NOKIOS 2020: Bærekraftig digitalisering etter den nordiske modellen

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
NOKIOS
20. – 22. oktober 2020

NOKIOS vil i år arrangeres som en heldigital konferanse.

Digital gjennomføring

Konferansen kjøres virtuelt på vår konferanseplattform OnAIR. Som virtuell deltaker vil du få tilgang til hele programmet (tirsdag, torsdag) online, kunne delta i diskusjoner via chat, og møte andre deltakere i vår Møtehub. Det vil også bli virtuell utstilling og utstillerseminar, der deltakerne kan snakke med utstillere online.

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Det er en faglig sterk konferanse med representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører som planlegger og utvikler konferansen.

Værnes Respons vant OSDFs Fyrlyktpris 2020!

Værnes Respons vinner Fyrlyktprisen 2020: Elin Wikmark Darell, Solrunn Hårstad og Trond Lundemo (med konfetti)
Værnes Respons vinner Fyrlyktprisen 2020: Elin Wikmark Darell, Solrunn Hårstad og Trond Lundemo (med konfetti) (foto: Morten Wold -Stjørdal kommune,)

Fyrlyktprisen
Vi gratulerer alle involverte i Værnes Respons med årets Fyrlyktpris!

Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris som skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.

Se alle finalistene >>

Foredragsholdere på NOKIOS 2020

Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland

Distrikts- og digitaliseringsminister

Harald Eia
Harald Eia

Programleder

Kari Aina Eik
Kari Aina Eik

FN (OIER)

Lillian Røstad
Lillian Røstad

Sopra Steria

Tore Tennøe
Tore Tennøe

Teknologirådet

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. I 2019 arrangeres konferansen for 13. gang.

Dette er en faglig sterk konferanse – programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Les mer om NOKIOS

Artikler

Etikk og bias i kunstig intelligens

I dag benyttes algoritmer i alt fra å velge ut jobbsøkere til å effektivisere industriprosesser. Hvor datadrevet skal det være, og hvor trenger vi digital etikk?

Les mer

Digitalisering for bærekraft

Konkrete erfaringer fra smarte byer kan hjelpe Norge til å komme nærmere en oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Vi møtte to eksperter fra hver sine felt til en samtale om temaet.

Les mer

Partnerskap for bedre og raskere innovasjon

Vi står i dag overfor en ny bølge innen anvendelse av digital teknologi: den intelligente koordineringen. Her kobles den fysiske og digitale verden sammen ved hjelp av 5G, tingenes internett og kunstig intelligens. Mulighetene er mange, men hvordan kan man best og raskest hente ut samfunnsnytte av den nye teknologien

Les mer

Samarbeidspartnere