Utstillerseminar

I programposten utstillerseminar presenterer bedrifter sine prosjekter, produkter eller tjenester. Det gis 7 ulike presentasjoner parallelt onsdag og 7 på torsdag.

 

Ons

 

 

Tors

 

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30

U1 – Brønnøysundregistrene

tittel

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom:
Foredragsholder:

U2 – Capgemini

Sjøfartsdirektoratet – Automatisering av prosesser i et internasjonalt digitalt økosystem

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom:
Foredragsholder:
I dag er prosessene for produksjon, utstedelse og distribusjon av fartøysertifikater delvis manuelle og ressurskrevende for Sjøfartsdirektoratet, forsikringsselskapene og rederiene. En konsekvens av dette er at datakvaliteten i datasystemene og i de fysiske utstedte fartøysertifikatene har en lavere kvaliteten enn ønskelig. I tillegg til automatisering er datakvaliteten et hovedfokusområde for prosjektet. Det nye sertifikatsystemet har et design som fokuser på datavasking der systemet validerer all input og output data iht. konfigurerte regler.

Forretningsprosessene i det nye systemet er produsert i et visuelt verktøy som gir muligheten til å orkestrere nye tjenester basert på eksisterende tjenester, og prosessene har et homogent design som er tilpasset alle flaggstatene under IMO organisasjonen. Løsningen er designet for å kunne passe til enhver annen flaggstat som ønsker å bruke CLCLCB systemet. En flaggstat må implementere noen kontrakter som har til hensikt å sikre informasjonsflyten mellom den aktuelle flaggstatens fagsystemer og systemets forretningsprosesser. Tiden det tar fra et fartøysertifikat bestilling blir mottatt til en mottar et sertifikat er kritisk i forhold til optimal drift. Det nye sertifikatsystemet vil som et resultat av automatiseringen, samt vesentlig forbedring av datakvaliteten, redusere tiden det tar å bestille et sertifikat fra timer og dager til sekunder. Resultatet av dette er at flaggstatene, forsikringsselskapene og rederiene i fremtiden vil redusere tidsbruken og øke datakvaliteten i prosessene for produksjon, utstedelse og distribusjon av elektroniske fartøysertifikater.

Det nye systemet er en skybasert løsning som benytter tjenester fra Microsoft (MS) Azure plattformen. CLCLCB systemet benytter MS Logic Apps for å orkestrere homogene forretningsprosesser og vedlikeholde dem. Det er et mål for prosjektet at forretningsprosessene kan vedlikeholdes av andre faggrupper enn programvareutviklere.

U3 – Computas

Bruk smartsøk og maskinlæring til å finne frem!

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom:
Foredragsholder:
Det å kunne finne relevant informasjon raskt øker effektiviteten til alle i organisasjonen. Dessverre er de fleste virksomheter et stykke fra å tilby en god søkemotor i interne systemer.

Informasjonen ligger gjerne spredt i forskjellige systemer og i forskjellige formater. Noe strukturert i en database og noe ustrukturert som i fritekst i dokumenter eller logger. Hvordan håndterer man tilgang, og hvem som kan se på hva, eller hvem som har søkt på hva i din applikasjon? Hvordan tilbyr du et smartere søk som ikke bare gir relevante søketreff men også tilpasser søkeresultatene til den som søker? Hvordan kan du lage et søk som over tid lærer hva som er mest relevant informasjon for den som søker?

I foredraget viser vi hvordan Smartsøk benytter maskinlæring for å gi relevant informasjon på tvers av systemer og formater i virksomheten. Ønsker du å bli mer effektiv? Tenk før og etter Google-søk. Det gjør en forskjell!

U4 – Accenture

tittel

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom: Cosmos 3C
Foredragsholder:

U5 – Sopra Steria

Endringsentusiasme eller endringsmotstand?

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom:
Foredragsholder: Elin Vik
Digitalisering krever endringer i organisasjonen, det vet alle. Men, hvordan skape entusiasme og en sterk kultur for endringer? Foredraget vil spesielt belyse de erfaringene man har knyttet til hvordan noen organisasjoner tar et aktivt grep for å utnytte digitaliseringensmuligheter. Hvordan jobber man med organisering, prosesser og kompetanse for å få til kontinuerlige forbedringer? Elin Vik er avdelingsleder for Organization & Change i Sopra Steria. Etter snart 20 år som rådgiver og konsulent har hun vært i mange virksomheter i privat og offentlig sektor, og vil dele sine erfaringer rundt organisasjon og teknologi. Hun er opptatt av hvordan lederrollen utfordres og hvordan moderne organisasjoner samhandler internt. «Det hadde vært fint om vi sluttet å snakke om endringsmotstand, men heller tenker mer gjennom hva som skal til for å skape entusiasme».

