Foredragsholdere NOKIOS 2019

Foredragsholdere vil bli lagt til fortløpende etterhvert som bilde og bio er tilgjengelig for publisering.

Gry Elisabeth Arnesen

EVRY

Gry Elisabeth Arnesen

Gry Elisabeth Arnesen er Vice President i Data-Driven Services i EVRY. Data-Driven Services leverer samfunnskritiske data- og innsiktsleveranser til offentlig og privat sektor, og har et stort fokus på digitalisering og økt samhandling på tvers av sektorer og bransjer. Gry har mange års erfaring som leder og forretningsutvikler innenfor områdene datakvalitet, data management og analyse. Hun har et stort engasjement for demokratisering av data og er opptatt av å øke kunnskapen om hvordan data kan bidra til å styrke forretningsprosesser og digitaliserte tjenester.

Gry skal bidra i sesjon 4C: Modernisering av Norge er handling – ikke bare fine ord

Lars Vegard Bachmann

Altinn (Brønnøysundregistrene)

Lars Vegard Bachmann

Lars Vegard Bachmann har jobbet med Altinn siden 2009, først som kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør, og det siste halvannet året som produkteier for fagområdene portal, app og tjenester. Han er en sentral ressurs i Altinns pågående arbeid med å erstatte dagens tjenesteutviklingsløsning med en ny tjenesteplattform.

Lars skal bidra i workshop 11: Muligheter ved bruk av statlige felleskomponenter ved utvikling av digitale innbyggertjenester i kommunal sektor

Knut K. Bjørgaas

Difi

Knut Bjørgaas

Knut Karper Bjørgaas er sivilingeniør innan elektro og data fra NTH, og har jobba med forretningsutvikling, prosessforbedring og digitaliseringsprosjekter innafor telekom, finans og forsikring i over 20 år. Han starta i Difi i april 2018, og har i ti år hatt ulike lederstillinger i Storebrand med hovedvekt på prosessforbedring, it-prosjekter og digitalisering. Han har også arbeidd åtte år i Telenor og to år i Statens pensjonskasse.

Knut er invitert til å bidra i åpningsplenum. Venter på endelig bekreftelse.

Veronica Jarnskjold Buer

Datatilsynet

Veronica Jarnskjold Buer

Veronica er fagdirektør i Datatilsynet i digitalisering og innebygd personvern, teknolog og mer enn 20 års erfaring fra IKT og informasjonssikkerhet i offentlig og privat sektor.
Veronica har fokus på digitalisering, innebygd personvern, risikovurderinger og vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA).

Veronica skal bidra i sesjon 4A: Personvern – grunnlaget for tillit i en stadig mer digital hverdag?

Karin Bøhlerengen

NAV

Karin Bøhlerengen

Karin har vært prosjektleder for det som var et av Norges største utviklingsprosjekter – Foreldrepengeprosjektet i Prosjekt 2 i moderniseringen av IKT i NAV. Her har hun ledet NAVs digitalisering av engangsstønad og foreldrepenger. Foreldrepengeprosjektet startet i 2016 og ble avsluttet i juni 2019. Karin har utdannelse innen økonomi og administrasjon fra Norge og Skottland og har jobbet med digitalisering i både offentlig og privat sektor i over 15 år.

Karin skal bidra i sesjon 3B: Fra store prosjekter til fleksibel og effektiv produktutvikling

Einar Duenger Bøhn

Universitetet i Agder

Einar Duenger Bohn

Professor i filosofi. Medlem av Centre for Artificial Intelligence Research, ved Universitetet i Agder. Forsker og underviser på teknologiens filosofi.

Einar bidrar i Sesjon 1A: AI – hype eller håp?

Paul Chaffey

Statssekretær KMD

Paul Chaffey - foto: Torbjørn Tandberg

Paul Chaffey har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2013. Han kom da fra jobben som administrerende direktør i Abelia.

Chaffey har studert statsvitenskap og historie, og har tidligere jobbet i Statoil. Fra 1989 til 1997 var han stortingsrepresentant.

Han har hatt styreverv i en rekke institusjoner, som Amnesty, NUPI, Universitet i Oslo, Næringslivets sikkerhetsråd og programmet Forny 2020 i Norges Forskningsråd.

Paul Chaffey skal bidra i åpningsplenum.

Ellen Daleng

Computas

Ellen Daleng

Fagdirektør i Computas AS Divisjon Rådgiving med over 25 års erfaring innen IT-utvikling som konsulent og forsker. Har de siste 10 årene fokusert på smidig samarbeid, forretningsanalyse og behovskartlegging, funksjonell arkitektur og innføring av nye samarbeidsmetoder og verktøy. Erfaren workshopleder og fasilitator.

