En smidig utvikling

Mann og kvinne arbeider ved dataskjermer på NAV
NAV har mer enn 100 autonome utviklingsteam som både utvikler og forvalter en egen applikasjonsportefølje. Foto: NAV
Mattilsynet er første offentlige virksomhet som kobler seg mot NAVs interne applikasjonsplattform «NAIS», en fleksibel og smidig løsning for både å utvikle og drifte offentlige digitale tjenester. Ser vi starten på en helt ny måte å utvikle gode offentlige digitale tjenester på?
Av Per Steinar Moen for NTNU/ Nokios-konferansen 2022

M attilsynet er første offentlige virksomhet som kobler seg mot NAVs interne applikasjonsplattform «NAIS», en fleksibel og smidig løsning for både å utvikle og drifte offentlige digitale tjenester. Ser vi starten på en helt ny måte å utvikle gode offentlige digitale tjenester på?
Stine Bakke-Haugseth er direktør for utvikling i Mattilsynet. Hun er ikke i tvil om at offentlig digitalisering er inne i et paradigmeskifte fra store IT-prosjekter til smidige prosesser i mindre produktteam som gir kontinuerlig utvikling og forvaltning.

– I det store bildet går vi fra fire arbeidstakere til to arbeidstakere per pensjonist de neste tiårene, og det blir et ekstremt press på offentlige tjenester. Vi må få frigjort tid fra de tjenestene som kan digitaliseres. Det er ikke slik at det offentlige Norge kommer til å få så mye mer penger til digitalisering i tiden framover, vi må bruke kronene på en effektiv måte, forklarer hun.

Applikasjonsplattform

For NAV ble svaret å ta eierskap til egen programvareutvikling. Ut av dette kom «NAIS», NAV sin egen applikasjonsplattform.

– Kjernen er et kjøretidsmiljø, et sted hvor koden min kan kjøre. Samtidig har vi bygd en hel haug med verktøy for utviklere, slik at de skal kunne ha en behagelig arbeidsdag, forteller produkteier for «NAIS», Gøran Berntsen i NAV.

NAV har et 100-talls autonome utviklerteam som har ansvaret for både å utvikle og drifte de totalt 1600 applikasjonene som styrer alt fra dagpenger til pensjoner.
Tidligere var programvareutviklingen sentralisert, og NAV hadde blant annet to store datasentre i Oslo.

Hyppige oppdateringer

– Tidligere endret vi applikasjonsporteføljen fire ganger i året i store koordinerte utgivelses-sykluser. Det var skummelt å gjøre en endring, for da kunne noe knekke et annet sted, forteller Gøran Berntsen.

Ved å organisere programvareutviklingen i selvstendige små utviklingsteam kunne NAV gå fra fire oppdateringer i året til 1400 små og store oppdateringer – i uka. Resultatet er mer stabile programvare som hele tiden blir forbedret.

– Når NAV har investert såpass mye penger i en intern plattform som er stor og veldrevet, med utrolig flinke mennesker i teamet, så spør vi hvor mye mer det koster NAV å hjelpe et team til? Vi må spørre hvorfor offentlige aktører skal bygge sitt eget plattform-team hvis NAV har et slikt team som lett kan skaleres til å understøtte langt flere enn bare utviklerteam innad i NAV? spør Stine Bakke-Haugseth.

Skalerbart

Gøran Berntsen i NAV er klar på at plattformen deres er bygget opp på en slik måte at den enkelt kan håndtere langt flere team, også utenfor NAV-systemet.

– NAIS er ekstremt skalerbar. Teamene har en selvbetjent opplevelse, alt er automatisert. Vi hadde ikke merket om vi hadde fått 100 team til, sier han.

En del av hemmeligheten er at NAIS-plattformen er svært funksjonell, men gir få valgmuligheter. Plattform-teamet i NAV har bevisst valgt ut noen få robuste og fleksible verktøy og løsninger som er lett å implementere for utviklerne. Ønsker noen å gå ut over disse verktøyene, lar det seg gjøre, men da må utviklerteamet gjøre langt mer av jobben selv.

– Vi forsøker å fjerne rom for unødvendig kreativitet, våre utviklere skal bruke tiden på å lage gode tjenester og ikke finne opp hjulet, men vi lager heller ikke regler for hva som er lov å gjøre – vi gjør det lett å gjøre det rett. Vi får bedre kvalitet og kode, fordi den guider deg i retningen av den riktige måten å gjøre det på, sier Gøran Berntsen.

Allerede rullet ut

Samarbeidsavtalen med Mattilsynet ble signert i sommer, og allerede i august var det første teamet innrullert i applikasjonsplattformen til NAV.

– Teamet har allerede rullet ut programvare. De nye løsningene for et mer datadrevet tilsyn av akvakulturnæringer foregår faktisk på NAIS-plattformen, sier Stine Bakke-Haugseth.
Neste ut er teamet som lager programvare for prøvetakning. Foreløpig er utviklingsdirektøren i Mattilsynet fornøyd.

– Vi har en egen interne plattform også, så dette er et eksperiment fra vår side. Det virker lovende, teamene som allerede er om bord fra Mattilsynet føler seg godt ivaretatt, sier hun.
Om dette er framtidens måte å digitalisere offentlige tjenester på, vil bare tiden vise. I Storbritannia er det en tilsvarende etat som Nav som støtter 13 andre etater. Uansett tror Mattilsynet at offentlige aktører har mye å lære av hverandre.

– Samarbeidet mellom NAV og Mattilsynet er et veldig godt eksempel på å tenke litt annerledes for å oppnå store fordeler for det offentlige Norge, sier Stine Bakke-Haugseth.
Stine Bakke-Haugseth fra Mattilsynet og Gøran Berntsen fra NAV deltar i sesjonen 1C: «Kan det bli NAIS å drive utvikling i staten?».