NOKIOS programråd

Ellen Aas

Accenture

Ellen Wennevold AasEllen er senior manager i Accenture med bred erfaring fra omstillings- og endringsprosjekter i grensesnittet mellom forretning, teknologi og organisasjon, både som leder og som innleid konsulent. Gjennom virksomhetsetablering og -utvikling av offentlig virksomhet og privat start up har Ellen ledet en rekke strategiprosesser og virksomhetsutviklings- og forbedringsprosjekter både på virksomhetsnivå og avdelingsnivå. Hun liker å se ting i en sammenheng, og blir spesielt glad når ulike fag, virksomheter og sektorer klarer å komme sammen og skape bedre løsninger på tvers.

Arne Dybdahl

Direktoratet for e-helse

Erlend Kristoffersen

Basefarm

Erlend KristoffersenErlend har stilling som direktør kundeleveranser i Basefarm. Han har lang og bred erfaring fra IT-bransjen i Norge og internasjonalt. Dette innebærer blant annet ansvar for oppfølging av leveransene til Altinn som er sentral i offentlig sektor i Norge. Erlend har tidligere jobbet i Steria, CGI og Siemens som leder med både strategi, budsjett og personalansvar. Erlend har utdanning som ingeniør med tilleggsutdannelse innen datateknikk. Han har lederutdanning internasjonalt gjennom Siemens og sitter i ledelsen i Basefarm Norge.

Basefarm er en europeisk driftsleverandør av virksomhetskritiske IT-løsninger. Selskapet er en del av Orange Business Services som inngår i den globale telekommunikasjonsoperatøren Orange Group. Basefarm støtter kundene frem til markedsledende posisjoner ved å integrere nøkkelkompetanse for digital transformasjon – big data, skytjenester og informasjonssikkerhet – i én samlet leveranse. Selskapets leveransemodell dekker hele spekteret fra innovasjon via idriftssetting til fortløpende produksjon, inkludert strategirådgivning, implementeringsprosjekter og IT-drift med én felles driftsmodell uansett valg av skyplattform. Basefarm ble etablert i Norge i 2000 hvor selskapet også leverer datasentertjenester. Et team på over 550 IT-ingeniører og -rådgivere leverer tjenester til globale kunder fra europeiske kontorer og datasentre i Norge, Sverige, Nederland, Tyskland og Østerrike.

Eirik Vefsnmo

Bouvet

Eirik VefsnmoEirik er regionsdirektør i Bouvet. Han har mer enn 35 års erfaring fra IT-bransjen. Han har allsidig bakgrunn som forsker ved FFI og SINTEF, samt fra ulike lederroller i selskapene Computas, Capgemini, Mandator, Cell Network og nå i Bouvet. Han har praktisk erfaring fra offentlige prosjekter og har kundeansvar i Bouvet for en rekke store offentlige kunder og har derigjennom hatt et tett engasjement mot mange offentlige IT-prosjekter.

Bouvet er et norsk konsulentselskap som jobber for viktige samfunnsaktører innenfor alle store bransjer. Oppdragene bidrar blant annet til stabil energiforsyning, mer effektiv offentlig sektor, bedre helsevesen, sikrere banker, rikere medietilbud, bedre HMS i oljesektoren, mindre administrasjon i transportnæringen og bedre kundeopplevelser i varehandelen. Bouvet designer, utvikler og forvalter IT-løsninger og digital kommunikasjon – og gir råd om bruken av slike løsninger. Bouvet har over 1000 ansatte fordelt på 11 kontorer i Norge og 3 i Sverige. Bouvet er notert på Oslo Børs.

Marit Holm Torseth

Brønnøysundregistrene

 

Peter Reed

Capgemini

Peter ReedPeter Reed jobber med forretningsutvikling for offentlig sektor i Capgemini Norge. Han har Batchelor grad innen Informasjonsteknologi fra Høgskolen i Akershus. Peter har vært i Capgemini siden 2017 og arbeider med rådgivning, salg og leveranseoppfølging av IKT-prosjekter i offentlig sektor. Peter har jobbet med modernisering og digitalisering av offentlig sektor i over 10 år.