Ellen bidrar i workshop 8: Produktifisering og autonome team; kompetanse og organisering av utvikling

Jan Digranes

Finans Norge

Jan Digranes

Jan Digranes har ansvaret for områdene betalingsformidling og digitalisering i Finans Norge og har hatt ansvar for næringspolitisk arbeid innen disse områdene både i Sparebankforeningen og Finans Norge siden 1998. Han deltar blant annet i internasjonalt arbeid på disse områdene gjennom de europeiske bankforeningene. Jan Digranes har deltatt i digitaliseringssamarbeidet mellom offentlig sektor og finansnæringen siden oppstarten i 2016.

Jan skal bidra i sesjon 3C: Datadeling; Muligheter og utfordringer

Torgeir Dingsøyr

SINTEF

Torgeir Dingsøyr

Torgeir Dingsøyr forsker på prosessforbedring og kunnskapsforvaltning i programvarebedrifter som sjefforsker i SINTEF. Spesielt har han fokusert på smidige utviklingsmetoder, teamarbeid i systemutvikling og store utviklingsprosjekter. Han underviser i systemutvikling som professor II ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU.

Torgeir skal bidra i sesjon 3B: Fra store prosjekter til fleksibel og effektiv produktutvikling

Jørgen Dyrhaug

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Jørgen Dyrhaug

Jørgen Dyrhaug er utdannet sivilingeniør (Maskinlinjen) fra NTH. Han har jobbet mange år i Forsvarsdepartementet før han gikk over til NSM i begynnelsen av 2013.

Jørgen skal bidra i sesjon 3A: Hvem «ringer» du når offentlige tjenester blir hacket – og hva skulle du gjort før det?

Morten Eirik Eines

Lillestrøm kommune

Morten Eirik Eines

Morten har over 15 års erfaring innenfor geodatafagområdet, og jobber for tiden som Geodatasjef hos Skedsmo kommune. I 2018 og 2019 har fokuset vært på å bygge Lillestrøm kommune, der vi ønsker å bli et av landets ledende kommunale geodatamiljøer. Opptatt av hvordan mennesker, data og teknologi kan bidra til å levere tjenester som begeistrer. Vi bruker smidige metoder i våre leveranseprosesser, både for å bygge kompetanse og skape innovasjon. Utdanningen min er basert på en master fra NTNU med hovedoppgave som omhandlet kartapplikasjoner på mobiltelefoner i 2002. I ettertiden har jeg tatt flere kurs innenfor fagområdene IT og ledelse. Det siste året har fokus vært på å ta nettbaserte kurs innenfor innovasjon, digitalisering og moderne ledelse. Har sertifisering som Scrummaster (CSM) og Produkteier (CPO).

Morten skal bidra i sesjon 2B: Innovasjon i kommunesektoren

Selda Ekiz

Programleder NOKIOS 2019

Selda Ekiz

Hun er fysiker, stand-up-komiker, programleder og forfatter, og i 2013 ble hun kåret til årets programleder. Det er ingen tvil om at Selda Ekiz har rukket mye tross sin unge alder.
Selda ble et kjent navn for mange da hun debuterte som programleder i NRK-serien «Newton» i 2011. Siden har hun ledet TV-program som «ANNO», «Påskemorgen» og «Barn ingen adgang». Sistnevnte resulterte i bokutgivelsen med samme navn. I 2013 var hun nominert til to priser under Gullruten og stakk av med seieren i kategorien Årets beste kvinnelige programleder.
Født og oppvokst i Norge, men med foreldre fra Tyrkia har hun en fot innenfor i to forskjellige kulturer som gir henne mye materiale til hennes kreative karriere.

Selda er programleder i åpningsplenum og plenum 2

Hilde Fagerli

Meterologisk institutt

Hilde Fagerli

Hilde Fagerli leder avdelingen for klimamodellering og luftforurensning hos Meteorologisk institutt.

Hun har en doktorgrad i teoretisk kjemi fra universitetet i Tromsø, og har lang erfaring som forsker på modellering av langtransportert luftforurensning. De siste årene har hun blant annet jobbet med utviklingen av en tjeneste for varsling av luftkvalitet i Norge i samarbeid med Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Hilde skal bidra i Plenum 2: Transformasjon for bærekraft #Påtvers

Lars Folkvard Giske

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

Lars Folkvord Giske

Lars Folkvard Giske er advokat/partner i advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS og leder FTs IKT og Media-team. Han har lang erfaring med blant annet IT-baserte avtaler og skybaserte anskaffelser og har deltatt i mange av de største IKT-anskaffelsene de siste årene, både på leverandørsiden og kundesiden. Han har vært med i Difis referansegruppe ved minirevisjonen av SSA-avtalene i 2012/13, revisjonen av SSA-avtalene i 2015, ny SSA-L i 2017 og utforming av de nye GDPR erstatningsansvarsbestemmelsene i 2018.

Lars skal bidra i sesjon 2A: Er det offentlige Norge klare for offentlige skytjenester?

