Fyrlyktprisen 2019

 

Fyrlyktprisen

Offentlig sektors dataforum skal i 2019 dele ut Fyrlyktprisen for 16. gang!

pdf Last ned «Invitasjon – kandidat til Fyrlyktprisen 2019»

Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris som skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.

Meld inn ditt forslag

Medlemsvirksomhetene og andre kan foreslå en kandidat til Fyrlyktprisen ved å fylle ut: Forslagsskjema Fristen for å foreslå kandidater er 27. august 2019.

I skjemaets punkt «Beskrivelse…» ønskes kun en kort informasjon på 5-10 linjer. I forslagsskjemaet kan også legges ved mer utfyllende beskrivelse og begrunnelse for hvordan de 5 kriteriene for rangering av kandidaten er oppfylt:

 • Gjenbruksverdi for andre virksomheter
 • Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapningspotensial
 • Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter
 • Nyskapende løsninger, f. eks. gjennom gjenbruk av data
 • Samhandling på tvers i forvaltning

Vedlegget kan også sendes til Offentlig sektors dataforum v/ Harald Jørgensen, epost haraldj@getmail.no. (t: 930 13 039)

Prisutdeling

Prisen deles ut på NOKIOS 2019 – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (29.-31. oktober) – i Trondheim.

Video til prisutdelingsseremonien

Det skal lages en film på max 2 min som presenterer de 3 finalistene før utdelingen i plenum. NOKIOS har ansvaret og bekoster videoproduksjonen når juryen har innstilt finalistene. Alle kandidatene må derfor forberede materiell til en presentasjon på ca 2 minutter i tilfelle de går til finalen:

 • Lag en enkel skisse av filmen/tidslinjen i Powerpoint eller Word som viser rekkefølgen av bilder og filmsnutter.
 • Forklar hvilken tekst som hører til hvilket bilde/illustrasjon i presentasjonen.
 • Det samme gjelder filmklipp. Er det tekst som ønskes vist sammen med filmen så presiser dette.
 • Filformater har ingen betydning, men påse at det har så høy oppløsning som mulig.

Med vennlig hilsen
Karianne Thun
( Leder)

Finalister 2019:

 • Digitalt forenklet forelegg
 • Digitalt samarbeid Offentlig Privat (DSOP)
 • Felles datakatalog (FDK)

Les mer om årets finalister

Finalister 2018:

Vinner: VARSOM-plattformen (NVE)
Selvbetjeningsløsning for omregistrering av kjøretøy (Statens Vegvesen/Skatteetaten)
Vitnemålsportalen (Unit på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet)