NOKIOS 2022
Informasjon for utstillere

Påmelding for utstillerplass og utstillerseminar åpnes 1. juni 2022.  

Konferansen har egen utstilling der bedrifter kan presentere seg for ledere og IT-ansvarlige i offentlig sektor som er hovedmålgruppa for konferansen. Utstillerarealet er rett utenfor salene der plenum og sesjoner blir holdt.

NOKIOS går over tre dager, 25.-27. oktober 2022.

Tirsdag 25. oktober er en kombinert workshop-/kursdag som vil samle de viktigste aktørene i eforvaltnings-Norge på Clarion Hotel i Trondheim.

Utstillingen foregår 26.-27. oktober, men rigging av stands skjer ettermiddag/kveld 25. oktober.

Onsdag og torsdag, (26. og 27. oktober) er det ordinær konferanse, med god tid til å besøke utstillerne og mulighet for å vise presentere sine prosjekter eller produkter i programposten Utstillerseminar.

Utstillerområde

Utstillingen er plassert i vrimleområdet utenfor konferansesalene på Clarion Hotel Trondheim.

Utstillerkart med 30 utstillerplasser i vrimleområdet utenfor konferansesalene.
Utstillerområde uten publikum
Utstillerområde med publikum

Utstillerplass – torg

Utstillingsplass nr 9 – 30 (torgplass) kr 30.000,- eks. mva.

Størrelse: 3x2m (gulvareal inkludert del av logosøyle)

Utstillingsplass 9 – 30 er satt opp som små øyer midt på gulvet i vrimlearealet.

Utstillingsplassen inkluderer teppe, søyle med logo, belysning, 1000w strømuttak, WiFi, lavt bord og to stoler.

Konferanseavgift (onsdag-torsdag) for én utstillerrepresentant er inkludert i prisen. 

Utstillerplass- torg inkluderer en bakvegg. En side av en kube/søyle med trykket bannervegg med utstillerens eget motiv.

NB! Ingen roll-up eller messevegg kan medbringes her, da logosøylene skal være synlige.

Logosøyler/bakvegg for utstillere i torg

Logosøyler (bakvegg) produseres av vår samarbeidspartner. Utstillere på plass 9-30 må sende materiale til trykking av logosøyle (bakvegg). Beskrivelse for levering av materiale til bakvegg/logosøyle

Materialet skal leveres som pdf i trykkvalitet.
Materialfrist: 4. oktober 2022, kl. 16:00
Sendes til: print.nokios@compassfairs.no

Utstillerplass – vegg

Utstillngsplass nr 1 – 8  (veggplass) kr 25.200,- eks. mva.

Størrelse: 3×2 meter (gulvareal).

Plassering mot vegg i vrimlearealet.

Her kan du bringe med egne messevegger eller rollups med en maksimal bredde på 3 meter.

Belysning, 1000w strømuttak, lavt bord og to stoler er inkludert i prisen.

Konferanseavgift (onsdag-torsdag) for én utstillerrepresentant er inkludert i prisen. 

Utstillerplass – digital

Digital markedsplass kr 10.000,- eks. mva.

Har du kjøpt fysisk stand får du automatisk en digital stand inkludert.
Men man kan kjøpe en digital markedsplass uten å delta med en fysisk stand i Trondheim.

 

Utstillerrepresentanter

Prisen for en utstillingsstand inkluderer en utstillerrepresentant. Ønsker man flere representanter til å bemanne stand, betaler man ordinær deltakeravgift.

Alle utstillerrepresentanter MÅ registreres til konferansen.  Representanter som er inkludert i stand og foredragsholder til utstillerseminar som er inkludert, registrerer seg via ustillerportalen. Ytterligere utstillerrepresentanter og/eller foredragsholdere til utstillerseminar registrerer seg her:

I registreringen får alle representanter mulighet til å melde seg på sesjoner, seminarer, sosiale tilstelninger og booke hotellrom. Etter registrering vil de motta et eget bekreftelsesbrev tilsendt på e-post til den e-postadressen som ble oppgitt under registrering.

Virtuell utstillerplass inkludert

Alle plenum og sesjoner på onsdag og torsdag vil bli streamet, og deltakere kan melde seg på til konferansen som kun virtuell deltaker. De vil da få tilgang til en egen virtuell konferanseportal, OnAIR. I denne portalen har dere som utstillere mulighet til å ha en virtuell stand, uten ekstra kostnad. Denne standen skal ikke bemannes. Materiell som logo, firmaprofil, brosjyrer og eventuelt videoer som dere laster opp i utstillingsportalen, vil vises på den virtuelle standen, i tillegg til i deltaker-appen. Kontakt utstillingsansvarlig om du lurer på noe vedrørende dette. Kontakt; utstilling@videre.ntnu.no

Benytt mulighetene i utstillerportalen!

Som utstiller på årets NOKIOS får du også en virtuell stand i den virtuelle konferanseportalen OnAIR. Her vil de virtuelle deltakerne på konferansen kunne besøke din stand under konferansen. Dere er ikke forpliktet til å bemanne den virtuelle standen, men for at de virtuelle deltakerne ikke skal komme til en helt tom stand, anbefaler vi at dere laster opp firmaprofil, brosjyre, og logo som vil vises på den virtuelle standen din. Dette gjøres via utstillerportalen under «Mine bestillinger».
Logo bør være maks 300 – 400px bredde og 50 – 100px høyde. Vi anbefaler dere også til å laste opp noen korte promoteringsvideoer da disse vil være godt synlig på den virtuelle standen deres. Videoer legges til som video-URL, fra YouTube el.l.

