NOKIOS 2023
Kurs 6

Tirsdag 24. oktober
10:00–12:00

Nytten av nye og moderne fellesløsninger og plattformer

KS sin FIKS-plattform har blitt videreutviklet og styrket gjennom etableringen av et eget selskap for digitale fellestjenester.
ID-porten og Altinn er modernisert og flyttet til nye plattformer, og Brønnøysundregistrene har utviklet en ny registerplattform som nå er klar til bruk.

Dette gir oss muligheten til å bygge moderne offentlige tjenester på en smidig og effektiv måte til beste for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.
På kurset vil vi utforske disse mulighetene og diskutere hvordan vi best kan utnytte dem. Dette er en unik mulighet til å lære mer om fellesløsningene og fremtidens register, og hvordan det kan bidra til innovasjon og utvikling i offentlig sektor.

Kursholdere

TBA

KS

TBA

Digdir

TBA

Brønnøysundregistrene

Sesjonsansvarlige

Olav Skarsbø
Digdir

Marit Torseth
Brønnøysundregistrene