NOKIOS Teknologiradar

teknologiradar ikoner: Robotics, Blockchain, AI, VR

 

NOKIOS Teknologiradar er tenkt å være en årlig undersøkelse i hele virksomhets-Norge som tar temperaturen på bruk av ny teknologi. Den er et samarbeidsprosjekt av konferansens partnere.

Undersøkelsen tar i år temperaturen på bruk av fire nye og fremtidsrettede teknologier.
I tillegg til noen innledende spørsmål om din virksomhet består undersøkelsen av fire bolker, én for hver teknologi.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert på NOKIOS 2017.

Alle som deltar kan få tilsendt resultatene fra undersøkelsen og delta på en samling for erfaringsutveksling som vil bli arrangert på nyåret. Nærmere informasjon om arrangementet vil bli tilsendt de som deltar i undersøkelsen. Deltakerne i undersøkelsen blir også med i trekningen av gratis inngang til konferansen i november.

Målet med NOKIOS Teknologiradar er å gi oversikt og oppdatering over nye teknologier vi ser det snakkes mye om og som vi mener er interessante for offentlig sektor. Hensikten er at publikum skal få en kortfattet oversikt over dagens muligheter og med det få en bred oppdatering på utviklingsstatus for teknologier vi er konfrontert med i media og i IT-verdenen.
Det har vært gjennomført en analyse av norske virksomheters bruk av ny teknologi. Data til analysen ble hentet gjennom en spørreundersøkelse som ble sendt ut til 3497 respondenter i offentlige og private virksomheter.
Undersøkelsen tok for seg spørsmål angående teknologiene robotisering, kunstig intelligens, blockchain og virtuell & utvidet (augmented) virkelighet og hvordan respondentene vurderer disse. Spørreundesøkelsen ble sendt ut den 05.07.17 og avsluttet 15.09.17. Totalt svarte 146 respondenter, 26 private og 120 offentlige, på undersøkelsen.
Undersøkelsen søker svar på i hvilken grad norske virksomheter anser teknologiene for modne og verdiskapende samt hvilken grad de vurderer seg selv som modne til å ta i bruk teknologiene. Det ble også kartlagt i hvilken grad respondentene benytter Internet of Things, Cloud og Big Data. Dette for å vurdere om disse teknologiene er avgjørende for adopsjon av ny teknologi.
Hovedfunnene viser at norske virksomheter har kjennskap til teknologiene, men at faktisk bruk fortsatt er begrenset. Selv om alle teknologier bort¬sett fra blockchain blir sett på som både modne og verdiskapende, og virksomhetene ser seg selv som modne for å anvende teknologien, er det fortsatt få initiativ for å ta dem i bruk. Det kan være flere grunner til dette. Undersøkelsen viser at det ofte er mangel på kunnskap og kompetanse som står i veien for videre initiativ.

Denne rapporten er resultatet av et samarbeidsprosjekt av konferansens partnere.
Rapporten er utarbeidet på initiativ fra medlemmene i Nokios programråd, Merethe Wiel (Lånekassen) og Lars Erik Antonsen (NAV). Konferansens samarbeidspartnere ved Sopra Steria, Capgemini og Accenture har bidratt til utarbeidelsen.

Har du spørsmål vedrørende undersøkelsen, så ta kontakt med oss på teknologiradar@nokios.no