Foredragsholdere NOKIOS 2020

Foredragsholdere vil bli lagt til fortløpende etterhvert som bilde og bio er tilgjengelig for publisering.

Harald Eia

Programleder

Harald Eia

Harald Eia (1966) er en norsk komiker, tekstforfatter og skuespiller.

Utdanning fra UiO med filosofi mellomfag, matematikk og data grunnfag.

Han er kjent for en rekke humorprogrammer på NRK, i samarbeid med blant andre Bård Tufte Johansen og Atle Antonsen. I 2010 fikk han Fritt Ords Honnør, og Mensa Norges pris 2010, for den populærvitenskapelige TV-serien Hjernevask.

I 2010 forlot Eia NRK sammen med Bård Tufte Johansen og startet produksjonsselskapet Funkenhauser Productions. Siden 2012 har han vært programleder i TV-serien Brille, først på NRK og fra 2013 på TVNorge.

Harald er programleder i alle plenum på NOKIOS 2020

Kari Aina Eik

FN (OIER)

Kari Aina Eik

Kari Aina Eik er fra Ålesund. Generalsekretær for Internasjonale økonomiske relasjoner i FN (OiER), samt leder for FNs program for smarte, bærekraftige byer. Kari Aina er selv initiativtaker til det globale smartby-programmet (United Smart Cities), som i dag består av over 1000 byer i hele verden. Siden høsten 2018 har hun bidratt sterkt til at Ålesund (sammen med Giske og Sula) har blitt tatt opp i nettverket, samt også får verdens andre Smart Sustainable City Lab.

Kari bidrar i Åpningsplenum

Bjørn Gram

KS

Bjørn Gram

Bjørn Arild Gram (1972) er norsk politiker (Sp). Fra 2020 er han arbeidende styreleder i kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon KS, etter å ha vært nestleder fra 2012 til 2020. Fra 2007 til 2020 var han ordfører i Steinkjer kommune.

Han vokste opp på gården Øvre Skjefte i Steinkjer som sønn av Harald Gram og Else-Marie Grove, av trønderslekten Gram.

Etter Steinkjer videregående skole gikk han rekruttskole på Steinkjersannan og tjenestegjorde som grensevakt ved Garnisonen i Sør-Varanger. Han studerte økonomi, ledelse og administrasjon ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 1991–1997, er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø fra 2000, og har mellomfag i historie fra NTNU fra 2004.

Gram var avdelingsleder for kontroll og analyse i Telenor Mobils kredittavdeling på Rørvik 2000–2005. Han er gårdbruker på Øvre Skjefte.

Politisk virke: Gram var medlem av Steinkjer kommunestyre 1992–2000, leder i Senterungdommen i Nord-Trøndelag 1992–1994, politisk sekretær for fylkesordfører Kolbjørn Almlid i 1995, nærings- og forsvarspolitisk rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe i 1996, leder i Senterungdommen 1996–1998, leder i Nord-Trøndelag Senterparti 2004–2007 og 2010–2012, statssekretær i Finansdepartementet 2005–2007 og vararepresentant til Stortinget i flere perioder. Han var medlem av Nord-Trøndelag fylkesting fra 1995 og frem til sammenslåingen av Trøndelagsfylkene i 2018, deretter medlem av Trøndelag fylkesting frem til valget i 2019. Han var leder i Senterpartiets fylkestingsgruppe i Nord-Trøndelag 2003–2005. I 2007 ble han ordfører i Steinkjer kommune.

Bjørn skal bidra i Plenum 2.

Jan Gulliksen

KTH

Jan Gulliksen

Jan Gulliksen er professor i Menneske Maskin Interaksjon ved KTH siden 2009 og visepresident for digitalisering ved KTH. Tidligere professor i Menneske Maskin Interaksjon fra Uppsala universitet, hvor han tok master i ingeniørfysikk og doktorgrad i systemanalyse.

