NOKIOS
Fyrlyktfinalister 2021

Fyrlyktprisen
Her er juryens finalister til Fyrlyktprisen 2021:

Vinner: Nasjonal tjenesteplattform for mobilitet

(Entur)

https://om.entur.no/bedrift/

Tore Anders Aamodt mottar Fyrlyktprisen 2021

Tore Anders Aamodt mottok
Fyrlyktprisen 2021 for Entur
Foto: Terje Trobe

Entur har samlet kollektiv-Norge til ett rike og skapt et økosystem rundt kollektivtransport. De har bygget en digital infrastruktur for all kollektivtransport i Norge, der man samler, foredler og deler åpent rute- og reisedata, inkludert sanntidsinformasjon, fra kollektivselskaper i hele landet. Det dreier seg om data fra 57 kollektivselskaper, med nesten 60.000 stoppesteder og 4.000 daglige ruter. Alle kollektivselskaper sender nå inn data om sine ruter og stoppesteder til Entur på samme format. Enturs plattform bygger derfor på et sømløst datasett over hele landets reisetilbud. Dette er offentlige data, som de deler åpent gjennom standardiserte grensesnitt. Tjenestene kan tas i bruk av alle selskapene i økosystemet, slik at de kan gi sine kunder god informasjon og billett til reisen. Tjenestene er laget slik at de skal være enkle å bruke – både for store og små aktører. Kollektivselskaper og utviklere kan enkelt koble seg på plattformen for å lage gode løsninger til sine kunder. Ved å ha grunntjenester samlet på en nasjonal, skalerbar plattform blir samfunnets ressurser brukt effektivt. Selskapene trenger derfor ikke å vedlikeholde egenutviklede tjenester og databaser. Ved å ta i bruk billetteringstjenester fra Enturs plattform, kan kollektivselskapene produsere billetter, kontrollere disse og hente ut informasjon om salget. Tjenestene lages med mål om at kollektivselskapene skal kunne selge billetter på tvers av hverandre. Dette vil gjøre at den reisende kan kjøpe en billett til hele turen på ett sted, selv om de må gjøre bytter mellom selskap underveis. En kollektivreise er en bærekraftig reise. Hvis det er enkelt å finne frem i tilbudet, kan de reisende lettere ta bærekraftige valg. Entur kobler derfor også datakilder fra nye former for mobilitet, som el-sparkesykler og bestillingstransport sammen med data fra tog, buss og båt. Slik kan de reisende lettere finne frem på en måte som tar dem fra der de er, til dit de skal. I tillegg har Entur lagd egne sluttbrukertjenester – apper og webtjenester – som blant annet gjør at innbyggeren kan kjøpe billetter og planlegge reiser fra samme løsning, uavhengig av hvilket selskap som leverer selve reisen og om det er flere selskap som leverer deler av reisen. Entur er gitt i oppdrag å legge til rette for en mer effektiv forvaltning og bruk av de stadig økende mengdene data som genereres i kollektivsektoren. Målet er å bidra til å gjøre hele samferdselssektoren mer datadrevet og de jobber mot dette målet ved å lage løsninger som gjør det enkelt å samle inn, strukturere, og hente ut innsikt fra store datamengder. Man er også mer datadrevne i tilnærmingen til kundeservice. Automatisert datainnhenting og koordinering av data over i innsikt og sammenhenger, gjør at man har mulighet til å vite akkurat hva de reisende kontakter Entur om til enhver tid, og akkurat hvor fornøyd de er med løsningene de får. Løsningen er levert på en moderne plattform som er utviklet i et storskala-smidig-miljø der flere titalls autonome, kryssfunksjonelle produktteam er selve motoren. Åpenhet, nysgjerrighet og deling både av kompetanse og kode er sentrale nøkkelbegrep.

Velferdsteknologisk knutepunkt

(Oslo kommune – Helseetaten i samarbeide med Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett)

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/velferdsteknologi3/nasjonalt-velferdsteknologiprogram/

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en nyskapende datadelingstjeneste som understøtter utviklingen av nye helsetjenester, med bruk av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Hovedformålet med tjenesten er å bidra til utviklingen av et bærekraftig helsevesen, med bruk av teknologiske løsninger som gir mer effektiv ressursbruk og bedre muligheter for individuell tilpasning av tjenestene for den enkelte innbygger. VKP er blitt til gjennom et tett samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett (NHN) som tjenesteutvikler og en rekke deltakende kommuner med Oslo kommune i rollen som initiativtaker og sentral pådriver for utvikling av integrasjonstjenesten. Utviklingen har vært en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Samhandlingen mellom aktørene på tvers av stat, kommune og det private leverandørmarkedet har vært en viktig suksessfaktor for å lykkes med tjenesteutviklingen.