NOKIOS Teknologiradar

teknologiradar ikoner: Robotics, Blockchain, AI, VR

NOKIOS samarbeidspartnere Sopra Steria, Accenture, CapGemini, NAV, NTNU og Kartverket tar temperaturen på bruk av ny teknologi i offentlig og privat sektor i Norge.

Se årets rapport

Takk til alle som bidro i undersøkelsen

Vi gratulerer følgende heldige vinnere:

1. Mette Daarstad, Oslo kommune – programmerbar drone

2. Eli Sofie Berg, Røyken kommune – trådløse hodetelefoner

3. Hans Flatten, Evry – ladebord for mobiltelefoner

Premiene hentes i sekretariatet under NOKIOS.

Litt bakgrunn om analysen

Det er svært viktig å kartlegge hvor moden nye teknologier oppfattes og hvor raskt og godt vi tar i bruk de ulike teknologiene som skal drive norske virksomheter i tiden fremover.

I 2017 publiserte NOKIOS for første gang rapporten: «Teknologiradar», som kartla hva norske virksomheter vet om ny teknologi og om de bruker den. Rapporten viste at:

• 34 % av de som svarte tenkte at teknologien Blockchain enda er for umoden til å ta i bruk.
• 82 % av virksomhetene har begynt å vurdere å bruke RPA (Robotics Process Automation).
• 87 % så det som viktig å bruke kunstig intelligens som teknologi i sin virksomhet.
• 55 % mente at virtual/augmented reality kunne være nyttig i deres virksomhet.

Hvilke endringer ser vi på ett år? Bli med på kartleggingen!
La oss sammen finne ut hvordan trenden har utviklet seg på et år.

Hvilke teknologier er i vinden? Hvilke hindringer opplever norske offentlige virksomheter når de skal innføre ny teknologi? Har det private næringsliv kommet lengre enn det offentlige med å ta i bruk ny teknologi? Undersøkelsen NOKIOS Teknologiradar 2018 ønsker å gi svar på akkurat dette.


Har du spørsmål vedrørende undersøkelsen, så ta kontakt med oss på teknologiradar@nokios.no