NOKIOS Teknologiradar 2021

Teknologiradar ikoner: robotisering, kunstig intelligens, VR/AR og digital samhandling.

Nokios Teknologiradar tar temperaturen på bruken av digital teknologi i norske virksomheter. Undersøkelsen ble gjennomført som en åpen spørreundersøkelse over tre måneder fra juni til september. Dette er femte gang denne undersøkelsen gjennomføres.

Hovedfunn fra Teknologiradaren 2021

Det årets teknologiradar har vist oss er at modenheten til virksomhetene ligger langt bak modenheten til teknologien. Selv om teknologiene generelt blir sett på som modne for bruk så er det flere som er skeptiske til at akkurat deres virksomhet er moden nok til å kunne anvende teknologien.
Virtual- og augmented reality-teknologi er det klareste eksempelet på dette hvor vi ser at det bare er 5% som sier seg «svært enig» i at virksomheten deres er moden nok til å anvende teknologien.

«Få virksomheter vurderer seg modne til å ta i bruk VR & AR»

Jeg anser teknologien moden for bruk // Jeg anser min virksomhet for å være moden nok til å anvende teknologien

Diagram som viser vurderingen av modenhet for teknologiene og for virksomheten

Figur: «Jeg anser teknologien moden for bruk // Jeg anser min virksomhet for å være moden nok til å anvende teknologien». Teknologiene vurderes høyere i modenhet enn virksomhetenes modenhet til å ta dem i bruk.

Kjennskap til teknologiene

Teknologiene som respondentene har blitt spurt om er godt kjente teknologier. Dette er universalt for alle grupperinger av respondentene og er ikke avhengig av hvilken type virksomhet man kommer fra.

Jeg kjenner teknologien

diagram: kjennskap til teknologiene. Robotisering: 65%, Kunstig intelligens: 63%, VR ogAR: 54%, Digital samhandling: 92%

Figur: «Jeg kjenner teknologien». Nesten alle i undersøkelsen er «noe enig» eller «svært enig» i at de kjenner til teknologiene.

Kjennskap: Sammenlikning mellom stat og kommune

Diagram: Kjennskapen er god og det skiller lite mellom stat og kommune
Figur: «Kjennskap: Sammenlikning mellom stat og kommune». Diagrammet viser liten forskjell i kjennskap til teknologiene i stat og kommune.