Geir Graff

Asker kommune

Geir Graff

Geir jobber i både gamle og nye Asker kommune, med ledelse&styring, innovasjon&utvikling, digitalisering og kompetanse. For tiden deles dagene mellom programkoordinering av den nye kommunen som skal se dagens lys i 2020, og oppfølging av innovasjonsstrategi og porteføljestyring i den gamle kommunen. De siste 10-12 årene har han drevet med opplæring av prosjektledere, foredragsvirksomhet, ledelse, innovasjonsstrategi og prosesstøtte i endringsprosesser. Han har vært med på utviklingen av Prosjektveiviseren fra starten av, og deltar i det nasjonale nettverket for program- og porteføljestyring i offentlig sektor.

Geir bidrar i kurs 1: Digital transformasjon og digitalt lederskap

Arvid Grøtting

Basefarm

Arvid Grøtting

Arvid Grøtting er sikkerhetssjef (CISO) i Basefarm. Han er utdannet informatiker fra Universitetet i Oslo og har jobbet teknisk med blant annet programmering, drift og nettverk før en glidende overgang til sikkerhetsledelse.

Arvid skal bidra i kurs 5: Skyanskaffelser og informasjonssikkerhet

Espen A. Gulbrandsen

Digisos

Espen A. Gulbrandsen

Espen A. Gulbrandsen er prosjektleder for Digisos, som er et samarbeidsprosjekt mellom fem kommuner, KS og NAV. Prosjektet er eid av Bergen kommune og Arbeids- og velferdsdirektoratet i felleskap. Espen har tidligere erfaring med prosjekter i NAV hvor det har vært tett samhandling med kommunesektoren. Han har jobbet flere år med å forberede sammenslåinger av NAV-kontor i forbindelse med kommunereformen, samt et eget prosjekt som har sett på hvordan stat og kommune kan samarbeide om felles kompetansetiltak i NAV-kontor. Espen er ansatt i HR-avdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet og er utdannet sosiolog.

Espen skal bidra i plenum 2: Transformasjon for bærekraft #Påtvers

Trond Os Haare

Difi

Trond Os Haare

Trond arbeider med felles offentlig arkitektur i Difi, i seksjon for Nasjonal arkitektur og informasjonsforvaltning. Han er produkteier for Torget for digitale fellesløsninger og Norsk arkitekturrammeverk for samhandling, og ansvarlig for arbeidet med revideringen av de overordnede IT-arkitekturprinsippene for offentlig sektor. Tidligere har han jobbet som konsulent og som virksomhetsarkitekt i Husbanken.

Trond bidrar i workshop 6: Virksomhetsarkitektur i offentlig sektor

Sebastian Brage Hansen

Evry

Sebastian Brage Hansen

Sebastian er utdannet interaksjonsdesigner med lang fartstid innen design, digitalisering og digital produktutvikling. Han jobber som senior designer og er fagansvarlig for design i EVRY, samt underviser design og innovasjon på masterstudiet ved NTNU. Sebastian har ydmyke røtter fra den lokale boktrykkeren i Drøbak og grafisk ingeniørutdanning fra Gjøvik. Etter studiene jobbet han i syv år som utvikler for blant annet Forsvaret, Ekornes, Norwegian og Dagbladet før han i 2013 tok etterutdannet som designer ved NTNU. Han vier i dag sin karriere til å hjelpe selskaper som Nordea Liv, Utenriksdepartementet og Husbanken med det han brenner aller mest for her i livet: Godt design som hjelper mennesker.

Sebastian bidrar i kurs 3: Praktisk bruk av tjenestedesign for lykkelige brukere

Tore Helland

Brønnøysundregistrene

Tore Helland

Tore er seniorrådgiver i Seksjon for informasjonsforvaltning og har ansvar for rammeverk og retningslinjer for informasjonsmodellering ved Brønnøysundregistrene. Han har hovedfag i historie fra NTNU. Han har jobbet ved Brønnøysundregistrene siden 2002, blant med Enhetsregisteret, Oppgaveregisteret og Semantisk register for elektronisk samhandling (SERES).

Tore bidrar i kurs 8: Få fullt utbytte av felles datakatalog – et krasjkurs

Anne Hellandsjø

Lillestrøm kommune

Anne Vibeke Hellandsjø

Anne Vibeke Hellandsjø, er direktør organisasjon og utvikling i Lillestrøm kommune. Hun er samtidig direktør for organisasjon- og personal i Skedsmo kommune på veien mot sammenslåing. Tidligere har hun vært administrasjonssjef i Barne- og familieetaten i Oslo kommune, og vært i toppledelsen i 6 ulike kommuner. Hun har lang erfaring fra HR- ledelses og organisasjonsfaget i kommunal sektor.