 

Eva Helen Kjeldal

Computas

Eva Helen KjeldalEva Helen Kjeldal er avdelingsleder, forretningsutvikler og kundeansvarlig i Computas med bred erfaring fra et spekter av løsninger innen digitalisering av offentlig sektor. Hun har tidligere hatt roller som ledende løsningsarkitekt og funksjonelt ansvarlig, teamleder og scrummaster, samt utvikler i smidige leveranseteam. Hennes brede bakgrunn og praktisk erfaring fra alle faser innen digitaliseringsprosjketer, gir henne meget solid forståelse for de utfordringer som offentlig sektor møter i dag, og skal løse i fremtiden.

Eva leder arkitekturavdelingen i Computas og har ansvar for utforming og operasjonalisering av selskapets strategi inne fagfeltet, og har ansvar for faglig karriereutvikling for funksjonelle og tekniske arkitekter i avdelingen.

Gjennom sin rolle som forretningsutvikler er hun spesielt opptatt av å bistå kundene med å få frem hvilke endringer de står ovenfor i sin digitaliserings- og moderniseringsprosess. Eva er en sterk forkjemper for å gjøre det vanskelige enkelt!

 

Hallstein Husand

Datatilsynet

Hallstein HusandHallstein Husand er fagdirektør i Datatilsynet, og jobber i avdeling for teknologi, analyse og sikkerhet. Han har jobbet mye med, og har god kompetanse på digitalisering i offentlig sektor. Han jobber fremdeles mye på dette området nå selvsagt med mer personvernmessig blikk på disse viktige oppgavene. Hallstein har vært avdelingsdirektør for Avdeling for nasjonal eforvaltning og infrastruktur ved Brønnøysundregistrene og programleder for satsingsprogrammet Altinn II. Han har også sittet i styringsgrupper for nasjonale satsinger som eID og SERES, og deltatt i utredningsarbeid og utarbeidelse av rapporter på nasjonalt nivå. Hallstein ble kåret til «Årets IT-direktør 2010», for sitt arbeid med satsingsprogrammet Altinn II. Han har også jobbet som rådgiver hos konsulentselskapet Bouvet en periode. Hallstein har, med et kort avbrudd, vært medlem i programkomiteen siden starten.

 

Jens Nørve

Digitaliseringsdirektoratet

Jens NørveJens Nørve er ansatt i avdeling IT-styring og samordning i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Jens har vært med helt fra etableringen og utviklingen av Difi. Han har hatt fokus på fornying og effektivisering ved bruk av ikt og arbeidet i mange år med ulike prosjekter knyttet til samarbeid og samhandling på tvers i offentlig sektor. Han har blant annet ansvaret for Digitaliseringskonferansen og utviklingen av prosjektveiviseren.no. Før Jens kom til Difi, jobbet han 7 år med IT-styring og koordinering i Telenor, samt at han har lang fartstid fra ulike departementer i regjeringskvartalet. DIFI er sammen med NTNU hovedarrangør av NOKIOS.

Jørund Leknes

Kantega

Jørund LeknesJørund Leknes jobber som avdelingsleder i Kantega. I Kantega har han arbeidet både som systemutvikler og leder, særlig med kunder i offentlig sektor.

Jørund satt i det regjeringsoppnevnte Digitutvalget som leverte en offentlig utredning (NOU 2013:2) med anbefalinger til myndighetene om hva som bør gjøres for å sikre mer digital verdiskaping. Utvalget hadde et bredt mandat som blant annet gikk ut på å identifisere utfordringer og hindringer for digital verdiskaping og å gi innspill til politikkutvikling på området.

Jørund var fra 2005 – 2009 politisk rådgiver i Fornyingsdepartementet og arbeidet da særlig med statlig IT-politikk. Han arbeidet da blant annet med utarbeidelsen av St.meld.nr. 17, opprettelsen av DIFI, åpne IT-standarder og arkitekturprinsippene for offentlig sektor.

Heidi Furland

Kartverket

Astrid Øksenvåg

KS

Astrid ØksenvågAstrid arbeider som avdelingsdirektør i KS – Forskning, innovasjon og digitalisering, med ansvar for Digitale fellestjenester.. Hun har lang fartstid fra offentlig sektor gjennom ulike roller. Astrid har vært IKT-sjef i en kommune, direktør for Digital Forvaltning for en leverandør i kommunemarkedet der hun blant annet hadde ansvaret for satsing på NOARK4, portalløsninger og OSK/Servicetorg. Hun har vært rådgiver for kommuner og kommunesammenslutninger, samt oppdrag for ulike leverandører med fokus på offentlig sektor.

