Program for 2018

 

Tirs


 

 

Ons


 

 

Tors


 

Program tirsdag 23. oktober

Program onsdag 24. oktober

09:00 – 10:00

Registrering

10:00 – 11:30

Åpningsplenum: Rustet for fremtiden – Innovasjon og samarbeid mellom offentlig og privat sektor
Rom: Cosmos 2 ( Se romkart )

Les mer om åpningsplenum

11:30 – 12:00

Kaffe og pausemat – Besøke utstillerne

12:00 – 13:00

13:00 – 14:00

Lunsj

14:30 – 15:00

Kaffe – Besøke utstillerne

15:00 – 16:00

Plenum 2: Kompetanse, evne og vilje til radikal endring – Digitaliseringsarbeidet i Norden
Rom: Cosmos 2 ( Se romkart )

Les mer om plenum 2

16:00 – 16:30

Kaffe og pausemat – Besøke utstillerne

16:30 – 17:30

19:00 – 19:30

Aperitíf i utstillerområdet

19:30

Program torsdag 25. oktober

09:00 – 10:00

Sesjon 3 ( Se romkart )

3A: Prosessforbedring – forenkling til forbedring
spor: «Kultur/organisasjon»

3B: Smarte byer – i Norge
spor: «Teknologi»

3C: Datadeling; Muligheter og utfordringer
spor: «Fundament»

10:00 – 10:30

Kaffe og pausemat – Besøke utstillerne

10:30 – 11:30

Sesjon 4 ( Se romkart )

4A: Fremtidens kommune
spor: «Kultur/organisasjon»

4B: Fremtidens applikasjonsplattform
spor: «Teknologi»

4C: Åpent og sikkert?
spor: «Fundament»

11:30 – 12:30

Lunsj

13:00 – 13:30

Kaffe og pausemat – Besøke utstillerne

13:30 – 14:30

Plenum 3: Kultur og kompetanse for veien videre
Rom: Cosmos 2 ( Se romkart )

Les mer om plenum 3

14:30

Vel hjem! 🙂