NOKIOS 2022 temabilde
NOKIOS 2022 temabilde

– Slipp dataene fri, de er våre

NOKIOS – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

25. – 27. oktober 2022

Fyrlyktprisen

Fyrlyktprisen 2022

Fyrlyktprisen skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.

Har du forslag til årets Fyrlykt?

Les mer om Fyrlyktprisen og meld inn kandidater innen 1. september.

NOKIOS Teknologiradar

Teknologiradar ikoner: robotisering, kunstig intelligens, VR/AR og digital samhandling.

NOKIOS med samarbeidspartnere Sopra Steria, Accenture, Capgemini, NAV, NTNU og Kartverket tar temperaturen på bruk av ny teknologi i offentlig sektor i Norge. Undersøkelsen vil heretter bli gjennomført hvert andre år. Neste teknologiradar kommer i 2023.

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. I 2022 arrangeres konferansen for 16. gang.

Dette er en faglig sterk konferanse – programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Les mer om NOKIOS

Noen av de du møter på NOKIOS 2022:

Mona Skaret portrettbilde

Mona Skaret

Skatteetaten

Mer om Mona Skaret

Max Schrems foto: Georg Molterer
(foto: Georg Molterer)

Max Schrems

NOYB

Plenum 2

Silje Nordnes portrettbilde

Silje Nordnes

Programleder
Åpningsplenum/plenum 2

Harald Eia portrettbilde

Harald Eia

Programleder

Mer om Harald Eia

Heidrun Åm

NTNU

Mer om Heidrun Åm

Ram Yoga

Ram Yoga

Computas

Mer om Ram Yoga

Artikler

Veronica Buer porterttbilde
Veronica Buer, Datatilsynet Foto: Ilja Hendel

Overvåkingsøkonomi i offentlig sektor:
Oppmerksomhet eller sporing – må vi velge?

Datatilsynet vil ikke ha egen Facebook-side. Betyr det at ingen offentlige aktører bør bruke verdens største sosiale medium til å kommunisere med sine målgrupper?

Les artikkelen

Veronica Buer porterttbilde
Mona Skaret, Skatteetaten Foto: Agnete Brun

Internasjonalt samarbeid er nøkkelen til digitalisering av offentlig sektor

Offentlige etater verden over deler mange av de samme utfordringene og går nå sammen for å løse disse. Skatteetaten i Norge deltar i OECD-prosjektet Tax Administration 3.0 som setter kursen for fremtidens skatteadministrasjon.

Les artikkelen

Natta da kommunen mistet alle datasystemene sine

Det var nattevaktene som først oppdaget at noe var galt da de ikke klarte å logge seg inn på datamaskinene sine. Natt til 9. januar 2021 ble Østre Toten kommune utsatt for et utspekulert dataangrep som satte hele den digitale infrastrukturen til kommunen ut av spill i mange måneder.

Les artikkelen

Nå skal kunstig intelligens velge de beste bærekraftprosjektene

Kristiansund kommune utvikler kunstig intelligens for å plukke ut de mest bærekraftige utviklingsprosjektene. Til sommeren skal politikerne i kommunen ta stilling til den første saken som er foreslått av kunstig intelligens.

Les artikkelen

Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum

Framtidens offentlige tjenester skal oppleves som en sammenhengende og helhetlig digital tjeneste. Dette er hovedmålet i digitaliseringsstrategien «Én offentlig sektor», som ble publisert i 2019 og gjelder fram til 2025.

Les artikkelen

Arrangører og samarbeidspartnere