av våren 2020. I denne sesjonen vil vi presentere noen eksempler på hvordan de løste noen av de umiddelbare utfordringene som oppsto i kjølvannet av Coronapandemien.

Sesjon 3C:
Datadrevet virksomhet – Hvor datadrevet skal det være? Etikk – bias i AI, Etikkråd for AI

spor: «Etikk – sikkerhet«
torsdag 22. oktober kl. 09:00 – 10:00 Rom:

Sesjonsansvarlige: Hilde K. Storvig, Brønnøysundregistrene og Jens Nørve, Difi

Digitalisering av samfunnet kan ikke løsrives fra politikk og demokratisk styring. Derfor er lovgivningen og andre politiske vedtak både til hinder og hjelp for den som skal digitalisere (- og ikke sjelden til stor frustrasjon!) I Sesjon 3C vil vi diskutere hvordan vi bør se på forholdet mellom demokrati og digitalisering. Bør vi endre på måten vi vedtar lover dersom loven har betydning for digitalisering? Har lovgivere noe å lære fra systemutviklere? Og hvordan skal vi forholde oss i en situasjon der viktig lovgivning som f.eks. GDPR er utenfor det norske politikere kan gjøre noe med?

Sesjon 4
torsdag 22. oktober kl. 10:30 – 11:30

Sesjon 4A:
Den neste endringsbølgen: Digitalisering av det «fysiske»

spor: «Øko/felles fundament»
torsdag 22. oktober kl. 10:30 – 11:30

Sesjonsansvarlige: Leif Wedoe, Telenor, Heidi Furland, Kartverket og Freddy Barstad, NTNU

Norge har oppnådd store samfunnsgevinster ved innføring av digital teknologi for automatisering av informasjonsprosesser. Den neste digitaliseringsbølgen vil i tillegg koble sammen den fysiske og digital verden.

De nye teknologidrevne mulighetene vil kunne løse utfordringer med utslipp og klima, pleietrengende eldre, smarte byer med mer miljøvennlig transport, vei og vedlikehold, fjerndiagnoser og feilretting, og en rekke andre samfunnsnyttige tjenester. Droner, sensorer, autonome enheter, roboter, virtuell og utvidet virkelighet og 5G er eksempler på drivende teknologier.

De første pilotene som tester ut nye teknologier er under arbeid og er klar for bredere anvendelse. Skal Norge lykkes med anvende av de nye teknologiene for samfunnsnytte fordres nye arbeidsmåter og samarbeidsformer mellom offentlig, næringsliv og akademia. Vi må forstå driverne til aktørene i økosystemet. Offentlige innkjøp har store muligheter for å være en innovasjonsdriver, men nye organisasjonsevner må beherskes.

I denne sesjonen ønsker vi (1) å gi eksempler på muligheter disse teknologiene gir, (2) vise innsikter fra forskning på piloter som avdekker at både det offentlige og bedrifter må utvikle nye organisasjonsevner, (3) gjennomføre en paneldiskusjon mellom representanter fra bedrifter og forskning som debatter utfordringer for å lykkes med å skape samfunnsnytte av de nye teknologiske mulighetene.

Sesjon 4B:
Hverdagsdigitalisering – eksempler på mindre, raske innovasjonsprosjekt

spor: «Ledelse i ny tid»
torsdag 22. oktober kl. 10:30 – 11:30

Sesjonsansvarlig: Trond Ingebretsen, Udir og Eva Kjeldal, Computas

«Dette er hverdagsdigitalisering…», sa daværende kommunal og moderniseringsminister Jan Tore til Computerworld (aug. 2017). I denne sesjonen går vi igjennom hvordan «hverdagsdigitalisering» bidrar til innovasjon og inkrementell utvikling. Vi vil se på hvordan skyen bidrar til automatiserte tjenester, hvordan hyppige mindre leveranser bidrar til større kvalitet og smidighet i endringsprosessene og hvordan en liten men viktig løsning for å sikre demokratisk medvirkning i store høringsprosesser er satt opp. Meld deg på sesjonen – få inspirasjon til hvordan du kan bidra i din virksomhets hverdagsdigitalisering.

Sesjon 4C:
Demokrati som hinder for digitalisering?

spor: «Etikk – sikkerhet«
torsdag 22. oktober kl. 10:30 – 11:30

Sesjonsansvarlige: Axel Birkeland og Anne Mette Havaas

Hva betyr det at Norge får et nytt Folkeregister? Som nasjonal felleskomponent binder Folkeregisteret Norge sammen. Strømmen av hendelser gjennom et helt liv, fra fødsel til død, meldes inn fra borgere, virksomheter og gjennom saksbehandling. Informasjonen arkiveres, og påvirker hvilke tjenester borgere får og hvordan vi bygger fremtidens samfunn. For fremtidige generasjoner betyr registerføringen et innblikk i livene vi lever i dag.

Modernisering av Folkeregisteret påvirker samspillet mellom alle som genererer, lagrer og bruker informasjonen i registeret. I lys av dette konkrete moderniseringsinitiativet, vil Skatteetaten, Difi og EVRY snakke om verdien som skapes i en moderne, digitalisert forvaltning og hva samfunnet kan oppnå gjennom effektiv og trygg informasjonsforvaltning gjennom hele verdikjeden.