NOKIOS
Utstillerpåmelding

Informasjon om påmelding til NOKIOS 2024 er ennå ikke klar.
Informasjonen på denne siden gjelder forrige konferanse som ble arrangert 24.–26. oktober 2023.
Åpning av påmelding til NOKIOS 2024 forventes ca. mai-juni 2024. (Nærmere informasjon kommer.)

Konferansen har egen utstilling der bedrifter kan presentere seg for ledere og IT-ansvarlige i offentlig sektor som er hovedmålgruppa for konferansen. Utstillerarealet er rett utenfor salene der plenum og sesjoner blir holdt.

NOKIOS går over tre dager, 24.-26. oktober 2023.

Tirsdag 24. oktober er en kombinert workshop-/kursdag som vil samle de viktigste aktørene i eforvaltnings-Norge på Clarion Hotel i Trondheim.

Utstillingen foregår 25.-26. oktober, men rigging av stands skjer ettermiddag/kveld 24. oktober.

Onsdag og torsdag, (25. og 26. oktober) er det ordinær konferanse, med god tid til å besøke utstillerne og mulighet for å vise presentere sine prosjekter eller produkter i programposten Utstillerseminar.

Meld på utstilling

Utstillerpåmeldingen er ennå ikke åpen.

Utstillerområde

Utstillingen er plassert i vrimleområdet utenfor konferansesalene på Clarion Hotel Trondheim.

NB! Kartet oppdateres ikke i sanntid. (sist oppdatert: 09.10.23.) Se registreringsskjema for oppdatert informasjon om ledige plasser.

Utstillerkart som viser plassering av stands i utstillerområdet

Utstillerplass torg

 • Utstillingsplass nr 9 – 48 (torgplass) kr 30.000,- eks. mva.
 • Størrelse: 3x2m (gulvareal inkludert del av logosøyle)
 • Utstillingsplass 9 – 48 er satt opp som små øyer midt på gulvet i vrimlearealet.
 • Utstillingsplassen inkluderer teppe, søyle med logo, belysning, 1000w strømuttak, WiFi, lavt bord og to stoler.
 • Utstillerplass- torg inkluderer en bakvegg. En side av en kube/søyle med trykket bannervegg med utstillerens eget motiv.

NB! Ingen roll-up eller messevegg kan medbringes her, da logosøylene skal være synlige.

Logosøyler/bakvegg for utstillere i torg

Logosøyler (bakvegg) produseres av vår samarbeidspartner. Utstillere på plass 9-48 må sende materiale til trykking av logosøyle (bakvegg).

NOKIOS Trykkspesifikasjoner 2023 – Banner

Materialet skal leveres som pdf i trykkvalitet.
Materialfrist: 2. oktober 2023, kl. 16:00
Sendes til: tarjei@compassfairs.no

Utstillerplass – vegg

 • Utstillngsplass nr 01-08 og 49-50 (veggplass) kr 25.200,- eks. mva.
 • Størrelse: 3×2 meter (gulvareal).
 • Plassering mot vegg i vrimlearealet.
 • Her kan du bringe med egne messevegger eller rollups med en maksimal bredde på 3
  meter.
 • Belysning, 1000w strømuttak, lavt bord og to stoler er inkludert i prisen.
Utstillerområde med publikum

Utstillerrepresentanter

Alle utstillerrepresentanter registrerer seg og kjøper billett via utstillerportal. Lenke til utstillerportal blir sendt til den som bestilte stand.

Alle utstillerrepresentanter MÅ registreres til konferansen via utstillerportalen. I registreringen får alle representanter mulighet til å melde seg på sosiale tilstelninger og reservere hotellrom. Etter registrering vil de motta et eget bekreftelsesbrev med en lenke hvor de også kan melde seg på programmet, tilsendt på e-post til den epostadressen som ble oppgitt under registrering.

Utstillerseminar

Utsolgt! Det er dessverre ingen utstillerseminar igjen.

I tillegg til kontakten med interesserte på stand, kan man i programposten utstillerseminar presentere egne prosjekter, produkter eller tjenester i egne undervisningsrom.

 • Utstillerseminarene er 30 minutter lange og går i paralleller.
 • Pris pr. utstillerseminar: Kr. 12.000,- (eks. mva.)
 • Utstillerseminar 1: onsdag 26.oktober kl. 14:00
 • Utstillerseminar 2: onsdag 27.oktober kl. 12:30

Det er først-til-mølla-prinsippet som gjelder ved bestilling av utstillerseminar. Det er kun 8 tilgjengelige plasser hver av dagene onsdag og torsdag. (totalt 16 utstillerseminarer.) Utstillerseminar bestilles i utstillerportalen under mine bestillinger. Der velger du hvilket tidspunkt du vil ha seminar og skriver inn tittel, ingress og navn på foredragsholder.

Foredragsholdere utstillerseminar registreres som vanlig utstillerrepresentant via utstillerportal.

Profilering på konferansens nettsted

Det blir laget en egen nettside som viser konferansens utstillere med logo, stand nr. og lenke.

Standardutstyr i undervisningsrommene

Konferanselokalene har moderne lyd/bilde, lys- og ventilasjonsanlegg.

Betaling

Faktura sendes per epost eller vanlig post.

Leie av messeutstyr

Messeutstyr leies fra vår samarbeidspartner Compass Fairs via denne nettsida: compassfairs.no/shop/nokios-2023/products/

Opprigging av stands

Utstillingen rigges opp tirsdag ettermiddag/kveld (24. oktober).

Spørsmål?

Har du spørsmål om utstillingen så send en e-post til utstilleransvarlig Heidi-Maria Playfoot (utstilling@konferanser.ntnu.no).

Organisering

Spørsmål om plassering, utforming av stand, leie av møterom, og andre spørsmål av teknisk og praktisk art, rettes til:
Heidi-Maria Playfoot, tlf 73 55 92 98

Adresse og merking av kolli
Alle kolli som skal sendes til Trondheim merkes med følgende adresse:
Clarion Hotell Trondheim,
Brattørkaia 1
7010 Trondheim

Tlf 73 92 55 00

Alle kolli merkes: «Utstilling NOKIOS 2023»
Verdifullt utstyr kan oppbevares i sekretariatsrommet forut for og mellom konferansedagene.
Dere står selv ansvarlig for å få sendt kolliene tur/retur konferansen. Avtal med deres transportør når kolliene skal hentes. Fraktbrev o. l. samt merking av kolli må dere sørge for selv.

Betingelser

Betingelser ved bestilling av stand og/eller utstillerseminar

Påmeldingen av stand og/eller utstillerseminar er bindende. Det gis ingen refusjon ved eventuell avbestilling av stand og/eller utstillerseminar.
Det tas forbehold om avlysing på grunn av uforutsette hendelser utenfor arrangørens kontroll (streik, naturkatastrofer, pandemi etc.) Arrangøren er ikke forpliktet til å erstatte tap som skyldes dette.

Betingelser for utstillerrepresentanter

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding tilkommer det kr. 500 i avbestillingsgebyr. Ingen refusjon på avmelding mottatt fra og med 1. oktober.
Hotellovernattingen betales direkte til hotellet ved avreise. Dersom endring/avbestilling ikke er mottatt 3 dager innen konferansestart, blir oppgitt kredittkort belastet for 1 natt og rommet gitt tilbake til hotellet.
Det tas forbehold om avlysing på grunn av uforutsette hendelser utenfor arrangørens kontroll (streik, naturkatastrofer, pandemi etc.) Arrangøren er ikke forpliktet til å erstatte tap som skyldes dette.