NOKIOS – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Neste NOKIOS
26. – 28. oktober 2021

Temabilde NOKIOS 2020

Se presentasjoner fra NOKIOS 2020:
«Bærekraftig digitalisering etter den nordiske modellen»

Presentasjoner fra NOKIOS 2020 finner du her.

Se også presentasjoner fra tidligere år.

Værnes Respons vant OSDFs Fyrlyktpris 2020!

Værnes Respons vinner Fyrlyktprisen 2020: Elin Wikmark Darell, Solrunn Hårstad og Trond Lundemo (med konfetti)
Værnes Respons vinner Fyrlyktprisen 2020: Elin Wikmark Darell, Solrunn Hårstad og Trond Lundemo (med konfetti) (foto: Morten Wold -Stjørdal kommune,)

Fyrlyktprisen
Vi gratulerer alle involverte i Værnes Respons med årets Fyrlyktpris!

Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris som skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.

Se alle finalistene >>

Foredragsholdere på NOKIOS 2020

Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland

Distrikts- og digitaliseringsminister

Harald Eia
Harald Eia

Programleder

Kari Aina Eik
Kari Aina Eik

FN (OIER)

Lillian Røstad
Lillian Røstad

Sopra Steria

Tore Tennøe
Tore Tennøe

Teknologirådet

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. I 2021 arrangeres konferansen for 15. gang.

Dette er en faglig sterk konferanse – programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Les mer om NOKIOS

Artikler

Etikk og bias i kunstig intelligens

I dag benyttes algoritmer i alt fra å velge ut jobbsøkere til å effektivisere industriprosesser. Hvor datadrevet skal det være, og hvor trenger vi digital etikk?

Les mer

Digitalisering for bærekraft

Konkrete erfaringer fra smarte byer kan hjelpe Norge til å komme nærmere en oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Vi møtte to eksperter fra hver sine felt til en samtale om temaet.

Les mer

Partnerskap for bedre og raskere innovasjon

Vi står i dag overfor en ny bølge innen anvendelse av digital teknologi: den intelligente koordineringen. Her kobles den fysiske og digitale verden sammen ved hjelp av 5G, tingenes internett og kunstig intelligens. Mulighetene er mange, men hvordan kan man best og raskest hente ut samfunnsnytte av den nye teknologien

Les mer

En konferansearrangør i pandemiens tid

NTNU tok i 2007 initiativet til en ny, årlig konferanse innen området IKT i offentlig sektor. Målet var å skape en samlende nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor. I år skulle Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) gjennomføres for 14. gang. Det ble en mye større utfordring enn vi kunne forestilt oss.

Les mer

Samarbeidspartnere