NOKIOS 2021
Meld på utstilling og utstillerseminar

Konferansen har egen utstilling der bedrifter kan presentere seg for ledere og IT-ansvarlige i offentlig sektor som er hovedmålgruppa for konferansen. Utstillerarealet er rett utenfor salene der plenum og sesjoner blir holdt.

NOKIOS går over tre dager, 26.-28. oktober 2021.

Tirsdag 26. oktober er en kombinert workshop-/kursdag som vil samle de viktigste aktørene i eforvaltnings-Norge på Clarion Hotel i Trondheim.

Utstillingen foregår 27.-28. oktober, men rigging av stands skjer ettermiddag/kveld 26. oktober.

Onsdag og torsdag, (27. og 28. oktober) er det ordinær konferanse, med god tid til å besøke utstillerne og mulighet for å vise presentere sine prosjekter eller produkter i programposten Utstillerseminar.

Utstillerplass
torg

Kr. 30.000,-
eks. mva.

(Kr. 37.500,- ink. mva.)

Prisen inkluderer:

– 1 utstillerplass på torg (3x2m)
– 1 utstillerrepresentant
– Lunsj/kaffe/pausemat
– Logo på utstillersiden (nokios.no/utstillere)
– Logo i konferanseapp
– Trykking av bakvegg til logosøyle (se materialbeskrivelse)
– teppe, lavt bord, 2 stoler, belysning, 1000w strømuttak og WiFi
– virtuell stand i portalen for streaming

Utstillerplass
vegg
Kr. 25.000,-
eks. mva.

(Kr. 31.250,- ink. mva.)

Prisen inkluderer:

– 1 utstillerplass ved vegg (3x2m)
– 1 utstillerrepresentant
– Lunsj/kaffe/pausemat
– Logo på utstillersiden (nokios.no/utstillere)
– Logo i konferanseapp
– lavt bord, 2 stoler, belysning, 1000w strømuttak og WiFi
– virtuell stand i portalen for streaming

Ekstra utstillerrepresentant

Kr. 2.000,-
eks. mva.

(Kr. 2.500,- ink. mva.)

Prisen inkluderer:

– Konferanseregistrering for én utstillerrepresentant (onsdag-torsdag)

– Lunsj/kaffe/pausemat

NB! Forutsetter at organisasjonen har kjøpt en utstillerplass.

 

Utstillerseminar

Kr. 10.000,-
eks. mva.

(Kr. 12.500,- ink. mva.)

Prisen inkluderer:

– 30 minutters foredrag i parallell: «Utstillerseminar» om aktuelt tema onsdag ELLER torsdag
– Konferanseregistrering for én foredragsholder (onsdag-torsdag)
– Firmanavn og beskrivelse av seminaret i programmet

– Lunsj/kaffe/pausemat

 

Utstillerområde

Utstillingsområde: plass 1-8 og 49-50 er langs vegg. Plass 9-48 er i torg.. Alle plassene ligger i vrimleområdet utenfor konferansesalene.
Utstillerområde uten publikum
Utstillerområde med publikum

Utstillerplass – torg

Utstillingsplass nr 9 – 48 (torgplass) kr 30.000,- eks. mva.

Størrelse: 3x2m (gulvareal inkludert del av logosøyle)

Utstillingsplass 9 – 48 er satt opp som små øyer midt på gulvet i vrimlearealet.

Utstillingsplassen inkluderer teppe, søyle med logo, belysning, 1000w strømuttak, WiFi, lavt bord og to stoler.

NB! Ingen roll-up eller messevegg kan medbringes her, da logosøylene skal være synlige.

Logosøyler/bakvegg

Logosøyler (bakvegg) produseres av vår samarbeidspartner. Utstillere på plass 9-48 må sende materiale til trykking av logosøyle (bakvegg). Beskrivelse for levering av materiale til bakvegg/logosøyle

Materialet skal leveres som pdf i trykkvalitet.
Materialfrist: 5. oktober 2021, kl. 16:00
Sendes til: print.nokios@compassfairs.no

Utstillerplass – vegg

Utstillngsplass nr 1 – 8 og 49 – 50  (veggplass) kr 25.000,- eks. mva.

Størrelse: 3×2 meter (gulvareal).

Plassering mot vegg i vrimlearealet.

Her kan du bringe med egne messevegger eller rollups med en maksimal bredde på 3 meter.

