Fyrlyktprisen

 

Fyrlyktprisen

Offentlig sektors dataforum skal i 2020 dele ut Fyrlyktprisen for 17. gang!

Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris som skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.

Vinneren kåres etter følgende kriterier

 • Gjenbruksverdi for andre virksomheter
 • Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapningspotensiale
 • Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter
 • Nyskapende løsninger, f. eks gjennom gjenbruk av data
 • Samhandling på tvers i forvaltning

Meld inn ditt forslag

Alle kan foreslå kandidater

I skjemaets punkt «Beskrivelse» ønskes kun en kort informasjon på 5-10 linjer. I forslagsskjemaet kan også legges ved mer utfyllende beskrivelse og begrunnelse for hvordan de 5 kriteriene for rangering av kandidaten er oppfylt.

Fristen for å foreslå kandidater til Fyrlyktprisen 2020 har nå gått ut.

Prisutdeling

Prisen deles ut på NOKIOS 2020 – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor, 20.-22 oktober – i Trondheim.

Video til prisutdelingsseremonien

Det skal lages en film på max 2 min som presenterer de 3 finalistene før utdelingen i plenum. NOKIOS har ansvaret og bekoster videoproduksjonen når juryen har innstilt finalistene. Alle kandidatene må derfor forberede materiell til en presentasjon på ca 2 minutter i tilfelle de går til finalen:

 • Lag en enkel skisse av filmen/tidslinjen i Powerpoint eller Word som viser rekkefølgen av bilder og filmsnutter.
 • Forklar hvilken tekst som hører til hvilket bilde/illustrasjon i presentasjonen.
 • Det samme gjelder filmklipp. Er det tekst som ønskes vist sammen med filmen så presiser dette.
 • Filformater har ingen betydning, men påse at det har så høy oppløsning som mulig.

Med vennlig hilsen
Karianne Thun
Leder av Offentlig Sektors Dataforum

Tidligere vinnere

 • 2019: «Felles datakatalog» (FDK), Brønnøysundregistrene
 • 2018: «VARSOM-plattformen», Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)
 • 2017: «Min Side», Oslo Kommune
 • 2016: «Når vannet truer – GIS finner flomvegene» – Rune Bratlie, Nedre Eiker kommune
 • 2015: «Helsenorge.no», Helsedirektoratet
 • 2014: «Svar-Ut», Bergen kommune
 • 2013: Miljødirektoratet
 • 2012: «Mats», Mattilsynet
 • 2011: ”Se eiendom”, Statens kartverk

Se alle vinnere og finalister her (OSDF nettsted)