Utstillerseminar

I programposten utstillerseminar presenterer bedrifter sine prosjekter, produkter eller tjenester. Det gis 7 ulike presentasjoner parallelt onsdag og 7 på torsdag.

 

Ons

 

 

Tors

 

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30

U1 – Brønnøysundregistrene

tittel

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom:
Foredragsholder:

U2 – Capgemini

tittel

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom:
Foredragsholder:

U3 – Computas

tittel

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom:
Foredragsholder:

U4 – Accenture

tittel

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom: Cosmos 3C
Foredragsholder:

U5 – Sopra Steria

tittel

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom:
Foredragsholder:

U6 – Telenor Norge

Trusselen er kanskje nærmere enn du tror – er den på innsiden av din virksomhet ?

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom:
Foredragsholder:Richard Skjærstad
Telenor leverer tjenester som beskytter virksomheter, oppdager avvik, analyserer forholdene og kan hjelpe med å sette i gang tiltak ved hendelser. Gjennom vårt landsdekkende nettverk ser vi 80% av all internett trafikk i Norge. Vi investerer hundrevis av millioner i tjenester og kompetanse for å møte truslene. Din sikkerhetskultur er viktig – hva kan dine ansatte om cybertrusler? Har du innsikt – hva er fakta? Cyberangrep mot norske bedrifter blir stadig mer avanserte – er du neste offer?

Vi jobber døgnet rundt for å overvåke kommunikasjonsnettverk og kritisk infrastruktur, slik at du kan sove godt.

Link til artikkel
https://telenorsoc.blogspot.no/
https://telenor.no/bedrift

Målgruppe:
Ledelse CEO/CFO/CIO, IT-sjef, IT-drift, Sikkerhetsansvarlig

U7 – EVRY

tittel

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom:
Foredragsholder:

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00

U8 – DIFI

tittel

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom:
Foredragsholder:

U9 – Tolletaten

tittel

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom:
Foredragsholder:

U10 – Netcompany

tittel

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom:
Foredragsholder:

U11 – Kantega

tittel

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom:
Foredragsholder:

U12 – Basefarm

tittel

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom:
Foredragsholder:

U13 – Kommuneforlaget

Chatbot – digitalisering og økt tilgjengelighet

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom:
Foredragsholder: Stig Andre Dignæs Rundhaug
Behandling av innkommende henvendelser er svært ressurskrevende. Digitalisering gjennom ansettelse av en chatbot som svarer publikum døgnet rundt gir store gevinster. Publikum vil samtidig oppleve en mer tilgjengelig, digital og fremtidsrettet virksomhet.
Hør Stig Andre Dignæs Rundhaug, produktansvarlig i Kommuneforlaget AS fortelle hvordan KF Chatbot gir gevinster innen digitalisering, omdømme og økonomi.

U14 – Miles Oslo AS

Digitale transformasjonsprosjekter i kommunen i praksis

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom:
Foredragsholder: Trygve Skibeli, senior rådgiver
Digitale transformasjonsprosjekter krever endring både av organsiasjonen og
den enkelte medarbeider. Vi ser på hvordan deling og sentralisering av data
gir fordeler for innbygger og medarbeider