Anne bidrar i workshop 4: Kommunereform 2020 – to måneder igjen

Vidar Holmane

Altinn, Brønnøysundregistrene

Vidar Holmane

Vidar Holmane jobber med strategi, innovasjon og forretningsutvikling rundt Altinn-plattformen og andre nasjonale fellesløsninger. Han leder sekretariatet for Altinn-samarbeidets styringsstruktur, og deltar i ulike samarbeidsfora på nasjonalt nivå. Han har tidligere jobbet både på kunde- og leverandørsiden for en rekke konsulentselskaper, i mange ulike roller og oppgaver rundt styring av IKT og/eller ledelse av store IT-utviklingsprosjekter, for mange av de største offentlige virksomhetene i Norge.

Vidar bidrar i workshop 9: Slik vil vi bygge neste generasjon tjenester, med brukeren i sentrum

Ragnar Husum

Asker kommune

Ragnar Husum

Ragnar leder prosjektet som skal sikre en digital systemportefølje for nye Asker kommune. Kommunene Asker, Hurum og Røyken hadde ved reformstart tre ulike porteføljer, tre ulike driftsorganisasjoner, tre ulike driftsmiljøer. Hvordan transformere dette til ett miljø, gi et digital løft og samtidig sikre stabil drift?

Ragnar har jobbet med digital forvaltning og utvikling i siden begynnelsen av 2000-tallet. For det meste i Asker kommune, men ledet prosjektet KomUt i Vestre Viken helseområde. Prosjektet etablerte sikker elektronisk samhandling mellom helseforetaket og 26 kommuner.

Ragnar bidrar i workshop 4: Kommunereform 2020 – to måneder igjen

Kristin Jacobsen

Arkivverket

Kristin Jakobsen

Kristin er fagdirektør i Avdeling Innovasjon i Arkivverket. Hun har bakgrunn fra systemutvikling, teknologi og arkitektur og har hatt ulike lederroller i konsulentvirksomhetene Capgemini og Bouvet før hun startet i Arkivverket. Hun er utdannet sivilingeniør innen teknologi.
I Arkivverket leder hun «forskning og utvikling» og jobber blant annet med utvikling av nye tjenester og metoder. Hun er også pådriver for uttesting av ny teknologi i Arkivverkets innovasjonslab. Kristin er opptatt av helhetlige løsninger og arkitektur i Arkivverkets arbeid med bevaring og deling av arkivdata

Kristin skal bidra i sesjon 1C: Digitale plattformer og økosystemer

Asle Kambuås

Capgemini

Asle Kambuås

Asle har jobbet med digital samhandling og produktivitet i nærmere 20 år. Han har implementert løsninger innen dette feltet til en rekke større virksomheter og er en erfaren foredragsholder.

Asle skal bidra i kurs 7: Hvordan effektivisere din arbeidshverdag med samhandling på nye plattformer

Rune Kjørlaug

Difi

Rune Kjørlaug

Rune Kjørlaug er sjefsarkitekt for Difis felleskomponenter og løsninger og utgjør bindeleddet mellom forretning og teknologi, men har også et øye for innovative måter å utnytte både dagens og kommende teknologier på i utøvelse av jobben. Medansvarlig i eInnsyn og eFormidling, og var med i utvalget som har laget forslag til ny arkivlov. 20+ års erfaring som utvikler/arkitekt, de siste 13 år i forvaltningen.

Rune skal bidra i sesjon 4C: Modernisering av Norge er handling – ikke bare fine ord og i workshop 9: Slik vil vi bygge neste generasjon tjenester, med brukeren i sentrum

Elena Kurnosova

Felleskjøpet Agri

Elena Kurnosova

Elena har mastergrad i jus og ledelse med spesialisering i offentlig forvaltning. Academy of Public Administration, Hviterussland. Bachelorgrad i personvern og informasjonssikkerhet. Det juridiske fakultet ved UiO. Bacheloroppgave: “Systemrutine for gjennomføring av GDPR art. 14 om informasjon til registrerte”. Oppgaven har vunnet Datatilsynets studentpris for Innebygd personvern i praksis. Masterstudent ved UiO. Avdeling for rettsinformatikk (AFIN), Det juridiske fakultet. Nåværende personvernkoordinator i Felleskjøpet Agri SA

Elena skal bidra i sesjon 4A: Personvern – grunnlaget for tillit i en stadig mer digital hverdag?

Krister Kvaavik

Bouvet

Krister Kvaavik

Krister Kvaavik jobber som sikkerhetskonsulent i Bouvet. Han er lidenskapelig opptatt av informasjonssikkerhet og har meget sterk kompetanse innen phishing og social engineering. Han ønsker å øke folks «security awareness» og har holdt flere foredrag; bl.a. «Hacking Humans» og «Scaring is Caring». Han holder sertifikatet «Certified Ethical Hacker – C|EH» og den globalt annerkjente og etterspurte penetrasjonstester-sertifiseringen «Offensive Security Certified Professional – OSCP». Krister har organisert og gjennomført sofistikerte og realistiske spear-phishing-angrep, og levert denne tjenesten på oppdrag fra kunder. Krister har ved flere anledninger oppdaget og påpekt sårbarheter i offentlige tjenester, både kritiske og ikke-kritiske. Han deltar også i gruppen som jobber med Bouvets satsing på sikkerhet.

