Foredragsholdere NOKIOS 2018

Joacim Almlöf

Telenor

Joacim Almlöf
Joakim Almlöf har bakgrunn fra både privat og offentligsektor både som Key Account Manager og prosjektleder/konseptutvikler. Han arbeider i dag i Telenor som Senior rådgiver mot offentlig sektor med kommune som primær område. Joakims hovedfokus er kommunens muligheter for intern/ekstern kommunikasjon samt teknologien og organisasjonen som må til for dette.

Joacim skal bidra på Workshop 4 Hvorfor er et digitalt økosystem viktig for et smartere samfunn? sammen med Erlend Berg og Tonje Nordli

Tor Alvik

Difi

Tor Alvik
Tor Alvik er fagdirektør hos Difi. Han har vært involvert i utviklingen av e-ID løsninger for offentlig sektor som MinID og ID-porten siden 2005. Han har i dag ansvaret for Difis team som jobber med å koble sammen Norsk og Europeisk IKT-infrastruktur gjennom prosjektene CEF Digital og ISA2. For tiden leder han et felles Nordisk- Baltisk prosjekt i regi av Nordisk ministerråd som skal skrike bruk av e-ID og utvekslingen av Identifikatorer på tvers av regionen.

Møt Tor i Plenum 2 – Kompetanse, evne og vilje til radikal endring – Digitaliseringsarbeidet i Norden

Tobias Studer Andersson

Sopra Steria

Tobias Andersson
Tobias Studer Andersson er Head of Sopra Steria Scale up, konseptet som er et brohode mellom nye norske innovasjonsbedrifter og noen av de største av Sopra Sterias kunder i Norge, Tyskland og Storbritannia. Han har de siste ti årene arbeidet innenfor kapitalforvaltning, forsikring og med digitaliseringsprosjekter. Tobias har arbeidet med å etablere New Tech Center of Excellence i Sopra Steria og har et genuint interesse for hvordan ny teknologi kan bidra med å løse utfordringer i samfunnet.

Tobias skal holde foredrag i kurs 2: Teknologikrasjkurs – hvordan skape verdi i din organisasjon?

Endre Angelvik

Ruter AS

Endre Angelvik
Endre Angelvik er direktør mobilitetstjenester i Ruter. Han er en strategisk og innovativ leder med mer enn 15 års erfaring med å levere forretningsverdi gjennom IT. Bred erfaring og dokumentert kompetanse innen prosessforbedring, organisasjonsutvikling, leverandørstyring og innkjøp. Har jobbet både på kundesiden og leverandørsiden, både innenfor bank/finans, industri og nå i det offentlige.

Endre skal bidra på sesjon 3c Datadeling; Muligheter og utfordringer og i debatt på sesjon 4c Del data, men del dem riktig

Rolv Assev

StartupLab

Rolv Assev
Rolf Assev er medeier og partner i det ledende nordiske innovasjonsselskapet StartupLab og som har tilhold i Oslo. StartupLab har bidratt til over 80 nyetableringer og investerer i tidlig-fase kapital gjennom Founders Fund som den første investoren i oppstartsfasen til nyetablerte bedrifter.

Rolf jobbet i 12 år i Opera Software som markeds- og strategidirektør. Dette ble en spennende reise hvor han var med å bygge selskapet fra 12 til 750 ansatte og til over 200 millioner aktive brukere.

Han begynte sin videregående opplæring på Royal Norwegian Naval Academy, før han tok mastergrad ved Handelshøyskolen i 1988. Rolfs arbeidserfaring omfatter Handelsrådet i Stockholm, Lillehammer Olympiske arrangementskomite, PR-byrået Geelmuyden. Kiese og som medeier av WeWantToKnow som er oppstarten bak mattespillet DragonBox.

Rolf skal bidra i åpningsplenum

Frank Baklid

Drammen kommune

Frank Baklid
Frank Baklid er digitaliseringssjef i Drammen kommune og ansvarlig for gjennomføringen av kommunens digitaliseringsstrategi. Med bakgrunn som pedagog og bred erfaring med utvikling av IT-system, har han et helhetlig perspektiv på digitaliseringsprosesser og er i stand til å reflektere over hele verdikjeden. Drammen har gjort seg erfaringer med sensorteknologi og var første kommune til å ta i bruk SigFox. Frank brenner for mulighetene som ligger i utviklingen av Smarte byer og deler sin entusiasme med dere.

Frank skal holde et innlegg i sesjon 3b Smarte byer – i Norge

Erlend Berg

Skedsmo kommune

Erlend Berg
Erlend Berg jobber som virksomhetsarkitekt i Skedsmo kommune. Han har over 20 års erfaring innen systemutvikling og arkitektur. De senere år har hovedfokus vært på digital tjenesteutvikling og de muligheter det gir for både ansatte, innbyggere og næringsliv. Med dette som fokusområde, jobber Erlend mye med det digitale arkitekturmålbildet i Skedsmo kommune, og brenner for det digitale økosystem hvor fokus er på å lage gode proaktive innbyggertjenester!

Erlend skal bidra på Workshop 4 Hvorfor er et digitalt økosystem viktig for et smartere samfunn? sammen med Joacim Almlöf og Tonje Nordli

Hanne-Cecilie Bjørka

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hanne-Cecilie Bjørka

Hanne-Cecilie Bjørka er utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) hvor hun for tiden er prosjektleder for arbeidet med en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Meldingen er en del av et innovasjonsløft i offentlig sektor hvor målet er å videreutvikle en offentlig forvaltning med gode tjenester til innbyggere og brukere, god bruk av samfunnets ressurser og høy tillit, gjennom å øke innovasjonsevnen, -takten og omfanget av innovasjon. Målet med stortingsmeldingen er å utvikle en nasjonal politikk for innovasjon i offentlig sektor som blant annet skal stake ut en tydelig retning for arbeidet med innovasjon i offentlig sektor som står seg over tid, etablerer gode rammevilkår og legger til rette for en kultur for økt innovasjon, samt gir konkrete verktøy for ledere og ansatte. Bjørka har tidligere ledet Program for bedre styring og ledelse i staten (2014 – 2017) hvor formålet var økt resultatorientering og gjennomføringskraft i forvaltningen, og hvor det ble gjennomført en rekke tiltak innenfor områdene styring, ledelse, samordning, strategisk bruk av IKT og bedre beslutningsgrunnlag. Før hun begynte i KMD i 2015, har hun blant annet jobbet i Husbanken, Kriminalomsorgsdirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Hanne skal holde et innlegg i sesjon 1A: Innovasjon i offentlig sektor

Ingvild Araldsen Blom

Tieto

Ingvild Araldsen Blom

Ingvild Araldsen Blom har til sammen 20 års erfaring som prosjektleder og konsulent. Ingvild har i hovedsak jobbet med konsulentoppdrag innenfor områdene digitalisering, endringsledelse, applikasjonsforvaltning, standardisering, prosjektledelse, virksomhetsstyring, , prosess– og kompetansekartlegging, opplæring og samhandling. Ingvild leder i dag Business Consulting i Tieto. Hun jobber også som operativ konsulent og er utredningsleder for Uak samt rådgiver for diverse kommuner innenfor applikasjonsforvaltning. Flere av prosjektene Ingvild har jobbet/ jobber med, er tverrgående prosjekter i offentlig forvaltning som benyttet/ benytter seg av innovative metoder.

Ingvild har bred erfaring fra større offentlige prosjekter og har hatt flere ledende roller innenfor digitalisering og innføring av nye arbeidsprosesser og IKT-tjenester. En del av dette arbeidet har bestått i å intervjue ledere i forhold til hvilke kompetanser som er viktige for å lykkes i en digital transformasjon. Under Innføring av A-ordningen hadde Ingvild ansvar for å lede og følge opp kommunale og offentlige virksomheter i Norge. Hun utarbeidet beste praksis for interessentene med tanke på endring i organisasjon, rutiner og systemstøtte samt kompetanseoverføring.

Ingvild skal bidra på kurs 5: Hvilke kompetanser må ledere og virksomheter ha for å lykkes med digital transformasjon?