Påmelding til konferansen

MERK at alle som skal delta på konferansen som utstillerrepresentanter MÅ melde seg på NOKIOS-konferansen i tillegg til UTSTILLINGSPÅMELDINGEN. Der melder du deg på på sesjoner, seminarer, sosiale tilstelninger og booker hotellrom.

En person inngår i avgiften for en utstillingsstand.
En person inngår i avgiften for et utstillerseminar.
Er det flere fra samme firma som deltar på konferansen så betaler disse ordinær avgift. Dette inkluderer ikke konferansemiddagen, som har egen avgift.

Basert på denne registreringen blir det laget egne navneskilt for utstillere – derfor er det viktig at alle er registrert før konferansen starter. Disse vil motta et bekreftelsesbrev som sendes til alle konferansens deltakere.

Utstillerseminar

I tillegg til kontakten med interesserte på stand, kan man i programposten utstillerseminar presentere egne prosjekter, produkter eller tjenester i egne undervisningsrom. Utstillerseminarene er 30 minutter lange og går i paralleller.

Utstillerseminar 1: onsdag 26.oktober kl. 14:00
Utstillerseminar 2: onsdag 27.oktober kl. 12:30

Det er først-til-mølla-prinsippet som gjelder ved bestilling av utstillerseminar. Det er kun 8 tilgjengelige plasser hver av dagene onsdag og torsdag. (totalt 16 utstillerseminarer.) Utstillerseminar bestilles i utstillerportalen under mine bestillinger. Der velger du hvilket tidspunkt du vil ha seminar og skriver inn tittel, ingress og navn på foredragsholder.

En foredragsholder er inkludert i prisen for ett seminar. Foredragsholder som er inkludert i prisen for utstillerseminaret registreres via utstillerportalen, alle øvrige foredragsholdere til utstillerseminar, registreres her:

Organisering

Spørsmål om plassering, utforming av stand, leie av møterom, og andre spørsmål av teknisk og praktisk art, rettes til Heidi-Maria Playfoot, tlf 73559298

Adresse og merking av kolli
Alle kolli som skal sendes til Trondheim merkes med følgende adresse:
Clarion Hotell Trondheim,
Brattørkaia 1
7010 Trondheim

Tlf 73 92 55 00

Alle kolli merkes: «Utstilling NOKIOS 2021»
Verdifullt utstyr kan oppbevares i sekretariatsrommet forut for og mellom konferansedagene.

Det er utstiller sitt ansvar å få sendt utstyr til konferansehotellet i god tid innen opprigg og at pakken er merket tilstrekkelig.

Det er også utstiller sitt ansvar å få pakket utstyret ned igjen og at det er merket med nødvendig informasjon for tilbakelevering etter endt konferanse.

Leie av messeutstyr

Messeutstyr kan leies fra (xx)

Frist for bestilling er 15. oktober 2022.

Dersom du bestiller infodisk, kan du sende inn trykk til profilering av denne. Se beskrivelse og mål av disken. Infodisk-mål
NB! Bestillingsfrist for infodisk med motiv er 4. oktober.

Profilering

Det blir laget en egen nettside som også viser konferansens utstillere med logo og lenke.

Standardutstyr i undervisningsrommene

Konferanselokalene har moderne lyd/bilde, lys- og ventilasjonsanlegg.

Betaling

Faktura sendes per epost eller vanlig post.

Opprigging av stands

Utstillingen rigges opp tirsdag 25. oktober kl. 17:00.

Vår samarbeidspartner Compass Fairs vil innen den tid ha klart standområde og bakvegger for dere.

Spørsmål?

Har du spørsmål om plassering, utforming av stand, leie av møterom, og andre spørsmål av teknisk og praktisk art ifbm utstillingen på NOKIOS så send en e-post til:

utstilleransvarlig Heidi-Maria Playfoot (heidi.maria-playfoot@ntnu.no).

Betingelser

Betingelser ved bestilling av stand og/eller utstillerseminar

Påmeldingen av stand og/eller utstillerseminar er bindende. Det gis ingen refusjon ved eventuell avbestilling av stand og/eller utstillerseminar.
Det tas forbehold om avlysing på grunn av uforutsette hendelser utenfor arrangørens kontroll (streik, naturkatastrofer, pandemi etc.) Arrangøren er ikke forpliktet til å erstatte tap som skyldes dette.

Betingelser for utstillerrepresentanter

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding tilkommer det kr. 500 i avbestillingsgebyr. Ingen refusjon på avmelding mottatt fra og med 1. oktober.
Hotellovernattingen betales direkte til hotellet ved avreise. Dersom endring/avbestilling ikke er mottatt 3 dager innen konferansestart, blir oppgitt kredittkort belastet for 1 natt og rommet gitt tilbake til hotellet.
Det tas forbehold om avlysing på grunn av uforutsette hendelser utenfor arrangørens kontroll (streik, naturkatastrofer, pandemi etc.) Arrangøren er ikke forpliktet til å erstatte tap som skyldes dette.