Krister skal bidra i sesjon 3A: Hvem «ringer» du når offentlige tjenester blir hacket – og hva skulle du gjort før det?

Øyvind Lind Kvanmo

Utdanningsdirektoratet

Øivind Lind Kvanmo

Øyvind Lind Kvanmo er prosjektleder for ny gjennomføringsløsning for eksamen og prøver i Utdanningsdirektoratet. Eksamen og prøver i grunnskolen og videregående opplæring er blant direktoratets mest kritiske oppgaver. Gjennom prosjektet skal eksisterende løsninger for gjennomføring av eksamen og prøver erstattes med en ny, felles løsning. Øyvind har jobbet i direktoratet siden 2008, blant annet med eksamen og prøver samt analyse og formidling av statistikk og utvikling av løsninger for produksjon og publisering av statistikk.

Jørn skal bidra i sesjon 1B: Innovative anskaffelser i praksis

Jørn Leonhardsen

Skatteetaten

Jørn Leonhardsen

Jørn Leonhardsen er utdannet ved NTNU og Berkeley. Han har 30 års erfaring fra fag- og lederposisjoner innen informasjonsteknologi i privat og offentlig sektor, bl.a. Telenor, Nets, SSB og Skatteetaten.

Jørn skal bidra i sesjon 4C: Modernisering av Norge er handling – ikke bare fine ord

Petter Moe

Forsvarsmateriell

Petter Moe

Dr. Petter Moe is head engineer responsible for secure platforms, currently leading the Norwegian program «Military Application of Cloud Services». He is a former Microsoft partner, and previously headed up a development group at FAST Search & Transfer, a norwegian search company

Petter bidrar i plenum 2: Transformasjon for bærekraft #Påtvers

Maša Nekić

Bouvet

Maša Nekić

Maša Nekić jobber som Data Scientist i Bouvet, og er utdannet matematiker ved Universitet i Zagreb med fordypning i statistikk og maskinlæring. Fra sin akademiske bakgrunn har hun et svært solid og teoretisk grunnlag med bred erfaring innenfor områder som statistikk, matematisk analyse, algoritmer, programmering og numeriske beregninger.
Maša har stor lidenskap for å grave dypt etter sammenhenger i data og benytte matematiske forståelser av avanserte analyser og maskinlæring algoritmer til å løse reelle forretningsutfordringer. Hun har jobbet med de fleste kjente verktøyene innen avansert analyse og Big Data og hun trives best med å løse problemer innenfor matematisk modellering, statistisk analyse og visualisering av store datamengder fra mange ulike kilder. Maša er erfaren kursholder og har levet flere kurs i maskinlæring gjennom Bouvet sin kursavdeling. Maša har også levert workshops for å hjelpe kundene med å forstå verdien av analyse, utdanne og trene dem i bruk av analytiske teknikker, og for å presentere ny teknologi

Maša bidrar i kurs 2: Basics i Maskinlæring (ML)

Kari Nysted

Digitaliserings- og organisasjonsavdelingen, IMDI

Kari Nysted

Kari Nysted leder seksjon digitalisering i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Hun er daglig engasjert i hvordan reisen mot en mer digital forvaltning påvirker direktoratet som virksomhet, og i grenseflaten mot brukerne og samarbeidende virksomheter.
Kari har en master i ledelse fra BI med fokus på lederrollen, endring og samspillet mellom oppdragsgiver og konsulent. Hun har lang erfaring fra ulike roller i og med digitaliseringsprosjekter hvor fokuset ofte har vært på endringens påvirkning på menneskene, systemene og organisasjonen.
Det har videre ført til en sterk interesse for gode styringsmodeller for digitalisering i det offentlige hvor hun deltar aktivt i Difis arbeid med prosjekt- program og porteføljestyring.

Roger bidrar i plenum 2: Transformasjon for bærekraft #Påtvers

Roger Stenbakk Olsen

Brønnøysundregistrene

Roger Stenbakk Olsen

Roger er seniorrådgiver i Seksjon Informasjonsforvaltning og er prosessdriver for datasettbeskrivelser ved Brønnøysundregistrene. Han er utdannet geograf og har tidligere jobbet med forvaltning av kartdata. Han har lang erfaring i Brønnøysundregistrene og Altinn, blant annet med forvaltning av metadata, oppfølging av tjenesteeieres behov, informasjonssikkerhet, kvalitetsarbeid og med Orden i eget hus.