Belysning, 1000w strømuttak, lavt bord og to stoler er inkludert i prisen.

Konferanseavgift (onsdag-torsdag) for én utstillerrepresentant er inkludert i prisen. Det er mulig å kjøpe ekstra utstillerrepresentant for kr. 2000,- eks. mva.

Virtuell utstillerplass inkludert

Alle plenum og sesjoner på onsdag og torsdag vil blir streamet, og deltakere kan melde seg på til konferansen som kun virtuell deltaker. De vil da få tilgang til en egen virtuell konferanseportal, OnAIR. I denne portalen har dere som utstillere mulighet til å ha en virtuell stand, uten ekstra kostnad. Denne standen skal ikke bemannes. Materiell som logo, firmaprofil, brosjyrer og eventuelt videoer som dere laster opp i utstillingsportalen, vil vises på den virtuelle standen, i tillegg til i deltaker-appen. Kontakt utstillingsansvarlig om du lurer på noe vedrørende dette. Kontakt; utstilling@videre.ntnu.no

Benytt mulighetene i utstillerportalen!

Utstillere har egne funksjoner de kan benytte i utstillerportalen og i mobil-app’en.
pdf Last ned pdf med informasjon om nyttige funksjoner for utstillere

Påmelding til konferansen

MERK at alle som skal delta på konferansen som utstillerrepresentanter MÅ melde seg på NOKIOS-konferansen i tillegg til UTSTILLINGSPÅMELDINGEN. Der melder du deg på på sesjoner, seminarer, sosiale tilstelninger og booker hotellrom.

En person inngår i avgiften for en utstillingsstand.
En person inngår i avgiften for et utstillerseminar.
Fra samme bedrift kan man ha med en ekstra utstillerrepresentant som betaler 2500 kroner for hele konferansen, dette dekker servering under konferansen. Er det flere fra samme firma som deltar på konferansen så betaler disse ordinær avgift.

Basert på denne registreringen blir det laget egne navneskilt for utstillere – derfor er det viktig at alle er registrert før konferansen starter. Disse vil motta et bekreftelsesbrev som sendes til alle konferansens deltakere.

Utstillerseminar

I tillegg til kontakten med interesserte på stand, kan man i programposten utstillerseminar presentere egne prosjekter, produkter eller tjenester i egne undervisningsrom.

Utstillerseminar 1: onsdag 27.oktober kl. 14:00
Utstillerseminar 2: onsdag 28.oktober kl. 12:30

I påmeldingsskjema for utstillere vil det også komme opp om du ønsker utstillerseminar. Der velger du hvilket tidspunkt du vil ha seminar og skriver inn tittel og eventuelt utstyrsbehov for utstillerseminaret.

Organisering

Spørsmål om plassering, utforming av stand, leie av møterom, og andre spørsmål av teknisk og praktisk art, rettes til Heidi-Maria Playfoot, tlf 73559298

Adresse og merking av kolli
Alle kolli som skal sendes til Trondheim merkes med følgende adresse:
Clarion Hotell Trondheim,
Brattørkaia 1
7010 Trondheim

Tlf 73 92 55 00

Alle kolli merkes: «Utstilling NOKIOS 2021»
Verdifullt utstyr kan oppbevares i sekretariatsrommet forut for og mellom konferansedagene.
Dere står selv ansvarlig for å få sendt kolliene tur/retur konferansen. Avtal med deres transportør når kolliene skal hentes. Fraktbrev o. l. samt merking av kolli må dere sørge for selv.

Leie av messeutstyr

Messeutstyr kan leies fra dinstand.no/messe/nokios2021.

Frist for bestilling er 15. oktober 2021.

Dersom du bestiller infodisk, kan du sende inn trykk til profilering av denne. Se beskrivelse og mål av disken. Infodisk-mål

Profilering

Det blir laget en egen nettside som også viser konferansens utstillere med logo og lenke.

Standardutstyr i undervisningsrommene

Konferanselokalene har moderne lyd/bilde, lys- og ventilasjonsanlegg.

Betaling

Faktura sendes per epost eller vanlig post.

Opprigging av stands

Utstillingen rigges opp tirsdag ettermiddag/kveld (26. oktober).

Spørsmål?

Har du spørsmål om utstillingen så send en e-post til utstilleransvarlig Heidi-Maria Playfoot (heidi.maria.playfoot@ntnu.no).