NOKIOS
Artikler

Intervjuer og bakgrunnsartikler skrevet for NOKIOS – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor.

skogsmaskin i tømmerproduksjon

Mobilteknologien gir fart på bygda

Nesten 30 år etter at GSM-teknologien gjorde mobiltelefonen til allemannseie, er det fortsatt mange hvite felt på dekningskartet. Nå ønsker Telenor å arbeide med norske kommuner for å få til en helhetlig mobilstrategi som vil gjøre det lettere å både bo og å ha noe å leve av i utkantstrøk.

Les artikkelen

Mann og kvinne arbeider ved dataskjermer på NAV

En smidig utvikling

Mattilsynet er første offentlige virksomhet som kobler seg mot NAVs interne applikasjonsplattform «NAIS», en fleksibel og smidig løsning for både å utvikle og drifte offentlige digitale tjenester. Ser vi starten på en helt ny måte å utvikle gode offentlige digitale tjenester på?

Les artikkelen

illustrasjon e-id app

Europeisk ID-revolusjon vil forenkle identifisering og datadeling

Om noen år kommer du mest sannsynlig til ha en elektronisk ID som gjør det mulig å identifisere deg og bekrefte førerkort, hente reseptbelagte medisiner og bekrefte utdanning med hjelp av smarttelefonen over hele Europa.

Les artikkelen

Illustrasjon datadeling

Datadeling skal utvikle kunnskapssektoren

Hva er egentlig en «student»? Dette er noe av de mange avklaringene som må gjøres når Kunnskapssektorens datafellesskap (KUDAF) skal koordinere dataen til en av sektorene som samler inn mest data i Norge.?

Les artikkelen

Eldre artikler

Artikler fra 2021

Veronica Buer porterttbilde
Veronica Buer, Datatilsynet Foto: Ilja Hendel

Overvåkingsøkonomi i offentlig sektor:
Oppmerksomhet eller sporing – må vi velge?

Datatilsynet vil ikke ha egen Facebook-side. Betyr det at ingen offentlige aktører bør bruke verdens største sosiale medium til å kommunisere med sine målgrupper?

Les artikkelen

Veronica Buer porterttbilde
Mona Skaret, Skatteetaten Foto: Agnete Brun

Internasjonalt samarbeid er nøkkelen til digitalisering av offentlig sektor

Offentlige etater verden over deler mange av de samme utfordringene og går nå sammen for å løse disse. Skatteetaten i Norge deltar i OECD-prosjektet Tax Administration 3.0 som setter kursen for fremtidens skatteadministrasjon.

Les artikkelen

Natta da kommunen mistet alle datasystemene sine

Det var nattevaktene som først oppdaget at noe var galt da de ikke klarte å logge seg inn på datamaskinene sine. Natt til 9. januar 2021 ble Østre Toten kommune utsatt for et utspekulert dataangrep som satte hele den digitale infrastrukturen til kommunen ut av spill i mange måneder.

Les artikkelen

Nå skal kunstig intelligens velge de beste bærekraftprosjektene

Kristiansund kommune utvikler kunstig intelligens for å plukke ut de mest bærekraftige utviklingsprosjektene. Til sommeren skal politikerne i kommunen ta stilling til den første saken som er foreslått av kunstig intelligens.

Les artikkelen

Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum

Framtidens offentlige tjenester skal oppleves som en sammenhengende og helhetlig digital tjeneste. Dette er hovedmålet i digitaliseringsstrategien «Én offentlig sektor», som ble publisert i 2019 og gjelder fram til 2025.

Les artikkelen

Artikler fra 2020

bilde fra studioopptak NOKIOS 2020

En konferansearrangør i pandemiens tid

NTNU tok i 2007 initiativet til en ny, årlig konferanse innen området IKT i offentlig sektor. Målet var å skape en samlende nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor.
I 2020 skulle Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) gjennomføres for 14. gang.
Det ble en mye større utfordring enn vi kunne forestilt oss.

