NOKIOS 2022
Kurs og workshops

Kurs – kl. 10:00, tirsdag 25. oktober

Tirsdag 25. oktober
10:00–12:00

kurs 1:
Forretningsarkitektur– hvordan sette «forretningssiden» i det digitale førersetet

Les mer om kurs 1

Tirsdag 25. oktober
10:00–12:00

kurs 2:
Forstå sammenhengen mellom systemutvikling og regelverksutvikling

Les mer om kurs 2

Tirsdag 25. oktober
10:00–12:00

kurs 3:
Tjenestedesign – forretningsdesign: Keiserens nye klær, hype eller smart?

Les mer om kurs 3

Tirsdag 25. oktober
10:00–12:00

kurs 4:
Hvordan utvikle sammenhengende tjenester i et økosystem?

Les mer om kurs 4

Tirsdag 25. oktober
10:00–12:00

kurs 5: AVLYST!
Geodata – grunnlag for innovasjon og gode sluttbrukerløsninger

Les mer om kurs 5

Tirsdag 25. oktober
10:00–12:00

kurs 6:
Cybersikkerhet – Hvordan opplevde Nor-Kart å bli angrepet?

Les mer om kurs 6

Tirsdag 25. oktober
10:00–12:00

kurs 7:
Datadrevet endring – hvordan skaper man verdi fra data?

Les mer om kurs 7

Workshops – kl. 13:00, tirsdag 25. oktober

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00

workshop 1:
NTNU Tour

Les mer om workshop 1

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00

workshop 2:
Hva betyr det egentlig å sette innbyggeren i sentrum?

Les mer om workshop 2

Tirsdag 26. oktober
13:00–17:00

workshop 3:
Datadeling og identifisering med eID-lommebøker

Les mer om workshop 3

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00

workshop 4:
Hvordan håndtere det digitale trusselbildet i din virksomhet?

Les mer om workshop 4

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00

workshop 5:
Datadreven virksomhet gjennom lavkodeverktøy

Les mer om workshop 5

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00

workshop 6:
Hvordan utvikle sammenhengende tjenester på felles fundament?

Les mer om workshop 6

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00

workshop 7:
Hvordan bør man definere og måle verdi i offentlig sektor?

Les mer om workshop 7

 

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00

workshop 8:
Innovasjon som virkemiddel og løsning for en bærekraftig forvaltning

Les mer om workshop 8

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00

workshop 9:
Skytjenester i offentlig sektor – hvordan ivareta personvern og sikre nasjonale verdier

Les mer om workshop 9