Program fra 2017

NB! Fjorårets program. Programmet for 2018 er ennå ikke fastlagt.

Program tirsdag 31. oktober

09:00 – 10:00

Registrering og kaffe

12:00 – 13:00

Lunsj

13:00 – 15:00

15:00 – 15:30

Kaffe og pausemat

15:30 – 17:00

Workshop fortsetter

19:00

Omvisning, ølsmaking og buffet i E.C. Dahls bryggeri
Musikalsk innslag: Jo Sverre

Les mer om dette arrangementet

Program onsdag 1. november

09:00 – 10:00

Registrering

10:00 – 11:30

Åpningsplenum: Kappløpet om bedre samhandling
Rom: Cosmos 2 ( Se romkart )

Les mer om åpningsplenum

11:30 – 12:00

Kaffe og pausemat – Besøke utstillerne

12:00 – 13:00

Sesjon 1 ( Se romkart )

1A: Tjenestedesign 2.0
spor: «Bedre kvalitet»
Rom: Cosmos 3A

1B: Modernisert folkeregister for raskere, sikrere og enklere tjenesteyting i offentlig og privat sektor
spor: «Det gode vs det onde»
Rom: Cosmos 2

1C: Felles plan mot samme mål
spor: «Å lykkes sammen»
Rom: Cosmos 3C

13:00 – 14:00

Lunsj

14:00 – 14:30

Utstillerseminar ( Se romkart )

U1: Sopra Steria
«Innovasjonskultur må fostres fra toppledelsen … Norske ledere må tørre å feile»
Rom: Cosmos 3C

U2: Ciber Norge
«Arkivkjerne nøkkelfunksjonalitet i tråd med Noark5 standardens grunnleggende formål»
Rom: Living Room 3

U3: CERES
«Vitnemålsportalen – sikker digital deling av resultater fra utdanning»
Rom: Space 3

U4: Netcompany
«Praktiske eksempler på digitalisering som faktisk fungerer»
Rom: Living Room 1

U5: Knowit
«Stor-skala smidig i Oslo kommune»
Rom: Cosmos 3A

U6: Difi og Oslo kommune
«eInnsyn – ny OEP for stat og kommune i 2018»
Rom: Cosmos 2

U7: Bouvet Norge AS
«GDPR – Nye rettigheter for innbyggere og ansatte»
Rom: Living Room 4

14:30 – 15:00

Kaffe – Besøke utstillerne

15:00 – 16:00

Plenum 2: Kappløpet om bedre kvalitet
Rom: Cosmos 2 ( Se romkart )

Les mer om plenum 2

16:00 – 16:30

Kaffe og pausemat – Besøke utstillerne

16:30 – 17:30

Sesjon 2 ( Se romkart )

2A: Teknologikappløpet – hvor mye teknologi er nok?
spor: «Bedre kvalitet»
Rom: Cosmos 3A

2B: Digital transformasjon – mulighetsrom eller sårbarhet
spor: «Det gode vs det onde»
Rom: Cosmos 2

2C: Samarbeidsformer mellom offentlige og private aktører
spor: «Å lykkes sammen»
Rom: Cosmos 3C

19:00 – 19:30

Aperitíf i utstillerområdet

19:30

Konferansemiddag

Toastmaster: Hege Meraakerås
Les mer om dette arrangementet

Program torsdag 2. november

09:00 – 10:00

Sesjon 3 ( Se romkart )

3A: Smidig utvikling for hyppig produksjonssetting – Hvordan sikre kvalitet og stabilitet?
spor: «Bedre kvalitet»
Rom: Cosmos 3A

3B: Ny personvernsforordning (GDPR) – muliggjører eller brems?
spor: «Det gode vs det onde»
Rom: Cosmos 2

3C: Ut av startblokka – å lykkes med digitalt førstevalg
spor: «Å lykkes sammen»
Rom: Cosmos 3C

10:00 – 10:30

Kaffe og pausemat – Besøke utstillerne

10:30 – 11:30

Sesjon 4 ( Se romkart )

4A: Innovasjon gjennom bruk av ny teknologi – kultur for å feile
spor: «Bedre kvalitet»
Rom: Cosmos 3A

4B: Hvordan ruste Norge for det digitale skiftet?
spor: «Det gode vs det onde»
Rom: Cosmos 3C

4C: Uten data stopper Norge – vet du hvor dataene er?
spor: «Å lykkes sammen»
Rom: Cosmos 2

11:30 – 12:30

Lunsj

12:30 – 13:00

Utstillerseminar ( Se romkart )

U8: Accenture
«Vårt nye digitale Norge – prislappen, fordelene og medaljens bakside»
Rom: Living Room 3

U9: Capgemini
«Brukerreiser på tvers – Et NAV Scenario»
Rom: Space 3

U10: Computas
«Moderne maskinlæring for offentlig sektor»
Rom: Living Room 4

U11: Visma Consulting
«Automatisert kundestøtte med kunstig intelligens og prosessmodellering»
Rom: Cosmos 3C

U12: Brønnøysundregistrene
«Nytt Altinn og ny postkanal for virksomheter»
Rom: Cosmos 2

U13: EVRY
«Elements eBYGGESAK – Automatisert og effektiv byggesaksbehandling»
Rom: Cosmos 3A

U14: Kantega
«Google Ventures design sprint «
Rom: Living Room 1

13:00 – 13:30

Kaffe og pausemat – Besøke utstillerne

13:30 – 14:30

Plenum 3: Kappløpet mellom det gode og det onde
Rom: Cosmos 2 ( Se romkart )
livestream fra cosmos 2

Les mer om plenum 3

14:30

Vel hjem! 🙂