Odd-Arnvid Bollingmo

Vestre Toten kommune

Odd-Arnvid Bollingmo

Odd-Arnvid Bollingmo er assisterende rådmann i Vestre Toten kommune med ansvar for økonomi, utvikling og folkehelse. Han har jobbet mye med prosjektledelse og forbedringsarbeid, blant annet som prosjektansvarlig og i oppstartsfasen prosjektleder for innføring av Lean og kontinuerlig forbedring i Vestre Toten kommune. Odd-Arnvid har hovedfag i Statsvitenskap med 2-årig økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Oslo og har tidligere vært kommunalsjef i Søndre land kommune, rådgiver i Samferdselsdepartementet trafikksikkerhet og beredskap og økonomikonsulent Norges Idrettsforbund og Olympisk komite.

Odd-Arnvid skal bidra på sesjon 3A Prosessforbedring – forenkling til forbedring

Inga Bolstad

Arkivverket

Inga Bolstad
Inga Bolstad er direktør i Arkivverket og er dermed landets riksarkivar. Hun har vært riksarkivar i 4 år. Hun kom fra stilling som direktør i Skatteetatens IT og servicepartner og avdelingsdirektør i Skattedirektoratet. Tidligere har hun vært personalsjef og assisterende direktør i Skoleetaten i Oslo kommune. Hun er utdannet diplomøkonom fra BI og har master of management i strategisk personalledelse.

Inga holder innlegg i sesjon 2A: Feire feil! og sesjon 4A: Fremtidens kommune

Egil Bredgaten

Telenor

Egil Bredgaten
Egil Bredgaten er seniorrådgiver i Telenor Norge. Han har jobbet med mobilkommunikasjon i inn og utland siden 1987, de siste 19-årene i Telenor innen produkt, marked og forretningsutvikling. Digitalisering, internasjonalisering og mobilitet påvirker våre liv, hele bransjer og nasjonalstater, dette danner et meget spennende fremtidsbilde med mange utfordringer men først å fremst fantastiske muligheter. Tar vi disse mulighetene?

Egil skal bidra på sesjon 1A Innovasjon i offentlig sektor

Jan-Paul Brekke

Institutt for samfunnsforskning

Jean-Paul Brekke
Han vil for de fleste være kjent fra ulike humorprogrammer på NRK som Løvebakken og Lille Lørdag. Han er en norsk sosiolog og forsker. Han har tidligere vært ansatt ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), og er nå forskningssjef hos Ipsos MMI.

Jan Paul er programleder for plenum på konferansens første dag.

Paul Chaffey

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Paul Chaffey Foto: Torbjørn Tandberg

Paul Chaffey har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2013. Han kom da fra jobben som administrerende direktør i Abelia.

Chaffey har studert statsvitenskap og historie, og har tidligere jobbet i Statoil. Fra 1989 til 1997 var han stortingsrepresentant.

Han har hatt styreverv i en rekke institusjoner, som Amnesty, NUPI, Universitet i Oslo, Næringslivets sikkerhetsråd og programmet Forny 2020 i Norges Forskningsråd.

Statssekretær Paul Chaffey skal holde et innlegg i konferansens åpningsplenum

Rahman Chaudhry

UiB

Rahman Chaudhry

Rahman Chaudhry har tidligere vært leder av Elevorganisasjonen, interesseorganisasjonen for norske ungdomsskole- og videregåendeelever. Han har vært aktiv i Elevorganisasjonen, Operasjon Dagsverk og European Youth Parliament. Chaudhry sitter i regjeringens ekspertuvalg om kjønnsforskjeller i skolen, som skal levere en NOU i februar 2019. Han studerer for tiden juss ved Universitet i Bergen.

Rahman skal delta i paneldebatten i plenum 3: Kultur og kompetanse for veien videre (avslutningsplenum).

Gunnar Crawford

Stavanger kommune

Gunnar Crawford

Gunnar Crawford etablerte i september 2017 Smartbykontoret i Stavanger kommune, med landets første dedikerte smartbyteam. Gunnar har lang fartstid fra IT og Telekom. De siste 5 årene før han gikk over i det offentlige, arbeidet han som forretningsutvikler i Lyse-konsernets Innovasjonsavdeling, med leveranser innen smartby, smarthus, fornybar energi og velferdsteknologi.

Gunnar skal holde et innlegg på sesjon 3B Smarte byer – i Norge

Morten Dalsmo

SINTEF/Digital21

Morten Dalsmo

Morten Dalsmo er konserndirektør i SINTEF IKT, og har ledet regjeringens Digital21 styringsgruppe. Digital21 har utarbeidet en strategi som skal fremme næringslivets evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.

Dalsmo har i nærmere 20 år jobbet med FoU, leveranser og salg av avanserte automasjons- og IT-løsninger. Han har arbeidet i ulike forsker- og lederstillinger i IBM, ABB Corporate Research AS og ABB AS.
Morten Dalsmo er doktor ingeniør innenfor teknisk kybernetikk fra NTNU i 1997 og sivilingeniør innenfor samme fagområdet fra NTH i 1992.

Morten er bidragsyter i åpningsplenum

Elin Wikmark Darell

Værnesregionen

Elin Wikmark Darell

IT-leder for 5 kommuner i Værnesregionen. Brennende engasjert i teknologiutvikling og digitalisering som drivkraft for å utvikle og levere bedre tjenester i kommunal sektor. Værnesregionen utfordrer markedet og etterspør innovasjon i sine anskaffelser.

Elin skal holde et innlegg i sesjon 1C Innovative anskaffelser

Torgeir Dingsøyr

NTNU/Sintef

Torgeir Dingsoyr

Torgeir Dingsøyr forsker på prosessforbedring og kunnskapsforvaltning i programvarebedrifter som sjefforsker i SINTEF Digital. Spesielt har han fokusert på smidige utviklingsmetoder, teamarbeid i systemutvikling og store utviklingsprosjekter. Han underviser i systemutvikling som professor II ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU.

Torgeir skal sammen med Kjetil Røe lede Kurs 6 Risiko og usikkerhetsstyring i store IT-prosjekter

Bodil Rønning Dreyer

Statens vegvesen

Bodil Rønning Dreyer

Bodil er avdelingsdirektør i Statens vegvesen med ansvar for Trafikant- og kjøretøyavdelingen. Avdelingen har ansvar for myndighetsutøvelse og forvaltning på trafikant- og kjøretøyområdet. Avdelingen legger til rette for kontroller og tilsyn, utvikler og forvalter regelverk for kjøretøy og føreropplæring, og implementerer relevante EU-direktiv inn i norsk regelverk. Avdelingen har også ansvar for utarbeidelse av forskrifter og regelverk innen vegtrafikklovgivningen og er klageinstans for vedtak som fattes på regionnivå. Videre har Trafikant- og kjøretøyavdelingen ansvar for Autosys-prosjektet. Autosys er etatens IKT-løsning for førerkort og kjøretøy, både register og saksbehandlingssystem.

Bodil skal bidra på sesjon 3A Prosessforbedring – forenkling til forbedring

Stig B. Dørmænen

Brønnøysundregistrene

Stig B. Dørmænen

Stig er seniorrådgiver i Seksjon Informasjonsforvaltning og er arkitekt med fokus både på virksomhetsarkitektur og løsningsarkitektur. Han har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Bergen, og har jobbet som utvikler i ulike bransjer siden 1998. Stig har interesse for semantiske teknologier, mikrotjenestearkitekturer og api-utvikling. Han har den siste tiden vært med på å undersøke hvordan Brønnøysundregistrene kan ta i bruk maskinlæring i sine tjenester.

Stig skal bidra på workshop 9: Fra rådata til kunstig intelligens – virksomhetsreisen

Martha Eike

Datatilsynet

Martha Eike

Martha Eike er teknolog og har jobbet i Datatilsynet siden 2012. Martha koordinerer det utadrettede arbeidet med informasjonssikkerhet, og jobber med temaer som innebygd personvern, vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA), og saksbehandling innenfor blant annet offentlig sektor.

Martha bidrar i workshop 3: Nye personvernregler fra i sommer, hva har det betydd for virksomhetene?