Gjesteprofessor ved Uppsala universitet og har vært gjesteprofessor ved INSEAD.

Fungerte som dekan for School of Computer Science and Communication (CSC) 2011-2017.

Mellom 2012 og 2016 fungerte han som leder av den svenske komiteen for digitalisering som tilhører Enterprise Ministry. Nå er han medlem av Digitaliseringsrådet. Han er også Digital Champion i Sverige som bistår Europakommisjonen.

Ledet det nordiske samarbeidet i Human Computer Interaction, NordiCHI fra starten i 2000-2020, som er ansvarlig for NordiCHI konferanseserie. Styreleder for IFIP TC 13 for Human Computer Interaction, 2010-2016, som er ansvarlig for INTERACT-konferanseserien. Nestleder for oppsøkende arbeid i IFIP TC13, og den representerer Sverie i IFIPs generalforsamling.

Driver praksisrettet aksjonsforskning om brukervennlighet, tilgjengelighet og brukersentrert systemdesign, spesielt med fokus på å forbedre de digitale arbeidsmiljøene for alle

Jan bidrar i Plenum 2

Linda Hofstad Helleland

Distrikts- og digitaliseringsminister

Linda Hofstad Helleland

Linda Hofstad Helleland (1977) er en norsk politiker (H) og forfatter som siden 2001 har vært stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag. Fra 2020 er hun distrikts- og digitaliseringsminister i Erna Solbergs regjering. Hun var kulturminister i den samme regjeringen fra 2015 til 2018 og barne- og likestillingsminister fra 2018 til 2019.

Hun er fra 2017 visepresident i World Anti-Doping Agency. I november 2019 lanserte hun boken Ren idrett, skittent spill der hun tok et oppgjør med toppene i internasjonal idrett, og da spesielt med WADA – organisasjonen hun selv har vært visepresident i. Hun giftet seg i 2006 med stortingsrepresentant, senere parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland fra Buskerud.

Møt distrikts- og digitaliseringsminister Helleland i Åpningsplenum

Torbjørn Larsen

Mestergruppen

Torbjørn Larsen

Torbjørn arbeidet som IT-direktør i NAV i 4 år før han gikk over i sin nåværende stilling som IT-direktør i Mestergruppen januar 2019. Han har 25 års erfaring fra ledelse og rådgivning i privat og offentlig sektor. Han har tidligere innehatt lederstillinger i bl.a. teknologiselskapet Cisco og videokonferanseselskapet Tandberg hvor han var IT-direktør. Larsen er utdannet Master of Science fra NTNU i Trondheim og har også en Master in Technology Management fra NTNU/MIT.

– Tiden i NAV har vært veldig lærerik og vi har fått til svært mye på kort tid. Det er lagt et godt grunnlag for videre utvikling av NAV og nå ønsker jeg å gå løs på nye utfordringer. Rollen som CTO i Mestergruppen var en unik sjanse jeg ikke kunne la gå fra meg. Bolig og byggevarehandel er en av Norges største næringer og står foran en digital transformasjon i likhet med så og si alle andre bransjer. Dette er en utfordring som trigger meg. Den beste måten å forutse fremtiden på er å skape den selv og nå ser jeg frem til å bli del av en fremoverlent prestasjonskultur med høye ambisjoner og kort vei fra tanke til handling, sier Larsen.

– Mestergruppen styrker med dette ytterligere sin satsing på digital transformasjon, hvilket er et av hovedelementene i konsernets strategi, heter det i en melding fra selskapet. (Ref: https://www.vvsforum.no/2019/mestergruppen-satser-pa-digitalisering-verdikjeden/)

Torbjørn skal bidra i Plenum 3.

