Utstilling på NOKIOS

Virtuell utstilling

Prisen for en virtuell utstillerplass er kr. 10 000 eks.mva.

3 utstillerrepresentanter er inkludert i den virtuelle standen. Disse tre må melde seg på NOKIOS-konferansen som representanter via utstillingsportalen som den som bestiller virtuell stand får tilgang til. Er det flere fra samme firma som deltar på den virtuelle konferansen så betaler disse ordinær deltakeravgift.

Den virtuelle utstillingen vil bli tilgjengelig for deltakerne gjennom vår konferanseplattform OnAir. Her samles alle digitale konferanseaktiviteter (streaming, chat, utstilling etc.). Som virtuell utstiller er du tilgjengelig for deltagerne online. Deltakerne kan kontakte deg direkte og du får ha en-til-en møter via skjermen. En deltager kan be om å få ta opp samtalen han/hun har med en utstiller, samt avtale flere møter med utstillere på et senere tidspunkt.
Du kan også laste opp brosjyrer og annen informasjon som vil være tilgjengelig for alle de virtuelle deltagerne på konferansen.

Noen dager før konferansestart vil det bli sendt ut en epost med informasjon og tips til gjennomføringen.

Utstillerseminar

Pris kr. 10 000 eks.mva.

Onsdag 21. oktober kl 1400 – 1430 (max 8 parallelle seminar)
Torsdag 22. oktober kl 1230 – 1300 (max 8 parallelle seminar)

Et utstillerseminar er 30 minutter langt. Her kan man presentere sitt prosjekt eller produkt til konferansens deltakere.

NB! Siden utstillerseminaret kun kjøres virtuelt i år, så sendes det inn som et opptak, men foredragsholder vil være tilgjengelig i chat med deltakerne under/etter presentasjonen. Du må laste opp tittel og ingress for ditt utstillerseminar, slik at dette kan presenteres på konferansens nettsider.

Informasjon om gjennomføringen av utstillerseminarene >>

Profilering

Utstillerne presenteres på NOKIOS sin nettside med logo.  Din presentasjon blir publisert etter at du har lastet opp logo. 

Betaling

Faktura sendes per EHF.

Vilkår og betingelser

Ved registrering av en utstilling utgjør 10% av avgiften et oppstartsgebyr. Avgiften dekker arrangørens utgifter i forbindelse med markedsføring av utstillere på konferansens nettsted.
Hvis utstilleren velger å kansellere, eller arrangøren avbestiller på grunn av uforutsette omstendigheter, vil dette gebyret ikke bli refundert.
Hvis utstilleren velger å kansellere senere enn 4 uker før konferansestart, anses kontrakten som bindende, og ingen gebyrer vil bli tilbakebetalt

Spørsmål?

Har du spørsmål om utstillingen så send en e-post til utstilleransvarlig Heidi-Maria Playfoot (nokios-utstilling@videre.ntnu.no)