NOKIOS 2021
Kurs 6

Tirsdag 26. oktober
10:00–12:00
Rom: Cosmos 2
Se romplan

Endringsledelse – å lede mennesker i digitale omstillingsprosesser

Kunsten å lede en virksomhet gjennom digital transformasjon For å løse samfunnsoppdraget bedre fremover må vi bli bedre til å samhandle internt og på tvers av sektorer. For å hjelpe til å bygge fremtidens samfunn har Digdir utviklet en kompetansemodell. Den inneholder følgende:

  • Innsikt i det store bildet: politikk og føringer
  • Lederrollens betydning i digital transformasjon?
  • Kunnskap og ferdigheter vi trenger for å lykkes Digital transformasjon handler ikke kun om ny teknologi men om forandring i hele virksomheten.

Det betyr endringer i organisasjonsstruktur, kultur, ledelse, endringsevne, samarbeid, informasjon og data. For å lykkes med samspillet mellom mennesker og teknologi, må vi koble digital transformasjon med faget endringsledelse. I kurset går vi gjennom modellen og vi gir deg svar på disse spørsmålene:

  • Hvordan vil digital transformasjon endre lederrollen?
  • Hvordan skal vi endre kulturen og måten vi jobber på?
  • Hva slags kompetanse må virksomheten ha for å lykkes med digital transformasjon?
  • Hvordan skal vi utvikle tiltak som treffer alle når det er stor variasjon i modenhet i virksomhetene og blant lederne?

Kursinstruktører

Nina Lilledahl Khan portrettbilde

Nina Khan

Bouvet

Nina har bred erfaring med endring og digitalisering i staten, men også fra innovasjonsmiljøer i det private. Hun har et sterkt faglig engasjement for smidige tilnærminger (Lean/Agile/Design thinking) og hennes faglige engasjement og nysgjerrige tilnærming smitter lett over på omgivelsene. Nina holder jevnlige kurs i endringsledelse i digitale omstillingsprosesser.

Jens Nørve portrettbilde

Jens Nørve

Digitaliseringsdirektoratet

Jens Nørve jobber i Avdeling for digital transformasjon i Digitaliseringsdirektoratet og har jobbet med digitalisering i offentlig og privat sektor i over 25 år. Han var med fra oppstarten av DIFI til det som i dag er Digitaliseringsdirektoratet. Han har hatt fokus på fornying og effektivisering ved bruk av ikt og arbeidet i mange år med ulike prosjekter knyttet til samarbeid og samhandling på tvers i offentlig sektor. Han har jobbet med digital kompetanse for toppledere i offentlig sektor, og har i 12 år vært prosjektleder for den årlige Digitaliseringskonferansen med ca. 1 400 deltagere. Før Jens kom til Difi, jobbet han 7 år med IT-styring og koordinering i Telenor, samt at han har lang fartstid fra ulike departementer i regjeringskvartalet.

Sesjonsansvarlige