Fyrlyktprisen 2023

 

Fyrlyktprisen

Fyrlyktprisen skal deles ut for 20. gang!

Fyrlyktprisen skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskap om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”. Institusjonen vil normalt være en enhet (kommune/etat/direktorat e.l.) innen offentlig sektor, men også offentlig/privat samarbeid for å forbedre offentlig sektor kan nomineres.

Vinneren kåres etter følgende kriterier

  • Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapningspotensiale
  • Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter
  • Gjenbruksverdi for andre virksomheter
  • Samhandling på tvers i forvaltning og/eller offentlig/private virksomheter
  • Nyskapende løsninger, f. eks gjennom gjenbruk av data og KI
  • Bidrag til bærekraftig utvikling

Prisutdeling

Prisen deles ut på NOKIOS 2023 – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor, 24. – 26. oktober – i Trondheim.

Video til prisutdelingsseremonien

Det skal lages en film på max 2 min som presenterer de 3 finalistene før utdelingen i plenum. NOKIOS har ansvaret og bekoster videoproduksjonen når juryen har innstilt finalistene. Alle kandidatene må derfor forberede materiell til en presentasjon på ca 2 minutter i tilfelle de går til finalen:

  • Lag en enkel skisse av filmen/tidslinjen i Powerpoint eller Word som viser rekkefølgen av bilder og filmsnutter.
  • Forklar hvilken tekst som hører til hvilket bilde/illustrasjon i presentasjonen.
  • Det samme gjelder filmklipp. Er det tekst som ønskes vist sammen med filmen så presiser dette.
  • Filformater har ingen betydning, men påse at det har så høy oppløsning som mulig.

Med vennlig hilsen
John Krogstie
programleder, NOKIOS

Tidligere vinnere

Prisen har tidligere blitt utdelt av Offentlig sektors dataforum (OSDF) på NOKIOS. Fra og med 2021 har NOKIOS overtatt arbeidet med innhenting av kandidater i tillegg til utdeling av prisen.