NOKIOS
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
Meny
Søk
Større tekst
Normal tekst

Program 2017

Tirsdag | Onsdag | Torsdag
 

Tirsdag 31. oktober

Kurs og workshops

09:30 Registrering og pausemat

12:00 Lunsj

15:00 Pause - Kaffe og pausemat

15:30 Workshops fortsetter

17:00 Slutt

19:00 E.C. Dahls bryggeri. Omvisning & ølsmaking

Tirsdag | Onsdag | Torsdag

Onsdag 1. november

Konferanse

09:00 Registrering

10:00 Åpningsplenum

Kappløpet om bedre samhandling

Plenumssal: Cosmos 1

11:30 Kaffe og pausemat. Besøke utstillerne

12:00 Sesjon 1

Spor A:
Kappløpet om bedre kvalitet

Sesjon 1A

Tjenestedesign 2.0
Ansvar: Axel Birkeland, Statens Innkrevingssentral & Jørund Leknes, Kantega
 
Spor B:
Kappløpet om det gode vs det onde

Sesjon 1B

Modernisert folkeregister for raskere, sikrere og enklere tjenesteyting i offentlig og privat sektor
Ansvar: Peter Chr. Musæus, Skatteetaten og Torbjørn Pedersen, Skedsmo kommune
Spor C:
Kappløpet om å lykkes sammen

Sesjon 1C

Felles plan mot samme mål
Ansvar: Jens Nørve, DIFI og Hilde Kristin Storvig, BRREG, Astrid Øksenvåg, KS

13:00 Lunsj

14:30 Pause.

15:00 Plenum

Kappløpet om bedre kvalitet


Plenumssal: Cosmos 1

16:00 Pause. Kaffe og pausemat

16:30 Sesjon 2

Spor A:
Kappløpet om bedre kvalitet

Sesjon 2A


Teknologikappløpet – hvor mye teknologi er nok?
Ansvar: Lars Erik Antonsen, NAV og Merethe Wiel, Lånekasse
Spor B:
Kappløpet om det gode vs det onde

Sesjon 2B


Digital transformasjon - mulighetsrom eller sårbarhet
Ansvar: Odd Henrik Hansen, Tieto - Even Kyseth, EVRY og Jan Stensby, Kartverket
Spor C:
Kappløpet om å lykkes sammen

Sesjon 2C

Samarbeidsformer mellom offentlige og private aktører
Ansvar: Freddy Barstad, NTNU og Atle Bergfjord, Capgemini

19:00 Aperitif i utstillerområdet.

19:30 Konferansemiddag.

Toastmaster: Hege Meraakerås
Musikalsk innslag: Jo Sverre
Les mer

Tirsdag | Onsdag | Torsdag

Torsdag 2. november

Konferanse

09:00 Sesjon 3

Spor A:
Kappløpet om bedre kvalitet

Sesjon 3A

Smidig utvikling for hyppig produksjonssetting - Hvordan sikre kvalitet og stabilitet?
Ansvar: Ann-Kristin Skarbovig, Sopra Steria og John Krogstie, NTNU
Spor B:
Kappløpet om det gode vs det onde

Sesjon 3B

Ny personvernsforordning (GDPR) – muliggjører eller brems?
Ansvar: Hallstein Husand, Datatilsynet og Anne Mette Dørum, KS
Spor C:
Kappløpet om å lykkes sammen

Sesjon 3C

Ut av startblokka – å lykkes med digitalt førstevalg
Ansvar: Hilde K. Storvig, BRREG & Jens Nørve, DIFI

10:00 Pause - Kaffe og pausemat. Besøke utstillerne

10:30 Sesjon 4

Spor A:
Kappløpet om bedre kvalitet

Sesjon 4A

Innovasjon gjennom bruk av ny teknologi - kultur for å feile
Ansvar: Pelle Sneen, Accenture og Even Kyseth, EVRY

Spor B:
Kappløpet om det gode vs det onde

Sesjon 4B

Hvordan ruste Norge for det digitale skiftet?
Ansvar: Vibeke Kløvstad, IKT-senteret og Eva Kjeldal, Computas

Spor C:
Kappløpet om å lykkes sammen

Sesjon 4C

Åpen til høsten
Ansvar: John Krogstie, NTNU og Jens Nørve, DIFI

11:30 Lunsj

13:00 Pause - kaffe og pausemat. Besøke utstillerne

13:30 Plenum

Kappløpet mellom det gode og det onde


 
Plenumssal: Cosmos 1

14:30 Vel hjem! :-)


Samarbeidspartnere

NOKIOS

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Dette er en faglig sterke konferanse - programrådet som planlegger og utvikler konferansen består av representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører.

Kontakt

Prosjektleder

Eli Vinogradoff
e-post:
eli.vinogradoff@ntnu.no
tlf: 73 59 00 62
mobil: 91 89 72 76

Sekretariat

e-post:
nokios@videre.ntnu.no

 
Faks: 73 59 51 50

Postadresse

NOKIOS
NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim

Sosiale media

twitter facebook flickr

Nyhetsbrev

twitter