Geir Inge Stokke

COOP Norge

Geir Inge Stokke

Coop har gjort seg bemerket på digitaliseringsfronten i 2019 med løsninger som Coopay og døgnåpen selvbetjent butikk i Bogstadveien. Dette har også det norske folk fått med seg, som har kåret Coop til Årets digitaliseringsleder sammen med en fagjury fra Atea. Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge, er en pådriver for Coops arbeid med digitale løsninger

Geir Inge Stokke er utdannet på Handelshøyskolen BI og ved Samvirkeskolen. Han har over 20 års erfaring fra Coop, og startet som butikksjef for Coop Mega Holmlia i 1992. I 1994 ble Stokke assisterende kjedesjef for Coop Mega, før han gikk videre til TINE og Inkognito. I 2003 kom Stokke tilbake til Coop, da som assisterende kjededirektør. Fra 2007 til 2015 var han direktør for Coops faghandel, og ble i januar 2015 konstituert som administrerende direktør i Coop Norge. I november 2015 ble Stokke ansatt i stillingen som administrerende direktør i Coop Norge. Av Kapital er han betegnet som nr 22 blant næringslivets mektigste i Norge (desember 2019)

Geir Inge skal bidra i Åpningsplenum

Inga Strümke

PwC

Inga Strümke

Inga Strümke, PwC – jobber med maskinlæring og ansvarlig bruk av kunstig intelligens. Former and future particle physicist, trying to contribute to responsible AI. PhD and also sprettball.

Se videoen «AI: The good, the bad , the lazy»

Inga skal bidra i Åpningsplenum.

Steffen Sutorius

Digitaliseringsdirektoratet

Steffen Sutorius

Steffen Sutorius (1970) er en norsk siviløkonom. I 2016 ble han utnevnt til direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) med tiltredelse 1. mai 2016. Ved opprettelsen av det nye Digitaliseringsdirektoratet med virkning fra 1. januar 2020, ble han direktør for det nye direktoratet.

Sutorius studerte økonomi ved Høgskolen i Agder og ble siviløkonom fra Norges handelshøyskole i 1997. Fra 1998 til 2012 jobbet han i Statens pensjonskasse, og deretter i prosjektledelsekonsulentselskapet Metier. I Statens pensjonskasse arbeidet han i IKT- og moderniseringsprosjektet «Perform» i forbindelse med innføringen av Pensjonsreformen, et prosjekt som ble vurdert å ha høy måloppnåelse.

Steffen skal bidra i Plenum 2.

Tore Tennøe

Teknologirådet

Tore Tennøe

Tore Tennøe (født 23. mai 1970, fra Brattvåg) er direktør i Teknologirådet. Han er utdannet historiker fra Universitetet i Oslo og London School of Economics.

Tennøe har vært direktør i Teknologirådet siden 2001, og har ansvaret for drift av Teknologirådets sekretariat og alle prosjekter. Han representerer også Teknologirådet i internasjonale sammenhenger, inkludert EPTA-nettverket og EU.

Fra 1996 til 2000 arbeidet Tennøe som forsker ved Universitetet i Oslo, Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur. Han arbeidet særlig med temaer innenfor genetikk og bioteknologi og er medforfatter av boken Livets tre og kodenes kode. Fra genetikk til bioteknologi. Norge 1900-2000 (2000).

Som utredningsleder i Sosial- og helsedepartementet (2000-2001) var han sekretær for Xenotransplantasjonsutvalget.

Tennøe er nestleder i styret for Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, og sitter også i styret til Fonden Teknologirådet i Danmark.

Tore skal bidra i Plenum 3.

Dag Wollebæk

Samfunnsforskning

Dag Wollebæk Dag Wollebæk er samfunnsforsker utdannet ved UiB og forsker spesielt på tilliten som preger samfunnet i de nordiske landene.

Han har skrevet en rekke bøker og artikler om temaet, blant annet:

– Den svala svenska tilliten. Förutsättningar och utmaningar (2013)

–  Sosial kapital i Norge (2011)

– Artikkelen “Norges sosiale kapital i nordisk og europeisk kontekst»

Dag bidrar i åpningsplenum