Tema for NOKIOS 2023: "Teknologi i menneskets tjeneste"
Tema for NOKIOS 2023: "Teknologi i menneskets tjeneste"

NOKIOS – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

Neste konferanse:
24. – 26. oktober 2023

Mens det politiske fokus på digitalisering en stund har vært fraværende på regjeringsnivå frem til startskuddet for ny digitaliseringsstrategi gikk i vår, går utviklingen fort, både teknologisk, men også med tanke på hvordan ulike deler av forvaltningen tar teknologien i bruk.

Helt siden Watson vant Jeopardy i 2011 har KI (kunstig intelligens) kombinert med store datamengder vært mye omtalt uten helt å levere på forventningene. 2022 derimot var året teknologien gikk fra bruk i lukkede piloter og anbefalingssystemer i sosiale medier til å være tilgjengelig for alle. Vi har blant annet fått ChatGPT for tekst, GitHub Copilot for programkode, DALL-E, Midjourney og Stable Diffusion for bilder og MusicLM for musikk. Hva kan ChatGPT, Github copilot, Dall-E og tilsvarende løsninger brukes til i offentlig sektor?

En ting vi vet er at KI allerede lenge har vært brukt for å påvirke de valg vi tar, til et punkt hvor det blir veldig enkelt for oss å ta valg. Men greier vi lenger å ta egne valg?

NOKIOS vil som alltid bringe sammen et bredt spekter av eksperter og praktikere fra akademia, statlig, kommunal, og privat sektor for å diskutere utfordringer, muligheter og løsninger for KI, sikkerhet, bærekraft og digitalisering av offentlig sektor i Norge. Vi vil utforske hvordan teknologisk innovasjon kan bidra til å forbedre tjenestene som offentlig sektor tilbyr, samtidig som vi tar hånd om utfordringene knyttet til personvern, sikkerhet og etikk.

Se programmet for NOKIOS 2023: «Teknologi i menneskets tjeneste»

Om NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. I 2023 arrangeres konferansen for 17. gang.

Dette er en faglig sterk konferanse – programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Les mer om NOKIOS

Vinner av Fyrlyktprisen 2022: Skatteetaten

Skatteetaten vinner av fyrlyktprisen 2022
Fra høyre: Torstein Hoem, Skatteetaten, Unn-Merete Myrseth, Bits AS, Knut Magne Watne, Skatteetaten, Kristin Bjerkeland, Nav og Torun Wahl, Finans Norge. Foto: Terje Trobe
Skatteetaten vant Fyrlyktprisen 2022 for sitt bidrag:

«Obligatorisk tjenestepensjon, deling av data og tilsyn»

«Løsningen har stort verdiskapningspotensiale og øker sannsynligheten for at borgere får sine rettigheter oppfylt.»

Fra juryens begrunnelse

Vi gratulerer vinneren og alle finalistene!

Se alle finalistene her

Fyrlyktprisen

Fyrlyktprisen

Fyrlyktprisen skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i offentlig sektor og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.

Les mer om Fyrlyktprisen

NOKIOS Teknologiradar

Teknologiradar ikoner: robotisering, kunstig intelligens, VR/AR og digital samhandling.

NOKIOS med samarbeidspartnere Sopra Steria, Accenture, Capgemini, NAV, NTNU og Kartverket tar temperaturen på bruk av ny teknologi i offentlig sektor i Norge. Undersøkelsen vil heretter bli gjennomført hvert andre år. Neste teknologiradar kommer i 2023.

Artikler

skogsmaskin i tømmerproduksjon

Mobilteknologien gir fart på bygda

Nesten 30 år etter at GSM-teknologien gjorde mobiltelefonen til allemannseie, er det fortsatt mange hvite felt på dekningskartet. Nå ønsker Telenor å arbeide med norske kommuner for å få til en helhetlig mobilstrategi som vil gjøre det lettere å både bo og å ha noe å leve av i utkantstrøk.

Les artikkelen

Mann og kvinne arbeider ved dataskjermer på NAV

En smidig utvikling

Mattilsynet er første offentlige virksomhet som kobler seg mot NAVs interne applikasjonsplattform «NAIS», en fleksibel og smidig løsning for både å utvikle og drifte offentlige digitale tjenester. Ser vi starten på en helt ny måte å utvikle gode offentlige digitale tjenester på?

Les artikkelen

illustrasjon e-id app

Europeisk ID-revolusjon vil forenkle identifisering og datadeling

Om noen år kommer du mest sannsynlig til ha en elektronisk ID som gjør det mulig å identifisere deg og bekrefte førerkort, hente reseptbelagte medisiner og bekrefte utdanning med hjelp av smarttelefonen over hele Europa.

Les artikkelen

Illustrasjon datadeling

Datadeling skal utvikle kunnskapssektoren

Hva er egentlig en «student»? Dette er noe av de mange avklaringene som må gjøres når Kunnskapssektorens datafellesskap (KUDAF) skal koordinere dataen til en av sektorene som samler inn mest data i Norge.?

Les artikkelen

Arrangører og samarbeidspartnere