Roger bidrar i kurs 8: Få fullt utbytte av felles datakatalog – et krasjkurs

Heri Ramampiaro

NTNU

Heri Ramampiaro

Heri Ramampiaro er førstemanuensis og nestleder av institutt for datateknologi og informatikk (IDI), NTNU. Han er leder for data og kunstig intelligens gruppen ved IDI. Ramampiaro har vært sentral i etableringen av Telenor-NTNU AI-Lab som nå er blitt The Norwegian Open AI-Lab (NAIL). Hans forksninginteresser er innen informasjonssøk og gjenfinning, data- og teksgruvedrift (data and text mining) og maskinlæring.

Heri bidrar i sesjon 1A: AI – hype eller håp?

Robert Rastad

KommIT-rådet i KS / Bergen kommune

Robert Rastad

Robert Rastad er kommunaldirektør i Bergen kommune. Han kom fra stillingen som informasjonsdirektør i samme kommune. Han har vært stasjonssjef i Braathens på Flesland og informasjonssjef for Bergen og Omegn Boligbyggelag. Rastad er universitetsutdannet fra universitetene i Strasbourg og Bergen, og har Master of Management fra BI.

Robert skal bidra i åpningsplenum

Jens Riis

Bergen kommune

Jens Riis

Jens Riis har jobbet tre år i Bergen kommune som virksomhetsarkitekt. Han er medlem i KS fagråd for arkitektur og har deltatt i flere prosjekter for KS og i statlige prosjekter som KS sin representant. Jens har tidligere arbeidet innenfor finanssektoren som virksomhetsarkitekt og som leder av mennesker og prosjekter.

Jens skal bidra i workshop 6: Virksomhetsarkitektur i offentlig sektor

Kjetil Røe

Sopra Steria

Kjetil Røe

Kjetil har 25 års erfaring med IT-prosjekter, de siste årene mest med store systemutviklingsprosjekter som bruker smidig metodikk.
Han var Sopra Sterias prosjektleder for leveranse av den nye vedtaksplattformen for engangsstønad og foreldrepenger i Prosjekt 2 i NAV. Tidligere har han blant annet vært Sterias prosjektleder i Prosjekt Perform for Statens pensjonskasse.
Kjetil er Sopra Steria sin kontaktperson mot SINTEF i forskningsprosjektet Smidig 2.0.
Dette gir ham en stor kontaktflate innen forskning på smidige metoder, både blant forskere og i andre bedrifter.
Han holder mange kurs og foredrag, som regel basert på smidige metoder i kombinasjon med tradisjonell prosjektledelse.

Jonas skal bidra i sesjon 3B: Fra store prosjekter til fleksibel og effektiv produktutvikling

Thina Margrethe Saltvedt

Nordea

Thina Margrete Saltvedt

Thina Margrethe Saltvedt jobber som senior rådgiver i avdelingen for Bærekraftig Finans, sitter i Klima- og Miljøministerens Klimaråd og er styremedlem i miljøorganisasjonen ZERO. Før dette jobbet hun i ti år som sjefanalytiker for makro/olje i avdelingen for Global Research i Nordea Markets og to år i avdelingen for Operational Risk. Før hun startet i Nordea jobbet hun i Norges Bank i området for Finansiell Stabilitet.
Thina har en Doctor of Philosophy (Ph.D) grad fra University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Storbritannia. I sin doktoravhandling skrev hun om dynamiske valutasikringsstrategier for kommersielle produksjonsselskaper. Før dette har Thina fullført en Master of Science (MSc) grad i International Business ved UMIST, spesialfag Skatterett ved Universitetet i Oslo (UiO) og Diplomøkonomi studiet ved Handelshøyskolen BI.

Thina er invitert til å bidra i åpningsplenum. Venter på endelig bekreftelse.

Bjørn Taale Sandberg

Telenor

Bjørn Taale Sandberg

Med forskningsavdelingen i spissen ønsker Telenor å bidra til et kompetanseskifte innen AI og stordata (Big Data) i Norge. I løpet av de neste 20 årene vil kunstig intelligens (AI) bli drivkraften i alle prosesser, forme alle tjenester og være integrert i de fleste produkter på tvers av bransjer og bruksområder. Riktig bruk av AI vil bety mye for vår økonomiske utvikling. På konferansen møter du forskningsdirektør i Telenor, Bjørn Taale Sandberg, som vil snakke om hva AI er, hvorfor Telenor ønsker å bidra i utviklingen og hvilke muligheter AI teknologi gir for å blant annet øke kundeopplevelsen. Bjørn har jobbet i Telenor siden 2000. Han har tidligere jobbet som administrerende direktør i AeroMobile Ltd, Chief Marketing Officer i Telenor Pakistan og head of Strategy i Telenor Mobile Communications. Bjørn Taale har en mastergrad i både datavitenskap og i ledelse.

