NOKIOS 2021

NOKIOS 2021: Ny digital normal - sikkerhet, tillitt, demokrati

NOKIOS – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Årets tema: «Ny digital normal – sikkerhet, tillit, demokrati»
26. – 28. oktober 2021

NOKIOS teknologiradar 2021

Vi tar temperaturen på bruk av ny teknologi i offentlig sektor i Norge.

Meld inn kandidater til Fyrlyktprisen 2021

Fyrlyktprisen

Fyrlyktprisen skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.

Mer om Fyrlyktprisen

Temabilde NOKIOS 2020

Se presentasjoner fra NOKIOS 2020:
«Bærekraftig digitalisering etter den nordiske modellen»

Presentasjoner fra NOKIOS 2020 finner du her.

Se også presentasjoner fra tidligere år.

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. I 2021 arrangeres konferansen for 15. gang.

Dette er en faglig sterk konferanse – programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Les mer om NOKIOS

Artikler

Etikk og bias i kunstig intelligens

I dag benyttes algoritmer i alt fra å velge ut jobbsøkere til å effektivisere industriprosesser. Hvor datadrevet skal det være, og hvor trenger vi digital etikk?

Les mer

Digitalisering for bærekraft

Konkrete erfaringer fra smarte byer kan hjelpe Norge til å komme nærmere en oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Vi møtte to eksperter fra hver sine felt til en samtale om temaet.

Les mer

Partnerskap for bedre og raskere innovasjon

Vi står i dag overfor en ny bølge innen anvendelse av digital teknologi: den intelligente koordineringen. Her kobles den fysiske og digitale verden sammen ved hjelp av 5G, tingenes internett og kunstig intelligens. Mulighetene er mange, men hvordan kan man best og raskest hente ut samfunnsnytte av den nye teknologien

Les mer

En konferansearrangør i pandemiens tid

NTNU tok i 2007 initiativet til en ny, årlig konferanse innen området IKT i offentlig sektor. Målet var å skape en samlende nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor. I år skulle Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) gjennomføres for 14. gang. Det ble en mye større utfordring enn vi kunne forestilt oss.

Les mer

Samarbeidspartnere