Kjersti Eiken

Bergen kommune

Kjersti Eiken

Kjersti har vært ansvarlig for opprettelse og utvikling av et fagsenter for Innovasjon og digitalisering i Bergen kommune (Innolab) som bidrar til samhandling på tvers av sektorene i kommunen.
Innolab er også en samarbeidspartner for eksterne aktører som har konkrete ideer til digitaliseringsprosjekter i kommunen og jobber i tett samarbeid med næringsseksjonen.

Kjersti har vært fasilitator og prosjektleder for søknadsprosess og igangsettelse av Innovasjonspartnerskapet 1.000 bygg – 10.000 muligheter, det første eksperimentelle anskaffelsesprosjektet noen gang som omfatter smart drift og vedlikehold av offentlige bygg.

Kjersti skal holde et innlegg på sesjon 1C Innovative anskaffelser

Karoline Ellingsrud

Tieto

Karoline Ellingsrud

Karoline er utdannet siviløkonom og jobber som forretningskonsulent i Tieto, hun har særlig fokus på prosessforbedring, informasjonsdeling og automatisering. Hun har bistått flere virksomheter i deres arbeid med digitalisering, standardisering og gevinstrealisering.

Karoline skal bidra på sesjon 3A Prosessforbedring – forenkling til forbedring

Johan Englund

Difi

Johan Englund

Johan er prosjektleder for innovative anskaffelser. I denne rollen er han ansvarlig for den veiledning som Difi gir, om hvordan offentlige virksomheter kan legge til rette for innovasjon i de offentlige innkjøpene. Han har et spesielt fokus på innovative IKT-anskaffelser, og har blant annet vært med på å utvikle den standardkontrakt for innovasjonspartnerskap som nå piloteres i Norge. Johan er utdannet jurist og siviløkonom.

Johan skal sammen med kollega Lars Nokken lede Kurs 3 Hvordan innovative anskaffelser og Prosjektveiviseren går utmerket hånd i hånd

Elin Kristine Fjørtoft

Difi

Elin Kristine Fjørtoft

Elin Kristine Fjørtoft jobber i Difi og er sekretariatsleder for Digitaliseringsrådet. Rådet skal hjelpe statlige virksomheter til å lykkes med sine digitaliseringsprosjekter, og bidra til at virksomhetene lærer av hverandres suksesser og feil. På 3 år har Digitaliseringsrådet gitt anbefalinger til 40 prosjekter, programmer og digitaliseringsstrategier – og det har gitt god innsikt i hva virksomhetsledelsen synes er krevende og hva som skal til for å lykkes. Fjørtoft jobber med rådgivning innenfor prosjekt,-program-, og porteføljestyring. De siste årene har hun også utviklet og gjennomført kompetansetiltak for toppledergrupper i alle sektorer. Hun er særlig engasjert i hvordan vi skal ruste ledere til å lykkes med digital transformasjon og hvordan vi skal få til økt samarbeid på tvers i offentlig sektor, gevinstrealisering og fornyelse.

Elin skal bidra i sesjon 2C: Strategisk IKT-kompetanse for ledere i offentlig sektor – hvor vanskelig kan det være?

Erik Fosse

UiO

Erik Fosse

Erik Fosse er en norsk musiker, lege og professor i medisin ved Universitetet i Oslo (UiO). Han er spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi, og er avdelingsoverlege ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet. Han ble ansatt som professor i annenstilling ved UiO i 1999.

Han ble landskjent i 2008–9 da han sammen med Mads Gilbert tok seg inn i Gaza under konflikten mellom Israel og Hamas, og hjalp til med skadebehandling av ofrene etter bombingen av Gazastripen. Innsatsen innbrakte ham og Gilbert Fritt Ords honnør med begrunnelsen «enestående øyevitneskildringer av sivilbefolkningens lidelser under bombingen av Gaza».

Kongen utnevnte i 2013 Fosse til kommandør av St. Olavs Orden for medisinsk og samfunnsnyttig innsats.
Han er også gitarist og vokalist i bandet Sagene Ring, som stort sett synger sanger om området rundt Sagene og Grünerløkka. Erik Fosse er president i hjelpeorganisasjonen NORWAC.

Erik skal fortelle om gründerarbeidet med Dronebud på Sesjon 1B Eksperimentell bruk av disruptiv teknologi i offentlig sektor

Geir Graff

Asker kommune

Geir Graff

Geir jobber i både gamle og nye Asker kommune, med ledelse&styring, innovasjon&utvikling, digitalisering og kompetanse. For tiden deles dagene mellom programkoordinering av den nye kommunen som skal se dagens lys i 2020, og oppfølging av innovasjonsstrategi og porteføljestyring i den gamle kommunen. De siste 10-12 årene har han drevet med opplæring av prosjektledere, foredragsvirksomhet, ledelse, innovasjonsstrategi og prosesstøtte i endringsprosesser. Han har vært med på utviklingen av Prosjektveiviseren fra starten av, og deltar i det nasjonale nettverket for program- og porteføljestyring i offentlig sektor.

Geir skal holde et innlegg i sesjon 2C: Strategisk IKT-kompetanse for ledere i offentlig sektor – hvor vanskelig kan det være?

Martin Kowalik Gran

Accenture Technology

Martin Kowalik Gran

Martin Kowalik Gran har bakgrunn som dataingeniør fra HSN og kognitiv psykologi fra UIO. Han jobber i dag med kunstig intelligens i Accenture Technology. Martin interesserer seg for hvordan smarte algoritmer kan bidra til å forbedre menneskelige beslutningsprosesser, samt de etiske utfordringene knyttet til dette.

Martin skal sammen med Runar Gunnerud lede Kurs 1 Kunstig intelligens, i praksis

Fredrik Gulowsen

Nyby

Fredrik Gulowsen

Hvordan kan start-ups jobbe med det offentlige? Fredrik Gulowsen har statsvitenskap som bakgrunn, men de siste 10 årene har han jobbet i og med teknologi-startups som Zwipe, Filmgrail og Kolonial.no . Fredrik er nå grunder og daglig leder i Nyby. Bakgrunnen bak suksessen med Nyby er nettopp et svært tett samarbeid med flere norske kommuner, ideelle organisasjoner og aktører i næringslivet. Gjennom eksempler og erfaringer kommer Fredrik for å reflektere rundt hva som skal til for å lykkes med innovasjon og digitalisering i offentlig sektor, hva offentlig sektor kan lære av «startup-mindset», hva startups kan lære av offentlig sektor og eksempler på ledere i offentlig sektor som virkelig tar tak og drar Norge fremover og inn i en ny tid.

Fredrik skal bidra i kurs 5: Hvilke kompetanser må ledere og virksomheter ha for å lykkes med digital transformasjon?

Gullik Gundersen

Datatilsynet

Gullik Gundersen

Gullik Gundersen er jurist og har jobbet i Datatilsynet siden 2015, og er også sikkerhetsansvarlig hos Datatilsynet. Gullik jobber primært med informasjonssikkerhet, biometri og ID-forvaltning og personvern i offentlig sektor

Gullik skal bidra i workshop 3: Nye personvernregler fra i sommer, hva har det betydd for virksomhetene?

Trond Os Haare

Difi

Trond Os Haare
Trond Os Haare er teamleder for Nasjonal arkitektur i avdeling for Digital strategi og samordning i Difi. Han har vært prosjektleder for Skate-tiltaket som utarbeidet første versjon av Norsk arkitekturrammeverk for samhandling, med tilhørende arkitekturprinsipper, basert på det Europeiske rammeverket for interoperabilitet – EIF. Fokus i hans arbeid i Difi er å bidra til oppnåelsen av felles mål for offentlig forvaltning igjennom felles arkitekturarbeid. Før han startet i Difi jobbet han blant annet med digitalisering ved Husbankens strategikontor og ved IT-utvikling. Trond har mye erfaring innen prosess- og virksomhetsarkitektur, både som konsulent og fast ansatt, og vil fortelle om arbeidene innen felles offentlig samhandlingsarkitektur.

Trond skal bidra på Kurs 9: Praktisk anvendelse av nasjonalt rammeverk for samhandling

Erik Hagen

Difi

Erik Hagen
Erik Hagen arbeider i Team Nasjonal arkitektur i avdeling for Digital strategi og samordning i Difi, siden februar i år. Han har bakgrunn fra utvikling, løsningsarkitektur, prosessforbedring og virksomhetsarkitektur i en rekke virksomheter og sektorer, både som konsulent og fast ansatt. Erik brenner nå for arbeidet med å tilrettelegge for en raskere og bedre utvikling av offentlig sektor. Sammen får vi omstilling til å skje!

