NOKIOS 2020: Bærekraftig digitalisering etter den nordiske modellen

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
NOKIOS
20. – 22. oktober 2020

NOKIOS vil i år arrangeres som en hybrid konferanse.

Hybridløsning

200 personer kan fysisk delta på årets konferanse Clarion i Trondheim. I tillegg vil konferansen kjøres virtuelt på vår konferanseplattform OnAIR. Som deltaker kan du velge om du vil delta fysisk i Trondheim eller virtuelt i OnAIR. Som virtuell deltaker vil du få tilgang til hele programmet online, kunne delta i diskusjoner i sal via chat, og møte andre deltakere i vår Møtehub. Det vil også bli virtuell utstilling og utstillerseminar, der deltakerne kan snakke med utstillere online.

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Det er en faglig sterk konferanse med representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører som planlegger og utvikler konferansen.

Fyrlyktprisen 2020

Offentlig sektors dataforum (OSDF) deler ut den 17. fyrlyktprisen på NOKIOS i år.

Les mer og foreslå din kandidat>>

Hoppende glad vinner fra Brønnøysundregistrene

VINNER 2019: «Felles datakatalog (FDK)», Brønnøysundregistrene

Øvrige finalister: «Digitalt samarbeid Offentlig Privat (DSOP)» og «Digitalt forenklet forelegg«

Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris som skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.

Les mer om alle 2019-finalistene >>

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. I 2019 arrangeres konferansen for 13. gang.

Dette er en faglig sterk konferanse – programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Les mer om NOKIOS

Artikler

Fra kartdata til virtuell virkelighet

I Lillestrøm har Skedsmo kommune de siste årene etablert et geodatamiljø som ønsker å fremstå som et av landets ledende på området.

Les mer

Nav i datafronten for nye offentlige tjenestert

Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) er langt fremme i arbeidet med å dele data mellom offentlige etater, for å skape bedre og nye tjenester på tvers av plattformer og områder i det offentlige.

Les mer

Styrket egenkontroll med pasienters e-journaler

Nye løsninger for kjernejournal styrker enkeltpersoners kontroll over egne opplysninger, gjør det enklere å ivareta egne rettigheter og sikrer personvernet, både for den enkelte og for myndighetenes muligheter til å etterleve lover, prinsipper og regler for personvern.

Les mer

Pionerer for fremtidens digitaliserte kommuner

Nye Asker kommune er fremst i Norge og pionerer arbeidet med å innføre og ta i bruk de muligheter neste generasjons og fremtidens digitale verktøy gir for offentlig forvaltning. En av de viktigste nyvinningene er mer aktivt og gjensidig samspill med innbyggerne.

Les mer

Bruker ikke de nye digitale mulighetene

Jeg opplever at de fleste offentlige virksomheter har kjøpt «pakker» av moderne sky-verktøy fra enten Microsoft eller Google. Men de bruker ikke de nye mulighetene de mange nye verktøyene gir. Nye og fremtidsrettede løsninger blir rett og slett ikke benyttet.

Les mer

Digitale skyer sårbare for feil og sabotasjeforsøk

Avhengig av skymodell kan en enkelt person potensielt sett gjøre kritiske endringer helt på egenhånd. Vi er opptatt av å etablere god kontroll for å unngå feil eller bevisste forsøk på sabotasje.

Les mer

Samarbeidspartnere