NOKIOS
Finalister til Fyrlyktprisen 2022

Vinner av Fyrlyktprisen 2022!

Skattetaten ble årets fyrlykt for sitt arbeid med «Obligatorisk tjenestepensjon, deling av data og tilsyn»

Fyrlyktprisutdeling
Fyrlyktpris vinner

Obligatorisk tjenestepensjon, deling av data og tilsyn

Skatteetaten

I samarbeid med NAV, pensjonsbransjen og Finans Norge og Bits AS har Skatteetaten utviklet en løsning for å dele opplysninger om inntekt og arbeidsforhold fra a-meldingen med pensjonsforetak i privat sektor, til ajourhold og beregning av obligatorisk tjenestepensjon (OTP). A-meldingen er endret for å muliggjøre dette, og opplysningene deles gjennom tjenester tilbudt av Skatteetaten og NAV.

Skatteetaten har også overtatt rollen som tilsynsmyndighet for OTP fra Finanstilsynet. Det er etablert en ny tilsynsløsning til å vurdere om arbeidsgiver etterlever sin plikt til å etablere obligatorisk tjenestepensjon for de ansatte. Løsningen bruker de samme opplysningene fra a-ordningen som deles til pensjonsbransjen. Tilsynsrollen er dessuten forsterket gjennom økt kapasitet, proaktive informasjonstiltak, og automatisk saksbehandling.

Øvrige finalister til Fyrlyktprisen 2022

Fyrlyktpris finalist

Automatisk samtykke i Arbeidstilsynets byggesaksbehandling

Arbeidstilsynet

Som del av prosjektet «Forenkling av Arbeidstilsynets byggesaksbehandling», har Arbeidstilsynet lagt til rette for automatisk samtykke for tiltakshavere i byggesaksbehandlingen. Tiltakshavere som prosjekterer i tråd med tilsynets preaksepterte løsninger, vil kunne sende en digital egenerklæring som gir automatisk samtykke dersom tiltaket oppfyller alle lovkrav. Saksbehandlingstid på inntil 12 uker vil dermed i praksis elimineres.

Dette har gjort søknadsprosessen langt mer effektiv og sparer kostbar ventetid for tiltakshavere som må søke Arbeidstilsynet om samtykke. Søknadsplikten gjelder tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven og som skal inneholde arbeidsplasser. Tidligere har søkeprosessen bestått av søknadsskjema i PDF-format, nedlastinger og manuell innsending via Altinn eller tradisjonell post.

Fyrlyktpris finalist

Automatisering av søknader om statsborgerskap

UDI og Computas

Antall søknader om statsborgerskap økte med over 100 prosent i 2020. Nå har IT-selskapet Computas bistått UDI med automatiseringen av saksbehandlingen. Søknader om statsborgerskap ble tidligere behandlet helt manuelt. For å imøtekomme det enorme trykket og optimalisere saksbehandlingsprosessene bestemte UDI seg for å automatisere saksbehandlingen. Ambisjonen var å gi raskere saksbehandling, men også forbedre kvaliteten i arbeidet ved at saksbehandler kan fokusere mer på de komplekse sakene. Med løsningen for automatisering av saksbehandling av statsborgerskapssaker, har UDI oppnådd kraftig reduksjon i ventetid pr søknad for de automatiserte sakene og bedre kvalitet i alle ledd av saksbehandlingen. Per 01.05.2022 har UDI fullautomatisert nesten 30 000 søkere, noe som er omlag halvparten av UDI sitt totale saksomfang for statsborgerskapssaker.