Praktisk informasjon

Tid og sted

NOKIOS 2020 arrangeres som en virtuell konferanse 20. – 22. oktober 2020.

Første dag består av kurs og workshops. Andre og tredje dag er konferanse.

Digital gjennomføring:
Konferansen kjøres virtuelt på vår konferanseplattform OnAIR. Som virtuell deltaker vil du få tilgang til hele programmet online, kunne delta i diskusjoner i sal via chat, og møte andre deltakere i vår Møtehub. Det vil også bli virtuell utstilling og utstillerseminar, der deltakerne kan snakke med utstillere online.

OnAir - konferanseportal

Slik deltar du på NOKIOS 2020:
NOKIOS 2020 gjennomføres som en virtuell konferanse i konferanseportalen OnAir.
Vennligst les informasjon om portalen før konferansen starter:
OnAir – vår virtuelle konferanseportal

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få siste nytt om NOKIOS.

Priser og påmelding

Påmelding til NOKIOS skjer via vårt online påmeldingsskjema. Informasjon om priser finner du på påmeldingssiden

Betingelser

Betaling

Betaling med kredittkort eller faktura.

Avmelding

Ved avmelding innen 1. oktober belastes et gebyr på kr. 500,-. Etter 1. oktober belastes hele deltakeravgiften. Kontakt oss dersom du får problemer med å delta, kanskje en annen kan delta i ditt sted? Avmeldinger sendes per e-post til NOKIOS

Endringer

Eventuelle endringer i programmet blir kunngjort på konferansens nettsted. Påmeldte anbefales å besøke nettsidene dagene før arrangementet.

Avlysning

Det tas forbehold om avlysing på grunn av uforutsette hendelser som gjør det uforsvarlig å gjennomføre konferansen (for eksempel streik, naturkatastrofer). NTNU er ikke forpliktet til å erstatte tap hos deltakerne som skyldes avlysing på grunn av slike hendelser.

w

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
E-post: eli.vinogradoff@ntnu.no
Tlf: 73 59 00 62
Mobil: 918 972 76

Programleder

John Krogstie
Epost: john.krogstie@idi.ntnu.no
Tlf: 73 59 36 77
Mobil: 934 17 551

Utstilleransvarlig

Heidi-Maria Playfoot
Epost: heidi-maria.playfoot@ntnu.no
Tlf: 73 55 92 98
Mobil: 411 20 896

Sekretariat

Monica Amundsen
E-post: nokios@videre.ntnu.no
Tlf: 73 59 52 65
Mobil: 918 978 37

Postadresse

NOKIOS
NTNU konferanser
Høgskoleveien 12
7491 Trondheim