NOKIOS 2022
Finalister til Fyrlyktprisen 2022

Finalistene er klare! 

Nedenfor følger en liste over årets finalister til Fyrlyktprisen. (I tilfeldig rekkefølge.)

Vi ønsker dem alle lykke til og venter i spenning fram til prisutdelingen under NOKIOS åpningsplenum.

Obligatorisk tjenestepensjon, deling av data og tilsyn

Skatteetaten

I samarbeid med NAV, pensjonsbransjen og Finans Norge og Bits AS har Skatteetaten utviklet en løsning for å dele opplysninger om inntekt og arbeidsforhold fra a-meldingen med pensjonsforetak i privat sektor, til ajourhold og beregning av obligatorisk tjenestepensjon (OTP). A-meldingen er endret for å muliggjøre dette, og opplysningene deles gjennom tjenester tilbudt av Skatteetaten og NAV.

Skatteetaten har også overtatt rollen som tilsynsmyndighet for OTP fra Finanstilsynet. Det er etablert en ny tilsynsløsning til å vurdere om arbeidsgiver etterlever sin plikt til å etablere obligatorisk tjenestepensjon for de ansatte. Løsningen bruker de samme opplysningene fra a-ordningen som deles til pensjonsbransjen. Tilsynsrollen er dessuten forsterket gjennom økt kapasitet, proaktive informasjonstiltak, og automatisk saksbehandling.

Automatisk samtykke i Arbeidstilsynets byggesaksbehandling

Arbeidstilsynet

Som del av prosjektet «Forenkling av Arbeidstilsynets byggesaksbehandling», har Arbeidstilsynet lagt til rette for automatisk samtykke for tiltakshavere i byggesaksbehandlingen. Tiltakshavere som prosjekterer i tråd med tilsynets preaksepterte løsninger, vil kunne sende en digital egenerklæring som gir automatisk samtykke dersom tiltaket oppfyller alle lovkrav. Saksbehandlingstid på inntil 12 uker vil dermed i praksis elimineres.

Dette har gjort søknadsprosessen langt mer effektiv og sparer kostbar ventetid for tiltakshavere som må søke Arbeidstilsynet om samtykke. Søknadsplikten gjelder tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven og som skal inneholde arbeidsplasser. Tidligere har søkeprosessen bestått av søknadsskjema i PDF-format, nedlastinger og manuell innsending via Altinn eller tradisjonell post.

Automatisering av søknader om statsborgerskap

UDI og Computas

Antall søknader om statsborgerskap økte med over 100 prosent i 2020. Nå har IT-selskapet Computas bistått UDI med automatiseringen av saksbehandlingen. Søknader om statsborgerskap ble tidligere behandlet helt manuelt. For å imøtekomme det enorme trykket og optimalisere saksbehandlingsprosessene bestemte UDI seg for å automatisere saksbehandlingen. Ambisjonen var å gi raskere saksbehandling, men også forbedre kvaliteten i arbeidet ved at saksbehandler kan fokusere mer på de komplekse sakene. Med løsningen for automatisering av saksbehandling av statsborgerskapssaker, har UDI oppnådd kraftig reduksjon i ventetid pr søknad for de automatiserte sakene og bedre kvalitet i alle ledd av saksbehandlingen. Per 01.05.2022 har UDI fullautomatisert nesten 30 000 søkere, noe som er omlag halvparten av UDI sitt totale saksomfang for statsborgerskapssaker.