Les artikkelen

Illustrasjon: digitalisering for bærekraft

Digitalisering for bærekraft

Konkrete erfaringer fra smarte byer kan hjelpe Norge til å komme nærmere en oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Vi møtte to eksperter fra hver sine felt til en samtale om temaet.

Les artikkelen

Illustrasjon: Etikk og bias i kunstig intelligens

Etikk og bias i kunstig intelligens

I dag benyttes algoritmer i alt fra å velge ut jobbsøkere til å effektivisere industriprosesser. Hvor datadrevet skal det være, og hvor trenger vi digital etikk?

Les artikkelen

Illustrasjon: partnerskap for raskere og bedre innovasjon

Partnerskap for bedre og raskere innovasjon

Vi står i dag overfor en ny bølge innen anvendelse av digital teknologi: den intelligente koordineringen. Her kobles den fysiske og digitale verden sammen ved hjelp av 5G, tingenes internett og kunstig intelligens. Mulighetene er mange, men hvordan kan man best og raskest hente ut samfunnsnytte av den nye teknologien?

Les artikkelen

Artikler fra 2019

illustrasjon av hacker og den digitale sky

Digitale skyer sårbare for feil og sabotasjeforsøk

Avhengig av skymodell kan en enkelt person potensielt sett gjøre kritiske endringer helt på egenhånd. Vi er opptatt av å etablere god kontroll for å unngå feil eller bevisste forsøk på sabotasje.

Les artikkelen

illustrasjon jordkloden, satelitt, digitale kart

Fra kartdata til virtuell virkelighet

I Lillestrøm har Skedsmo kommune de siste årene etablert et geodatamiljø som ønsker å fremstå som et av landets ledende på området

Les artikkelen

illustrasjon av hacker og den digitale sky

Bruker ikke de nye digitale mulighetene

Jeg opplever at de fleste offentlige virksomheter har kjøpt «pakker» av moderne sky-verktøy fra enten Microsoft eller Google. Men de bruker ikke de nye mulighetene de mange nye verktøyene gir. Nye og fremtidsrettede løsninger blir rett og slett ikke benyttet.

Les artikkelen

Nav i datafronten for nye offentlige tjenester

Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) er langt fremme i arbeidet med å dele data mellom offentlige etater, for å skape bedre og nye tjenester på tvers av plattformer og områder i det offentlige.

Les artikkelen

Pionerer for fremtidens digitaliserte kommuner

Nye Asker kommune er fremst i Norge og pionerer arbeidet med å innføre og ta i bruk de muligheter neste generasjons og fremtidens digitale verktøy gir for offentlig forvaltning. En av de viktigste nyvinningene er mer aktivt og gjensidig samspill med innbyggerne.

Les artikkelen

Styrket egenkontroll med pasienters e-journaler

Nye løsninger for kjernejournal styrker enkeltpersoners kontroll over egne opplysninger, gjør det enklere å ivareta egne rettigheter og sikrer personvernet, både for den enkelte og for myndighetenes muligheter til å etterleve lover, prinsipper og regler for personvern.

Les artikkelen

Artikler fra 2017

Fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor

Om vi skal beholde velferden vår i framtida må offentlig sektor effektivisere. En ny strategi viser vei for hvordan offentlig forvaltning kan bli mer endringsvillig, dele og gjenbruke informasjon mer effektivt, og ha enklere dialog med brukerne.

Les artikkelen

Folkeregisteret – bærebjelke i samfunnet

Folkeregisteret er langt mer enn flyttemeldinger og vigselsattester, det er grunnmuren for offentlig administrasjon, forskningsarbeid og samfunnsplanlegging. Nå skal det moderniseres.

Les artikkelen

Ny datakatalog gir oversikt

Brønnøysundregistrene og Direktorat for forvaltning og IKT (Difi) lanserer Felles datakatalog på NOKIOS-konferansen. For første gang vil det finnes et oppslagsverk med nasjonal oversikt over hvor viktige data ligger.

Les artikkelen