NOKIOS
Fyrlyktfinalister 2018

VARSOM-plattformen – Din kilde til varsling av naturfare i Norge (vinner)

Vinnere av Fyrlyktprisen 2018 Erik Rose Johnsen, Arne Bjørn Mildal og Svein Taksdal
NVE vant Fyrlyktprisen 2018: Fra venstre: Erik Rose Johnsen, Arne Bjørn Mildal og Svein Taksdal
foto: Terje Trobe

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har utviklet VARSOM-plattformen for å distribuere naturfarevarsler gjennom en rekke kanaler. VARSOM-plattformen er godt etablert for distribusjon av NVEs egne naturfarevarsler (flom, snøskred, jordskred), og tas nå også i bruk for varsling av naturfare fra andre etater (i første omgang Meteorologisk institutt, MET). Klimaendringer medfører økt ekstremvær og dermed behov for gode verktøy for å distribuere brukertilpassede naturfarevarsler.

VARSOM-plattformen består av følgende komponenter:

  • Portalen varsom.no som i tillegg til å presentere varslene inneholder mye bakgrunnsinformasjon og undervisningsmateriell
  • En abonnementsløsning hvor brukere kan skreddersy egne varsler via SMS og/eller e-post
  • Appen RegObs for mobil tilgang til naturfarevarsler, samt muligheten til å registrere egne observasjoner i felt og dele disse med alle andre brukere
  • Portalen RegObs.no der brukere kan registrere, redigere og se observasjoner gjort i felt

Vitnemålsportalen (finalist)

www.vitnemalsportalen.no

Forfalskning av vitnemål og karakterutskrifter er et stort problem, og det brukes stadig mer ressurser på kontroll av dokumentasjon.
Vitnemålsportalen gjør det enkelt å synliggjøre resultater fra høyere utdanning for arbeidsgiver, utdanningsinstitusjoner og andre. Mottakerne kan stole på at resultatene er korrekt gjengitt.

Tjenesten er utviklet av Unit på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Når du søker på studier og jobb blir du ofte bedt om å fremvise vitnemål/karakterutskrifter. Disse har frem til lansering av Vitnemålsportalen kun vært tilgjengelig på papir. Studiestedene bruker mye tid på produksjon av vitnemål og karakterutskrifter. Det går også med store menger papir. Studiesteder og arbeidsgivere, som mottakere av vitnemål og karakterutskrifter, bruker tid på kontroll av dokumentasjon. Vitnemålsportalen motvirker problemet med falske vitnemål. Dette siden resultatene hentes direkte fra studiestedet og til oppgitt mottaker.

NHO støttet opprettelsen av Vitnemålsportalen med begrunnelse om at portalen bedrer sikkerhet og pålitelighet av karakterutskrifter og vitnemål fra norske utdanningsinstitusjoner, og således bidrar til å motvirke problemet med falske vitnemål.

Vitnemålsportalen:

  • Gjør det enkelt for personer å tilgjengeliggjøre sine resultater
  • Gjør det enkelt for arbeidsgivere og studiesteder å motta resultater
  • Sikrer at resultater som deles er korrekte
  • Reduserer behov for utskrifter/papir

Selvbetjeningsløsning for omregistrering av kjøretøy (finalist)

Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen og Skatteetaten om å utvikle en selvbetjeningsløsning hvor omregistrering av kjøretøy og avgiftberegning skjer i sammenheng/samme digitale prosess. Tiltaket gir store tidsbesparelser (slipper å møte opp personlig) for et stort antall brukere, næringsliv, og effektivisering både hos Skatteetaten og Statens Vegvesen. Dette er et eksempel hvor to store offentlige prosjekter/etater samarbeider om felles mål og løsning.

Tidligere har omregistreringsprosessen tatt mye kalendertid. Etter at melding om eierskifte/salgsmelding var mottatt og eierskiftet registrert, sendte Vegvesenet ut brev med innbetalingsblankett for omregistreringsavgiften. Selv om eier betalte umiddelbart måtte en påregne opptil 14 dager før man mottok vognkortet i posten, avhengig av betalingsform og postgang. For å fremskynde prosessen var det mange som valgte personlig oppmøte, og i 2013 var det over 300.000 personer som møtte på trafikkstasjonene for å betale og omregistrere kjøretøy. Dette har beslaglagt mye tid både for saksbehandlere og kjøpere av kjøretøy.

Med ny selvbetjeningsløsning kan den enkelte kjøretøyeier og forhandler gjennomføre eierskifte og omregistrering av kjøretøy elektronisk uten at en trenger å møte opp på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Ny løsning har videre gjort det mulig å automatisk fastslå om ny eier har krav på å få innvilget fritak for omregistreringsavgift. Dette bidrar ikke bare til bedret kundebehandling, men også riktigere fastsatt avgift og likebehandling.