Morten Paus

Komon- Stageway

Morten PausMorten Paus er senior rådgiver og medeier i eventselskapet Komon- Stageway. Han har bidratt i Nokios planleggingen de siste 4 årene med hovedansvar for regi og avvikling av plenumssamlingene.
Han har hatt et langt liv i artist og eventbransjen. Startet så tidlig som i 1989 eventselskapet Stageway Event. I tillegg til dette har han vært engasjert som prosjektleder i NRK i forbindelse med oppstart av blant annet Fredrik Skavlans «Førts og sist».
Morten sier, kommunikasjon mellom scene og sal er en godt utprøvd metode, noen tusen år gammel og er en av de mest presise kommunikasjonsformene vi har. Alle hører det samme samtidig, uredigert!

Morten har ansvar for plenum.

Torbjørn Pedersen

Lillestrøm kommune

Torbjørn PedersenTorbjørn er digitaliseringsdirektør i Lillestrøm kommune og har i tillegg bred erfaring fra den norske IT-industrien fra sentrale stillinger innenfor konsulentvirksomhet og programvareutvikling. Han sitter også i Digitaliseringsutvalget i KS. Lillestrøm kommune har ambisjoner om å levere digitale tjenester som begeistrer. Gjennom samarbeid med andre kommuner, leverandører og nasjonale aktører forsøker Lillestrøm kommune å bidra til utvikling av løsninger som gjør at dette målet nås.

 

Ingunn Cowan

Lånekassen

Ingunn CowanIngunn Bakkene Cowan er fagdirektør innovasjon i utviklingsavdelingen i Lånekassen. Ingunn har lang erfaring med eForvaltning i
offentlig sektor og representerer Lånekassen i ulike samarbeidsfora. Lånekassen er en virksomhet som har kommet langt i digitalisering av
tjenestene til kundene sine. Målet er å levere relevante tjenester som skal være lette å finne, lette å forstå og lette å bruke. Ingunn brenner for å videreutvikle Lånekassens tjenester slik at de treffer en stadig mer heterogen kundegruppe som følge av behovet for å lære hele livet slik at Norge som samfunn, skal sikre at vi har en omstillingsdyktig arbeidsstyrke.

Lars Erik Antonsen

NAV

Lars Erik AntonsenLars Erik har jobbet tett på ledelsen i IT og fagavdelinger siden 2011, og før det jobbet som konsulent siden 2005. For tiden er han strategisk rådgiver for digitalisering og forretningsutvikling av arbeids- og tjenestesiden av NAV. Lars Erik driver med digitalisering og organisasjonsutvikling både internt i NAV og i offentlige samarbeid, i de store reformene og i de små relasjonene.

Lars Erik er opptatt av digitalisering som forvaltningsreform, hva skjer med tjenesteleveranser og styring i offentlig sektor når geografiske og temporale utfordringer ikke lenger gjelder fordi all informasjon deles og er tilgjengelig overalt, hele tiden? Hva skjer med kulturen, og har vi kompetansen? Er utviklingen drevet fram av teknologisk innovasjon som avdekker ukjente mulighetsrom eller er det kjente uløste behov som nå endelig lar seg løse?

Atle Bergfjord

Netcompany

Atle BergfjordAtle Bergfjord er Partner i Netcompany med ansvar for offentlig sektor. Han har over 20 års erfaring fra ulike roller i IT bransjen og særlig god kunnskap om digitalisering i offentlig sektor. Atle har arbeidet med rådgivning, salg og leveranseoppfølging av IKT-prosjekter, og han har hatt kundeansvar og vært engasjert i noen av de største IT-prosjektene i Norge. Han var tilbudsansvarlig for ny IT-løsning for modernisering av Lånekassen, og i perioden 2008 – 2012 var han medlem av styringsgruppen for prosjektet. Atle har også betydelig erfaring fra kommunesektoren og et sterkt engasjement for helsesektoren. Han har vært salgsdirektør i IST med fylkeskommuner og kommuner som de viktigste kundene, og han ledet Capgeminis anbud for utvikling av en ny felles plattform for apotekene i Norge.

Atle er utdannet sivilingeniør og har en Master of Science i Technology Management fra SDSM&T i Sør-Dakota, USA.