Bjørn skal bidra i åpningsplenum

Jonas Slørdahl Skjærpe

NAV

Jonas Slørdahl Skjærpe

1. mars i år tok Jonas over stafettpinnen som IT-direktør i NAV, en organisasjon som gjennomfører en dyp digital transformasjon. Jonas har allerede markert seg som en forkjemper for en datadrevet velferdsstat, moderne systemutvikling og gode brukeropplevelser. Gjennom innleggene «Veien til fremtidens velferdssamfunn» og «Brukeren i sentrum – ikke konsulentbransjen» og «Verdien av mangfold» legger han også frem noen av sine synspunkter for omverden.

Jonas har 15 års erfaring fra business intelligence, analytics, master data management og data governance fra tunge aktører som Capgemini, DNB og EY. Han er utdannet siv. ing. innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU og har gjennom karrieren jobbet som utvikler, analytiker, prosjektleder, arkitekt og leder. De siste to årene har han jobbet i NAV, først som avdelingsdirektør for IT Data og innsikt, og deretter som fungerende IT-direktør siden høsten 2018.

Jonas skal bidra i sesjon 1C: Digitale plattformer og økosystemer og i sesjon 2C: Livet er en strøm av hendelser

Christine Spiten

Blueye

Christine Spiten

Christine Spiten er Co-Founder av Blueye Robotics, selskapet som har utviklet Blueye Pioneer undervannsdrone som lar deg utforske havet ned til 150m dyp fra din egen smart-phone. Hun er Co-Captain på EntrepreneurShip One, tidligere norgesmester i seiling, bor i seilbåt og kjemper for å ta vare på havet gjennom å sette fokus på økt utforskning-, opplevelse- og kunnskap om havet gjennom bruk av teknologi – basert på troen om at «du tar vare på det du er glad i». Christine har blitt kåret av Forbes Magazine til ’30 under 30 most important Tech Founders’ og ‘World’s Top 50 Women in Tech 2018’, ‘Norway’s 50 most important female tech founders’ 2017 + 2018, og ‘Top 10 Norwegian Female Tech-Entrepreneurs 2018’

Christine skal bidra i åpningsplenum

Ellen Straalberg

Difi

Ellen Strålberg

Ellen Strålberg er fagdirektør i Difi hvor hun jobber med digital transformasjon av offentlig forvaltning. Hun har lang erfaring fra offentlig sektor i skjæringsfeltet politikk, strategi og digitalisering. Ellen har utdanning som informatiker fra Universitetet i Oslo, og var noen år i konsulentbransjen før hun fortsatte sin karriere i Departementenes servicesenter, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og nå Difi. Ellen har hatt en rekke ulike roller både som fagperson og leder. Hun har utarbeidet nasjonale strategier og deltatt i en rekke nasjonale prosjekter og programmer både innen eHelse spesielt og offentlig forvaltning generelt. Nå deltar Ellen i sekretariatet til Digitaliseringsrådet – som skal hjelpe statlige virksomheter i å lykkes med digitaliseringsprosjekter, i StimuLab-teamet som skal stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv, hun er medarrangør av Difis Digitaliseringskonferanse og juryleder for «Årets digitale suksesshistorie» i offentlig forvaltning. Ellen holder foredrag om digital transformasjon og modenhet i offentlig sektor

Ellen bidrar i kurs 1: Digital transformasjon og digitalt lederskap

Christin Staubo

Accenture

Christin Staubo

Christin Staubo har lang erfaring innen tjenestedesign og utdannet ved Stanford University. Hun har ledet designprosesser for både start-ups og store internasjonale selskaper i Norge, USA, England, Frankrike og India. Hun brenner for å lage bærekraftige løsninger for menneske og samfunn i en kompleks verden.

Christin skal bidra i workshop 9: Slik vil vi bygge neste generasjon tjenester, med brukeren i sentrum

Marit Torseth

Brønnøysundregistrene

Marit Torseth

Marit er seniorrådgiver i Seksjon Informasjonsforvaltning og er prosessdriver for begrepsarbeidet i Brønnøysundregistrene, og produkteier for Felles begrepskatalog (én av katalogene i Felles datakatalog). Hun har mastergrad i forvaltningsinformatikk fra UiO med fokus på semantisk og juridisk interoperabilitet ved utveksling av data i offentlig sektor. Hun har flere års erfaring fra informasjonsforvaltningsmiljøer i offentlig sektor med begrepsarbeid, kodeverk og informasjonsarkitektur.

Marit bidrar i kurs 8: Få fullt utbytte av felles datakatalog – et krasjkurs

Anita Krohn Traaseth

Leder rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren / Styremedlem i European Innovation Council (EIC)

Anita Krohn Traaseth

Anita Krohn Traaseth er en norsk næringslivsleder. Hun var administrerende direktør i Innovasjon Norge 2014 – 2019 og leder for Hewlett-Packard Norge AS 2012-2014.