Erik bidrar i kurs 9: Virksomhetsarkitektur – nasjonal arkitektur og tjenestedesign og workshop 6: Virksomhetsarkitektur – nasjonal arkitektur og tjenestedesign

Anne Kristine Hanevold

Difi

Anne Kristine Hanevold
Anne Kristine er prosjektleder for kompetansetiltaket «strategisk IKT-kompetanse for ledere», som skal tydeliggjøre hvilke kompetanse ledere har trenger for å lykkes med digital transformasjon. Hun har lang erfaring med å jobbe med organisasjons- og ledelsesutvikling og har i flere år jobbet med lederprogrammer for toppledere for å øke bevisstheten knyttet til digitalisering. Anne Kristine er opptatt av problemstillinger i skjæringspunktet mellom digitalisering og styring, ledelse og organisasjonsutvikling.

Anne Kristine skal bidra i workshop 8: Kompetanseplan for ledere i offentlig sektor

Anette Hansen

Capgemini

Anette Hansen
Anette Hansen is Senior Consultant at Insights & Data at Capgemini Norway.
Anette is leading the Community of Practice Information Security and Privacy in Capgemini Insights and Data, in Norway. Anette is a senior consultant and compliance expert based in Oslo, Norway. She has broad experience with General Data Protection Regulation (GDPR), Anti Money Laundering (AML), terror financing and the reporting framework Know Your Customer (KYC) for large finance institutions across the Nordics.

Anette skal bidra på workshop 3: Nye personvernregler fra i sommer, hva har det betydd for virksomhetene?

Severin B. Hanssen

Lånekassen

Severin B. Hanssen
Severin er leder for forretningsutvikling i Lånekassen, og har nylig også ledet deres arbeid innen kunstig intelligens. Han har en bakgrunn fra prosjekter blant annet innen strategi, digital forretningsutvikling og kommunikasjon, og har erfaring fra både operative og ledende roller i privat og offentlig sektor.

Severin skal holde foredrag på sesjon 1B Eksperimentell bruk av disruptiv teknologi i offentlig sektor

Toril A. Nagelhus Hernes

NTNU

Toril A. Nagelhus Hernes
Toril A. Nagelhus Hernes er prorektor for nyskaping ved NTNU. Hun er professor i medisinsk teknologi. Tidligere har hun blant annet vært instituttleder ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU og forskningssjef ved SINTEF Avdeling medisinsk teknologi.

Hernes har vært en pådriver innen medisinsk teknologi, blant annet med etableringen av fremtidens operasjonsrom ved St. Olavs Hospital der hun også sitter i sykehusstyret. Tidligere har hun også sittet i divisjonsstyret for innovasjon i Forskningsrådet (2007 – 2015).

Hernes står bak en rekke vitenskapelige publikasjoner innen sitt fagområde.

Toril deltar i paneldebatt i sesjon 1A: Innovasjon i offentlig sektor

Vidar Holmane

Brønnøysundregistrene

Vidar Holmane
Vidar Holmane har bred erfaring som konsulent fra mange roller og oppgaver med styring av IKT og ledelse av store IKT-utviklingsprosjekter, for mange av de største offentlige virksomhetene i Norge. Han har tidligere jobbet i Difi som leder av Skatesekretariatet. Han jobber i dag i Brønnøysundregistrene med strategi og videreutvikling av Altinn-plattformen og løsningene for informasjonsforvaltning, og bidrar inn i mye av arbeidet rundt samhandling, deling av data og en nasjonal IKT-arkitektur for offentlig sektor.

Vidar skal bidra på workshop 6: Virksomhetsarkitektur – nasjonal arkitektur og tjenestedesign.

Cat Holten

Brønnøysundregistrene

Cathrine Holten
Cathrine Holten er avdelingsdirektør digitalisering i Brønnøysundregistrene.
Avdelingen består av seksjon forretningsutvikling, seksjon plattformutvikling, seksjon forvaltning og tjenesterealisering, seksjon økonomi- og fellestjenester og seksjon informasjonsforvaltning.
Avdelingen forvalter den tekniske løsningen Altinn, som er et offentlig samarbeid for å digitalisere og forenkle virksomheters og privatpersoners kommunikasjon med offentlig forvaltning.

Cat deltar i paneldebatt i sesjon 2B: Er den kunstige intelligensen til å stole på?

Geir Jacobsen

Brønnøysundregistrene

Geir Jacobsen
Geir Jacobsen er sivilingeniør og har lang erfaring fra privat og offentlig sektor. Han har teknologibakgrunn fra programvareutvikling og ledelseserfaring fra Sintef, Kongsberg Gruppen, Cap Gemini og fra egen virksomhet. I tillegg har han i mange år vært bosatt i utlandet – i Frankrike, USA og Japan – hvor han har arbeidet med IKT, internasjonalisering og innovasjon. Han er i dag assisterende direktør i Brønnøysundregistrene.

Geir er med i paneldebatten i Sesjon 1A: Innovasjon i offentlig sektor

Håkon Jendal

NAV

Håkon Jendal
Håkon Jendal er løsningsarkitekt i NAV IT. Han har siden 1998 arbeidet med virksomhetsarkitektur i flere virksomheter, mest innen offentlig sektor. Håkon jobber både med NAVs digitalisering av samhandling med andre virksomheter og med Brønnøysundregistrene og Difi for å få på plass både metoder og funksjonalitet for å modernisere digital samhandling i Norge.

Håkon skal bidra på workshop 6: Virksomhetsarkitektur – nasjonal arkitektur og tjenestedesign

André Jønsrud

Computas

André Jønsrud
André Jønsrud har gjennom 8 år som konsulent hjulpet organisasjoner med å skape gode løsninger som gjør hverdagen til brukerne deres enklere og mer effektiv. Han er sivilingeniør i industriell design fra NTNU og en GV Design Sprint entusiast.

Andre skal bidra på Kurs 4: Finn svar på kritiske spørsmål og test nye idéer på fem dager sammen med Jørund Leknes, Eva Kjeldal og Kristin Wulff

Bengt Kjellson

Myndigheten för digital förvaltning DIGG

Bengt Kjellson
Sverige har nettopp startet arbeidet med å etablere en ny etat som skal ha det øverste ansvaret for digitalisering innen offentlig sektor.

1. september 2018 begynte Bengt Kjellson, tidligere generaldirektör for Lantmäteriet i Gävle, arbeidet med den nye etaten DIGG i Sverige som tilsvarer vårt DIFI i Norge. Myndigheten för digital förvaltning DIGG skal ligge i Sundsvall og det skal ansettes ca. 60 personer innen administrasjon, økonomi, personvern, jurister og kommunikatører som brenner for digitalisering og har en visjon om hva borgere og foretak i Sverige vil ha i fremtiden.

«Vi ska använda digitaliseringen som ett sätt att förbättra och effektivisera verksamheter. Ett väldigt konkret exempel är att det ska räcka att man som medborgare lämnar sina uppgifter en gång och sen ska man inte behöva lämna samma uppgift gång på gång till kommun eller stat.»

Møt Bengt i Plenum 2: Kompetanse, evne og vilje til radikal endring – Digitaliseringsarbeidet i Norden

Anja Cecilie Kopperud

Deloitte

Anja Cecilie Kopperud

Anja er leder i Deloitte Human Capital med hovedfokus innenfor området HR Transformasjon. Dette er avdelingen som spesialiserer seg på å se på brukernes behov og å knytte mennesker, prosesser og teknologi sammen på en helhetlig måte. Anja har lang erfaring som prosjektleder, konsulent og rådgiver for både internasjonale private selskaper, samt offentlig sektor.

Anja skal bidra i Workshop 8: Kompetanseplan for ledere i offentlig sektor

Arne Krokan

NTNU

Arne Krokan
Arne Krokan er Professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Hans store prosjekt er å forstå mer av hvordan ny teknologi endrer samfunnet, spesielt organisasjoner, deres forretningsmodeller og vilkår for for verdiskaping.

