NOKIOS 2019: #påtide-påtvers: Transformasjon for bærekraft

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
NOKIOS
29. – 31. oktober 2019

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Det er en faglig sterk konferanse med representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører som planlegger og utvikler konferansen.

Kom med forslag til kandidater til Fyrlyktprisen 2019!

Offentlig sektors dataforum skal i 2019 dele ut Fyrlyktprisen for 16. gang!

Fyrlyktprisen

Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris som skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.

Medlemsvirksomhetene og andre kan foreslå en kandidat til Fyrlyktprisen ved å fylle ut forslagsskjema. Fristen for å foreslå kandidater er 27. august 2019.

Les mer og meld inn forslag til kandidater

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. I 2018 arrangeres konferansen for 12. gang.

Dette er en faglig sterk konferanse – programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Les mer om NOKIOS

Artikler

Ny datakatalog gir oversikt

Brønnøysundregistrene og Direktorat for forvaltning og IKT (Difi) lanserer Felles datakatalog på NOKIOS-konferansen. For første gang vil det finnes et oppslagsverk med nasjonal oversikt over hvor viktige data ligger.

Les mer

Fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor

Om vi skal beholde velferden vår i framtida må offentlig sektor effektivisere. En ny strategi viser vei for hvordan offentlig forvaltning kan bli mer endringsvillig, dele og gjenbruke informasjon mer effektivt, og ha enklere dialog med brukerne.

Les mer

Folkeregisteret – bærebjelke i samfunnet

Folkeregisteret er langt mer enn flyttemeldinger og vigselsattester, det er grunnmuren for offentlig administrasjon, forskningsarbeid og samfunnsplanlegging. Nå skal det moderniseres.

Les mer

Er din virksomhet digitalt moden?

Å være digitalt moden er både en nødvendighet og et konkurransefortrinn for en bedrift eller virksomhet. Mange virksomheter trenger hjelp til å bli mer brukervennlige.

Les mer

Samarbeidspartnere

difi