 

Freddy Barstad

NTNU

Freddy BarstadFreddy Barstad er en erfaren strateg, rådgiver og leder med hovedvekt innenfor informasjonsteknologi og organisasjonsutvikling, innen fagfelt som Organisasjon og ledelse, Innovasjon og nyskapning, IKT-styring, IKT-anskaffelser, Strategisk rådgivning, Kundeansvar, Virksomhetsarkitektur, Informasjonssikkerhet, Prosjektledelse, Prosjekt – og porteføljestyring. Å bidra til å etablerer gode relasjoner og sørge for samarbeid om problemstillinger på et organisatorisk nivå, sektor- og/eller et nasjonalt nivå er noe han har hatt gleden av og trives meget godt å jobbe med.

John Krogstie

NTNU

John KrogstieProfessor ved NTNU, leder for gruppene for informasjonssystemer og systemutvikling og leder det nye fyrtårnet OADE – Open and Autnomous Digital Ecosystems. Har ledet programkomiteen ved NOKIOS siden starten i 2007. Har tidligere arbeid i Andersen Consulting (Accenture) og i SINTEF, med blant annet prosjekter inn mot offentlig sektor. Ledet forskningsprosjektet EFFIN – Efficiency through user involvement, som omhandlet teknikker for brukerinvolvering i utvikling av IT-løsninger innen offentlig sektor.
Leder for Offentlig sektors dataforum – OSDF.

 

Arne Krokan

NTNU

arne krokanDr.polit. Arne Krokan er professor i «teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse» ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han underviser kurs i «Teknologiendring og samfunnsutvikling», eGovernment, «Sosiale medier i offentlig sektor» med mer. Hans siste bok er smart læring, som handler om hvordan IKT og sosiale medier endrer læreprosesser. Tidligere har han blant annet skrevet Den digitale økonomien om hvordan tradisjonelle varer og tjenester blir til digitale tjenester og hvilke konsekvenser dette har for utvikling av forretnings- og tjenestemodeller. Han holder også 50-100 foredrag årlig om ulike temaer. På Twitter er han @arnek, på Facebook krokan og om du søker på Linkedin, Pinterest, Diigo eller Delicious finner du han der også.

Eli Vinogradoff

NTNU

Eli VinogradoffEli har vært prosjektleder for NOKIOS siden 2012. Hun har arbeidet med utvikling og tilrettelegging av kurs og konferanser, både teknisk og administrativt i 20 år. Jobber også med webdesign og webbaserte konferanseverktøy. I 2008 – 2009 var hun portalansvarlig i Domstoladministrasjonen og representerte DA i NOKIOS programkomite.

 

Tale Skjølsvik

OsloMet

Tale SkjølsvikTale Skjølsvik jobber som prodekan for forskning ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design. Hun har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor ved Institutt for Informasjonsteknologi ved OsloMet. Tale har erfaring som konsulent fra Bain & Company i Stockholm og Gemini Consulting (nå Cap Gemini). Hun har også bred forelesererfaring og holder foredrag og kurs innen digitalisering og ledelse, strategi og i entreprenørskapsemner. Tales forskningsinteresser inkluderer strategi i kunnskapsintensive tjenestebedrifter, digitalisering i arbeidslivet og innkjøp av konsulenttjenester. Hun har publisert artikler i en rekke ledende internasjonale tidsskrifter.

Axel Birkeland

Skatteetaten

Axel BirkelandAxel har over 20 års erfaring fra IT-bransjen i privat industri og som leverandør. Begynte å jobbe på Statens innkrevingssentral i 2006, og har i tiden frem til 2015 hatt ulike roller på SI innenfor IT-området som applikasjonsforvaltning, utvikling og drift, kvalitetssikring og virksomhetsarkitektur. Ledet arbeidet i SI med utvikling av tjenestekonsept for selvbetjening. Dette arbeidet har i senere tid også omfattet systemporteføljen etaten forvalter for politiet i rollen som namsmann. I 2015 ble Statens innkrevingssentral en del av Skatteetaten og Axel ble i forbindelse med dette flyttet til Skattedirektoratet. Jobber for tiden som forretningsutvikler i Skatteetaten i divisjon Utvikling. Arbeidsoppgavene er primært rettet inn mot forretningsarkitektur og utvikling av innkrevingen som er under Skatteetatens ansvarsområde.