Hun startet sin karriere som trainee i IBM i 1996.Hun har tidligere vært administrerende direktør i kommersialiseringsselskapet Simula Innovation og leder av gründerselskapet Intelligent Quality AS. Hun var strategidirektør i Det Norske Veritas Software fra 2002 til 2005.Hun ble ansatt som leder for den norske programvareavdelingen av Hewlett-Packard i 2009, og var administrerende direktør for Hewlett-Packard Norge fra 2012 til 2014. I august 2012 begynte hun å publisere en personlig blogg om ledelse med tittelen Tinteguri.

I 2014 ble hun ansatt som administrerende direktør i Innovasjon Norge. 22. november 2018 sa Traaseth opp sin stilling som leder av Innovasjon av Norge med fratredelse 31.mai 2019.

I juni 2019 ble det kjent at Traaseth blir styremedlem i European Innovation Council (EIC). Den 2. juli 2019 ble det annonsert at Traaseth skal lede regjeringsens rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren.

Anita deltar i paneldebatten i avslutningsplenum

Eirik Thormodsrud

Sopra Steria

Eirik Thormodsrud

Eirik Thormodsrud er leder for Cyber Security Advisory i Sopra Steria. Eirik har lang fartstid med sikkerhets- og samsvarsrevisjoner, sikkerhetsarkitektur og sikkerhetstesting. Skytjenester er en av de områdene som Eirik har jobbet mest med de siste årene. Eirik sin interesse for sky kommer både gjennom de store mulighetene sky gir, samt utfordringene. Det at vi nå i større grad tvinges til å ta inn over oss de utfordringene vi i alle år burde ha løst både i intern IT og arkitektur samt ved tjenesteutsetting, gjør at sky er ekstra spennende som fagområde.

Eirik bidrar i kurs 5: Skyanskaffelser og informasjonssikkerhet

Bent Sofus Tranøy

Høgskolen i Hedmark

Bent Sofus Tranøy

Bent Sofus Tranøy er en norsk statsviter. Han har siden 2008 vært førsteamanuensis, senere professor ved Institutt for organisasjons- og ledelsesfag ved Høgskolen i Hedmark. Han er dessuten professor ved Høyskolen Kristiania. Tranøy er utdannet fra Universitetet i Oslo og London School of Economics.

Bent deltar i paneldabatten i Avslutningsplenum

Huu Nghia Truong

Utlendingsdirektoratet

Huu Nghia Truong

Nghia Truong leder seksjon for IKT utvikling i Utlendingsdirektoratet. Han er utdannet som sivilingeniør i informatikk ved universitetet i Oslo og har lang erfaring som utvikler og arkitekt fra flere store konsulentselskap, som Deloitte, Avanade og Capgemini. I tillegg til sin rolle som seksjonsleder, så jobber han også som sjefsarkitekt og har blant annet utarbeidet Utlendingsdirektoratets strategi for bruk av skytjenester.

Nghia bidrar i sesjon 2A: Er det offentlige Norge klare for offentlige skytjenester?

Martin Vik

Halden kommune

Martin Vik

Martin Vik er Leder kommunikasjon og digitalisering hos Halden kommune.

Martin bidrar i sesjon 2B: Innovasjon i kommunesektoren

Kristin Weidemann Wieland

KS

Kristin Weidemann Wieland

Kristin Weidemann Wieland er områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS (Kommunesektorens organisasjon). Hun har bred toppledererfaring fra både privat og offentlig sektor og har hatt ansvar for flere store omstillings- og endringsprosjekter. I tillegg til omstilling av organisasjon og tjenester gjennom innovativ bruk av teknologi, brenner hun for utvikling av kunnskapsbasert praksis og hvordan offentlig-privat samarbeid kan brukes som strategisk virkemiddel for endring. Kristin begynte i KS i august 2018 og har tidligere blant annet jobbet som kommunaldirektør i Bærum kommune og vise adm.dir i Helse Sør-Øst RHF. Hun er utdannet Siv.ing i Informasjonssystemer fra NTH (nå NTNU) og en MBA fra NHH.

Kristin skal bidra i Åpningsplenum: Åpningsplenum

Anniken WIllumsen

Difi

Anniken WIllumsen

Anniken Willumsen jobber som seniorrådgiver i Difi og leder arbeidet med StimuLab, Difis stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign. Ordningen skal stimulere til økt innovasjon fra brukerens perspektiv, med bruk av blant annet designmetodikk i forvaltningen. Hun er utdannet medieviter og har flere års erfaring som kommunikasjonsrådgiver og som leder av prosjektet «Klart språk i staten».

Anniken skal bidra i workshop 9: Hvordan bygge sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum?