NOKIOS 2023
Kurs 6

Tirsdag 24. oktober
10:00–12:00
Rom: Cosmos 1A
Se romplan

Nytten av nye og moderne fellesløsninger og plattformer

KS sin FIKS-plattform har blitt videreutviklet og styrket gjennom etableringen av et eget selskap for digitale fellestjenester.
ID-porten og Altinn er modernisert og flyttet til nye plattformer, og Brønnøysundregistrene har utviklet en ny registerplattform som nå er klar til bruk.

Dette gir oss muligheten til å bygge moderne offentlige tjenester på en smidig og effektiv måte til beste for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.
På kurset vil vi utforske disse mulighetene og diskutere hvordan vi best kan utnytte dem. Dette er en unik mulighet til å lære mer om fellesløsningene og fremtidens register, og hvordan det kan bidra til innovasjon og utvikling i offentlig sektor.

Kursholdere

Jenny Stange Johansen portrettbilde

Jenny Stange Johansen

Twoday

Jenny Stange Johansen er Lead Consultant i Twoday, og har i flere år jobbet med digitalisering av offentlig sektor. Hun sitter til daglig som utvikler på den nye registerplattformen hos Brønnøysundregistrene. Hun har en mastergrad i datateknologi fra NTNU med fordypning i kunstig intelligens.

Mari Jøndahl portrettbilde

Mari Jøndahl

Digdir

Mari er markedssjef i Digitaliseringsdirektoratet, og brenner for effektive, gode og tilgjengelige digitale tjenester. Hun har jobbet med digitalisering av tjenester både i privat og offentlig sektor i mer enn 20 år. De siste fem årene har fokuset vært rettet mot bruk av Nasjonale Fellesløsninger og å synliggjøre verdien av at vi løfter digitaliseringen i fellesskap til det beste for innbyggeren.

Georg Sverdrup Neerland portrettbilde

Georg Sverdrup Neerland

Brønnøysundregistrene

Georg er produktområdeleder for referanse- og fellesmoduler som er en del av Brønnøysundregistrenes registerplattform. Var i flere år en del av BRsys-prosjektet som produkteier og senere også prosjektleder for leveransen som gjaldt fellesmoduler.

Grethe Strømsnes portrettbilde

Grethe Strømsnes

Brønnøysundregistrene

Grethe har vore hovudprodukteigar i BRsys-prosjektet der Brønnøysundregistera si registerplattform blei etablert. No deltek ho i opprettinga av produktområdet for referanse- og fellesmodular som skal avløyse prosjektorganiseringa kring registerplattforma.

Grethe har i mange år hos Brønnøysundregistera jobba tverrfagleg, dvs. i samspelet mellom jus, IT og saksbehandling, og der hatt særleg fokus på dei forretningsmessige behova. Bakgrunnen for og dei ønskte effektane av registerplattforma er derfor tema ho kjenner godt.

Hanna Rognerud

Hanna Rognerud

Twoday

Hanna Rognerud er Lead Consultant og Team Manager i twoday. Som konsulent har hun bidratt i omfattende digitaliseringsprogrammer i offentlig sektor over de siste 5 årene. Her har hun hatt ansvar som løsningsarkitekt, utvikler og teamleder i smidige produktutviklingsteam. Hun har bakgrunn som master i informatikk innen programmering og nettverk, og har erfaring med å designe og utvikle skalerbare løsninger med høye krav til ytelse og sikkerhet.

Jens Riis portrettbilde

Jens Riis

KS-Digitale fellestjenester AS

Jens Riis arbeider som virksomhetsarkitekt og prosjektleder i KS-Digitale fellestjenester AS. Han har lang erfaring som IT-leder bl.a. fra DNB og Tryg forsikring. Siden 2012 har han jobbet som virksomhetsarkitekt og ble ansatt i KS høsten 2021 etter 5 år i Bergen kommune. Han var med og etablerte KS faggruppe for arkitektur og ledet gruppen fra 2017-2019. Jens Riis er i dag leder for Digitaliseringsdirektoratets arkitektur- og standardiseringsråd.

Børge Nese portrettbilde

Børge Nese

KS-Digitale fellestjenester AS

Børge Nese er konstituert avdelingsleder i KS-Digitale fellestjenester AS. Han har vært med å bygge opp selskapets brukerstøtte og utviklingsavdeling, og har i dag ansvaret for flere av teamene som utvikler løsninger på Fiks-plattformen. Børge har lang erfaring som utvikler, arkitekt og tech lead.

Jørgen Binningsbø portrettbilde

Jørgen Binningsbø

Digdir

Jørgen er produkteier, og har jobbet med videreutviklingen av ID-porten, Maskinporten og andre fellesløsninger siden 2015.

Eirik Mikkelsen portrettbilde

Eirik Mikkelsen

Digdir

Eirik er sjefsarkitekt i Digdir og har jobbet som arkitekt og utvikler av komplekse IT-løsninger siden 2000.

Sesjonsansvarlige

Marit Torseth
Brønnøysundregistrene