Les mer om Arne Krokan her.

Arne skal lede debatten i Plenum 3: Kultur og kompetanse for veien videre

Unni Larsen

Bærum kommune

Unni Larsen
Unni Larsen har arbeidet med innovasjon innen energi, miljø og klima i Bærum kommune i 11 år. De siste 6 årene har hun ledet SmartCity Bærum, et partnerskap mellom Bærum kommune og bedrifter i Bærum og Osloregionen. SmartCity Bærum skal være en arena for kompetanse og innovasjon, og en pådriver for utprøving og synliggjøring av teknologi for fremtidens løsninger.

Møt Unni i sesjon 3B: Smarte byer – i Norge

Eirin Oda Lauvset

Datatilsynet

Eirin Oda Lauvset

Eirin Oda Lauvset er jurist og har jobbet i Datatilsynet siden 2008. Hun arbeider i gruppen i Datatilsynet som har et spesielt ansvar for å følge med på digitaliseringsprosesser i det offentlige, og håndtere saker som springer ut av slike. Eirin jobber også med temaer som innebygd personvern og vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA).

Eirin skal holde bidra i workshop 3: Nye personvernregler fra i sommer, hva har det betydd for virksomhetene?

Thomas Levin

Statens vegvesen

Thomas Levin

Tomas Levin er sjefingeniør i Statens vegvesen hvor han jobber med utprøving av ny transportteknologi. Han har tidligere arbeidet som forsker i SINTEF og som transportplanlegger i Rambøll. Hovedfokus for Tomas sitt arbeid har vært hvordan kan ny teknologi utnyttes for å svare ut gamle og tradisjonelle problemstillinger.

Thomas skal holde foredrag på sesjon 1B Eksperimentell bruk av disruptiv teknologi i offentlig sektor

Cathrine Pihl Lyngstad

NAV

Cathrine Pihl Lyngstad

Cathrine Pihl Lyngstad er kontorsjef i NAV IT Data og Innsikt, med ansvar for kompetansemiljøet for AI. Hun er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU og har tidligere jobbet i både programvare- og konsulentbransjen. Hun har mange års erfaring med analyse, prediktiv modellering, datavarehus og beslutningsstøttesystemer, og har særlig fokus på hvordan bruk av data og kunstig intelligens kan bidra til å effektivisere og automatisere NAVs arbeidsprosesser, gi bedre beslutningsstøtte og sikre mer relevant og effektiv oppfølging mot brukere.

Cathrine skal bidra på workshop 9: Fra rådata til kunstig intelligens – virksomhetsreisen

Mette Louise Mannsåker

Difi

Mette Mannsåker

Mette Louise Mannsåker er seniorrådgiver i Difi, avd. for Digital transformasjon. Hun kan fortelle fra arbeidet med metodikk for tverrgående tjenesteutvikling.

Mette bidrar i workshop 6: Virksomhetsarkitektur – nasjonal arkitektur og tjenestedesign

Marit Lofnes Mellingen

Difi

Marit Lofnes Mellingen

Marit Lofnes Mellingen er seniorrådgiver i Difi, avd. for Digital strategi og samordning. Hun fungerer som kontaktpunkt mot KMD og er involvert i regjeringens arbeid med digitaliseringsstrategi.

Marit bidrar i workshop 6: Virksomhetsarkitektur – nasjonal arkitektur og tjenestedesign

Ole Jakob Mengshoel

NTNU

Ole Jakob Mengshoel

Dr. Ole J. Mengshoel kom i år til NTNU fra en stilling som hovedforsker innen elektroteknikk og datateknikk ved CMU Silicon Valley. Der har hans forskning fokusert på resonnement, diagnose, beslutningsstøtte og maskinlæring under usikkerhet.

Ytterligere forskningsinteresser omfatter ressursallokering og planlegging i sanntidssystemer, intelligente brukergrensesnitt, informasjonssikring, evolusjonære algoritmer, kunnskapsoppkjøp og kunnskapsteknikk. Han har jobbet med selskaper som Boeing, NASA, Rockwell Automation og Rockwell Collins, har utviklet ny teknologi og programvare som er tatt i bruk innen luftfart, forsvar, finans, utdanning, elektronisk handel og industrisektorer.

Dr. Mengshoel har publisert over 50 artikler og bidrag i tidsskrifter og konferanser og har 4 amerikanske patenter. Han har sin utdanning fra University of Illinois, Urbana-Champaign og NTNU. Han har også jobbet som forsker SINTEF, i Decision Sciences Group på Rockwell Scientific (nå Teledyne Scientific and Imaging) og ved USRA / RIACS (en forskningsorganisasjon som støtter NASA).

Ole Jakob skal holde innlegg på sesjon 2b Er den kunstige intelligensen til å stole på?

Niall Merrigan

Capgemini

Niall Merrigan

Niall Merrigan is Head of CyberSecurity Norway at Capgemini.
Niall is a solutions architect and security professional based in Norway. He works with Capgemini in Stavanger and is the head of CyberSecurity for Norway. He is an internationally recognized speaker who has given talks around the world on security, web application development and Microsoft Azure. Niall is also Microsoft MVP, ASPInsider and Azure Adviser.

Møt Niall i workshop 3: Nye personvernregler fra i sommer, hva har det betydd for virksomhetene?

Arne Munch-Ellingsen

Telenor Research

Arne Munch-Ellingsen

Dr. Arne Munch-Ellingsen har bred erfaring som forsker i Telenor Research. Han har jobbet med forretningsmodeller, mobile nettverk, sikkerhet, simkort og internet of things, og publisert en rekke forskningsartikler innenfor disse områdene.

Arne har en grundig innsikt i alle elementene som må til for å skape nye IoT løsninger; Teknisk løsninger og arkitektur, forretningsutvikling, idètilgang gjennom økosystemer og parntere og identifisering av nytte og vekspotensiale. Han jobber i dag med å utvikle nye tjenester med et økosystem av partnere for å illustrere samfunnsnytte, sist sammen med Norut for å effektivt måle, kommunisere og pedagogisk illustrere luftforurensning.

Arne skal sammen med Martin Vik og Vidar Skogdalen holde Kurs 7 Hvordan komme i gang med Tingenes Internett i offentlig sektor? Idèetilfang, arkitektur og eksempler

Nils Kristian Nakstad

Enova

Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad er administrerende direktør i statsforetaket Enova.
Han har arbeidet ved SINTEF Avdeling for Kuldeteknikk som forsker og som seksjonssjef. Han har vært ansatt ved Norsk Hydro i Oslo som senioringeniør og prosjektleder. I to perioder var han administrerende direktør ved Trondhjem Preserving AS. I løpet av hans tid som leder utviklet selskapet seg fra å være en næringsmiddelprodusent til å bli eiendomsselskapet TPC Eiendom. I tiden mellom de to periodene ved Trondhjem Preserving var han direktør (CEO) i ReVolt Technology AS, et firma som har som hovedformål å utvikle, markedsføre og selge batteriteknologi. Nakstad innehar en rekke styreverv, blant annet i Norges skiforbund, Næringsforeningen i Trondheim og på NTNU. Nakstad er sivilingeniør fra Maskinavdelingen ved NTH i 1987, med energieffektivisering og varmepumper som spesialfelt.

Nils Kristian bidrar i sesjon 2C: Strategisk IKT-kompetanse for ledere i offentlig sektor – hvor vanskelig kan det være?

Lars Nokken

Difi

Lars Nokken

Lars Nokken er egentlig sivilingeniør innen teknisk kybernetikk, men har for lengst gjort prosjektledelse til sitt fag. Etter en del år som prosjektleder har han de siste 15-20 årene jobbet stadig mer dedikert mot utarbeidelse og forbedring av prosjektprosesser samt opplæring i forbindelse med innføring av prosjektprosesser innen både privat og offentlig virksomhet. Han er selv sertifisert på Prince2, PMI-PMBOK og IPMA-B. Han har også selv utviklet og gjennomført sertifiseringskurs for prosjektledere. Sammen med et master-sertifikat i prosjektledelse og noen år som leder av prosjektkontor brakte dette han til Difi for 5 år siden, der han jobber med forvaltning og videreutvikling av Prosjektveiviseren … og ikke minst hvordan denne overordnede styringsmekanismen med fordel kan kombineres med innovativ tenkning og metodikk.

