Fyrlyktprisen 2023

 

Fyrlyktprisen

Fyrlyktprisen skal deles ut for 20. gang!

Fyrlyktprisen skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.

Vi åpner snart for innsending av forslag til kandidater for årets Fyrlyktpris.

Vinneren kåres etter følgende kriterier

  • Gjenbruksverdi for andre virksomheter
  • Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapningspotensiale
  • Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter
  • Nyskapende løsninger, f. eks gjennom gjenbruk av data
  • Samhandling på tvers i forvaltning
  • Bidrag til bærerkraftig utvikling

Prisutdeling

Prisen deles ut på NOKIOS 2023 – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor, 24. – 26. oktober – i Trondheim.

Video til prisutdelingsseremonien

Det skal lages en film på max 2 min som presenterer de 3 finalistene før utdelingen i plenum. NOKIOS har ansvaret og bekoster videoproduksjonen når juryen har innstilt finalistene. Alle kandidatene må derfor forberede materiell til en presentasjon på ca 2 minutter i tilfelle de går til finalen:

  • Lag en enkel skisse av filmen/tidslinjen i Powerpoint eller Word som viser rekkefølgen av bilder og filmsnutter.
  • Forklar hvilken tekst som hører til hvilket bilde/illustrasjon i presentasjonen.
  • Det samme gjelder filmklipp. Er det tekst som ønskes vist sammen med filmen så presiser dette.
  • Filformater har ingen betydning, men påse at det har så høy oppløsning som mulig.

Med vennlig hilsen
John Krogstie
programleder, NOKIOS

Tidligere vinnere

Prisen har tidligere blitt utdelt av Offentlig sektors dataforum (OSDF) på NOKIOS. Fra og med 2021 har NOKIOS overtatt arbeidet med innhenting av kandidater i tillegg til utdeling av prisen.