NOKIOS 2023
Kurs og workshops

Programmet for NOKIOS 2024 er ennå ikke klart.
Informasjonen på denne siden gjelder forrige konferanse som ble arrangert 24.–26. oktober 2023.

Kurs – kl. 10:00, tirsdag 24. oktober

Tirsdag 24. oktober
10:00–12:00

kurs 1:
Generativ kunstig intelligens i praksis

Les mer om kurs 1

Tirsdag 24. oktober
10:00–12:00

kurs 2:
KI for dummies

Les mer om kurs 2

Tirsdag 24. oktober
10:00–12:00

kurs 3:
EUs AI Act – verdens første lovverk for kunstig intelligens

Les mer om kurs 3

Tirsdag 24. oktober
10:00–12:00

kurs 4:
Digital tvilling: Oppdag mulighetene for økt effektivitet og bærekraft i offentlig sektor

Les mer om kurs 4

Tirsdag 24. oktober
10:00–12:00

kurs 5:
Hva skal til for å lykkes med low code / no code

Les mer om kurs 5

Tirsdag 24. oktober
10:00–12:00

kurs 6:
Nytten av nye og moderne fellesløsninger og plattformer

Les mer om kurs 6

Tirsdag 24. oktober
10:00–12:00

kurs 7:
Hvordan gå fra smidige produktteam til å bli en smidig virksomhet

Les mer om kurs 7

Tirsdag 24. oktober
10:00–12:00

kurs 8:
Håndtering av trusselbildet innen cybersikkerhet

Les mer om kurs 8

Tirsdag 24. oktober
10:00–12:00

kurs 9:
Kunstig intelligens for å sikre åpenhet i offentlig sektor

Les mer om kurs 9

Workshops – kl. 13:00, tirsdag 24. oktober

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00

workshop 1:
Nye digitale tjenester med ID-lommebøker

Les mer om workshop 1

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00

workshop 2:
Bygge en datadreven fremtid: Fra orden i eget hus til bærekraftige tjenester

Les mer om workshop 2

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00

workshop 3:
Bygg digitale tjenester i nye Altinn 3

Les mer om workshop 3

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00

workshop 4:
Smidig utvikling møter offentlig forvaltning

Les mer om workshop 4

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00

workshop 5:
Hvordan samle trådene og løse flokene til innbyggernes beste? System- og tjenestedesign i praksis

Les mer om workshop 5

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00

workshop 6:
Led med smidighet – vi åpner coachenes hemmelige verktøykasse

Les mer om workshop 6

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00

workshop 7:
Bærekraftig digitalisering

Les mer om workshop 7

 

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00

workshop 8:
Lær hvordan intelligent teknologi gir oss superkrefter: Er dette løsningen på kompetansemangelen?

Les mer om workshop 8

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00

workshop 9:
Hvordan skape sammenhengende tjenester -sammen?

Les mer om workshop 9

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00

workshop 10:
NTNU Tour

Les mer om workshop 10

 

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00

workshop 11:
Vil du påvirke arbeidet med ny nasjonal digitaliseringsstrategi?

Les mer om workshop 11