Lars skal sammen med kollega Johan Englund lede Kurs 3 Hvordan innovative anskaffelser og Prosjektveiviseren går utmerket hånd i hånd

Hanne Tangen Nilsen

Telenor

Hanne Tangen Nilsen

Hanne Tangen Nilsen er sikkerhetsdirektør i Telenor Norge, en rolle hun har hatt siden 2011.
Hun har erfaring fra ulike lederstillinger innen salg, marked, it og teknologi i Telenor. Hennes nåværende rolle innebærer at hun er ansvarlig for Sikkerhet, Personvern og risikostyring for mobil, fastnett og bredbåndsvirksomheten til Telenor Norge.

Hanne skal bidra på sesjon 3c Datadeling; Muligheter og utfordringer og i debatt på sesjon 4c Del data, men del dem riktig

Anne Nørstenes

NAV

Anne Nørstenes
Anne er delprosjektleder i et av Norges største utviklingsprosjekter – Foreldrepengeprosjektet i Prosjekt 2 i moderniseringen av IKT i NAV. Hun er utdannet statsviter og har bred erfaring fra store prosjekter i både offentlig og privat sektor. Før hun kom til NAV, jobbet hun som konsulent i Accenture i 15 år. I de siste årene har hun jobbet med prosjekt- og endringsledelse i flere av de største utviklingsprosjektene som er blitt gjennomført i NAV.

Anne skal bidra på sesjon 3A Prosessforbedring – forenkling til forbedring

Thomas Pettersen

Computas

Thomas Pettersen

Thomas Bech Pettersen er CTO i Computas AS og har over 30 års erfaring med kunnskapsteknologi – kunstig intelligens – i offentlig forvaltning og i industriell sammenheng. Et kjernespørsmål er hvordan teknologi, og kunstig intelligens spesielt, kan bidra til nyttige løsninger, og derfor er fokus på reelle brukerbehov viktig, såvel som hvordan teknologi kan bidra til bedre samhandling og kunnskapsanvendelse i det daglige. Bruk av riktig teknologi for de aktuelle utfordringene er viktig, og da må verktøykassen ha mange alternativer, og det er viktig med bred erfaring for å kjenne fordeler og fallgruver.

Thomas er sivilingeniør fra NTNU datateknikk (1986) med fokus på kunnskapsteknologi. Blant de anvendelser han har bidratt til, er norske domstolers avanserte saksbehandlingssystem LOVISA, som er tildelt den internasjonale Adaptive Case Management (ACM) Award, straffesakssystemet i politi- og påtalemyndigheten, case-based reasoning-løsning for radardiagnose, system for optimal dampproduksjon (!) på fabrikkene på Herøya, Mattilsynets prisvinnende ACM-baserte tilsynssystem MATS. De siste to årene har han vært «key expert» for domstolene og påtalemyndigheten i Kosovo for digitalisering av disse viktige institusjonene i en «ny» stat.

Han skal bidra i debatt på sesjon 2B: Er den kunstige intelligensen til å stole på?

Robert Rastad

Bergen kommune

Robert Rastad

Rastad er kommunaldirektør i Bergen kommune. Han kom fra stillingen som informasjonsdirektør i samme kommune. Han har vært stasjonssjef i Braathens på Flesland og informasjonssjef for Bergen og Omegn Boligbyggelag. Rastad er universitetsutdannet fra universitetene i Strasbourg og Bergen, og har Master of Management fra BI.

Robert skal bidra på sesjon 4A Fremtidens kommune

Ina Rudaa

NAV

Ina Rudaa

Ina er forretningsansvarlig i Foreldrepengeprosjektet. Det er et av Norges største utviklingsprosjekter og en del av satsingen «Modernisering av IKT i NAV». Hun er utdannet siviløkonom og har jobbet i prosjekter i NAV siden 2006. Ina har vært forretningsansvarlig for flere store prosjekter, blant annet Uførereformprosjektet.

Ina skal bidra på sesjon 3A Prosessforbedring – forenkling til forbedring

Kjetil Røe

Sopra Steria

kjetil røe

Kjetil har i mer enn 20 år jobbet med systemutviklingsprosjekter.Han har vært prosjektleder i store prosjekter som bruker smidig metodikk i Politiet, Statens pensjonskasse og NAV og har vært mye involvert i forskning på storskala smidige prosjekter.

Kjetil skal sammen med Torgeir Dingsøyr lede Kurs 6 Risiko og usikkerhetsstyring i store IT-prosjekter

Cecilie Rønnevik

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Cecilie Rønnevik

Cecilie Rønnevik er advokat hos Simonsen Vogt Wiig. Der bistår hun offentlige og private virksomheter med spørsmål særlig knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. Hun har mangeårig erfaring som juridisk fagdirektør i Datatilsynet og fra internasjonal advokatvirksomhet. Rønnevik er en erfaren kurs- og foredragsholder blant annet for Juristenes Utdanningssenter, og er medforfatter på boken «Personvernforordningen – kommentarutgave» på Universitetsforlaget (2018).

Cecilie skal bidra i workshop 3: Nye personvernregler fra i sommer, hva har det betydd for virksomhetene?

Per Morten Schiefloe

NTNU

Per Morten Schiefloe

Per Morten Schefloe er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU. Hans sentrale forskningstema er: Organisasjonsendring og organisasjonsutvikling, organisatoriske betingelser for sikkerhet, prosjektorganisering
Les mer om professor Schiefloe her

Schieflo skal bidra i Plenum 3: Kultur og kompetanse for veien videre

Jan Aril Sigvartsen

Basefarm

Jan Aril Sigvartsen
Jan Aril Sigvartsen har nær 20 års fartstid fra forskjellige driftsleverandører og jobbet store deler av sin karierre i IT-bransjen med å bringe innovasjon og løsninger til førstegangsproduksjon i både utvikler-, driftstekniker- og lederroller. I dag er han ansvarlig for Basefarms forretningsområde innenfor offentlige skytjenester der han leder engineering og arkitektkonsulenter som ofte jobber i kundenes DevOps team.

Jan Aril skal holde et innlegg på sesjon 4B Fremtidens applikasjonsplattform

Beate Sildnes

NAV

Beate Sildnes

Beate Sildnes er Data Scientist i NAV. Hun er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU med spesialisering innen industriell matematikk. Beate har bred erfaring fra ulike prosjekter innen sammenstilling, analyse og visualisering av data. Før hun kom til NAV, jobbet hun som konsulent i BearingPoint i tre år. I NAV jobber hun med å utforske mulighetsrommet som ligger i å analysere og utnytte NAVs mange datakilder på nye måter, blant annet vha. maskinlæring og kunstig intelligens.

Beate skal bidra på Workshop 9: Fra rådata til kunstig intelligens – virksomhetsreisen

Mona Skaret

Innovasjon Norge

Mona Skaret

Mona Skaret leder divisjonen for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge. Hun kom til Innovasjon Norge i 2013 fra en lederstilling i IT- og konsulentselskapet Steria AS. Mona brenner for innovasjon og digitalisering, og har lang praktisk erfaring med ledelse og omstilling i tjenesteytende sektor, industri og offentlig sektor fra bl.a. SINTEF og Kunnskapsdepartementet.

Mona skal bidra i åpningsplenum

Olav Skarsbø

Difi

Olav Skarsbø

Olav er seniorrådgiver i Difi og har lang erfaring med digitalisering i offentleg sektor, meldingsutveksling og samhandling mellom stat og kommune

Olav skal lede kurs 8: Ny funksjonalitet og nye muligheter i Digital postkasse

Marte Lindblad Skaslien

Datatilsynet

Marte Lindblad Skaslien

Marte er jurist og har jobbet i Datatilsynet siden 2013. Marte jobber særlig med temaene kameraovervåking, kredittopplysning, databehandleravtaler og vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA).

Marte skal bidra i workshop 3: Nye personvernregler fra i sommer, hva har det betydd for virksomhetene?