U6 – Telenor Norge

Trusselen er kanskje nærmere enn du tror – er den på innsiden av din virksomhet ?

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom:
Foredragsholder:Richard Skjærstad
Telenor leverer tjenester som beskytter virksomheter, oppdager avvik, analyserer forholdene og kan hjelpe med å sette i gang tiltak ved hendelser. Gjennom vårt landsdekkende nettverk ser vi 80% av all internett trafikk i Norge. Vi investerer hundrevis av millioner i tjenester og kompetanse for å møte truslene. Din sikkerhetskultur er viktig – hva kan dine ansatte om cybertrusler? Har du innsikt – hva er fakta? Cyberangrep mot norske bedrifter blir stadig mer avanserte – er du neste offer?

Vi jobber døgnet rundt for å overvåke kommunikasjonsnettverk og kritisk infrastruktur, slik at du kan sove godt.

Link til artikkel
https://telenorsoc.blogspot.no/
https://telenor.no/bedrift

Målgruppe:
Ledelse CEO/CFO/CIO, IT-sjef, IT-drift, Sikkerhetsansvarlig

U7 – EVRY

tittel

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom:
Foredragsholder:

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00

U8 – DIFI

tittel

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom:
Foredragsholder:

U9 – Tolletaten

Teknologikonkurranse: Digitale grensestasjoner i Tolletaten

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom:
Foredragsholder:
I forbindelse med lansering av teknologikonkurranse for digitale grensestasjoner har Sintef, på oppdrag fra Tolletaten, utarbeidet en demonstrator vi presenterer på NOKIOS-konferansen. Målet med konkurransen er å få frem unike teknologiforslag til realisering av et konsept for fremtidens digitale grensestasjon, 24/7/365. Utstillerseminaret gir en gjennomgang av demonstratoren som underlag for teknologikonkurransen og
utdyper kravene til og målet med konkurransen. Konkurransen vil pågå 3-4 uker, frist og premiebeløp blir publisert i månedsskiftet august/september på toll.no under nyheter. Lansering av og invitasjon til teknologikonkurransen for digitale gensestasjoner, vil foregå ved åpningen av NOKIOS-konferansen.
Informasjon om teknologikonkurransen, krav, regler og evalueringskriterier, vil under hele konferansen bli tilgjengelig i utstillearealet, plass 15, der Tolletaten og Sintef vil være representert.

U10 – Netcompany

Digitalisering av Oslo kommune

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom:
Foredragsholder:Lars Andreas Eidsheim og Jon Reinert Myhre
Oslo kommune har jobbet med digitalisering i flere år, og det jobbes med flere initiativ. For å lykkes med den digitale transformasjonen er det viktig med god samhandling på tvers av initiativene, rett prosess, og en teknisk plattform som muliggjør transformasjonen. Netcompany vil fortelle om sine erfaringer fra Oslo kommune, og hvordan de jobber med å digitalisere Norges største kommune.

U11 – Kantega

tittel

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom:
Foredragsholder:

U12 – Basefarm

tittel

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom:
Foredragsholder:

U13 – Kommuneforlaget

Chatbot – digitalisering og økt tilgjengelighet

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom:
Foredragsholder: Stig Andre Dignæs Rundhaug
Behandling av innkommende henvendelser er svært ressurskrevende. Digitalisering gjennom ansettelse av en chatbot som svarer publikum døgnet rundt gir store gevinster. Publikum vil samtidig oppleve en mer tilgjengelig, digital og fremtidsrettet virksomhet.
Hør Stig Andre Dignæs Rundhaug, produktansvarlig i Kommuneforlaget AS fortelle hvordan KF Chatbot gir gevinster innen digitalisering, omdømme og økonomi.

U14 – Miles Oslo AS

Digitale transformasjonsprosjekter i kommunen i praksis

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom:
Foredragsholder: Trygve Skibeli, senior rådgiver
Digitale transformasjonsprosjekter krever endring både av organsiasjonen og
den enkelte medarbeider. Vi ser på hvordan deling og sentralisering av data
gir fordeler for innbygger og medarbeider