Lars Ødegaard

Sopra Steria

Lars ØdegaardLars Ødegaard er direktør for offentlig sektor i Sopra Steria. Han er utdannet Master of Science in International Business ved Manchester University. Lars har lang erfaring fra norsk og internasjonal teknologisektor gjennom markedsarbeid i Marconi, HP, Tieto og Sopra Steria. De siste årene har han jobbet med digital transformasjon av både private og offentlige virksomheter gjennom strategisk sourcing. I Sopra Steria forvalter han relasjonen til store virksomheter i statlig og kommunal sektor. Som Norges største IT-konsulentselskap, med 1850 ansatte, er Sopra Steria en ende-til-ende leverandør til norsk næringsliv og offentlige virksomheter innen stat, kommune og helsesektoren. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift.

 

Leif Wedøe

Telenor

Leif WedøeLeif har en mastergrad Business and Marketing fra Handelshøyskolen BI. Han har lang erfaring fra Telenor og har jobbet med salg, med produktledelse og partnere. Han har vært ansvarlig for bransjepartnere og ledet utvikling og salg av mobile tjenester overfor systemintegratorer. I Salg Storkunde har han vært bransjeleder for Bank- og forsikring.

Leif jobber nå som programleder for WCS programmet (World Class Sales). Hovedfokus er å videreutvikle salgskompetanse som kan rådgi kundene i sin digitalisering av arbeidsprosesser og forretning. Dette inkluderer å utvikle kompetanse, drive endringsprosesser, arenaer og møteplasser på tvers av Telenor og med våre kunder.

Stine Kristiansen

TietoEVRY

Stine KristiansenStine Kristiansen er leder for kommunesegmentet i TietoEVRY Norge. Hun er opptatt av at TietoEVRY, sammen med kommunene, utvikler tjenester med innbyggeren i sentrum. TietoEVRY leverer flere samfunnskritiske systemer til norske kommuner, deriblant løsninger innen helse- og sosialtjenester, sak- og arkivløsninger, HR-, økonomi- og lønnssytemer.
Stine er utdannet siviløkonom fra NHH og hadde tidligere ansvar for totaløkonomien til EVRY Norge.

Elin E. Sotberg Harder

Trondheim kommune

Elin Sotberg Harder Elin E. Sotberg Harder ble nytt medlem i programkomitéen høsten 2020. Hun er rådgiver i kommunedirektørens fagstab i Trondheim kommune. Hun jobber som prosjektleder for Eksperimentering som tjeneste, hun leder utdeling av kommunens innovasjonsstipend til ansatte og jobber med informasjonssikkerhet, internkontroll og it-portefølje. Hun var programleder for Digitalt førstevalg med 30 it-prosjekter i porteføljen fra 2017 til avslutningen 1.1.2021. Tidligere roller er blant annet enhetsleder for Oppvekstdata, seksjonssjef hos Direktoratet for naturforvaltning og enhetsleder ved Trondheim byarkiv (årets arkiv i 2012). Hun har ledet og deltatt i en rekke digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor på flere forvaltningsområder. Elin supplerte tidligere jus- og it-utdanning med de ferske fagene tjenestedesign og smidig utvikling i prosjekt og digital transformasjon ved NTNU i 2020 og synes det er spennende å sette teorien ut i praksis i prosjekter og arbeidsgrupper i kommunen.

Leif Skiftenes Flak

Universitetet i Agder

Leif Skiftenes FlakLeif Skiftenes Flak er professor i informasjonssystemer og leder for CeDiT – Senter for Digital Transformasjon ved Universitetet i Agder. Han har en doktorgrad i informatikk fra Aalborg Universitet. Hans forskningsinteresser er knyttet til digital forvaltning og digital transformasjon. Flak har bred erfaring med forskningsprosjekter sammen med statlige og kommunale virksomheter. Han inviteres jevnlig til å holde foredrag for offentlig og privat sektor og har deltatt i en rekke komiteer og ekspertutvalg for eksempelvis Riksrevisjonen, Direktoratet for økonomistyring og Helsedirektoratet.

Geir Inge Barsnes

Utdanningsdirektoratet

Geir Inge BarsnesGeir Inge Barsnes er ansatt i Stab for digitalisering og styring i Utdanningsdirektoratet. Han har arbeidet med utviklingsprosjekter og forvaltning av digitale tjenester for utdanningssektoren siden slutten av 90-tallet, og har i dette hatt ulike roller som prosjektleder, prosjektstøtte, leder, porteføljekontor m.m. De siste årene har han primært jobbet med virksomhetsstyring i Utdanningsdirektoratet. Geir Inge er opprinnelig lærer, og han jobbet 10 år i grunnskolen før han begynte å jobbe i statlig utdanningsadministrasjon.