Siri Slettvåg

NVE

Siri Slettvåg

Siri er seksjonssjef for Informasjonsforvaltning og kulturhistorie og har som mål å forenkle og forbedre håndteringen av informasjon og prosesser i NVE. Siri er særlig opptatt av brukeropplevelsen, åpne data og deling og gjenbruk av informasjon. Hun har ledet flere større prosjekter knyttet til å gi brukerne enkel tilgang til offentlig informasjon i bruketilpassede mobile løsninger, og deltatt aktivt i utarbeidelsen av NVEs digitaliseringsstrategi.

Siri skal bidra på sesjon 3A: Prosessforbedring – forenkling til forbedring

Simen Sommerfeldt

Bouvet

Simen Sommerfeldt
Simen Sommerfeldt er teknologisjef i Bouvet, og koordinerer faglige satsninger som kunstig intelligens og personvern i konsernet. Han er utdannet Bachelor of Engineering fra England, og har over 25 års erfaring fra systemutvikling, prosjektledelse, personal-ledelse, salg og virksomhetsarkitektur. Han var i fire år medlem av østlandsstyret i Dataforeningen Øst, og grunnla bevegelsen “Lær Kidsa Koding” i 2013. Sommerfeldt deltok i regjeringens ekspertgruppe for digital kompetanse i Digital21-prosjektet, som leverte en rapport til regjeringen i september 2018. Simen Sommerfeldt og advokat Eva Jarbekk utgir en bok om personvern i praksis på Cappelen Damm høsten 2018. Simen har ofte vært brukt av media for å forklare teknologiske trender og fenomener.

Simen skal bidra i kurs 5: Hvilke kompetanser må ledere og virksomheter ha for å lykkes med digital transformasjon?

Ivar Sorknes

Telenor

Ivar Sorknes

Ivar Sorknes har bred erfaring som rådgiver i Telenor. Han har jobbet med forretningsutvikling, strategi for bedriftsmarkedet innenfor tjenesteområdet. Ivar har innsikt i beste praksis og bruksområder som må til for å skape gode IoT løsninger for private og offentlige virksomheter.Samt identifisering av nytte og potensiale. Arbeider i dag med å utvikle nye tjenester i samarbeid partnere for kommuner og byer. Dette er både forskningsbaserte og kommersielle partnere innen IoT og AI.bh

Ivar skal sammen med Martin Vik og Arne Munch-Ellingsen holde Kurs 7 Hvordan komme i gang med Tingenes Internett i offentlig sektor? Idèetilfang, arkitektur og eksempler

Ellen Strålberg

Difi

Ellen Strålberg

Ellen Strålberg – fagdirektør i Difi, og brennende opptatt av hvordan også offentlig forvaltning kan dra nytte av digitale transformasjoner. Dette handler ikke minst om ledere i en ny tid, sterk brukerorientering, innovasjon og god utnyttelse av data samt samarbeid i spennende økosystemer.

Ellen er cand.scient. i informatikk fra Universitetet i Oslo. Hun har bakgrunn fra konsulentbransjen og helsesektoren, og jobber nå tverrfaglig og på tvers av virksomheter og forvaltningsnivåer. Er fortiden involvert i StimuLab og tiltak for digital lederkompetanse. Ellen er også juryleder for kåringen av «Årets digitale suksesshistorie» på Difis Digitaliseringskonferanse i juni.

Ellen bidrar i kurs 5: Hvilke kompetanser må ledere og virksomheter ha for å lykkes med digital transformasjon?

Iver Olav Sunnset

Digitale Gardermoen IS

Iver Olav Sunnset

Iver Olav Sunnset, har faglig bakgrunn som intensivsykepleier/Diakon og Folkehelsevitenskap. Klinisk erfaring fra akuttmedisin og vært avdelingssjef ved Diakonhjemmets Sykehus. Vært markedssjef for helse i Visma og har etter dette jobbet med innføring av IKT systemer primært innen helse i Værnes og i Garderegionen. Har som prosjektleder levert interkommunalt helsehus for 4 kommuner, i tett samarbeid med LHL Sykehuset på Gardermoen. Har innført en eHelseplattform som har «levende» integrasjon med EPJ for alle kommuner i regionen – samtidig. Er misjonær for å se digitalisering i sammenheng med automatisering. Parallelt med dette jobbet som prosjektleder i ett Interreg/EU prosjekt med Romerike kommuner og 4 kommuner i Varmland, ved utvikling av digitale innbyggertjenester, med selvbetjening fra innbyggere, kompetanseutvikling, bestilling, etablering og opplæring av alle involverte, også for skole/utdanning. Er også rådgiver for grensesnitt mellom eHelse ved etablering av helsebygg i andre kommuner, i samarbeid med HR Prosjekt i Oslo. Ingenting om meg uten meg – er DIGTIALT! Jobber i dag med forretningsutvikling digitale tjenester – alle fagområder i Digitale Gardemoen IS.

Iver deltar i sesjon 4A: Fremtidens kommune

Steffen Sutorius

Difi

Steffen Sutorius

Steffen Sutorius er utdanna siviløkonom frå Noregs handelshøgskule. Han har lang erfaring som leiar frå offentleg og privat sektor, og har leia tunge omstillings- og digitaliseringsprosjekt både som leiar og konsulent. Han har hatt ulike leiarroller i Statens pensjonskasse, der han mellom anna var ansvarleg for eitt av dei største endrings – og IKT-prosjekta som har vore gjennomførte i offentleg sektor, Perform. Steffen kom til Difi i mai 2016 frå stillinga som direktør for konseptval og forretningsplanar i konsulentselskapet Metier. Som konsulent har han vore involvert i strategiske endringsprosessar, store prosjekt og større anskaffingar for ei rekkje departement, statlege etatar, sjukehus, kommunar og private verksemder.

Steffen deltar fra Difi inn i nordisk paneldebatt som går i plenum 2

Berit Svendsen

Tidl. adm. dir. Telenor

Berit Svendsen

Berit Svendsen var i Telenor fra 1988 – 2018. Hun startet som forsker ved Televerkets forskningsinstitutt. I 1995 ble hun divisjonsdirektør for datatjenester og i 2000 tok hun over som teknologidirektør og leder for forskningsavdelingen med plass i konsernledelsen. Fra 2005-2007 ledet hun fastnettvirksomheten i Telenors nordiske virksomhet. Hun ble adm.direktør i Conax i 2008 og var der frem til 2011 da hun tok over som administrerende direktør for Telenor Norge og igjen gikk inn i Telenors konsernledelse. Fra mars 2017 til september 2018 ledet hun Telenors virksomhet i Skandinavia.

Svendsen er styremedlem i DnB. Hun har tidligere hatt en rekke styreverv, blant annet som leder i Dataforeningen og styreleder for Simula. Fra 2002 til 2007 var Svendsen medlem av EU-kommisjonens rådgivergruppe for IKT-forskning. Hun er utdannet sivilingeniør ved NTNU.

Berit deltar i avslutningsplenum Kultur og kompetanse for veien videre

Bjørn Erik Thon

Datatilsynet

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon har vært direktør i Datatilsynet siden august 2010. Han har vært særlig opptatt av hvordan personvern og teknologi kan spille sammen, og ser fram til at den nye personvernforordningen trer i kraft i mai 2018. Thon var forbrukerombud i ti år og har vært dommerfullmektig, advokatfullmektig og politisk rådgiver i Justisdepartementet. Han har også hatt en rekke tillitsverv i Venstre, bl.a. nestleder i Oslo Venstre og valgkampleder i Oslo. Thon har utgitt flere krimromaner, fagbøker og nå sist biografien Den amerikanske presidentens norske datter – Olga Wilsons dobbeltliv (Gyldendal – 2014).

Bjørn Erik skal delta i debatt på sesjon 4c Del data, men del dem riktig.

Magnus Thue

Nærings- og fiskeridepartementet

Magnus Thue

Magnus Thue (Statssekretær for næringsministeren) har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo med fokus på internasjonal politikk.

Thue er tidligere redaksjonssjef i Minerva og har arbeidet som politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe. Fra 2013 til 2016 var han politisk rådgiver for kunnskapsministeren. Fra 2016 til 2018 var han statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Møt Statssekretær Magnus Thue i åpningsplenum

Marit Torseth

Brønnøysundregistrene

Marit Torseth

Marit er seniorrådgiver i Seksjon Informasjonsforvaltning og er prosessdriver for begrepsarbeidet i Brønnøysundregistrene. Hun har mastergrad i forvaltningsinformatikk fra UiO med fokus på semantisk og juridisk interoperabilitet ved utveksling av data i offentlig sektor. Hun har flere års erfaring fra informasjonsforvaltningsmiljøer i offentlig sektor med begrepsarbeid, kodeverk og informasjonsarkitektur.

