Fyrlyktprisen 2024

 

Fyrlyktprisen

Fyrlyktprisen skal deles ut for 21. gang!

Fyrlyktprisen skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskap om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”. Institusjonen vil normalt være en enhet (kommune/etat/direktorat e.l.) innen offentlig sektor, men også offentlig/privat samarbeid for å forbedre offentlig sektor kan nomineres.

Vinneren kåres etter følgende kriterier

 • Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapningspotensiale
 • Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter
 • Gjenbruksverdi for andre virksomheter
 • Samhandling på tvers i forvaltning og/eller offentlige/private virksomheter
 • Nyskapende løsninger, for eksempel gjennom gjenbruk av data og KI
 • Bidrag til bærekraftig utvikling

Prisutdeling

Prisen deles ut på NOKIOS 2024 – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor, 22.-24. oktober – i Trondheim.

Video til prisutdelingsseremonien

Det skal lages en film på maks 2 minutter som presenterer de tre finalistene før utdelingen i plenum. NOKIOS har ansvaret og bekoster videoproduksjonen når juryen har innstilt finalistene. Alle kandidatene må derfor forberede materiell til en presentasjon på ca 2 minutter i tilfelle de går til finalen:

 • Lag en enkel skisse av filmen/tidslinjen i Powerpoint eller Word som viser rekkefølgen av bilder og filmsnutter.
 • Forklar hvilken tekst som hører til hvilket bilde/illustrasjon i presentasjonen.
 • Det samme gjelder filmklipp. Er det tekst som ønskes vist sammen med filmen så presiser dette.
 • Filformater har ingen betydning, men påse at det har så høy oppløsning som mulig.

Med vennlig hilsen
John Krogstie
Programleder, NOKIOS

Tidligere vinnere

 • 2023: Fyrlyktprisen: «Datasjøen, full fart i seilene», Stavanger kommune
  2023: Publikumsprisen (Ny): «Ny takseringsmodell i Trondheim kommune», Trondheim kommune – enhet for kart og arkitektur
  Mer om vinnere og finalister 2023
 • 2022: «Obligatorisk tjenestepensjon, deling av data og tilsyn», Skatteetaten
  Mer om vinner og finalister 2022
 • 2021:»Nasjonal tjenesteplattform for mobilitet» – Entur
  Mer om vinner og finalister 2021
 • 2020: «Værnes Respons», Værnesregionen
  Mer om vinner og finalister 2020
 • 2019: «Felles datakatalog» (FDK), Brønnøysundregistrene
  Mer om vinner og finalister 2019
 • 2018: «VARSOM-plattformen», Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)
  Mer om vinner og finalister 2018
 • 2017: «Min Side», Oslo Kommune
 • 2016: «Når vannet truer – GIS finner flomvegene» – Rune Bratlie, Nedre Eiker kommune
 • 2015: «Helsenorge.no», Helsedirektoratet
 • 2014: «Svar-Ut», Bergen kommune
 • 2013: Miljødirektoratet
 • 2012: «Mats», Mattilsynet
 • 2011: ”Se eiendom”, Statens kartverk

Prisen har tidligere blitt utdelt av Offentlig sektors dataforum (OSDF) på NOKIOS. Fra og med 2021 har NOKIOS overtatt arbeidet med innhenting av kandidater i tillegg til utdeling av prisen.