Marit skal bidra på workshop 9: Fra rådata til kunstig intelligens – virksomhetsreisen

Martin Vik

Halden kommune

Martin Vik

Martin brenner for nyvinninger i kommunesektoren og Halden skal alltid ha en «Start up»i porteføljen. Nå jobbes det med blant annet med en helt ny mobilitetsløsning for kommune og innbyggere.

Martin skal sammen med Vidar Skogdalen og Arne Munch-Ellingsen holde Kurs 7 Hvordan komme i gang med Tingenes Internett i offentlig sektor? Idèetilfang, arkitektur og eksempler

Pål Rune Voss

Sopra Steria

Pål Rune Voss

Pål Rune jobber som Director i Sopra Steria Business Consulting. Der arbeider han med å utvikle og mobilisere organisasjoner, ledere og medarbeidere for digitale transformasjoner. Han har over 20 års erfaring som leder, konsulent og rådgiver fra blant annet DNB, Telenor, Norgesgruppen og Posten Norge og har jobbet med lederutvikling både i Norge og internasjonalt. Gjennom årene har han utviklet kompetanse og erfaring i grensesnittet forretnings- organisasjons- og teknologiutvikling, med fokus på hvordan digitalisering påvirker og setter rammene for hva fremtidens organisasjoner må kjennetegnes av for å skape resultater og lykkes. Pål Rune er Idehistoriker, utdannet Psykoterapeut og Coach, og har en mastergrad i sosial- og organisasjonspsykologi fra London School of Economics and Political Science (LSE).

Pål Rune skal bidra i kurs 5: Hvilke kompetanser må ledere og virksomheter ha for å lykkes med digital transformasjon?

Sigrun Vågeng

NAV

Sigrum Vågeng

Sigrun Vågeng har ledet NAV siden 2015.
Hun forvalter en tredel av statsbudsjettet, og flere av de største digitaliseringsprosessene i offentlig sektor pågår nå i NAV.
NAV digitaliserer og automatiserer sentrale velferdsordninger, utvikler nye løsninger som gir brukerne mulighet til digital kontakt, og bygger saksbehandlingsløsninger med høy grad av automatisering. Øverst på arbeidslisten til de 19 000 medarbeiderne står oppdraget «Flere i arbeid».
Utviklingsprosjektene i NAV handler i stor grad om å forenkle og effektivisere hverdagen til brukerne.
Vågeng har tidligere vært adm. dir. i KS. Hun har også ledet flere arbeidsgiverorganisasjoner, bl.a. i NHO, og vært daglig leder i Statens institutt for forbruksforskning.

Sigrun skal delta i paneldebatten i avslutningsplenum

Torgeir Waterhouse

IKT-Norge

Torgeir Waterhouse

Torgeir Waterhouse er direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge.Han har en sentral rolle i den norske debatten om IT- politiske spørsmål, hvor han ofte er å se i det offentlige ordskiftet. Han har tidligere jobbet hos Forbrukerrådet, men jobber nå med IT-utfordringer fra bransjens ståsted.

Torgeir skal lede paneldebatten på sesjon 4c Del data, men del dem riktig

Anniken Willumsen

Difi

Anniken Willumsen

Anniken Willumsen jobber som seniorrådgiver i Difi og leder arbeidet med StimuLab, Difis stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign. Hun har tidligere jobbet med konferansen «Feiltrinn – fra nullfeilskultur til innovasjonskultur», som Difi har arrangert fire ganger. Hun er utdannet medieviter og har flere års erfaring som kommunikasjonsrådgiver og som leder av prosjektet «Klart språk i staten.

Anniken skal bidra i sesjon 2A: Feire feil!

Svein Winje

Ruter AS

Svein Winje

Svein Winje er leder i avdeling Digitale Plattformer og Systemer med ansvar for driften av Ruters IT-systemer, og rapporterer til Ruters CIO. Svein har 20 års erfaring fra IT Industrien hvorav de siste 10 år har vært tett knyttet til offentlige registre, valgsystemer, og BankID. Svein har sin M.Sc fra Iowa State University, og MBA fra University of St. Thomas (Minnesota).

Svein skal holde et innlegg på sesjon 4B Fremtidens applikasjonsplattform

Kristin Wulff

Kantega

Kristin Wulff

Kristin Wulff har 20 års erfaring med fasilitering og rådgivning i digitaliseringsprosesser. Hun har hovedfag i kognitiv psykologi og en master i organisasjon og ledelse. I høst fasiliterte hun fire helukers Google Venture (GV) Design Sprinter og har etter det fasilitert mange kortere workshops for å introdusere GV Design Sprint, blant annet på Booster-konferansen i Bergen i år.

Kristin skal bidra på Kurs 4: Finn svar på kritiske spørsmål og test nye idéer på fem dager sammen med Jørund Leknes, Eva Kjeldal og Andre Jønsrud

Rikke Zeberg

Digitaliseringsstyrelsen i Danmark

Rikke Zeberg

Rikke ble direktør i Digitaliseringsstyrelsen i Danmark i august 2017. Hun er uddannet cand.merc.jur.
Hun overtok sjefstolen etter å ha vært visedirektør i 5 år. Før dette har hun hatt lederstillinger i blant annet DR Nyheder, Center for Kvalitet, Afbureaukratisering og Ledelse i Finansministeriets departement og Den Digitale Taskforce og Regelforenklingskontoret

Rikke skal delta i paneldebatt i plenum 2

Trond Are Øritsland

NTNU

Trond Are Øritsland

Trond Are Øritsland er førsteamanuensis i interaksjonsdesign ved institutt for design på NTNU. Han underviser i grafisk brukergrensesnitt design, samt spilldesign og design prosjektering. Forskningsprosjekt omfatter estetikk, kontrollrom og co design prosesser.

Trond skal bidra på Workshop 5: Hvorfor forstår ikke brukeren løsningen min?

Gustav Aagesen

Lånekassen

Gustav Aagesen

Gustav Aagesen, Lånekassen har doktorgrad fra NTNU med fokus på borgersentrert offentlig tjenesteproduksjon og nasjonal virksomhetsarkitektur for å understøtte dette.

Som informasjonsarkitekt i Lånekassen dekker han oppgaver fra innhenting av data fra tredjepart, bruk av felleskomponenter, bevisstgjøring rundt orden i eget hus og muligheter tilknyttet viderebruk av data. Gustav ledet Lånekassens første maskinlæringsprosjekt i produksjon. Han har til sammen 20 års erfaring i ulike roller i det private og offentlige, fra utvikler, gründer, prosjektleder og rådgiver.

Gustav skal bidra på workshop 9: Fra rådata til kunstig intelligens – virksomhetsreisen

Olav Petter Aarrestad

Kartverket

Olav Petter Aarrestad

Olav Petter Aarrestad er IT-direktør i Kartverket, hvor han har vært de siste 5 årene. Tidligere har han hatt en rekke ledende IT-stillinger i flere større industriselskaper.
Olav Petter er opptatt med å videreutvikle Kartverket som en fulldigital virksomhet og sikre at geografisk informasjon gjøres tilgjengelig for samfunnet på en effektiv og sikker måte. Kartverket har vært en pådriver for åpen bruk av kartdata, og gjort en rekke kartdatasett tilgjengelig for gratis nedlasting og bruk. Er engasjert i arbeidet med de digitale utfordringene som er knyttet til kommune- og regionreformene i statlig, kommunal og privat sektor.

Olav skal bidra på sesjon 3c Datadeling; Muligheter og utfordringer og i debatt på sesjon 4c Del data, men del dem riktig

Gunn-Elin Åsgren

NAV

Gunn-Elin Åsgren

Gunn-Elin Åsgren er prosjektleder for Plattform for arbeidsmarkedet i NAV

Gunn-Elin skal bidra i sesjon 2A: Feire feil!